« Domů | Výsledky NHL 2011/12 » | Libye » | Jan Rokycana » | Vysídlení Němců z Československa 1946 » | Horatio Nelson » | Postupimská konference 1945 » | Jaltská konference 1945 » | Norodom Sihamoni - Kambodža » | Royal Navy - součastnost » | Royal Navy - historie »

Ragby je kolektivní míčový sport - 2.část

  • Ragby je kolektivní míčový sport, který se vyvinul na počátku 19. století v Anglii. Hra podobná fotbalu i ragby, kde hráči mohli při soutěžení o míč protivníka fyzicky složit, ale kde se míč nenosil v rukou (bylo ovšem možné míč rukou zpracovat), se na ostrovech hrála delší dobu.

Soutěže a týmy -

France-Wales 24022007 - 4.jpg    

  • Hráči - jejich čísla, názvy a úkoly - V ragby je přesně určeno jaký hráč nosí jaké číslo od 1 do 22 (15 hráčů a 7 náhradníků) podle pozice kterou hraje. Došlo k pokusů, nejspíš z důvodu marketingu dresů o užívání písmen místo čísel (pokusili se o to kolem roku 2005 Australští Warratahs), ale tento pokus neuspěl.

1 - levý pilíř 2 - mlynář 3 - pravý pilíř 4 - levá druhá řada 5 - pravá druhá řada 6 - levý rváček 7 - pravý rváček 8 - vazač 9 - mlýnová spojka 10 - útoková spojka 11 - levé křídlo 12 - levá tříčtvrtka 13 - pravá tříčtvrtka 14 - pravé křídlo 15 - zadák

Hráči 1 až 8 se jako skupina nazývají roj (rojníci). Rojníci mají za úkol podporu hráče s míčem, nebo skládání protihráče s míčem, tito hráči pak figurují v mlýnech i při vhazování. Jejich role jsou rozmanité v tom, že pilíři jsou nejurostlejší hráči, ale relativně pomalí, poskytují týmu oporu v mlýnech a jejich robustní postavy jsou nezbytné při přetlačování v rucku nebo maulu. Mlynář je hráč, který zpravidla vhazuje míč do autového seřazení. Dalším úkolem mlynáře je "vymlet" míč (dostat míč nohou pod hráče svého týmu). Hráči druhé řady jsou zpravidla nejvyšší hráči, kteří jsou při vhazování z autu zvedáni do výšky kde chytají vhozené míče, jsou také jako pilíři aktivní při přetlačování a při obraně. Rváččci a zadák jsou pak rychlejší než piliři a druhá řada a tvoří buď druhou řadu obrany, nebo zabíhají za útok, který se snaží svou rychlostí podpořit a musí excelovat ve skládání rojníků protihráčů. Rojníci zpravidla nekopou a celkově jejich hra je spíše o síle a týmové spolupráci. Roj se snaží připravit pole pro útočníky.  Hráč 9 figuruje jako spojka mezi útokem a rojem, běhá za rojem a rozehrávámíče z vhazování, mlýnů, rucků a malů na útok, nebo zpět na roj.  Hráči 10 až 15 se nazývají útok (útočníci). Útočníci jsou většinou hráči, kteří excelují svou rychlostí (křídla), zručností s míčem a v kopání. Jejich cílem je ve hře jeden na jednoho (většinou své číslo z druhého týmu) překonat ať rychlostí, nebo rychlou přihrávkou nebo kopem. Opět je důležitá sehranost útoku, neboť je snažší taktickou kombinací překonat obranu protivníka, než ho fyzicky přemoct. Na kopání na háčko se zpravidla soustředí jeden až dva hráči v týmu z útoku, výjimečně z roje. Útokovka pak musí být dobrý v kopech při hře. Útokovka určuje, jaký způsob útoku bude zvolen, zda poběží s míčem v ruce, nebo kopne za záda obránců nebo do autu, nebo zda přihraje dál na útok, občas, zpět na rojníky. Je to jeden z mála hráčů týmu, který sám o sobě může určovat průběh hry. Zadák potom funguje jako doplnění útoku, ale především při obraně hlídá zadní část pole pro případ, že by protihráči míč překopli za obranu jeho týmu.

Historie ragby - Zakladatelem této tvrdé hry je Angličan William Webb Ellis z města Rugby. Tvrdí se, že William hrál se studenty fotbal, ale hra mu přestala připadat zajímavá, tak vzal míč a v rukou ho dopravil do branky spoluhráče. Zpočátku se sport také nazýval „Rugby-football“, tj. „kopaná z města Rugby“. Od této doby se začala pravidla ragby upravovat, až se dostala do povědomí široké společnosti.

