povidky ze Života

par citatku

autor: alex66 | 07.Leden 2008
Nabídnout přátelství tomu, kdo chce lásku, je jako dát chleba tomu, kdo umírá žízní...
Neztrácej čas kvůli muži, co není ochotný ztrácet čas kvůli tobě...
Zkušenost je to, co získáš, když nezískáš to, co chceš...
S životem je to jako s hrou...nezáleží na tom, jak je dlouhá, nýbrž na tom, jak se hraje..
Kdo pije, umře. Kdo nepije, umře ještě dřív, protože ten kdo pije ho přejede...
Optimismus je způsoben nedostatkem informací...
Žij každý den jako by byl tvůj poslední... Jeden z nich totiž bude!
Až zemřu, pohřběte mě tváří dolů, aby mi celý svět mohl políbit prdel!
Život se podobá nekonečnému schodišti...můžeš buď pomalu sejít, nebo rovnou skočit...

Kdo řekl, že láska je slepá?
Ta jediná vidí dobře:
objevuje krásy,
kde druzí nevidí nic..
.

Život je bahno...a jenom svině v něm umí chodit...

Život je jen ubohou parodií na naše sny...

Život je jako žebřík do kurníku - krátkej a posranej!

Život je jen vzpomínka žijícího sebevraha...

Život je boj, který stejně nikdo z nás nevyhraje...

Za peníze si můžeš koupit dům, ale ne domov... sex, ale ne lásku...
hodiny, ale ne čas... doktora, ale ne zdraví...
postel, ale ne spánek... pozici, ale ne respekt...
knihu, ale ne vědomosti... krev, ale ne život...

Pratelstvi muze koncit laskou, ale laska nikdy nemuze koncit pratelstvym.

Kdo opustí smutného přítele, není hoden, aby se někdy dělil s jeho radostí.

Člověk umírá tolikrát, kolikrát ztratí přítele.

Špatný přítel je jako stín. Za slunečného počasí se ho nezbavíš, ale když se zamračí, nenajdeš ho.

Přítel je ten,který zustavá zatím co ostatní odcházejí.

Nikdy nevysvětlujte. Přátelé to nepotřebují a nepřátelé vám stejně neuvěří.

Stůj za svý přítelem i tehdy, když víš, že nemá pravdu. Poté mu jeho konání vysvětli, ale nikdy ho nesmíš zradit, protože to je to nejhorší co můžeš udělat!!!

Přátelství má být nesmrtelné,nepřátelství smrtelné..

Radši budu nenáviděná za to, co jsem,než milovaná za to, co nejsem

Smějete se, protože jsem jiná, já se směju, protože jste všichni stejní

Zamilovaní zavírají při líbání oči, protože chtějí vidět srdcem.

Milujeme ty, co nás odmítají, odmítáme ty, co nás milují

Nevěř tomu,kdo říká-miluju tě,ale tomu,kdo v slzách říká:Miluj mě

Láska je jako slza. Rodí se v očích a padá k srdci

Pták může milovat rybu,ale kde budou žít...?!

Když uhasne svíčka nic to není.
Když uhasne láska, vždy se něco změní =
plamínek dohoří, jiskra už není.
Proč se to stalo, proč se to mění?

Je třeba být si trochu podobni, abychom si rozuměli, ale trochu rozdílní, abychom se milovali

Hluboký vztah nemůže existovat bez velké důvěry a svobody být sám sebou. Nemuset si na nic hrát, jen být. Nechtít, aby ten druhý byl takový či onaký, nýbrž aby taky byl jen sám sebou

Stačí minuta, abyste si všimli člověka, hodina, aby se vám stal sympatický, den, abyste se zamilovali, ale nestačí celý život, abyste na něj dokázali zapomenout

Mnoho lidí si myslí, že cítí pravou lásku k někomu u koho nemají žádnou šanci………- Tak to není. Kdyby s oním člověkem strávili pár večerů, zjistili by, že je stejný jako všichni ostatní

Láska je to, čemu dovolujeme, aby nám ubližovalo.

Život je dlouhý dost, když víš, jak ho prožít. Život měříme skutky a ne časem.

Nenávist má lepší paměť než láska.

Povinností přítele je uhádnout starost druhého a vyjít mu vstříc dříve, než byl o to požádán.

Krása je strašlivá věc: ďábel v ní zápasí s Bohem - a bojištěm jsou lidská srdce.

Láska může být šílená, ale zešílet z ní může člověk jen žárlivostí.

Po něčem toužit už je důvod žít..

Kdo CHCE, může víc, než ten, kdo MŮŽE.

Kdo mě pomlouvá, aby mě zlehčil, tomu se směji.
Kdo mě pomlouvá, že se na mě rozzlobil, toho lituji.
Kdo mě pomlouvá, protože sám je špatný, tomu odpouštím.
Kdo mě pomlouvá, a pravdu mluví, tomu děkuji.

