Jak poznáte 100% Rybu

Žena Ryba - Zralá pro jeviště

Žena v Rybách je spáč a ráda lenoší, musí být v dokonalém pohodlí, aby tomohla vychutnávat všemi smysly. Je vnímavá pro veškeré smyslové dráždění. Vypadá, jako by žila jen s ohledem na své bližní. Za prvé sev nich zrcadlí, protože potřebuje uznání, že je krásná a žádoucí, zadruhé má prostě talent jednat s lidmi a ujímá se jejich problémů. Ryběse nesmí lhát, protože ona to vytuší. V životě ženy v Rybách je mnohomužů jejích snů. Co chvíli se do někoho zamiluje, přičemž je schopná horovat pro naprosto rozdílně typy. Muž, jehož si nakonec mezi mnohaláskami zvolí, většinou nebývá ten pravý. Často se vdá za poddajného améně smyslného muže. Žena v Rybách bohužel bývá muži často rozčarovaná.Snadno jí zlomí srdce.

Muži, který se jí líbí, dá zájem najevo,aniž by tím poškodila své vzezření nevinné tiché vody. Zatímco se tváříchladně, nechává prosvítat své rozkošnictví a rozpaluje mužovu fantazii. Jestliže se skutečnost shoduje s fantazií, je Ryba velmi šastná a spokojená.


Většinou se tato osoba chová velmi nenápadně, jako by se držela strnouod veškerého dění(Tato věta není o Mě). Ryby bývají krásní lidé s pěknou urostlou postavou,ženy jsou obdařenu jemnými způsoby a až smyslním vnímáním. Nejdřív vás na nich zřejmě zaujme jejich nerealistický pohled, je tak zasněný,zvláštní a velmi podmanivý. Jak ženy, tak muži, bývají ve společnostivelmi šarmantní, přátelští a nechybí jim přiměřený humor. Navazujísnadno přátelství a většinou si hodokáží udržet díky vstřícné povaze aumění naslouchat. Bohužel, většinaRyb, nikoliv ale velryby a štiky,postrádá sebedůvěru, pevnou vůli, aproto se obtížně prosazují. Kživotu i práci potřebují klidné zázemí iodpovídající pracovníprostředí.
Láska a partnerství:
Rybaje zrozená pro lásku, je něžná, romantická i vášnivá.Na svoji upřímnosta otevřené srdce často doplácí. V zamilovanosti staví vždy emoce nadrozum. U partnera vnímá více ty lepší stránky; ty špatné prostě neberena vědomí. Často se stává, že si objekt své lásky přikrášlí, partnerasi postaví vedle sebe na nejvyšší stupínek ideálů,přisoudí muvlastnosti, které třeba vůbec nemá. Když vztah nevyjde, pád býváošklivý. Když Ryba miluje, tak celým srdcem, často v lásce přinášíoběti nebo bolestně trpí. Bývá velmi závislá na lidech, kterémiluje.Svou lásku neustále prověřuje, potřebuje důkazy věrnosti, abyrozptýlila své obavy. Na druhou stranu, Ryba dokáže svéhopartnerazraňovat svojí proměnlivostí a bohužel někdy i bezohledností.Je tvorem velmi náladovým a dalo by se říct, že jak se zrovnavyspinkala, tak také jedná. Jen velmi málo se smiřuje se zklamáním akřivdou.
Kdo hledá bytost bezmezně oddanou, je u Rybičky na správné adrese.
S kým si Ryba rozumí:
 ZamilovanéRyby dokáží mnoho odpouštět a mají největší podílna tom, že jejichvztah vydrží. To už musí být něco, když si začnousamy od sebe balitkufry.
Jak vést dialog s Rybou:
 Potrpí si na jemné,decentní, něžné a uhlazené chování, dává přednost prostředína úrovni,libuje si v estetice, s radostí přijímá pozvání a přímo milujekomplimenty. Nezbytně nutně k životu potřebuje důvěru a věrnost druhéhočlověka. Pokud žije dočasně sama, nevěří si a nachází úlevu a věrnostdruhého člověka. Pokud žije dočasně sama, nevěří si a nacházíúlevu odproblému a složitých situací v alkoholu nebo v drogách. Na topozor!Zajímá se o všechno, je to vděčný posluchač i vyprávěč. S Rybou sečlověk nenudí, pokud zrovna nezabrousíte na téma zklamání. To se uzavředo sebe, do svého vysněného světa, a je velmi těžké k ní proniknout.Má-li v pořádku rodinu a partnerství, nikdy neodmítne pomoc, půjčku čmalé povzbuzení a dokáže být tím nejkouzelnějším společníkem a můžetesi s ní povídat, o čem chcete a jak dlouho chcete.

