22.Březen 2009,12:57

  • Víme, že víte, že víme.

  • I přes snahu učitelů jsme zůstali normální.

  • Nejlepší učitel je praxe.

  • Rozprostřel jsem své sny pod vaše nohy, našlapujte měkce, neb šlapete po mých snech...

  • Prázdné sudy nepotopíš...!

  • Přišel jsem, viděl jsem, nechápu, odcházím...

  • Pusťte nás, jen procházíme..

  • Něco mi pověz a já možná zapomenu co....něco mi ukaž a já si to možná nebudu pamatovat....obejmi mě a já na to nikdy nezapomenu...

  • Neuč se, život Tě naučí...

  • Nevěříme na zázraky, spoléháme na ně.

  • Čas odhalí pravdu.

  • Kdo miluje, často pochybuje o tom, čemu nejvíce věří...

  • Láska je tak krátká a zapomínání tak dlouhé.

  • Počestná dívka nikdy neběhá za chlapcem. Viděl snad někdo aby past honila myš?

  • Střízlivý nás nedostanou!

  • Je mnohem lehčí složit hromadu uhlí, než vyznat lásku.

  • Láska je tehdy láskou, neočekáváme-li od druhého žádnou lásku.

  • Není milován ten, kdo nemiluje navždy.

  • Láska bez hádek je jako páv bez per.

  • Ve výře vlepší zítřek zapomínáme na dnešek.

  • Slabí je ten, kdo ztratil v sebe víru a malý je ten, kdo má jen málý cíl.

  • Bůh nemůže být všude proto stvořil matky.

  • Raději se vrátit, než jít špatnou cestou.

  • I dobrému kocourovi uteče myš.

  • Člověk hloupí neustoupí.

  • Opilí se z toho vyspí, hlupák ne.

  • Hlupáci dělají stále stejné hlouposti, tišikovnější stále nové.

  • Není hanba upadnou, ale příliž dlouho ležet.

  • Když klepneš džbánem o hlavu a uslyšíš dutý zvuk, nenusí to ještě zanamenat, žeje prázdný džbán.

  • Hněv pomine, nenávist v srdci zůstane.

  • Když jeden hlupák hodí do moře kámen, ani sto moudrých ho nevytáhne.

  • Kdo přemůže svůj hněv, ten přemůže i své nepřátele.

  • Kdo na nic nezamíří, nic netrefí.

  • Co máš nejradši, poznáš tehdy,až o to přijdeš.

  • Zlé slovo poraní víc, než ostrý meč.

  • Když se budeš strefovoatdo každého štěkajícího psa, do cíle nedojdeš.

  • Když je dům postavený na zedníka si nikdo nevzpomene.

  • Nezlob se, že růže má trnitý keř, ale raduj se, že trnitý keř má řůže.

  • Miluješ-li mně, tak musíš milovat i mé vrány na střeše.

  • Když si nepřiznáš chybu, uděláš další.

  • Každá mince a každý člověk májí dvě strany.

  • Oči, které plakali, vidí lépe.

  • Láska je jako vítr, nevidíš ji, ale stále ji cítíš.

  • Někdo řekl, že lež lásku zabíjí.A co upřímnost?

  • Přátelství je nekonečný pocit, silnější než břečťan a cenější než nejkrásnější růže.

  • Užívej si dne - už se nevrátí.

  • I cesta může být cíl!

  • Každý konec je novým začátkem..

  • Největší sílu skrýváš ve svém srdci.

  • Co je důležité je očím neviditelné.

  • Jediná věc, která nezůstane skryta je láska.

  • Je to pocit viny člověka, který zůstal naživu.

  • Krásné věci přicházejí samy od sebe¨. Příliž úsilí může ledacos zkazit.

  • Je mnohem snažší odpustit tomu, kdo se mílil, než tomu,kdo měl pravdu.

  • Velká bolest je jako oheň, který spálí vše ztouchnivělé a shnilé a z plamenů vyjde jen to nejčistší jádro lidského srdce.

  • Když se papírek zmačká, už nikdy nebude jako dřív.

  • Láska a přátelství jsou jako ozvěna. Dají tolik tolik obdrží.

  • Když víte, že nic nejste, začínáte milovat

  • Proč člověk nemůže milovat toho, koho by milot měl, proč miluje vždycky toho, koho milovat nesmí.

  • Snad musí člověk dřív pocítit lásku, aby rozuměl dobře přátelství.

  • Myslet lze jen rozumem, ale chápat lze jen srdcem.

  • Ženské srdce je právě tenkrát choré, když nemá koho milovat.

  • Srdce dobudeš, jen když hlavu obětuješ.

