« Domů | ... » | BLBE » | njn » | Plus diskont - pokračování » | Plus » | Čajovníčkaaa » | Se mám co? » | Jééé » | Chech » | No jo no »

Co už

Přichází čas ke zhodnocení dosaženého, na svět se klube vitální a zemité znamení Kozoroha. Jsou to uzavření lidé se značnou představivostí, ale vytrvale vzdorující novotám, které odporují jejich konzervativnímu smýšlení. Vůči ostatním lidem jsou rezervovaní. Proto se na první pohled mohou zdát málo aktivní a iniciativní. Sentimentálně cholerický temperament Kozorohů spolu s nezdolnou vůlí po úspěchu nakonec většinou převáží vážky příznivého osudu v jejich prospěch. Je to znamení velmi svědomité, odpovědné a střízlivé. Děsí ho prázdnota a nekonkrétní, skryté věci. Jeho mysl je přímo naprogramovaná na praktické, hospodárné a plánovité záležitosti. Vyniká ve schopnosti vše pečlivě naplánovat. Zajímavá je i silná a nezdolná vůle se smyslem pro povinnost. Kozoroh je v mnoha ohledech nadměrně ctižádostivý, neúprosný, nesmiřitelný, přehnaně sobecký a často vypočítavě toužící po moci. Úspěchu dosahuje díky své velké píli a neúnavné pracovitosti, jen málokdy mu k němu dopomůže šťastná náhoda. Práce a povolání vyplňují všechen jeho volný čas.Přestože nebývají u svých nadřízených oblíbeni, nezabrání jim to v postupném vzestupu na společenském žebříčku. Kozorohové nacházejí uplatnění jako politici, vědci, konstruktéři, obchodníci, ekonomové, účetní, zedníci, hodináři, horníci či umělci vytříbených forem. Úspěchu dosahují jen vlastní zásluhou a svou vytrvalostí.