Představuje svobodnou mysl a proměnlivost. Lidé s touto vibrační číslicí jsou neklidní a nestálí. Často trpí nerozhodností. Touží se osvobodit od všech pravidel a závazků. V životě mají štěstí. Pětka představuje pětiúhelník vymezený pěti body - ruce, nohy a hlavu, což znamená člověka. Je symbolizovaná Jupiterem, kterému se říká planeta štěstí. Pětka je taktéž symbolem hvězdy, která zářivě svítí a rozlívá svou moc na všechny strany. Člověk s touto vibrační číslicí má vůdcovské schopnosti. Je ale nestálý, netrpělivý a dobrodružný. Může vyniknout v jakékoli oblasti, je všestranný. Často upadá do propastí, aby znovu vstal a letěl za novou slávou, proto také zanechává jednu lásku kvůli druhé. Většinou žije jen v přítomnosti a minulost ho velmi nezajímá.

Slovní vyjadřování
Dvě jedničky v mřížce - s vyjadřováním hlubších citů žádné potíže nemáte a cítíte potřebu o nich mluvit. Díváte se na situaci a problém z obou stránek, nejste tvrdohlaví, aby jste neviděli stanovisko druhého, ani tak hrdí, aby jste se nedokázali omluvit, když cítíte, že jste byli v neprávu a připadá vám přirozené, aby se stejně choval i druhý. V lásce komunikujete zcela bez zábran a vždy řeknete co se vám líbí a co vám vadí.

Intuice
Chybějící dvojka - nutnost naučit se spoléhat na vnitřní hlas, snaha ospravedlňovat své jednání, něž se učit z vlastních chyb. Neschopnost nahlédnout na věc i z jiného pohledu.

Pojmová představivost a mentální postřeh
Jediná trojka v mřížce - schopnost logického uvažování bohatou představivost a otevřený, vstřícný přístup k životu. Dokážete si představit čísla vizuálně, zatímco lidé bez trojky jsou něčeho takového schopni jen s velkou námahou. Nápady míváte leckdy zcela nepraktické. Ostatně není vyloučené, že některý z takových nápadů může být k nezaplacení. Jako milenci si libujete v rafinovaném svádění protože máte poněkud nekonvenční záliby, často vás přitahují partneři neobvyklého zevnějšku.

Zručnost a asertivita
Chybějící čtyřka - delší čas k nalezení vlastní zručnosti, větší trpělivost k jiným, nepřiměřené reakce, snadno pláčete, důležitost manuální práce.

Citová hloubka a vůle
Chybějící pětka - málo pohnutek a vytrvalosti k dokončení úkolu, polovičatost, důležitost plnění úkolů jeden po druhém, stanovit reálné cíle.

Láska ke kráse, k domovu a k rodině
Chybějící šestka - cítíte od rodičů chlad a nepochopení, těžko s nimi hledáte společnou řeč. Máte problémy s pamětí, potřebujete často mnemotechnické pomůcky, seznamy a postupy.

Pochopení a účast
Chybějící sedmička - velká váhavost, těžko se prosazujete a mluvíte na veřejnosti, samota vás pak velmi tíží.

Logika a intelekt
Chybějící osmička - Snažíte se nejednat podle prvního popudu a pokaždé vše pečlivě zvážit, nesnášíte mravenčí práci, máte silný smysl pro humor, ale nedokážete přijmou vtip o sobě. Nesnášíte když si vás někdo dobírá.