V dnešní době se hraje ragby na vysoké úrovni i v České republice. První zmínku o ragby u nás zajistil Ondřej Sekora, který přeložil pravidla ragby z francouzštiny do češtiny. První mezinárodní utkání v ragby se konalo 2. června 1926 v Brně; Slavia Brno–Wiener Amateure tehdy skončilo poměrem 12:12.

   

Podrobná historie - Na Britských ostrovech se hry podobné fotbalu a ragby hrály minimálně od dvanáctého století. Od čtrnáctého do sedmnáctého století bylo hraní míčových her tohoto typu dokonce zakázáko četnými zákony (protože neproduktivní hraní her odvádělo pozornost od důležitějšího tréninku s lukem). Moderní vývoj ragby a fotbalu pak datujeme na počátek devatenáctého století. Právě v tomto období se začíná hra provozovat na školách, aby se podpořil týmový duch a tělesná kondice mladých mužů. Poté vznikají první kluby a spolky, kde mladí muži, většinou absolventi soukromých prestižních škol, i po odchodu do života pokračují s oblíbenou hrou, kterou postupně roznášejí do armády a tehdejších britských kolonií, ale i mezi ostatní členy britských ostrovů. Je to právě díky industriálnímu pokroku a rozmachu železnic, že se v důsledku většího množství volného času a snadnému cestování hra rozmáhá po celé Británii a do kolonií.  V této době však sport nazývaný jednoduše "football", protože se při něm kope do míče nohou, nemá ustálená pravidla. Hraje se s míčem více či méně kulatého tvaru, hraje se na vymezeném hřišti zhruba obdélníkovitého tvaru, počet hráčů není stanoven a do míče se nejen kope. Je to především právě ve škole v Rugby, kde se prosazují pravidla umožňující skolení/složení protivníka a klíčově hraní míče rukou. Přesto i v Rugby nejsou pravidla nikterak ustálena. Při utkáních soupeřících škol, jako např Rugby, Harrow, Eton, Winchester nebo Westminster bylo zvykem dohodnout pravidla pro konkrétní zápas. Nebylo neobvyklé, že se strany dohodly hrát jeden poločas bez skládání a rukou a druhý poločas podle pravidel umožňující obojí. Důležité je že do roku 1820 však nošení míče nepovolovala žádná prvidla/škola. Právě na škole v Anglickém hrabství Warwickshire ve městě Rugby pak dochází k průlomu, kdy v roce 1823 udájně hráč William Web Ellis bere do rukou míč a běží s ním k brankovišti protihráče.

Tento způsob hry se na škole ujal a do poloviny století se proto často mluví o pravidlesch podle Rugby, kdy protikladem byla většinou pravidla školy Harrow, neumožňující skládání ani nošení míče. V roce 1839 se na Univerzitě v Cambridge pořádalo přátelské utkání mezi absolventy z Etonu a z Rugby, používání rukou hráči z Rugby se stalo dost kontroverzní a v důsledku došlo k první kodifikaci fotbalu/ragby pod tzv. Cambridge Rules z roku 1848. Tato pravidla umožňovala skládání i hraní rukou, kde míč bylo možné nést poté co byl chycen přímo ze vzduchu. Tato pravidla však byla roku 1863 změněna a skládání a hraní rukou bylo zakázáno.  Ve stejné době došlo k setkání zástupců jedenácti předních škol v Londýně, kde došlo k založení "Football Association" dodnes fungující pod tímto názvem v Anglii (např. známý FA Cup atd.). Při setkání byla sepsána kompromisní pravidla, která ovšem nakonec nebyla schválena a došlo k adoptování nových pravidel z Cambridge. Několik zastánců hry podle pravidel Rugby z asociace proto odchází, např. Blackheath, další se ze stejné preference k pravidlům z Rugby nepřidávají.  V roce 1871 pak dochází k založení "Rugby Football Union" tedy Svazu Rugby fotbalu, který funguje dodnes a spravuje ragby v Anglii. Do roku 1880 zakládají vlastní svazy Skotsko, Wales i Irsko.  První mezinárodní zápas se odehrál v roce 1881 mezi Anglií a Skotskem.  Roku 1895 se od Rugby Football Union odděluje několik klubů především ze severu Anglie. Spor vyústil především z toho, že rugby původem hra vytvořená na prestižních školách vylučovala profesionalismus, tedy hraní za úplatu. Vlivem zásadní popularizace mezi nižšími vrstvami Anglie v druhé části devatenáctého stolení rostl tlak, aby dělníci a především horníci ze severu země mohli být odškodněni za čas strávený hrou (popřípadě za utrpěná zranění). Svaz v zájmu zachování amatérského stavu sportu vzdoroval a nakonec dokonce odhlasoval, že ragby se nesmí hrát na hřištích, kde se vybírá vstupné. Několik klubů se odtrhlo a založilo konkurenční "Northern Rugby Football Union", ke které se přidalo přes 200 klubů. Tento nový svaz se později přejmenoval na "Rugby League" a postupem času změnil v zájmu sledovanosti a tedy i výnosnosti sportu pravidla tak, aby sport byl atraktivnější-rychlejší (zmenšení počtu hráčů, omezením hry na zemi - zrušením rucků a maulů a téměř i mlýnů atd.)

