« Domů | Výsledky NHL 2011/12 » | Libye » | Jan Rokycana » | Vysídlení Němců z Československa 1946 » | Horatio Nelson » | Postupimská konference 1945 » | Jaltská konference 1945 » | Norodom Sihamoni - Kambodža » | Royal Navy - součastnost » | Royal Navy - historie »

Ragby je kolektivní míčový sport - 1.část

Hra podobná fotbalu i ragby, kde hráči mohli při soutěžení o míč protivníka fyzicky složit, ale kde se míč nenosil v rukou (bylo ovšem možné míč rukou zpracovat), se na ostrovech hrála delší dobu. Hře se říkalo jednoduše "football" čili fotbal a neexistovala sjednocená pravidla. Hráči se vždy před utkáním domluvili, podle kterých pravidel budou hrát. V roce 1823 William Webb Ellis během zápasu ve škole v anglickém Rugby bere míč do rukou a běží s ním k soupeřově brance. Od té doby se obecně této variantě fotbalu říká Rugby football, česky pouze ragby. Šišatý míč se objevuje v roce 1851, k první kodifikaci pravidel došlo v roce 1871. Říká se, že: Fotbal je hra gentlemanů, kterou hrají barbaři a ragby je hra barbarů, kterou hrají gentlemani.

Pravidla - Hrají dva týmy, každý o 15 hráčích. Hraje se 2 x 40 minut (polohrubého času) na hřišti o velikosti fotbalového, na každém konci je brankové pásmo pro položení míče a branka ve tvaru písmene H (háčko). Cílem hry je dostat míč do protihráčova brankoviště, kde je nutné míč pro získání bodů položit na zem, tzv. pětka/položení. Je také možné míč kopnout skrze tyče háčka (do horní poloviny) a to buď přímo za hry (drop) nebo po úspěšném položení pětky, nebo z trestného kopu. Míč se přenáší v rukou a smí se nahrávat pouze dozadu/dostrany nikoliv však dopředu, jinak dochází k předhozu a tudíž porušení pravidel. Míč se smí také kopat, ovšem hráč stojící před spoluhráčem který kope nesmí hrát, protože je v ofsajdu (dochází tedy k tzv. dobíhání kopů hráči stojícími za kopajícím spoluhráčem.

V případě, že míč je držen protivníkem, hráč smí protihráče atakovat složením protihráče na zem a tím zastavit jeho posun k brankovišti. Hráč smí protihráče zasáhnout pouze do výšky ramen jinak je to nebezpečná hra (faul). Není povoleno protihráče kopat nebo podkopávat a ani ho zvednout a pustit na zem hlavou dolů.  Zápas ovládá rozhodčí, a k disposici má dva asistenty na postranních čarách a při mezinárodních a jiných důležitých utkáních bývá k disposici i videorozhodčí, kterého může rozhodčí poprosit o přezkoumání situace na hřišti týkající se položení pětky.  V ragby se udělují červené karty za velmi hrubé prohřešky především proti bezpečnosti hry a za násilí/hrubost a znamenají vyloučení hráče po zbytek zápasu; tým tak hraje v oslabení. Žlutá karta se uděluje za hrubé prohřešky proti pravidlům, a za "profesionální" a opakované fauly. Hráč jde na 10 minut čistého času na trestnou lavici a tým tak hraje v oslabení. Místo druhé žluté karty se stejnému hráči uděluje červená.

France-Wales 24022007 - 4.jpg

Pravidla podrobněji - Pravidla ragby jsou komplikovaná a periodicky se mění, kompletní pravidla lze nalézt na některém z dole uvedených odkazů.  Zápas začíná losem stran či výkopu a pak samotným výkopem. Týmy se snaží míč položit za brankovou čáru protihráčů, nebo kopnout míč do horní části háčka. Během hry se přihrává rukama ovšem pouze do strany a dozadu, kopat se může libovolným směrem. Protihráči se mohou míče kdykoliv zmocnit, buď když je jim kopnut, nebo když ho vytrhnou protihráči, nebo když ho vyhrají po složení/zastavení hráče, nebo v standardní situaci jako je mlýn a vhazování z autu (nebo při jednom z výkopů).  V průběhu nepřerušené hry vznikají rucky (čti raky) a mauly (čti móly). Ruck zjednodušeně nastává, když hráč s míčem je zastaven tak, že spadne na zem i s míčem. Maul zjednodušeně nastává, když je hráč s míčem zastaven tak, že zůstane i s míčem na nohou a protihráč ho drží. Nedochází k přerušení hry, ale v obou situacích začínají platit speciální ofsajdová a další omezující pravidla, která umožňují jak zachovat kontinuitu hry pro útočící tým tak umožňují bránícímu týmu míč získat a zaútočit.