Analytické schopnosti
Dvě, tři a čtyři devítky v mřížce - Symbolizují vysokou úroveň inteligence a vysokou hladinu mentální energie, která postupně vzrůstá s každou další devítkou. Tuto energii je třeba odvádět jak duševně, tak fyzicky, má-li zůstat zachována zdravá rovnováha. Někteří lidé s devítkami jsou velmi výbušní, ale u většiny vnější zdání klame. Rádi shromažďujete vědomosti o všem, co vás zajímá. Máte bystré analytické myšlení a vaše schopnosti třídění poznatků dokážete dobře využít. Při výběru partnera jste znační idealisté, vidíte ho spíš takového, jakého by jste ho chtěli mít, než aby jste ho dokázali přijmout takového, jaký skutečně je. Hledání pravdy se stává vaším celoživotním cílem, budete se vždy dívat pod povrch věcí, protože nedojdete spokojenosti, dokud neobjevíte pravdu. Projevuje se u vás extrémní zaměření na filozofii nebo určitou víru.
Prázdné roviny
Rovina senzitivity – 2, 5, 8
tito lidé prožívají své city velmi hluboce a tím pádem jsou krajně zranitelní. Budují si kolem sebe obrannou hradbu, za níž by se mohli ukrýt. Jejich chování na veřejnosti se může projevovat různě: odměřeností, nedůtklivostí, agresivitou. A to všechno z jejich nedostatku sebedůvěry a pocitu, že jejich nitro je vystaveno napospas světu. Pokud vkládají své hluboké city do práce, dochází k pozitivnímu využiti jejich energie.Rovina Saturnu - 4, 5, 6
tato rovina, prostřednictvím stálých změn a nepřízně osudu učí trpělivosti a vytrvalosti. Lekce Saturnu mají souvislost s karmou. Tito lidé bývají po jisté období svého života podrobováni zkouškám v určité oblasti a tyto zkoušky se v různých obměnách znovu a znovu opakují dokud si dotyčný nezačne uvědomovat, že dělá stále jednu a tutéž chybu. Pro lidi s rovinou Saturnu je nesmírně důležité milovat a být milován.

Vibrační číslo - 6
Šestka je symbolem krásy, harmonie arytmu. Souzní s ní ženská planeta Venuše. Pro šestku je nejdůležitějšíkvalita. Jejím cílem a touhou jsou především štěstí a krása, neboťšestka je skutečný milovník krásy. Má vytříbený vkus a touží pokrásných věcech. Ostatně často uspěje právě v umělecké oblasti, pokudse neuplatní v profesích, jež vyžadují smířlivost. Šestka má inegativní vlastnosti - váhavost, nerozhodnost, volí cestu nejmenšíhoodporu. Ovšem nechybí jí smysl pro odpovědnost, a pokud se jednourozhodne, dokáže se zhostit i obtížného úkolu.

Intimní číslo - 6
Touhapo klidu a souladu. Šestka se vyhýbá napětí a konfliktům; přesto máduši prostředníka. Přijímá odpovědnost a má umělecké sklony. Přisuzujevelký význam životě ve dvou a rodině vůbec. Má ráda umění, touží povyrovnaném a šťastném citovém životě.