  • Srdce vždy kráčí po cestě, z niž nás rozum zrazuje.

  • Dřív se mladí červenaly, když se styděly, teď se mladí stydí, když se červenají.

  • Nikdy není tak obtížné mluvit, jako tehdy, když se stydíme za své mlčení.

  • Krásu lidských očí nesmíme hledat v jejich barvě, ale v tom, čí jsou.

  • Žena vidí hluboko, muž vidí daleko. Mužovím srdcem je svět, svět ženy je srdce.

  • Rozprostřel jsem svoje sny pod tvé nohy. Našlapuj opatrně, šlapeš mi po snech.

  • Kdo je přítel miluje, ale kdo miluje, nesmí být přítelem. Jakmile se láska změní v přátelství vyprchá a zmizí.

  • Láska je zlatým schodištěm, po němž srdce stoupá do nebe.

  • Láska je jako voda. Všude je jí dostatek, ale v dlani ji neudržíš.

  • Slibi jsou univerzálním druhem potravy. Nakrmit snimi můžeme kdekoho.

  • Nejskutečnější, nejživelnější lásky jsou vždy ty nejneočekávanější.

  • Lidskou lásku na trhu nekoupíš.

  • Rozumný člověk nemiluje proto, že je to proněj výhodné, ale prot, že v lásce nachází štěstí.

  • Láska je slepá, ale vášni je to všechno v podstatě taky všechno fuk.

  • Účinná láska k bližnímu, to není kotrmelec se slečnou na kanapi, ale tomu, kdo zrovna potřebuje, hned pomoct.

  • Láska je jako karavanní tábor, nenajdeš tam nic, co jsi se sebou nepřinesl.

  • Matematicky vzato je polibek to, co dostaneme, když dotek rtů dělíme dvěma.

  • Geometricky vzato je láska pohyb vertikálním směrem v horizontální poloze.

  • Každou dívku potěší, když se jí kluk začne dvořit. Otrávit ji může jedině tehdy, když neumí včas přestat.

  • Přátelé jsou lidé, kterým nevadí, zavoláte-li je třeba ve čtyři hodiny ráno.

  • Je lehké najít si milenku a udržet si přítele. Těžší však je najít si přítele a udržet si milenku.

  • Většina lidí se domnívá, že láska znamená být milován. Opak je pravdou: láska znamená milovat.

  • Malá láska, když není opětována, se změní v přátelství; velká v nenávist.

  • Je zajímavé, že z generace na generaci jsou děti stále horší a rodiče stále lepší, navíc ze stále horších dětí vyrůstají stále lepší rodičové.

  • Je zajímavé, že z generace na generaci jsou děti stále horší a rodiče stále lepší, navíc ze stále horších dětí vyrůstají stále lepší rodičové.

  • Prach jsi a v prach se obrátíš!

  • Láska je pěkná, ale lidi jsou svině!

  • Slza za slzou padá do díry v mém srdci.

  • Well, it can´t snow all the time. (Věčně sněžit nebude...)

  • Repetitio est mater studiorum - opakování je matka moudrosti

  • Pracuj tak, aby smrt pro tebe byla vysvobozením.

  • Sportem k trvalé invaliditě.

  • Práce není penis, postojí i dva dny.

  • Jen blázen dělá stejnou chybu dvakrát.

  • Svět má patřit bláznům.

  • Blbec je idiot, který neudělal kariéru.

  • Lepší moudrý blázen, než bláznivý mudrc.

  • Tak dlouho se člověk naklání z okna, až z něho vypadne.

  • Jenom bláznovi se zdá život majetkem. Rozumnému je lhostejno, zda život nebo smrt.

  • Ředitel blázince musí umět přesvědčit pacienty, že blázinec je tam venku

  • Hloupý není ten, kdo se dopustí hlouposti, ale ten, kdo svou hloupost neumí zakrýt.

  • Bohatství je jako mořská voda. Čím více se pije, tím je větší žízeň.

  • Nejvíce se těší z bohatství ten, kdo po něm nejméně touží.

  • Krása není znakem dobroty, leda ve stáří.

  • Zima je roční doba, ve které se snažíme udržet v bytě takové teplo, jaké tam bylo v létě, kdy jsme nadávali na nesnesitelná vedra.

  • Svůj osud můžete ovlivnit jedině tím, že strávíte každičký den ve společnosti lidí, které milujete.Že si jich budete vážit. To je to jediné, co můžete mít v životě pod kontrolou.

  • Je velký rozdíl mezi první láskou a okamžikem, kdy na lásce poprvé záleží.

  • Zamilovat se do sebe - to je románek na celý život.

  • Sláva je jed, který dostáváš po malých dávkách.

