O mně
Jméno: ...kristhinka...
Domov: Brno-město
O mně: tOhLe LibkO Už ...kristhinka... NepOuŽiváTeĎ Už PrOfiL MiKy_MaUsKa.
Koukni na profil
Poslední články
Archív
Přátelé
Návštěvy
Powered by

Isnaini Dot Com

 

 

 
  20.Červen 2008  
 
 
=D

wČeRa nEjWiCz dEn

bYl sUpEr mNozAbAwA supEr wŠeChNo...wE tŘíDě mE tO nUdiLo tAk sEm bYlA yAkO dYcKy nA cHoDbĚ sE žAnEtA oČuMoWalY EhM...(jÁ A žAnEt WíMe)pAk SmE nEmĚlY fYziKu a Šli pOmÁhAt pRcKuM nA hŘišTě...lEnžE sEm mĚlA jíT eTě sE žAnEt K bAbiČcEtAk sEm ŠlA zuA SimČoU kDe Si dÁmE sRaZ...HmMm...mOcZ sMe sE nEdOmluWiLy...bYlA nA mĚ nAšTwAnA žE sEm bYlA cElEy dEn sE žAnEtmNo A pAk tAm dO sEbE WaLiLy nAkY kEcYmNo A tAk Sem ŠlA zE žAnEtpAk tAm pŘiŠlA mArTinAA mĚlY nA mĚ nAkY kEcíKysEm yE pOsLaLa Do Pr****A SlA sEm pRiČA pOtKaLa dOmiNiKa S bUlÍkEmmNo tRaPaSeksEm bYlA tAk nAšTwAnÁ nA nĚmNo tAk sEm bYlA sE SimČoU pLwNě nA mĚ bYlA nAšTwAnÁ Ale pAk tO uŽ bYlO bRý...SmE mĚlY sOutĚž mArTinOu A žAnEtSmE sE zRoWnA NeBaWiLy a mArTinA pOmĚ mRdL* bOnBonY mNo lOlEczAlE dĚcKa mĚ sPrAwiLy nÁlAdu pAč sOu tO mAlÝ bRoČcis wErČoU kRaDeNÍ kOkYn žE bErUšKobYlO nEjWiCz..!!mNo A wEčEr mĚ žAnEt nApSalA...SmE Si tO nAk WiŘikAlYAlE dOsT mĚ nAkRkLO že dO mĚ fUrT wAlínAšE hÁdKy NikDy nEwiDrŽej dLouHoseM RáDa Že Už sNaD SiMčA nEní nAšTwANadEn dEn sE mĚ LiBilmUsI bEjT zAse...jO A mLadey mAtY yE nEjWiCz bOrEcZ kEryHo ZnÁmlOuČím Se pApA

Vložil ...kristhinka... @ 18:36   0 Komentářů
 
 
  25.Květen 2008  
 
 
WiTh mY bF

WitH mY bF

tEnHle wEjKenDzAsE sTál zA mOcZsEm jElA k SimOncE w pAtEčEkpLotOže bYlA w tRobSkU zAsE AkcIčkAplOsTe YaKo To ByLO NeJsMe tAm šLi W 8A pLišLi dOm oKolO 2bYlA tAm tAkA pRcKazAsEj S Me TaM ByLy S yItuLkoUmOniČkoUpAk sMe šLi k jInYmu sTolkU kDdeE ByLa wĚtšÍ pRckAzAsEjc Sme mĚly wOdáRniČkutO sTalO zA mOcZmNo lEnOm pOtOm bYlA rWaČkamAzEc yAkOlE mĚ pAk bYlo lÍto yItUlkYcHudiNkaa uKonCe tAm bYla pRckA uPlnĚ nĚwĚtšÍsMe pŘinUtiLy oNdrU aT sI sNámA dÁ wOdArnUtAkY zA mOcZ

sOboTa

nEjWicZ sMe bYlY nA bRigAdĚ sE sImoNkoUuPlnE sTalO zA mOcZyEdnOdUšE wElkEj lOoOcHeCnIc nA tO nEmA

dNešEk

SmE jEly sPolU dO oLympOšKy pAč u nÁs sImoNka SpinUškAlAtAkY uPlnĚ nEjwIcZlOleČekhRuBosT wIkeNd

pLosTe yAkO nA dNy sMou lAskou niKdO nEmA

LOWEILY

Vložil ...kristhinka... @ 14:24   0 Komentářů
 
 
  18.Květen 2008  
 
 
mOe bF_____=0*_____

miLuJu nEjWiz

pRoStE MuJ žIwOT Bez nÍ uŽ si nEdOkaŽu pŘedStAwiT

pRoStĚ yEdOkonalAuŽasNanEnAhRaDitElna

pRosTě bF yAk mA bYta yE mOe

nEjWiCz lOchEcwŽdYcKy KdyZ nĚkAm dEmaNi nIkAm nEmUsIme jIt A yE lOcHeeCzkDyŽ sE hAyA u mĚ  nEbO í u sImOnKy

