KLIDNÝ ŽIVOT.............

Dávej lidem více, než očekávají a dělej to s radostí.
Nevěř všemu co slyšíš, nespi tolik,kolik bys chtěl,neutrat vše,co máš.
Když někomu říkáš "Miluji Tě" mysli to doopravdy.
Když někomu říkáš "Promin" Dívej se mu do očí.
Nikdy se nesměj snum někoho jiného,lidé kteří nemají sny,nemají mnoho.
Věř v lásku na první pohled.
Miluj do hloubky a vášnivě,muže Ti být ublíženo,ale je to jediný zpusob,jak žít plný život.
Při nesouhlasu bojuj ferově.
Neposuzuj lidi podle jejich příbuzných.
Mluv pomalu a mysli rychle.
Pokud Ti někdo položí otázku, na kterou nechceš odpovědět, usměj se a zeptej se:"Proč to chcete vědět?"
Zatelefonuj matce.
Řekni "Na zdraví" když si někdo kýchne.
Když prohráváš, neprohraj ponaučení.
Když si uvědomíš, že jsi udělal chybu,podnikni okamžitě kroky k její nápravě.
Pamatuj si, že velká láska a velké uspěchy vyžadují velký risk.
Usměj se,když zvedáš telefon,osoba na druhém konci to uslyší.
Pro manželství si vyber toho, ským si rád popovídáš,až zestárnete konverzační schopnosti budou stějně duležité jako ostatní.
Pamatuj si,že ticho je občas nejlepší odpověd.
Otevři se změnám,ale nezapomen na Svoje hodnoty.
Žij dobrý a čestný život, až zestárneš,tak budeš mít znova možnost těšit se z něj.
Při hádce se svým protějškem s ezabývej aktuální situací.
Laskavá atmosfera doma je velmi duležitá.
Čti více knih,sleduj meně televize.
Čti mezi řádky.
Poděl se o své zkušenosti.
Bud jemný ke světu.
Starej se jen o své věci a nemíchej se do záležitosí jiných.
Nevěř tomu,kdo při líbaní nezavírá oči.
Jednou do roka jdi an místo,kde Jsi nikdy předtím nebyl.
Pokud vyděláš hodně peněz,použij je na uspokojení jiných,to je největší radost z bohatství.
Pamatuj si, že nedostat někdy to co chceš, je zásahem štěstěny.
Pamatuj si,že nejhezčí vztah je ten,kdy láska k tomu druhému je větší než potřeba ho vlastnit.
Nikdy nepřerušuj toho, kdo Tě chválí.
nauč se pravidla a pak nějaká poruš.
Posuzuj svuj uspěch podle toho,čeho Jsi se musel vzdát.
Pamatuj si,že Tvuj charakter je Tvuj osud.
Nevytahuj minulost.
Přistuuj k lásce a kvaření s bezstarostnou odevzdaností.
Zapamatuj si 3 duležitá R:
-Respekt pro Sebe
-Respekt pro jiné.
Responsibility-Zodpovědnost za všechny Své činy.
EROTOMANIE-Termín erotomanie má totiž ještě jednu definici.Podle ní je erotomaniechorobná víra, že jedinec je milován jinouosobou. Tou může být třebasoused, spolužák ze školy, kolega z práce,prodavačka z trafiky, aletaké někdo, koho dotyčný na vlastní oči nikdyneviděl a zná jej pouze ztelevize, kina nebo časopisů. Erotoman, kterýse zamiluje do cizí osobya upne se na ni, bývá přesvědčen, že ona osobak němu také pociťujevelmi silný cit, a jestliže se spolu někdypotkávají, že k němu vysílávýznamné signály očima, pohyby a podobně.Věří rovněž, že našel prosebe toho pravého a že je jen otázkou času,kdy se jejich vztah naplníse vším všudy. Nedochází mu, že žádný vztahve skutečnosti vůbecneexistuje a že k němu nikdo žádné signálynevysílá. Erotomanie v tétopodobě může být zcela neškodná a do jistémíry ji zná spousta z nás. Zanějakou dobu zamilovanost do neznámé osobypřejde a pozornost se obrátína jiný objekt - například na sympatickéhomladíka, kterého občaspotkáváme při venčení psa a  který se na náspokaždé mile usmívá... Nemohlo by to náhodou něco znamenat?......................PATŘÍ K DOBRÉMU SEXU LÁSKA, NEBO JE DOBRÝ SEX LEPŠÍ BEZ EMOCÍ?Možnáby bylo zajímavé výzkumem zjistit, s kým jsme zažili nejlepšísex.Jestli s tím, do koho jsme byli zamilovaní či s kým jsme žilivespolečné domácnosti, nebo s tím, ke komu nás nevázaly žádnépovinnostivyplývající ze společného soužití.
Ženy podle odborníků nasexualitu i podle psychologů k sexu přistupujíjinak než muži a jinak sedívají na sex, u něhož chybí láska. Jestliženačapají svého partnera přinevěře a on jim vážně tvrdí, že to pro nějnic neznamenalo, nevěří mu.„Když ji tedy nemiluješ, jak tvrdíš, když sní jenom spíš, proč s nívlastně spíš?“ ptají se. „Co z toho můžešmít?“ „No co z toho asi můžumít? Schválně, pověz mi to?“ „To právěnevím. Kdybych to věděla, neptalabych se.“ „Nejspíš sex, ne? Jenomsex.“ „Jenom? Když to je jenom sex,tak proč s ní spíš?“ „Právě jsem tořekl. Kvůli sexu. Je to tak těžképochopit?“

O autorovi

  • Jméno Sabrinaaa
  • Bydliště neuvedeno
  • Všechno něco stojí, i smrt stojí život. Každá životní zkušenost něco stojí. Stojí možná slzy, strach, svobodu, stojí chyby, za ktere se člověk stydí, je to cena vašeho vědomí. Většinou vzpomínám na to špatné, ale vzpomínám na to ráda...
Můj profil

Poslední návštěvy