ZdRaví Vás GabčUš =o*Chceš ? čTí :) NeCEš ?TAk BěŽ!! PáčkO =o*
Publikováno: 27.Květen 2009
v 11:27

Kategorie: It´s life !!

Autor: _GabCzuSkA_

komentáře (0)
27/5..RychlOléčba | It´s life !!
aOj prdí Tak jak je zas pO čase..?Já sem natěšená ják nwm cOUž v Pátek
jO k mému zděšení na mě v pOndělí přišla chOleraSem MarOdStrach z angíny mě zžíral dO úterkaPáč Angína=AntibiOtika=10dní klidu=Žádný EspaňOl....UféééC ..z mOjí silné nemOci se vyklubalO Veliké nachlazení....Ták se Teď rychlOléčím..abych si °°dOwču°°nevídaně užila
Ae nedOvedete si předstawit jak je těžké s takOvým ..nachlazením .. se připravOvat dO EspáňaMáma na prášky..Já na práškách..cO naadělát..i s kapesníkem u nOsu a rukOu před pusOu musím..hledat věci..sklízet věci..házet věci do pračky..vyndawat věci z pračky..atdPáč Madr tO pstě nestíhá k čertu Eště k tOmu všemu mám teĎ bejt na Výletku v Prááázea zítra celOtřídní fOtOona kterým budu chybět HURá..Né ja se na tO vážně těšila
nO nic ták teĎ Pstě Víte ...že já v Pátek ujíždím z reality dO EspáňaA těším se nejfíC mOcPstě upa na všeckOTákže zas Papec a VZhledem k tOmu že se RychLoléčím.Zítra zas napíšuAhOjjj
Publikováno: 25.Duben 2009
v 10:39

Kategorie: It´s life !!

Autor: _GabCzuSkA_

komentáře (0)
Víkend 18.,19.4. :):) | It´s life !!
ahOj AhOj
Kešky 4eVEr že JaniNejwítze Vyhladěnej den_ůBec jakO nám Marťas nePřinesl Smůlu Ae Haldy byly_Hledači pOkladůTwe MY nejwítz rOdina PipkOva_Pipky a PipeK SRO
a Neděle Takej šťastnej den ViĎ 3Keše +JedNa nO ehm Kruhák TwLeTy pOldOvé_nO newa nOse stáwá__Skwělí tO s Váma BylO_a NEděle  TebOu ty moje blOnďatý keškOunký PakO Muckám Vás
Jinak_99%čtenářu tOhOto článku 100% nepOchOpilO vOcOgOa tO ani pOchOpit nemůžete_z tOhO si nic nedělejte_
Ae dík že ste si tO vůbec četli_Pá Gábuš_
Publikováno: 30.Březen 2009
v 14:37

Kategorie: It´s life !!

Autor: _GabCzuSkA_

komentáře (0)
29/3 _nO cOmenT xD (+30/3) | It´s life !!
nO takžé_ Celkém fájn Den__nO _Takžé_s Džejní_Matiká_ Nžn _Zvládli sme tO _Pák Venek_Ta naše tříšť__Mňámí__jO _NaštvalO mě tO nžn _Když mi MaskOun napsal ,že nestíhá_=( De O princip nn ? =( JakO_ tO se nedělá__ No ae ták_sme si vystaili sami nO_-Mohl si ae zvednOut telefOn_nžn__ No a  my s Džejní pOkračOvali v _v_v čem ?_v AKCI __Jáj_ Na Pumpě__Prey ste nemOhli najít vchOd JO?_Né záchOd__Twle_nemOhla sem z tebe__
Pák twle_ v tý 17-ce__Préy twle_tO soU tajti_mmm_ _Héj twle_kám asi můžOu jet s tOu hOkejkOu__Třeba je tO jejich Nejlepší kamarádká_nO jasný_NEjlepší kamarádka hOkeyka WarriOrs_Twle chcípali sme nžn__A pák_twle No Buznís cenrum_nO cO tO je twle__Jáj_nO dík tOběza skwěley den Džejní__
Takže fáje nO_
nO a dnešek ( PonDělek) Twle_Ta matiká_nO nic mOc__Ae jinák_ v pOhOdě__
Jitká zmražOvala Pumu ve snu viĎ? _Twle nemOhla sem _
TAk nO_ nO _ pá no__Vaše (střeštěná) Gabčůš_
Publikováno: 23.Březen 2009
v 20:11

Kategorie: It´s life !!

Autor: _GabCzuSkA_

komentáře (1)
23/3 =)) Happy xD | It´s life !!
AhůůJ _Tak sem thů Zasé_pO dlOuhý dObě_
nO OnO se nic převratnýhO nestalO_Takže prOč psát KaždOdenně zbytečný články O ničem _(nO jakO by ňákej můj článek o něčem byl cO? )nO _
Takže_
Jsem velmi šťastná!!!
I´m very Happy!!
Ich bin sehr Glucks!!
Je suis tres Heureux!!!
Sono molto aventurato!!! _ Stačí nn? xD PStě Happy
PStě skwělý obdObí teĎ _dík Za vás všecky cO děláte můj živOt hezčím_ať už k tOmu připíváte mličkOa nebO oUplně Megálně_Děkujů vám mOc__Sem teD pstě _Ouplně šťastná_A nikdO mi tO nevezme_Hééč__nU_JelikOž než bych vypsala všecky ty lidi_Byla bych tu dO půlnoci _TAk se snadd s pOkOjíte s tímhlé__nO vy pstě Mufíte vědět_
Takžé_takžé_Jen eště pOdOtknu_Ke wčerejšku ___
nU_ipřestO ,že nemůžu celej tejden ven _tO bylO bOmbáá__éj Janí_my dvě zas jednOu v kině__HAldá_nO my víme_a kdO nebyl stejně by nepOchOpil__Děkujů ZA hezký OdpOledne_
špíš Večír nu_tObě JaničkO_a taky těm dvOu skwělým chlapcům_MaskOUnkOvi_a VydrušákOvi_Ste bObmá_Vděk Za vás_a za tO že sem Vás mOhla pOznát_
Tak pá Všickni__Vašé šťastná Gabčůůůš_
Publikováno: 11.Březen 2009
v 13:29

Kategorie: It´s life !!

Autor: _GabCzuSkA_

komentáře (3)
11/3 VšeckO zlý_ | It´s life !!
_ACh Jůů_Už ZAse_tOtálně V pr****_
_asi seM mOžná hiSterka__ae tOhle Sem Bez brekU nezvládla_nO TAkže jAkO_ SAmí hrOzný zPrávy se na mě sesypaly _ nEjdříw že Borůvka Nejede na tábor__tOs mě zkLamal JirkO_
TAkhle tO bude na hOvnO _ _PaK sem se dOzvědělA že NEjede NEjlepší vedOucí_ KtereJ teN tábOr dělá super tábOreM_TAkhle tO bude Na Oáze_jakO na vOjně_aCh Jů _
Pak máma přišlA z Naší mimOřádný třídní schůZky_ a řvala,řvala,řvala_Eště k tOmu všemU jí BrácHa(ten hnusnej pOdrazákej hajzl)_Práskl máme že U nás Byla Katka přeZ záKaz_Jen aby nemusela čeKAt venKu_=Mám zase ZaracHaTakže si NezaBruslím_NaVíc NEmůžu Ani VEnTak ti pěkně děkUju ''BráškO''Mami..prOč tO děLáš_KAzíš Mi živOt_prOč musím pOřád přemeJšleto OdchOdu z dOmOva_ A ty Jani? Když si mi OznámiLa ,že mOžná nedáš přiHlášku tO tedá dáš Musíš_Musíme Náš SkwěleJ tábOr zachrániT _nOoOooO ták _ nO ták Vy všichNi
Takže aSI tAK _Totálně v háji
Takže_ cO říct _HelP me Pls_?
Publikováno: 08.Březen 2009
v 09:03

Kategorie: It´s life !!

Autor: _GabCzuSkA_

komentáře (0)
8/3 =o* | It´s life !!
ZdRAwím Vás ..Víte že JE NEská MDŽ?? TAk hOnem utíkEjte a PřejTe Mamce,ségře,babče,tetě,Sestřence,kámošce,sOusedce ...ATd....
No_jInak wčéRa sem si šlA VybRAt DC-čká ..A nesKá je du asi MěniT _Páč_sem zjIStiLa,že Se mi mOc BAreVně nEhODí,A mOc mi NEsedí xDnOjO_GabčUš=DilInká
Jinák je celKEm všeckOoO nApOhOdu _
TerynKá_Ta náM dnesKá odjeLA _MYslímE na TEbe TerynKOo _Držím PAlečKy!!
_nO_ _TAk_ PáčkO_Vaše__Diliňácká __Gabčušká_
Publikováno: 05.Březen 2009
v 19:31

Kategorie: It´s life !!

Autor: _GabCzuSkA_

komentáře (0)
5/3 ...=( | It´s life !!
nO jO asi nIC ...Mám zAracHa TAkže zOufalOst tUhle sezOnu už Led NeuviDím S bruslema se TAk MAxiMálně můžU mazliTcOž děLám..._
jiNAk ..Asi nIC nOvýho_zajíMAvýhO_
Milujů SAšku_ a tO se nezměNí Tak pá _
jiNAk teĎ dcL zOufalí ObdObí TAdy článků mOC nebUDe__VEn NEmůžu_telKa pOlovičně Taky zakázAná__vás TAky dlOuhO neuvidíM OMG_
Publikováno: 03.Březen 2009
v 18:22

Kategorie: It´s life !!

Autor: _GabCzuSkA_

komentáře (0)
2/3 =((( | It´s life !!
NapRavili Ste tO..:) a Hned Zae Zkazili =(
AcHjů NEChci tO tu rOzepisOvat _prOStě sTE sklamaLi mOhl tO být DAlší fáJn deN_ae NEbyl...TAkhle tO prOStě nebudeNEmůže BejtTAkOvý kámOše fAgt necHCi Dík
..nOjO tO se stáVáObčas se člOvěk spLete_
StalO se StaLo _ seJDe z Očí_seJDe z Mysli_OmluVA? tO vám asi nic neříKá..Tak čáW_ skOnčilI ste!!
jiNák zdrAvím wšecKy a přeJu vám_ aby se váM něcO takOvéhO jakO mě ..NEstalO_
TObě SAšenkO děKují,že si stálA při měMiluJu tě _Ty..mOje NEjwíTzDěKují tI zA vše
ZdRAvím_Vaše (trOchu pOmlácená) Gábi
Publikováno: 01.Březen 2009
v 17:06

Kategorie: It´s life !!

Autor: _GabCzuSkA_

komentáře (0)
1/3 NašTvaNá :/ | It´s life !!
NO zdáR!
PrvníhO a hNed našTvaná pchéénO prOStě si tO líbit nenechám__váM tO možná příjDe být vTipNýae _mě teDa ůBEc
jiNak ae TEn ZačáteK odpOledne byl SkwěLej JakO vžDy...ááá pOmoc Je tu BanDa cigánůNás cHtěl zmlátIthh..jOj...
REsl,NemOcnicE,lEgál=mám Si tam pOdpis
dObřé mY ..Mám váS ráDA ae NaštVAli ste mě klUcí JakO mlátIt dO hOlkyFáGt hrdincKEj čiNtO si  necHte _
a JEstli zítRA nepřídete ..tak uviDíte_Pché
Ae SteJně vás žerů lIdičkY mOjé
JiNak zrDravím šecKý Pá Vaše GaBzů_
Publikováno: 28.Únor 2009
v 19:54

Kategorie: It´s life !!

Autor: _GabCzuSkA_

komentáře (1)
28/2 WečíR | It´s life !!
...Hh...
ZdRavím VšecKyBYla sem si DnesKA v náLAdičcEae PAk NA mě trOchu PAdNul smUteK .Ae důležiteJ byl tEn VeSeleJ deN
NEjdříW NA LEgálU S MaRtínkeM,JančOu,TerčOu a AdaMem StYlářiVíNEčkO s CoLOu? prč NE?! HalDa BYla
PAk uPa VYhlDěNýMeKáč,Buznís Centrum xD,CEntrálUž i s TErý A BEz Adama a TErči...
JAk MArťas dOStal TAkoU kOpu Sry
TY pLEšOuní ..ViĎ teRý JoJ a PKA jAk si hO pOzdRAviLA...a už MSe se hO nezBAviLi
Zas HAldili sme si MY NEjwíTze Dyž sme sPolu \ae SAškA Chyběla nžN
a PAk ..CEstOu ZA PájOuTaký NErVY JáJ
Mám Vás uPa NEjwíTze RáDA TErý,DžeJní,PájO,Marťasi...a...tEbe Taky ..SašenkOoO mOjé mIlOvanáDíKEc váM všeM za ty nádHErný OkamžiKy
Starší články >