Wembley Stadium closeup.jpg    

Podobné sporty - Dále jsou známy ještě tyto typy ragby: rugby league (třináctky), touch rugby, beach rugby a rugby 7 (sedmičky)

  • All Blacks (anglicky „celí černí“) je národní ragbyový tým Nového Zélandu. Je považován za velmi prestižní a úspěšný tým, dosáhl řady vítězství. Je znám svým bojovým tancem Haka před začátkem každého zápasu.
Millennium Stadium South.jpg    

Výstroj hráčů - Hráči jsou vybaveni kopačkami, štulpnami, trenýrkami a dresem. Možné je ještě mít chránič holení, suspensor, gumový chránič ramen, chránič zubů (často pro mladší hráče povinný), specialní molitanovou helmu a přilnavé rukavice bez prstů.  Obecně jsou zakázány části výstroje, které by byly tvrdé, např. z plastů nebo kovu, a mohli zranit ostatní hráče. Většina výstroje je proto z gumy, a pěnových hmot, které pouze tlumí největší zásahy. Výjimkou josu chráníče holení, suspensor a kolíky u kopaček/kopačky.  Před zápasem výstroj a její stav kontroluje rozhodčí.

  • Rugby je obchodní město ve Warwickshiru v centrální Anglii na řece Avona. Leží 24 km na východ od Coventry. Podle údajů z roku 2002 má 62 790 obyvatel.

Město je nejvíce ve světě známé tím, že zde vznikl sport ragby. Legenda říká, že hru vymyslel William Webb Ellis v roce 1823 v Rugby School, která se nedaleko města nachází.

Historie - Oblast okolo města byla osídleno nejspíše již od doby železné a několik kilometrů daleko se nacházelo římské osídlení známé jako Tripontium v oblasti dnešního města. Původně bylo Rugby malá anglosaská zemědělská usedlost, která je zmiňována v Knize posledního soudu z roku 1086 jako Rocheberie.  V roce 1567 byla poblíž města založena Rugby School z peněz Lawrence Sheriffa, zdejšího rodáka, který se odstěhoval do Londýna.

- RC Bystrc - je moravský ragbyový klub, založený v roce 1953 jako Slavia VŠ Brno. Klubové barvy jsou oranžová a černá. Předsedou klubu je Stanislav Luňák.

- RC Dragon Brno - je český ragbyový klub, založený v roce 1946 jako Sokol Brno I. Klubové barvy jsou zelená a černá. Předsedou klubu je Jan Kostelka. Adresou klubu je Cacovická-Za mlýnem, Brno - Maloměřice, 614 00.

- RC Havířov - je český ragbyový klub, založený v roce 1966 jako 'oddíl ragby TJ Slavia Havířov. Oddíl založili bývalí ostravští hráči Eda Vaníček a Karel Gaman. Klubové barvy jsou bílá a červená. Předsedou klubu je Roman Čmiel. Adresou klubu je Astronautů 2, Havířov-Město, 736 01.

- RC Praga Praha - je český ragbyový klub, založený v roce 1944 jako tým Radostně Vpřed. Klubové barvy jsou žlutá a černá. Předsedou klubu je Jiří Voves. Adresou klubu je U Rokytky, Praha 9-Vysočany, 190 00.

- RC Říčany - je český ragbyový klub, založený v roce 1944 jako DTJ Říčany skupinou nadšenců sdružených kolem Josefa Kohouta.

- RC Tatra Smíchov - je pražský ragbyový klub založený v roce 1958 jako TJ Tatra Smíchov ČKD, od roku 1994 pak pod současným názvem.  K největším úspěchům v historii klubu patří mistrovské tituly z let 1995, 1997, 2003, 2007 a 2008 vítězství v Československém poháru v letech 1980, 1981, 1983, 1995, 1997 a 2003.