A JAK JE TO DOOPRAVDY?
Pokud člověk neklame mou duvěru, nemám duvod zklamat tu jeho. Ublíží-li Mi ale jedinkrát a moc, ublížím mu 10X víc a nemám duvod už hrát fér...Tolikrát Jsem věřila a tolikrát Jsem na to doplatila. Možná i proto neumím přijmout city a milé chování hned ze začátku... Trvá Mi než dovolím někomu odblokovat ten blok. Nejsem arogantní, Jsem chladná, opatrná, neduvěřivá... Přiznám se také, že Mne něco nového strašně rychle nadchne a rychle omrzí pokud to zaběhne do stereotypu, který ze srdce nenávidím. Jistota je zničující, nudná.... Na druhou stranu, když není, chci ji mít. Na povrch se dělám horší, než doopravdy Jsem... Bojím se ukázat v pravém světle, aby Mi nebylo ublíženo- Protože s tím se těžko smiřuji a ještě meně raději to vracím, ale musím... Musím mít vždy pocit zadostiučinění. Vím, že umím být zlomyslná a ublížit slovy a někdy i neprávem...sama to vím, ale nerada to přiznávám. bojím se blízkosti a závaznosti. Ráda se starám o druhé,ale musí pečovat i oni o Mne. Naštve Mne, když si Mne člověk málo všímá a další den mu vyčtu, že ze Mne dělá neschopnou chudinku, když se stará a chce Mi pomoci.... Pomoc často odmítám, pokud o ni sama nežádám... Spoléhám na Sebe a chci žít po svém, nesnáším, když Mi někdo mluví do života, ačkoliv má mnohdy pravdu a myslí to dobře, stavím se k tomu negativně. Často si neuvědomuji, co mne trápí a Jsem pak na lidi okolo zlá, aniž by věděli příčinu mých nepřiměřených reakcí. Také mám potřebu obhajovat své chování místo, abych se poučila. Obdivuji silné a uspěšné lidi,kteří neprojevují slabost...Charismatické lidi,kteří budí respekt.
Nesnáším bezpáteřní lidi
...Nesnáším,když se někdo bojí říct Svuj názor, nebo ještě huř....žádný nemá....ještě huř...Ten názor někde zaslechl....Nesnáším jednoduchost.....Nesnáším lidi, kteří se pohoršeně dívají, když někdo není stejný jako ta většina...nudná,nezajímavá většina....Vychcanost...,která hýbe světem....Myslím tu...Ubohou....Přiživování se na kamrádech nebo rodině....Nemám namysli větu "Chytrým patří svět", protože s tím plně souhlasím ...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VÝSLEDKY:

Jaký typ kluků přitahuješ?

Tvůj výsledek testu
Tvojipovahu nelze jednoznačně určit, což vycítí i muži. Proto nepřitahuješvyhraněný typ mužů. Na tebe se klidně usměje profesor filozofie isvalnatý hokejista. Stačí, když jsou vnitřně vyrovnaní a duševně silní.Tato tvoje touha k tobě vábí muže, kteří chtějí ženu chránit z pozicesilnějšího pohlaví. Muži v tobě vidí ženu s velkým "Ž". Jsou k toběgalantní. Tvůj mrazivý pohled na muže, který tě nepustí ve dveřích jakoprvní, odradí každého nevychovance. Přesto by sis měla dát pozor, abytvé průhledné touhy k tobě nepřitáhly chytráky, kteří umějí využítsituace. Sňatkový podvodník ovládá způsoby supergentlemana. Proto nasebe u první večeře vše nevyzrazuj. Tvař se trochu víc záhadněji. Mužes opravdovými úmysly to neodradí. Pokud ano, nestojí ani za slzičku. Stvou elegancí se nemusíš o dostatek mužů bát. Jelikož by ti své srdcedala spousta galánů, musíš si toho svého vybírat podle jiných měřítek,než je jen duševní vyrovnanost. Měli byste mít společné hobby, podobnýnáhled na svět a stejné názory v důležitých otázkách významných proživot ve dvou. Vnitřně silný muž může být i ten, který by dal přednostsoukromému podnikání před rodinnými starostmi. Jak se říká, čím vícemožnostítí, tím důkladněji musíme zvažovat. Takže, až tě osloví elegán- "Slečno, můžu si k vám přisednout?", hned se mu nevydej všanc. Ty jsiatraktivní pro mnoho mužů. "Staropanenství" se rozhodně nemusíš bát.
.-----

Jakým dojmem působíš na opačné pohlaví?

Tvůj výsledek testu
Prokluky, kteří tě znají jen povrchně, jsi kniha se sedmi pečetěmi.Nejdřív v tobě vidí planoucí oheň a atraktivní nevěstu. Když pakpoznají, že s tebou lze báječně debatovat a řešit vážné problémy, že sena tebe mohou spolehnout a svěřit ti každé tajemství, vyvede je totrochu z míry. Na světě je bohužel pořád ještě hodně mužů, kteří stouto kombinací prostě nepočítají. Přátelé, kteri tě znají už déle,však vědí (a oceňují), že jsi atraktivní děvče a současně superkamarád.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Umíš si udržet partnera?

Tvůj výsledek testu
Poklona!Tvé vyhlídky na udržení partnera jsou velmi slibné. Víš přesně, o co tijde. Pocity a důvěry hrají ve tvých vztazích hlavní roli. Člověk byvšak měl umět akceptovat druhého i s jeho nedostatky. Jenom v případě,že se oba obohacují navzájem, může se vztah zdárně rozvíjet. Koordinacisvých představ s partnerem jsi zvládnul/a na jedničku.

Jaký je tvůj ideální partner?

Tvůj výsledek testu
Utebe jasně vítězí klasika, kterou však rád(a) opouštíš pro něconeobvyklého (občas i nelehce dosažitelného) a sílu. Tradiční pohled nalásku mají Raci, kteří hýří poetickými slovíčky a první milování semusí vyznačovat především jemnými dotyky. Taková představa tě naplňujeklidem a bezpečím, po kterém tak toužíš. Ač jsou Raci se svou náladounevypočitatelní, přece jenom se v tvých představách objevuje ještě něconeobvyklejšího. Tím by mohla být exploze emocí, které v tomto případěpřinášejí zrozenci ve Vahách. Ti, ač se tváří sebevyrovnaněji, doslovadovedou šokovat svými emocemi. Ty jsou skryté, a právě objevení tohotohluboko zakopaného pokladu tě láká. Na druhou stranu ovšem také toužíšpo silném jedinci, který ti však nebude dominovat a s humorem napravínějaký ten nesvár. Takoví jsou Býci.Ti by tě dovedli přitáhnout jedinýmpohledem, který by v tobě rozžehl touhu po ohnivé noci, na kterou senezapomíná. Což tě velmi vzrušuje. Kruh se uzavírá a na jeho konci natebe čeká někdo, s kým vyřešíš každý problém. Kdo tě vyslechne a dá tiobjektivní úsudek. Takové jsou Panny. Takže, tvůj ideální partner čimilenec je namíchán z poetického Raka, emocionálně záhadných Vah,eroticky silného Býka a bezpečí poskytující Panny.

Jak používáš svoji ženskost?

Tvůj výsledek testu
Bezpochybyjsi šťastná, že ses narodila jako žena. Víš, že to v sobě skrývádostatek výhod a půvabu. Tvůj vyrovnaný pohled na svět z tebe dělábáječnou společnici. To o tobě řeknou kamarádky, kolegové i partner. Soběma pohlavími dovedeš udržovat dobrý vztah. Koneckonců víš, že zradittě může přítelkyně stejně jako přítel a potěšit tě může jak kolega, takkolegyně. Co se týče mužů, moc dobře tušíš, co na ně platí. Leckdy jsiúspěšná, protože si nehraješ na hloupou sexbombu ani na Ramba vsukních. Jsi přesvědčená o tom, že žena může mít ruku plnou trumfů,které však musí použít správným způsobem. Někdy to sice připomíná liščímazanost, ale ty znáš správnou míru takového chování. Mrknutí á laMarilyn Monroe přece není rána pod pás, která by tomu druhému ublížila.Na druhou stranu si v šéfově kanceláři umíš dupnout. Ať tam sedí Ing.Jana Nováková nebo PhDr. Adam Novotný. Znáš své kvality a ty musí býtoceněny podle spravedlivých měřítek. Nepochybuji, že se ti to podaří. Stvým rozumným přístupem k životu uspěješ všude, kde jsou stejně rozumnílidé.

Myslíš srdcem?