RUCK - Při rucku se na místě, kde leží míč vytvoří kolmo na postraní hrací čáry utvoří ofsajdová linie, kterou nesmí překročit ani jeden z týmů pokud nejde přímo přes míč/hráče ležící kolem míče. Většinou se na místě střetnou asi tak 3 nebo 4 hráči z každého týmu a přetlačují jeden druhého. V této situaci nesmí nikdo hrát míč ležící na zemi rukou. Ležící hráči nesmějí s míčem manipulovat. Ve chvíli kdy jeden z týmů vytlačí spoluhráče (nebo zahrát míč nohama dozadu ) tak, že míč leží neohrožen protivníkem na zemi, může přiběhnout hráč úspěšného týmu a míč rukou sebrat. V tuto chvíli opět přestávají platit ofsajdová pravidla a hra pokračuje. Převážnou většinu racků vyhrává útočící tým, cílem je získat míč po složení hráče co nejrychleji zpět do hry a nedat protihráčům čas zorganizovat nebo zreorganizovat obranu. Tým bez míče se naopak snaží primárně rozehrání útočící stranou zpomalit, a pokud útočící tým situaci podcenil, přetlačit ho a získat míč pro sebe a zaútočit.

MAUL - V maulu se ofsajd tvoří za posledníma nohama spoluhráče, takže po stranách maulu vzniká ofajdový pás nikoho. Hráči se mohou do maulu přidávat pouze ze své strany (nikoliv z boků) a pokoušejí tlačit spoluhráče k brankovišti protihráčů, popřípadě pouze uvolnit míč, jehož rozehrání se snaží bránící hráči zabránit rukama. Pokud vznikne maul a útočící tým tlačí spoluhráče dopředu, nesmí bránící strana maul strhnout na zem, musí ho zastavit což je náročné. Maul končí když útočící strana míč rozehraje (míč převezme hráč, který není do maulu zapojen), maul bez aktivního přičinění bránících hráču spadne na zem, z maulu se vytrhne hráč s míčem, nebo rozhodčí rozhodne, že míč nemůže být rozehrán, protože ho útočící strana není schopna rozehrát.

  

Standardní situace - Ragby zná několik standardních situací jako: mlýn, vhazování z autu, trestný kop, malý trestný kop, výkop (na začátku zápasu a po bodování jedné nebo druhé strany), výkop z vlastní dvaadvacítky a volný kop (po chycení míče ze vzduchu ve vlastní dvaadvacítce).  Typické pro ragby je řešení autů (kdy míč nebo hráč s míčem překročí postanní hrací čáru) a situací kdy dojde k drobnému provinění proti pravidlům (neůmyslný předhoz, neůmyslné křížení spoluhráčů, špatné vhození autu atd.)

Aut - Vhazování - Aut se řeší tak, že vhazující tým, má jednoho hráče s míčem mimo hrací plochu na místě kde míč přeletěl postranní čáru, max. 7 hráčů z jeho týmu utvoří kolmo na tento bod zástup a vedle nich se seřadí stejný počet protihráčů, min. 1 metr vedle nich a hráč s míčem vhodí míč kolmo k postranní čáře a mezi oba zástupy, hráči obou týmu potom mohou výskokem nebo vyzvednutím spoluhráče míč chytit. Protože se při vhazování hrají různé signály, je pravděpodobné, že míč vyhraje vhazující strana. Vhazování do autu se určuje podle herní situace, pokud byl míč kopnut ze hry přímo do autu vhazuje vždy druhá strana. Vhazování získává po kopu do autu kopající tým pouze pokud šlo o trestný kop. Místo vhazování je buď tam, kde míč přeletí autovou čáru, nebo na místě kolmo k odkopu míče. Pokud hráč ze hry kopne míč do autu, a ten se po cestě nedotkne hrací plochy (letí vzduchem přímo ven) jde o chybu a kopající tým je trestán tím, že vhazuje druhý tým na místě odkopu míče. Pokud však hráč kopne míč tak, že tento skočí do autu pak sice vhazuje tým druhý, ale z místa kde míč překročil postanní čáru. Ve vlatní obranné dvaadvacítce a při trestném kopu může hráč kopnout míč přímo do autu a vhazování bude na místě přeletu přes postranní čáru. Tato pravidla se snaží zajistit, že hra bude spíše o snaze posunovat míč kupředu rukama, než o nekonečném kopání míče z jedné strany na druhou, ztráta míče při vhazování je rizikem při kopu míče do autu. Pokud hráč s míčem v ruce vběhne do autu je vhazování na tom místě. Úmyslné vhození míče do autu je závažným prohřeškem proti pravidlům.