- RC Zlín - (RUGBY CLUB Zlín) je český ragbyový klub, založený v roce 1944 jako "odbor ragby při SK Baťa Zlín". K přeměně na samostatný oddíl a legalizaci došlo v roce 1947, kdy bylo sehráno také první utkání. Rugby Club Zlín je členem Sportovních Klubů Zlín. Klubové barvy jsou modrá a žlutá. Předsedou klubu je Josef Iž.

- RC SPARTA PRAHA - (Rugby Club Sparta Praha) je druhý nejstarší český ragbyový klub, založený v roce 1928 a v současnosti hrající na hřišti v Praze, Vysočanech, a to na Podvinném mlýně.  Klub má v současnosti jeden tým seniorů, tzv. Áčko. Klub má i mládežnické kategorie: juniorský tým (do 19 let), tým kadetů (do 17 let), tým starších žáků (do 15 let), tým mladších žáků (do 13 let) a přípravku s minipřípravkou.  Pod RC Sparta Praha funguje i ženský tým.

Ragbyový klub Sparty byl založen 28. srpna 1928. Prvním trenérem se stal člen francouzské mise Andrée Cannellas. 28. dubna 1929 bylo sehráno první přátelské utkání AC Sparta - VŠ sport Brno.  O čtrnáct dní později 12. května 1929 viděli diváci první souboj pražských S, který vyzněl pro Slávii 3:23. Utkání řídil spisovatel a malíř Ondřej Sekora. Za rok Sparta dokázala Slavii prohru oplatit a zvítězila 8:0.  V roce 1931 se dostával tým na vrchol. Francouzský trenér A. Cannellas dovedl Spartu k prvnímu mistrovskému titulu. V tomto ročníku někteří hráči nastoupili i v dresu národního týmů a odehráli své historicky první mezistátní utkání proti Německu.  Tým se neustále rozrůstal o nové členy a ragby se rozvíjelo velmi rychle. V roce 1934 však došlo k velkému neštěstí, požár zachvátil celou tribunu a klubu shořelo veškeré vybavení.  Od roku 1936 pak nastal předválečný útlum a běžný chod ragby byl obnoven až v letech 1944/1945.  Sportovní hala Podvinný mlýn Kovanecká 2405/27, 190 00 Praha 9 Česká republika.

- RC Slavia Praha - (rugby club Slavia Praha), nejstarší český ragbyový klub, založený v roce 1927.  Klub RC Slavia Praha byl založen 13. dubna 1927 a je nejstarším ragbyovým klubem v České republice. První ragbyový zápas v Praze byl sehrán 7. května 1927 na hřišti S.K. Slavia Praha.  Od té doby se v červenobílých barvách Slavie vystřídalo 8 ragbyových generací, doslova tisíce žáků, dorostenců (kadetů a juniorů), seniorů i veteránů. V období 1927 – 1934 získal RC Slavia 5 titulů mistra Československa.  Nová historie slávistického ragby začala po 2. světové válce. Od roku 1949 hrají mužstva RC Slavia na hřišti v Tróji. Období padesátých až osmdesátých let patří ke sportovně nejúspěšnějším. Muži získali tituly mistrů republiky sedmkrát (1956, 1957,1958, 1961, 1964, 1969, 1971).  Řadu titulů pak mladší i straší žáci, kadeti a junioři.  Řada slávistů reprezentovala Československo v barvách národních mužstev, v posledním období, kdy ČR hraje v A divizi Mistrovství Evropy jsou to Ladislav Vondrášek (současný kapitán), Jan Macháček (hrál sedm let v profesionálních ligách ve Walesu, Anglii a Francii). V reprezentacích ČR juniorů, kadetů i žáků hraje rovněž řada slávistů.  K výrazným úspěchům, kterým se proslavila ragbyová Slavia v celé ragbyové Evropě, je uspořádání 35 ročníků mezinárodního turnaje kadetů – Slavia Cup – Šiška mladého světa, kterého se v některých ročnících účastnilo i více než 20 družstev z celé Evropy.  Úspěšné byly i zahraniční zájezdy mužů, juniorů, kadetů i žáků do Německa, Francie, Anglie, Walesu, Itálie, Švédska, Polska, Ruska,…  V roce 2010 získala Slavie po 39 letech titul mistra ČR, když 19.6.2010 porazila ve finále Tatru Smíchov 11:10.

O autorovi

  • Jméno LUCky.luKA
  • Region Karlovarský kraj
Můj profil