  • Láska je nejkrásnější trápení, které tkví v ponížení lidské hrdosti...

  • V celém životě se varuj posuzovat lidi podle vzhledu.

  • Vánoce nejsou nějaké datum v kalendáři, jedná se o stav mysli.

  • Život je čekání na to, kdy se naše sny změní ve skutečnost.

  • Láska na první pohled? To těžko. Na první pohled to může nanejvýš zajiskřit, ale do lásky to má daleko.

  • Netrhejte motýlům křídla, vždyť oni pak pláčou. Nešlapte po kytkách, vždyť kytky tak krásně voní. Nezabíjejte lásku, vždyť láska je křehká jako ty kytky, a hlavně nezabíjejte lidi, vždyť lidi se mají rádi.

  • Idiot s revolverem v ruce je něčím víc než obyčejným idiotem.

  • Není nic horšího, než předstíraná dobrota, která odpuzuje víc, než otevřená zloba.

  • Život je krásný, ovšem záleží na tom, skrz jakou skleničku se na něj díváte.

  • Polibek je krásný vynález přírody, jak zastavit řeč, když už jsou slova zbytečná.

  • Nenávidíme mnoho lidí jen proto, že jsme příliš pohodlní hledat možnost, jak je milovat.

  • Muž je tvor, který první polibek uloupí, druhý vyžebrá, třetí vymáhá, čtvrtý dostane, pátý si dá líbit a všechny ostatní snáší.

  • Jakmile se mí rodiče dozvěděli, že jsem byl unesen, neprodleně začali jednat - pronajali můj pokoj.

  • Krása je už po třech dnech stejně nudná jako ctnost.

  • Dívka se musí vdávat z lásky, a to tak dlouho, dokud tu lásku nenajde.

  • Nikdy nemiluj nikoho, nikdy nebudeš nešťastná!

  • Sranda... smích... legrace...? PŘEJDE

  • Chytrým patří svět, blbým lopata...

  • Nemiř na srdce, ale na hlavu.

  • Nebojuji pro čest, ale abych vyhrál.

  • Jsou lidé, kteří vstoupí do našich životů a rychle zase zmizí. Někteří však chvíli zůstanou a zanechají v našich srdcích nesmazatelné stopy a my už nikdy, nikdy nebudeme stejní.

  • Jen v neštěstí se pozná pravé přátelství.

  • Nebýt milován, to je smůla. Ale nemilovat, to je neštěstí.

  • Člověk který se bojí smrti,nikdy pořadně nežil !

  • Život je nejistý, smrt je zcela jistá.

  • Kamarád je někdo, komu se můžete svěřit se svými problémy. Přítel je někdo, komu se můžete svěřit se všemi svými problémy. Smrt je něco, co vaše problémy vyřeší.

  • Život je jako hra. Nezáleží na tom, jak je dlouhá, ale na tom, jak se hraje.

  • ÿ Všechno nádherné končí špatně, všechno špatné končí ještě hůř a všechno hrozné přichází ve vlnách...

  • Láska je subjektivní, neboť to, co milujeme, nejsou skutečné bytosti,nýbrž bytosti, které jsme si sami vytvořili...

  • Láska způsobuje bolest, ale také bolest léčí. Láska prostě bolest je.

  • Bolest druhých, nám pomáhá nést naši vlastní

  • Neplač,protože to skončilo,buď rád že se to stalo.

  • Ptá se láska přátelství,"přátelství proč jsi,tu když jsem tu i já"???A přátelsví odpoví"jsem tu abych utíralo slzy,které ty způsobíš".

  • I přes miliony rozporů je sourozenecká dvojka nadevše!

  • I malé radosti ti dopomohou k velkému štěstí.

  • Nepotlačuji na tomto místě vzdechu. Někdy mě navštěvuje pocit černější než nejčernější melancholie - opovržení lidmi.

  • Každé zbytečné slovo je zbytečné.

  • Lavička je tvrdá, ale nebe je nebesky modré.

  • Pro lepší mozku chod, více spánku přijde vhod. (Odpověď na pozdní příchody)

  • Předpoklad je matkou průseru...

  • Kde blb, tam nebezpečno!

  • Proti blbcům není ochrany - jsou příliš vynalézaví.

  • Dlouho jsme se smáli šéfově anekdotě, než jsme pochopili, že je to pracovní úkol.

  • Myslet lze jen rozumem, ale chápat jen srdcem.

  • Kdo neklouže, nejede.

  • Nedej na první pohled, podívej se podruhé!

  • I prázdný sud dopluje k cíli.

  • Kdo si to chce zopáknout, ať zvedene ruku. Kdo zvedne ruku, je blázen.