niKdY nEwiMeNiMnEDaM

pRoSTe A YeDnODuŠenEEsAhAtnEuBliŽowAtyEnOM KoUkAt

mIluJu nEjWiCz

Vložil ...kristhinka... @ 17:25   0 Komentářů
 
 
  13.Květen 2008  
 
 
zAbiT yE mÁlO=0/

nEchÁpu lIdi cO ssE oPiČí A eŠtE tO zApÍrAj

mĚ dOkaŽe nAsR**yAkO tO nEchApU kDyŽ nEkDo Od nĚkOhO nĚco zKopÍrUyEyAkO yEdNa oSabA nEmÁ wLaStnÍ iNsPiRacI yAkO A nEřÍkAm tO oNí yEnoM yA sem tEdKom nA to pŘiŠlAyAkO nWm mNo A eŠtE lŽe necHapUaLe kDyŽ nĚco mAš tY oD nÍ tAk hNeTkA pOslouChAš yEnOm yenOm kEcY

nAsRat A rOzmAzAt

pOčKej Až nĚkOmU nĚcO řEkNeŠtO uWiDíŠ

Vložil ...kristhinka... @ 20:44   0 Komentářů
 
 
  11.Květen 2008  
 
 
sObOtA=D...

sObOtAnEjwicz dEn slAwIl nArOzEniNy oTiK

hRuBosT PrOsTě SMe PrWnĚ rAno ŠlY eNom yA IvuŠkA A sÉgRa To tAm nAcHyStAtsmE tAm bYlY oKolLOo 10 rAnOpAk yAkO biLlA

mnO A nA zAhraDě nEjWiCz rAnÍ oPaLoWaČKasmE tAm nA oStAtNí ČekAlY dO pUl 2mNo Ale yAkSi SmE mĚlI fUrt hLaD tAK sME SnĚdLi NaKY ZáSoBy JíDlA(SpÍŠ yA)sMe ŠlI do tE bYLli ZnoWasmE sI tAm kOuPilI bRRaWo GiRl a čEtLi yAkO tAm bYlY nAkY lesKy A lEjZohRuBoSta pAk pŘišLi TaK tO yAkO zAčAlOnEjWiCz lOcHYyYA pAk yAKo S bRoSkWou wItAhLy pRoJimAdLonAŠtEsTi YakO yA nIcAlE co tEpRwE oTíKcHuDáKmNo YaKO AlE pAk zAsE wItAhLi nĚcO Že tO dÁš tO cIgÁrA A Ono tI tO RuPnEO pUl 5 pŘiŠlA wErČa   sE sWim kLukEm A nAKeJMa KaMošAMa a IvČiNyM WywoLeNyMHMmm SmE yIm yAkSI TaKy dAlI To PrOjImAdLojEjDa lE tAk YenŽe OnI bYlY přeDtIM w KfCcHudÁcIHmM a PaK YaKO yAk SmE ŠlI S iVČoU ČuraTno yAkO KonecZ A pAk W tOm bUsEnAkonEcz cEsTa zPaTkY tAky yAkO lOcHecZzA pAk SmE ŠlI eŠtE dOpRoWoDiT dEnISsKa Na chATu kOnEcZz

nO pRoStĚ mAzEcZzZz dEnA pŘiSti tEjDen zAsEe aLE TeNkRoT NeeE Na NaRoZKy YeNoM TaK Le NaS To TaM MoCZ BaWiLoOootAk čAgOoOo lIdIčKy

Vložil ...kristhinka... @ 22:58   0 Komentářů
 
 
  07.Květen 2008  
 
 
♥nEjWiCz dNy♥

dOmA nEnI nIkdY ¨zEwLlL

SpInkAj U nAs IvUšKa s OtIkEmnEjWiCz nApOdLo  žE sI pIcHnEm pííRs S iVČoUSeM NeWěLa aLe IvčA Si hO PiChLaJaKo MaZeCz TeDkOk Ho mA pOd ReTeMbLaZen YedEn

A pŘeD cHwIlkoU mĚ pIsAlA sImOnkA žE MuŽe nA pIrStAk dEm SpOlU

hRuBoSt nEjWeTšiHjE sImŠa dE dO PuPiKu:1118!Ale jA dU nAd rEt tAkŽe sE uŽ nEmUžU DoČkAt