Tvůj výsledek testu
Jakse zdá, ty jsi přímo sopka emocí. Ty myslíš srdcem takovou rychlostí,že se mozek později stačí jen divit a vzdychat. Emoce jsou dobrá věc,ale nechat je rozhodovat může být riskantní. Snaž se je trochu držet nauzdě a pustit ke slovu občas rozum. Pak se nestane, že se horko těžkodostáváš ze zašmodrchaných situací. Zejména na negativní pocity sidávej velký pozor. Při zlobě, z nenávisti lze udělat hrůzné blbosti.Budeš-li mít chuť po někom hodit talíř, rozmysli si to! V takovýchpřípadech pusť ke slovu logiku. Na druhé straně schopnost silněprožívat pozitivní emoce z tebe dělá štastného člověka. Dovedeš plnýmidoušky pít lásku, radost a uspokojení? Těmito emocemi se klidně opíjej!Ty přece život dělají krásným. Kdo dovede tuto krásu vnímat, má velkéštěstí. Tak se ho drž a hlavně...Hlavně oplácej toto štěstí stejnoumincí.

Jste taktní?

Tvůj výsledek testu
Jsirozený diplomat. Což neznamená, že druhé obelháváš. Právě naopak. Nikdyby tě nenapadlo něco jim předstírat. Jen se ti prostě daří nehezkéstránky života zaobalit tak obratně, že svými výroky nikomu nepůsobíšbolest, a přitom nemusíš lhát. Tvoji přátelé si toho cení, a proto jsitak oblíbená/ý.

Jste věrní?

Tvůj výsledek testu
Jstev podstatě věmí sami sobě. Samozřejmě máte své vrtochy, své rozmary.Občas "zahnete" svým obvyklým dodavatelům nebo oblíbené značce.Nedržíte vždycky slovo. Dopouštíte se malých úhybů, drobnýchzbabělostí. Také lžete, když se vám to hodí. Ale loajalitu, čest,upřímnost vnímáte jako nejvyšší hodnoty (a snažíte se o ně), jsouuloženy od dětství ve vaší šedé kůře mozkové. Dokážete pružněpřizpůsobovat své zásady, když je to užitečné (pro vás) nebochoulostivé (vzhledem k ostatním) - umíte nenalít čistého vína. Vžádném případě však neobětujete všechno, v co věříte, momentálnímuzájmu, pochybné výhodě. Nemáte příliš chuti smlouvat s vlastnímsvědomím nebo s nebesy. Raději se nezpronevěřujete svým slibům, neradizrazujete své přesvědčení a své vztahy. Máte dost sebedůvěry, abystedokázali změnit své rozhodnutí, kdyby vám měly vzniknout nějaképroblémy. Základ vašeho milostného kréda tvoří věrnost a romantismus.Ať už počítáte se svatbou či ne, chcete mít lásku exkluzivní, a to jakz osobní potřeby, tak ze společenského konformismu. Může se vám stát,že budete nevěrní (nebo přijmete nevěru druhého), ale nemyslíte si, žeto svazek posílí, a odmítáte z toho dělat pravidlo. Nejste anicizoložník(nice), ani trpitel(ka).

Jaká jsi?

Tvůj výsledek testu
Jů,ty jsi úplnej magnet na kluky, všichni se snaží upoutat tvojípozornost. Lépe se rozhlédni a uvidíš, kolik lidí by se s tebou chtělospřátelit. Svým vystupováním přicházíš o spoustu zajímavých zážitků.Měla bys taky být trochu aktivnější, tím nic nezkazíš. Je bezvadný jakájseš. Jseš typ holky, která se umí pěkně projevit na veřejnosti. Takženáš tip - stačí se jen pořádně dívat a za chvilku budeš mít na každémprstě deset kluků, kteří budou chtít jen tebe ...

Jste tolerantní?