  • Nic se ti nedaří, nic ti nejde.. sedni na dálnici, ono tě to přejde

  • Co tě nezabije udělá z tebe ještě většího debila.

  • Všechny dobré myšlenky přichazi pozdě... i tato.

  • Teorie znamená,že vše víme ale nic nefunguje.
   Praxe znamená,že vše funguje ale nevíme proč.
   Mnohdy je ale teorie úzce spojena s praxí.
   Znamená to,že nic nefunguje a nikdo neví proč.

  • Po stěně se plazil hlen, byl jsem z něho omámen, samá zeleň samá žluť, až jsme na něj dostal chuť a že byl tak zelený slízl jsme ho ze stěny...

  • Není ostuda upadnout,ale zůstat ležet!

  • Neberte život tak vážně, stejně z něj nevyváznem živí.

  • Když máš z něčeho strach,udělej to hned. Odvahu dostaneš později.

  • Co tě nezabije... Se tě pokusí zabít znovu!!!

  • Život je jako louka plná fialek... jen se pro jednu ohneš a hned tě někdo kopne do prdele...

  • Nikdy není tak špatně, aby nemohlo být ještě hůř.

  • Nehledej smrt - ona si Tě najde sama a záleží jen na ní za jak dlouho!

  • I to nejdrsnější zvíře má v sobě kousek lítosti, já ne, a proto nejsem zvíře!!!

  • Život je pes! Teď mě pokousal, ale jdu dál..

  • Na ničem jsme se nedohodli!

  • Jen to je ztraceno, čeho se sami vzdáváme!

  • Chtěl bych žít, abych studoval. Ne studovat, abych žil!

  • Nevíte, co víme my...

  • Nejvíc na životě miluju tu rozmanitost - každý den mě nasere někdo jiný...

  • Jsem na dně, konečně se mám od čeho odrazit...

  • Můj život je můj styl a můj styl je můj život.

  • Nejhorší je srážka s blbcem, ale co Tě nezabije to Tě posílí!

  • Život je boj... tak se pozabíjejte a já bych s dovolením prošla.

  • Žij dneškem, zítřek je budoucnost.

  • Život je jen uzel, který nejde rozmotat.

  • Cogito, ergo sum. (Myslím, tedy jsem)

  • Leb die sekunde!(žij každou sekundou!)

  • Život je jak toaletní papír, úplně na ho*no!

  • Jelikož je život pes, musíme se tvářit jako jiný predátor, který má nad ním alespoň předstíranou moc...

  • Život není krátký, to jenom my jsme tak dlouho mrtví.

  • Dokud dýchám, žiju, a dokud žiju, budu bojovat, abych mohl dýchat...Žijem jen jednou - tak naplno.

  • Člověk jest jméno mé, to ostatní je příjmení!

  • Proč mě nevarovali už před narozením?!

  • Klid, nejhorší smrt je z vyděšení.

  • Dum spiro, spero (dokud, dýchám, doufám)

  • Optimismus je jen nedostatek informací.

  • A zvědavostí to začalo...

  • Já neumírám, já takhle žiji!

  • Zelený listí maturu jistí.

  • Někdy nám to bylo k smíchu...

  • Jsme, a to je štěstí...

  • Příští rok už s tebou nesedím...

  • Nechápeš??? U Maturity pochopíš!

  • Víte co nám můžete?.....zamávat!!!

  • Jen blázen vstoupí tam, kam se bojí i andělé...

  • Plačte, elita odchází

  • A mysleli si, že nás změní.

  • Někdo září a někdo v září!

  • Člověk se učí celý život a hlavně na vlastních chybách.

  • "Utíkám"......Tvůj život.

  • PER ASPERA AD ASTRA -Přes překážky ke hvězdám.

  • Maturita je jen tahání volů přes práh dospělosti.

  • Snad najdu víc než ztracím.

  • Zabij bobra, zachráníš strom!

  • Jestli si myslíte, že jdete do ráje, tak šťastnou cestu

  • Učíme se hodně pro školu, málo pro život.

  • Nejdelší je cesta, na které člověk přichází k rozumu!

  • Pochopil jsem, že i pochopitelné se dá nepochopit...

  • Živote zpomal ... nestíhám!

  • Lépe pozdě, nežli nikdy.

  • Mládí v prdeli a do důchodu daleko...

  • Jestli někoho opravdu miluješ, musíš se pro něj vzdát všeho.

  • Gram praxe je lepší než tuna teorie.

  • " Nevadí...Ještě máme lopaty..."

  • Maturanti (v) září

  • I chcíplá kobila jde ale stáhnout!

 
vložil: 98zlata98
Permalink ¤


0 Komentáře: