MIka-Relax, take It easy. . .

Ryby 12. 3. - 20. 3. - pod vlivem Marsu - jsou nároční, společenští, citliví, ochotní, mají rádi kolektivní zábavu

Role Ryb je rolí kontaktérů, role těch, kdo vyprávějí o nevídaném aneslýchaném, role těch, kdo vnímají více, než jiní. Vize a proroctvíRyb mají podobu filmů, promítaných na rozšířené zorničky zřících.Znamení Ryb bývá nazýváno "smetištěm zvěrokruhu" - je jako skládka, nakteré se hromadí vše nepotřebné, vše, na co by ostatní zapomněli, vše,čeho se chtějí za každou cenu zbavit. Představme si tajemné a předzraky většiny smrtelníků ukryté mořské dno, pokryté potopenými koráby,zaplavená lidská sídliště, opuštěné smutné trosky a rozvaliny, truhlices pohádkovými poklady, lastury fantastických tvarů a barev - právě takvypadá vnitřní a často i vnější svět Ryb, přesně tak vypadá i našeRealita na sklonku rybí éry - realita zahlcení, realita přeplněnosti,realita smetišť i pohádkových zámků, zahnívajících periferií ipřepychových městských center. Éra Ryb bude možná jednoucharakterizována jako jeden velký podvod, jako období těchnejfantastičtějších mystifikací.

Ryby mají přirozený dar vnímavosti, dar naslouchání. Jsou stvořeny kvychutnávání a naslouchání. Jsou přede všemi vyznamenány možnostívnímat nejjemnější vibrace boží lásky, naslouchat hudbě sfér. Prožitekvnitřní hudby je vskutku prožitkem na vrcholu ostatních prožitků...Osvobození, uvolnění, spočinutí.Vaše osudové číslo je 6

Šestka poskytuje mimořádný smysl pro zodpovědnost, lásku a rovnováhu.Je to ochotný a svědomitý člověk, který má schopnost napravit a vyvážitnejrůznejší nesouladné okolnosti. Rád pomáhá všem, kdo to potřebují. Mápřirozené nadání pro práci se starými lidmi, invalidy, dětmi nebo sjinými lidmi, kteří žíjí za nerovnoprávných podmínek. Přestože tentočlověk obvykle má umělceké nadání, je pravděpodobné, že si vyberepovolání, které mu umožní pracovat pro všeobecné dobro společnosti. Jeto přátelský člověk, který oceňuje ostatní. Má hloubku porozumění a jeúčastný, laskavý a štědrý. Je to ideální rodič, který se vážně zabývádomácími záležitostmi. Jeho přístup k osobním vztahům je upřimný aotevřený. Nadbytek energie čísla 6 v povaze může vytvořit člověka,který je příliš přísný a náročný vůči sobě samému. Je příliš sebeobětavý. Někdy se může stát, že se pokouší přílišnezasahovat do žáležitostí ostatních. Jindy tento člověk ztratí pojem svéidentity a osobitosti, protože se ustavične zabývá ostatními. Obvyklemá sklon dělat si zbytečné starosti. 

Vaše životní číslo je 5

Vládnoucíplaneta Merkur dává lidem se životním číslem pět touhu se osvobodit odvšech pravidel a předpisů, které je nějak svazují. Až příliš často setito lidé snaží najít svobodu v tom, že uhýbají před vnějšími vlivy aodvracejí se zády právě k těm situacím a lidem, od nichž by se mohlinaučit nejvíce. Správný přístup ke svobodě neznamená zbavit se všechomezení, ale využít těchto omezení a ovládnou je. Pětka je nositelemjemnosti, moudrosti, laskavosti, intuice, rozhledu, pohotovosti aštěstí. Má schopnost logického a racionálního myšlení a systematickéhojednání.

Vaše číslo roku narození je: 1

Tito lidé jsou velmi nezávislí, potřebují velkou míru volnosti asamostatnosti. Svým přičiněním získávají daleko víc, než pomocí druhýchlidí. Svým založením jsou uzavřenější, raději se drží zpátky. K ničemuse nenechají donutit i kdyby šlo o něco, k čemu původně směřovali sami,rádi jednají podle svého. Ve všem chtějí být "jedničky", neradi "hrajídruhé housle". Jejich vůdcovské číslo jedna jim dodává na ctižádosti, acíl, dostat se v dané oblasti na špičku, dokáží sledovat velmiusilovně. Potrpí si v životě na trochu vzruchu, pokud jim schází,postarají se o něj sami. Negativní vlastností lidí s jedničkou roku iměsíce je jejich náladovost, dokáží být větší neurotici než všechnaostatní čísla dohromady.

Váš den narození označuje ÚČASTENSTVÍ

Člověk narozený devatenáctého dne v měsíci je chápavý, moudrý atrpělivý. Často trpí pocitem osamění a izolace díky primárnímu číslujedna. Lidé ho často žádají o pomoc, protože cítí vysoké vibrace čísladevět. Takový člověk je ochranitelský a odpovědný. Občas u něj můžemenajít i negativní vlastnosti jako je bouřlivý vztek, náladovost,panovačnost a žárlivost. V primárním čísle jedna nacházíme velmi vysokéaspirace. Jednička zde představuje inspiraci, ctižádost, entuziasmus,sílu vůle, nezávislost, originalitu a odhodlání. Rozvoj těchtovlastností má velký význam, jinak se takoví lidé stanou sobeckými aegocentrickými. Na situace reagují nejdříve rozumově.
Osobní roční vibrace spjaté k roku 2007 je: 4

Obdobíosobní roční vibrace čísla 4 je nesmírně fyzicky aktivní, přinášítendenci utápět se v práci a nevěnovat pozornost varovným poznámkámpřepracování. Dává sklon k unáhleným rozhodnutím, která vedou komezením a frustracím. Člověk může pociťovat, jakoby na každém krokunarážel na "překážky" a ustavičně mu něco stálo v cestě. Cítídůležitost pocitu určitého zajištění, uvažuje o své budoucnosti i obudoucnosti nejbližších a plánuje mnohem více dopředu. Sklon držet sedoma a dávat přednost známému prostředí před změnou a objevovánímnového. Doba vhodná k nákupu nemovitostí s k investicím. Hledá podporua povzbuzení, protože se může cítit nejistý a pochybovat o svéschopnosti dosáhnout v životě úspěchu. Je to tím, že upírá pohled dolůa usilovně pracuje ~ nedokáže pokrok, kterého dosáhl postřehnout. Musíse naučit, odpočívat a vyrovnávat se s energií, pak mu tento rok můžepřinést úspěch. Jinak stres, nervové napětí, fyzické onemocnění.

MIka-Relax, take It easy. . .   02.Červenec 2007

Took a right to the end of the line
Where no one ever goes.
Ended up on a broken train with nobody I know.
But the pain and the (longings) the same.
(Where the dying
Now I'm lost and I'm screaming for help.)

Relax, take it easy
For there is nothing that we can do.
Relax, take it easy
Blame it on me or blame it on you.

It's as if I'm scared.
It's as if I'm terrified.
It's as if I scared.
It's as if I'm playing with fire.
Scared.
It's as if I'm terrified.
Are you scared?
Are we playing with fire?

Relax
There is an answer to the darkest times.
It's clear we don't understand but the last thing on my mind
Is to leave you.
I believe that we're in this together.
Don't scream - there are so many roads left.

Relax, take it easy
For there is nothing that we can do.
Relax, take it easy
Blame it on me or blame it on you.

Relax, take it easy
For there is nothing that we can do.
Relax, take it easy
Blame it on me or blame it on you.

Relax, take it easy
For there is nothing that we can do.
Relax, take it easy
Blame it on me or blame it on you.

Relax, take it easy
For there is nothing that we can do.
Relax, take it easy
Blame it on me or blame it on you.

It's as if I'm scared.
It's as if I'm terrified.
It's as if I scared.
It's as if I'm playing with fire.
Scared.
It's as if I'm terrified.
Are you scared?
Are we playing with fire?

Relax
Relax
 

 

již jsem to zhlédl(a)

Uvolni se (udělej to jednoduše)

Vrať se na konec té řády
kde není nikdo, kdo by šel
Skončila jsi v rozbitém vlaku s nikým, já vím
Ale bolest a (touhy) jsou stejné
Kde umíráš
(Teď jsem se stratil a volám o pomoc.)

Uvolni se (udělej to jednoduše)
Pro tohle tam není nic, co můžem udělat
Uvolni se (udělej to jednoduše)
Vina je buď na mě nebo je vina na tobě

Je to jako když jsem vystrašený
Je to jako když jsem vyděšený
Je to jako když jsem vystrašený
Je to jako když si hraju s ohněm
Vystrašený
Je to jak když jsem vyděšený
Jseš vystarešená?
Hrajem si s ohněm?

Uvolni se
To je odpověď na ty ponuré časy
Je to jasný, nerozumíme, ale poslední moje myšlenka v mé mysli
je opustit tě
Věřím, že v tomhle se shodneme
Nekřič - je hodně dalších možností

O autorovi

  • Jméno Sabrinaaa
  • Bydliště neuvedeno
  • Všechno něco stojí, i smrt stojí život. Každá životní zkušenost něco stojí. Stojí možná slzy, strach, svobodu, stojí chyby, za ktere se člověk stydí, je to cena vašeho vědomí. Většinou vzpomínám na to špatné, ale vzpomínám na to ráda...
Můj profil

Poslední návštěvy