Tvůj výsledek testu
Jaklze vidět, zde je bodový rozsah velmi široký. Takže je jasné, že jednoujsi takový/á, podruhé onaký/á. Celkově se dá říci, že se s druhýmilidmi sneseš. Vyznáváš filozofii, že každý má právo na vlastní názor.Snažíš se tuto myšlenku uvádět z teorie do praxe. Většinou se ti todaří. Ne ovšem vždy. To může mít na svědomí mnoho důvodů. Někteří z vásmohou být méně tolerantními s osobami, jež vám nejsou sympatické. Jiníjsou náladoví, a tak záleží na momentálním rozpoložení, zda budoutolerantní či ne. Další mohou být tolerantní v otázce víry, ale bědakdyž jde řeč o sportu... Jinými slovy - občas zapomeneš na svůj talenta staneš se nekompromisním zastáncem svého názoru. Za svým si klidněstůj, neuchyluj se však k násilí. Protože jakmile se něco prosazujepomocí síly, i když se jedná o dobrou věc, ztrácí to na ceně a humanitě.

Dokážete se v sexu uvolnit?

Tvůj výsledek testu
Vášpřístup k sexuálnímu životu je velmi tolerantní. Zřejmě jste toho jižhodně vyzkoušeli a nebojíte se experimentovat. Někdo z vás jespokojený, někdo možná poněkud přesycený a říká si - "Ale co dál?Všechno už jsem zkusil(a)..." Pokud vás láká skupinový sex, zkuste sedobře zamyslet nad tím, co jiného kromě rozkoše by vám a vašemupartnerovi mohl způsobit. Navrhuji zajímat se o tantrické učení, oschopnosti využívání vlastní energie. Ale pozor, myslete při sexu i nacity!!!

Jaký vztah máš k sexu?

Tvůj výsledek testu
Utebe Eros pracuje na směny. Když ho to popadne, tak umí být pěkněvynalézavý a radostný. Líbí se ti na intimní styk pohlížet jako napříběh, který si musí každá dvojice společně vytvořit. S pravidly musísouhlasit obě strany - a pak je dovoleno dělat cokoliv. Co se týčetebe, ty si přeješ, aby se milování nestalo banální pětiminutovouzáležitostí prováděnou deset let v jedné a té samé pozici. Správně,nuda Erota odežene jak mávnutím kouzelného proutku. S partnerem (a vmalém přátelském kruhu) ti nedělá potíže o sexu mluvit. Toho využij vdobě, kdy v tvém životě nastalo minusové sexuální období. Vyjeď siněkam s partnerem a zaveď řeč na toto tétna. Někdo přece musí převzítiniciativu. A ty na to máš! Tvoje představivost Proto by tvým partneremměla být osoba, jež bere sex jako lahodný nápoj. Je třebaexperimentovat, zkoušet nové chutě, dorozumívat se instinktem aintuicí... A pak už jen pít a vychutnávat. Občas nastane období; kdyEros usne. Cítíš se jako nepřitažlivý objekt, pouze sníš a snažíš sinamluvit, že bez sexu se dá přece žít. Neber to jako tragédii, ale čask odpočinku. Nebot i erotika ožije novými barvami, když ji dopřejemechvilkuopřejeme chvilkuopřejeme chvilkuopřejeme chvilkuopřejemechvilkuopřejeme chvilku spánku. Nedovol ale, aby ta chvíle trvaladlouho. Byla by škoda nechat zlenivět tvého prostopášného Erota!

Potřebujete sexuální doping?

Tvůj výsledek testu
Vevašem případě je náruživost a sexuální posedlost nedílnou součástí vašísmyslné osobitosti. Tudíž o tom ani příliš neuvažujete. Dovedetereagovat i na ty nejjemnější nuance, ale hlavně s tím sklízíte úspěchy.Ostatní vám mohou jen závidět.Gratulujeme!

Umíš rychle odpouštět?

