« Domů | Výsledky NHL 2011/12 » | Libye » | Jan Rokycana » | Vysídlení Němců z Československa 1946 » | Horatio Nelson » | Postupimská konference 1945 » | Jaltská konference 1945 » | Norodom Sihamoni - Kambodža » | Royal Navy - součastnost » | Royal Navy - historie »

Postupimská konference 1945

Postupimská konference byla konference, která se konala v německé Postupimi (nedaleko Berlína) od 17. července do 2. srpna 1945. Účastnila se jí tzv. „Velká trojka“: Josef Stalin za Sovětský svaz, Harry Truman za Spojené státy a Winston Churchill za Spojené království (který byl ovšem v průběhu konference po prohraných domácích volbách nahrazen Clementem Attleem). Předmětem konference byla poválečná správa Německa, které o devět týdnů dříve kapitulovalo, uspořádání a rekonstrukce válkou poničené Evropy.

Výsledky konference - Postupimská dohoda _ Hlavním výsledkem konference byla tzv. Postupimská dohoda, ve které jsou stanoveny následující závěry:

Postupimská deklarace _ Druhou částí ujednání byla tzv. Postupimská deklarace, která vyzývala Japonsko ke kapitulaci. Deklaraci podepsali 26. července americký prezident Harry Truman, britský premiér Winston Churchill a čínský vůdce Čankajšek (Sovětský svaz v té době nebyl s Japonskem ve válečném stavu). V deklaraci se stanovují podmínky pro případnou japonskou kapitulaci a Japonsku se vyhrožuje naprostým zničením, pokud nekapituluje.

Další témata _ V průběhu konference se Truman Stalinovi obecně zmínil o „mocné nové zbrani“; Stalin (který byl o americké jaderné zbrani informován) Trumana v použití libovolné zbraně, která by zkrátila válku, podporoval.

Postupimská dohoda je v český název pro výsledek posledního jednání Velké trojky na Postupimské konferenci, která se konala od 17. července do 2. srpna 1945 v braniborské Postupimi u Berlína. Jednalo se o rozdělení a následné vybudování poničené poválečné Evropy.

Jednání se zúčastnili nejvyšší představitelé vítězné aliance, Josef Stalin, Harry Truman, Winston Churchill, který však prohrál ve stejné době probíhající volby a na zasedání ho vystřídal Clement Attlee.

Na konferenci se také jednalo o již probíhajícím odsunu Němců z Československa, Polska a Maďarska. Strany na požadavky Stalina a zemí, v nichž odsun probíhal, uznaly, že bude potřeba Němce z těchto zemí vystěhovat, ale odsun musí probíhat spořádaně a lidsky. Všechny tři země byly vyzvány, aby prozatím zastavily probíhající vyhošťování.

O autorovi

  • Jméno LUCky.luKA
  • Region Karlovarský kraj
Můj profil