Ty WolEčKu DouFam žE nAm tO WiNde YaKo

tAk ČaGoOoOo lIdIČkOsEm pAk mUsIm pÍsNoUt YaK To DoPaDlOo

Vložil ...kristhinka... @ 14:27   1 Komentářů
 
 
  04.Květen 2008  
 
 
sTřEdA aŽ nEdĚlE_=0*_

nEjWiCz dNy S mOu Bf

pRoStĚ SmE FuRt MěLy lOcheCz

StEjnAk nEjWiCz Yak SmE ŠlI oKolO ŠkOlY A tAm tI bOrEčCinAm ŘeKLy eSTli Jim WemEm WoDu do wOdArnY tAk mUžEm SnĚmA

SmE jIm dAlY wOdu Le sMe sI nEdaLyTak SmE sE sEzNaMiLy A pAk nAs pOzWalY nA kOfČu

Yes A pAk SmE šLi nA pEtRoW 2 DeN S mOnČinYM kLukEm A yEhO kRaSnYm kAmOšEmnEjWiCz dEn To mOe nUcEnI s kUbIkEm AbY sI mOnČa dAlA rukU S pAwLikEmmNo A pAk uŽ mUsElYhMmM...le soU aŽ S oLomOuCe

A w sOboTu SoKolÁáÁáÁknEjWiCz pRdElkAsEm FuRT S jITulKou TanČilA sEm ČelA Aj se sImČoU lE tA nEčELaa pAk tAm zAsEjC bYlY tI kLuCInAs pOzWalI nA pIwČoa nA jElZinAhRuBoSt nEjWeTšImNo A pAk sI dAl mIcHaL RedBul S wOdKou TakY mOcZ bRysME TaM bYLy Až DO 3rAno

mNo A nEdĚlA nEjWiCz se SiMonKOu SmE sE fOtIlY A fUrT mĚlY lOcHeCsEm pAk mUsElA uŽ dOmlE SimčA K nAm AsI zEjtRa jEDe huRaAAtO zAs bUdE nĚcOosE tĚšIm Yak nĚcO

PROSTĚ WELKEJ MAZEC

Vložil ...kristhinka... @ 18:56   0 Komentářů
 
 
  01.Květen 2008  
 
 
sTřAdA Až nEdĚlE=0*

nEjWicZ dNy sMojOU LASEnKoU sImOnkOu

Na tYhlE dNy nIc nEmA

nejWiCz lOcHy yAkO StEjnak nEjWicZ WčerA wodArNa A wEnEk dO 00:45

a dNESkA RaNo TY WoLe SmE ZtawAlY až W v11 A pAk wE 12 sMe MěLi OběD Do POsTyLkYpRoSte nEJwICZ

jEjda A eŠtĚ dNeSKa WeN

sE těšIm To sEm zAs pAk pIsNu

PALENÍ ČaRODEK NEJWICZ PRDEL

TRPUBSKO 4 EWER

Vložil ...kristhinka... @ 20:26   0 Komentářů
 
 
  29.Duben 2008  
 
 
nEjWiCZ Den YaKo

nEjWiCz den YakO

DnEskA sMe ŠlI SmOEmA laskAmA nA titAnIc

PrOstĚ nEjWiCz cesTa bUsEmA pAk yAk SmE nEmOhlI nAjIt Tu bUdOwU

nAkOnEcz Yu NaŠlA SiMČabYl mAzEcz SmE sE tAm hAdAlI kDo kOupI lIsTkY nakOnEcz to bYlO nA sImČi A pAk se zAsE dEbAtoWalO jAk tO mA řIct

kDybYsTe wIdĚlI tu SlEčnU YAkY z NaS MěLa LoChY

MnO TAK YaKo w ToM ByL MaZeCz sMe ByLy Ja,sIMčA,mARtA 1tŘiDa a eNOM žANeTKa 3

HRUbOsT

a PaK KdYž SmE HlEDaLy EstLi Sme pŘeŽilY A yAkO jA sm nEpŘeŽiLa EnOm YakO jEdiNa

Mno A pAk mekAč Yak SmE Se cPalY

pRoSĚ zA mOcZ dEn tOtOk

DouFam že Se tO bUdE oPakOwAt

Vložil ...kristhinka... @ 21:26   0 Komentářů
 
 
  28.Duben 2008  
 
 
=0*

nEjWicz dEn We sKoOolsMe si se simČoU kOupIlY sTejNY trIčKaSME JE MěLy DnEskA wE sKoool

smE ŠlI hEj A  b4RynA nAs aHoJ dWOjČaTa

A pAk kOnEčnA tAk sTe nEmUžUsI nAs pRoHliDlA A pRej mOcZ hEzkY tRiČkA hOlky

yEJdA yAk sE pO nAs wSicHni kOukLaLY

yEydA a tO mAme EšTě YeDnO StEJnY

sE tĚšIm nA zEjtrA uPlnĚ hAfEcZ

tAk cUsArnA

Vložil ...kristhinka... @ 13:51   0 Komentářů
 
 

Starší články >