Mlýn - Při drobném prohřešku se nařizuje mlýn. Jde o seskupení šesti až osmi hráču z každého týmu, kdy se týmy navzájem přetlačují, ale které nelze dobře popsat slovně proto viz foto. Pro větší bezpečnost se používají 4 povely: 1) sehnout - 1. řada (pilíři + mlynář) se sehnou, 2) dotek - pilíři se dotknou a zase pustí pritihráče, 3) pauza - hráči se přípraví k svázání, 4) vázat - hráči se svážou (první řady do sebe zapadnou) a začíná tlak, který uprostřed mlýnu dosahuje až síly 2 tun. Když se do sebe na povel rozhodčího všech 12 až 16 hráčů zaváže, vhodí útočící strana míč do prostoru přímo pod místem, kde se obě uskupení hráču strřetávají a hráči se nohama snaží dostat míč dozadu svého seskupení. Tam ho buď zvedne poslední hráč nebo hráč, který stojí mimo mlýn. Dále za hrubé prohřešení proti pravidlům (ofsajd, nebezpečná hra, hrubost, úmyslné borcení mlýnů atd.) je možné nařídit trestný kop. Malý trestný kop se nařizuje za technické prohřešky, jako opakované borcení mlýnů, neúmyslné křížení hráčů atd.

Malý trestný kop - Malý trestný kop se rozehrává tak, že při zastavené hře hráč rozehrávajícího týmu míč nohou kopne přes pomyslné místo porušení pravidel. Většinou, aby si jeho tým udržel míč, se jedná o malé pokopnutí v rámci několika centimetrů, často si míč pustí z rukou a kopne si ho tak, aby ho opět rukou chytil. Je však možné míč kopnout přímo z rukou do dálky, avšak tato taktika se nepoužívá běžně, protože pokud míč přeletí autovou čáru, vhazuje se na místě kopu nikoliv přeletu míče přes autovou čáru (pokud se míč do autu neodrazí ze země), a na branku se může kopat pouze tzv. dropgolem, čili míč se musí dotknout země než je do něj kopnuto.

    

Trestný kop - Trestný kop opravňuje rozehrávající tým míč buď kopnout přímo do autu a získat vhazování na místě přeletu autové čáry, nebo míč kopnout do háčka. Při první variantě se kope přímo z rukou bez potřeby aby se míč dotknul země, při druhé je běžné si míč umístit na drn, písek nebo speciální kopátko, aby byl kop co nejpřesnější. Je však možné, míč rozehrát malým pokopem a hrát dál rukama.

Další pravidla - Před vlastním brankovištěm má každý tým dvaadvacetimetrovou ochrannou zónu, kde platí speciální pravidla, která usnadňují obranu. Je možné chytit míč přímo ze vzduchu (po kopu protistrany) a zažádat si o přerušení hry a rozehrání hry kopem. Je také možné kopnout míč přímo do autu (bez toho, aby se dotknul země) s tím, že vhazování bude na místě, kde míč přeletí autovou čáru, nikoliv na místě kopu.  Minimálně 6 metrů souběžně za brankovou čárou je koncová čára, která označuje konec hracího pole. Pokud míč přeletí tuto čáru bude nařízen mlýn, pokud míč přenesl přes brankovou čáru bránící hráč, nebo výkop z dvacítky, pokud ho kopl, nebo přenesl přes tuto čáru útočící hráč.

Výstroj hráčů - Hráči jsou vybaveni kopačkami, štulpnami, trenýrkami a dresem. Možné je ještě mít chránič holení, suspensor, gumový chránič ramen, chránič zubů (často pro mladší hráče povinný), specialní molitanovou helmu a přilnavé rukavice bez prstů.  Obecně jsou zakázány části výstroje, které by byly tvrdé, např. z plastů nebo kovu, a mohli zranit ostatní hráče. Většina výstroje je proto z gumy, a pěnových hmot, které pouze tlumí největší zásahy. Výjimkou josu chráníče holení, suspensor a kolíky u kopaček/kopačky.  Před zápasem výstroj a její stav kontroluje rozhodčí.

Bodování -

  • 5 bodů - položení míče do brankoviště
  • 2 body - kop do branky (háčka) po položení
  • 3 body - kop do branky (háčka) přímo ze hry - dropgoal - míč se před kopem musí dotknout země
  • 3 body - trestný kop

  

O autorovi

  • Jméno LUCky.luKA
  • Region Karlovarský kraj
Můj profil