Tvůj výsledek testu
Hádkáma střetům se nevyhýbáš. Naopak, vždycky chceš mít navrch. Uděláš sipředstavu a vyvodíš důsledky, které mohou tvé protivníky velmi tvrdězasáhnout, protože jim nedáš novou šanci. Škoda, svým nekompromisnímchováním druhé nezřídka zraňuješ. Naše rada - dělej kompromisy, mějvíce pochopení a neboj se občas ustoupit. Diplomacie vede často kúspěchu.
--------------------------------------
Jsi ideální dcera, respektive ideální kamarádka. Často dostáváš dárky akaždý ti ze srdce přeje všechno nejlepší, protože si nic nevynucuješ adárky nepřijímáš jako něco samozřejmého. Nestydíš se přiložit takyněkdy ruku k dílu a nikdy nic nepřeženeš. Proto většinou dostaneš, cosi přeješ, a nejsi životem zklamaná.--------------------------
 
15 RAD DO VAŠÍ LOŽNICE1) Rád si hraje - s jejím tělem samozřejmě. A také se hned nežene za tím jediným cílem s krycím názvem "už abych tam byl".

2) Pečuje o sebe - když už by rád sex, tak ať jepříjemný pro oba dva. Po celonočním alkoholovém dýchánku s jehopřáteli, bez sprchy, se škrábajícím strništěm na tváři silněpeelingového efektu... to opravdu nebude zážitek, který by si snadšením psala do deníčku.

3) Ví, jak na ni - tohle je hodně individuální a chceto chvíli praxe. První žena preferuje sex jednou, ale pořádně dlouho.Druhá radši víckrát a s přestávkami, další stačí třeba zase jen jednoua k tomu ještě hodně krátce a tak dále...

4) Velký ochranář - ona mu plně důvěřuje a když ji obejme, připadá si naprosto v bezpečí.

5) Nepřipomíná jí žádné nedostatky - a to ani tymíněné jakoby v legraci typu: "Jé, tady ten roztomilý faldíček!" nebo:"To máme ale pěknou macatou prdelku, viď?" a podobně.

6) Střídá role - někdy si se svou partnerkou pohrajenatolik, že ho už bude prosit, aby šel konečně na věc. Někdy se s tímnaopak nebude párat ani trochu!

7) Řekne, co chce slyšet - během milování se vyzná kevšemu, co k ní cítí a co pro něj právě ona znamená. Ale mělo by to býtupřímné. Žádné mazání medu kolem pusy nemá smysl.

8) Reaguje na její projev - při milování a nejrůznějším dráždění. Tím nejlépe pozná, v čem pokračovat a kudy asi cesta nepovede.

9) Příliš se neptá - Dotazování se, jaké to s ním bylo, je opravdu přinejmenším divné. O moc lepší však není ani: "Na co právě myslíš?"

10) Dá znát, co cítí - stejně jako on, tak i ona chce vidět a slyšet, jak má její miláček slastí přivřené oči a zrychleně dýchá.

11) Dokáže pochválit - srdíčko jí zaplesá, když ji k sobě po společně strávené noci přitiskne a řekne, jak moc se mu to líbilo.

12) Nemá "stresující" pokoj - respektive mu nadpostelí nevisí plno kalendářů a plakátů těch nejsvůdnějších polonahýchsexbomb s naprosto dokonalým tělem...

13) Nesplete si její jméno - natož během sexu a sejménem jeho bývalé! Pokud k tomu muž náhodou inklinuje, radši by se mělomezit na neutrální oslovení (beruško, lásko, kočičko... nebo idrsnější, ale každopádně pozor na ty ex!)

14) Nesnaží se o překonání Kámasútry - nic proti změnám poloh a zkoušení nových věcí, ale zlomený vaz a jiné zdravotní následky zase nejsou nezbytně nutné.

15) Odpustí si některé otázky - a to především: "Už jsi byla?" případně: "Kolikrát jsi byla?" Pokud to nepozná sám, asi není co řešit.......................................................................................

O autorovi

  • Jméno Sabrinaaa
  • Bydliště neuvedeno
  • Všechno něco stojí, i smrt stojí život. Každá životní zkušenost něco stojí. Stojí možná slzy, strach, svobodu, stojí chyby, za ktere se člověk stydí, je to cena vašeho vědomí. Většinou vzpomínám na to špatné, ale vzpomínám na to ráda...
Můj profil

Poslední návštěvy