Kdo chce hýbat světem,musí pohnout sám sebou

Žádný člověk nemá jen kladné a záporné vlastnosti, ale má usilovat o to, aby je poznal, své špatné vlastnosti potlačoval a dobré rozvíjel.

Život je mizerná a nevěrná děvka...ale krásná!

dalsi citatky

autor: alex66 | 07.Leden 2008
Když se ti někdy zdá, že je život příliš těžký, zkus trochu napodobit klauna, kterému sice srdce pláče, ale který přece se smíchem hraje na housle pro jedno dítě, aby se vyléčil ze slz svého srdce.

Usmívej se na toho, kdo ti nejvíc ublížil, aby neviděl, jak moc tě to bolí.

Těžko je vymýšleti žerty, když v duši je žal.

Dovede-li se člověk zasmát sám sobě, nevyjde ze smíchu po celý život.

Ze všech živočichů se umí smát pouze člověk, i když k tomu má nejméně důvodů.

Musíme se smát dříve, než se stanete šťastnými, neboť bychom mohli zemřít, aniž bychom se zasmáli.

Jsem přesvědčen, že si člověk každým úsměvem prodlužuje život.

Humor je nejdůstojnejší projev smutku.

Co je člověk schopen učinit kvůli lásce? Změnit své chování? Změnit životní priority? Opustit osobu, která nás miluje? Zradit přátele? Zabít? ...

Pravý přítel je ten, který příjde, když všichni odcházejí.

Tvůj přítel má přítele a přítel tvého přítele má přítele, proto buď opatrný.

Odsuzuji-li chyby svých přátel, to ještě neznamená, že bych je přestal mít rád.

Člověka často nesoudí podle velikosti jeho dobrých skutků, ale podle malosti jeho provinění.

Největší chybou lékařů je, že se snaží léčit tělo, aniž by léčili duši. Přitom tělo a duše jedno jsou. Nelze je léčit odděleně.

Nikdy se nedopouštím té chyby, abych se hádal s lidmi, jejichž mínění si vůbec nevážím.

Mýlí se ti, kdo si nepřipustí, že by se mohli mýlit.

Jen blázen dělá stejnou chybu dvakrát

Vidíš-li, že se někdo mýlí, nehněvej se naň. Pomni, že není možné mýlit se schválně.

Miluj své nepřátele, protože Ti připomínají Tvé chyby.

Kdo z hrdosti nepřizná vlastní chyby, nemá hrdost

Raději živé chyby než mrtvou dokonalost.

Kdybychom byli bez chyb, nezpůsobilo by nám takovou radost odhalovat chyby druhých.

Dobrá rada je urážka, kterou by slušný člověk měl podle možnosti prominout a za všech okolností zapomenout.

Člověk nesmí dopustit, aby se jeho život zastavil, ani tehdy, když jeho životní sen ztroskotal.

Oděv je jaksi tělem těla a lze z něho usuzovat na povahu člověka.

Vhoď do řeky toho, kdo má rád vodu.

Ne každý kdo bloudí je ztracen.

Kdo hledá nenajde, ale kdo nehledá bude nalezen.

Vidlička je nástroj, užívaný hlavně na podávání mrtvých živočichů do úst.

Z dvou různých názorů vítězí vždy spíš ten hlučnější.

Ve všech věcech je něco užitečného, třebaže ve skryté podobě.

Kolik otroků, tolik nepřátel.

Zbytečně dlouho mluvíme, abychom odřekli: druhý slyší ze všeho jen - ne.

I když svět jde kupředu, mládí musí stále začínat od začátku.

Samota je hezká věc, žije-li člověk sám se sebou v míru a má-li co dělat.

Dokonalost je norma nebes, pouze touha po dokonalosti je norma člověka.

Člověk musí věřit, že lze pochopit nepochopitelné, jinak by o tom nezačal přemýšlet.

Když se nejvíc chce, tak to nejmíň jde.

Kdyby se moudří nemýlili, museli by si hlupáci zoufat.

Přičiň se, abys byl opravdu tím, čím se chceš stát!

Když vyhovuješ všem, je to podezřelé.

Jen lidé povrchní soudí podle zevnějšku.

klasa

autor: alex66 | 07.Leden 2008
LÁSKA...
Chci jen popřát krásné sníky,
rozesmát tvé skvělé rtíky,
pac a pusu, dobrou noc,
miluju tě strašně moc.
Pořád jsem s tebou, i přes tu dálku,
cítím tvé rty, vůni tvé kůže.
Pořád jsem s tebou.. i když píšu tuhle stránku,
jsi jediná kdo pochopit to může.

Postel, co zažila naši noc plnou vášně,
zdá se mi teď tak prázdná.
Už vím, co máš ráda a ty zas znáš mě,
láska je věc sakra krásná… :)
Jen jedno neskormné přání
- svírat jeho srdce ve svých dlaní.
Tu jedinou touhu mám
a na křídlech naděje k nebesům posílám.

Jen jedno bláhové přání
- jeho srdce mě oslovuje: paní.
Tak zžírá mě touha jediná
- ta vidina, že jeho tělo vedle mého usíná.

Stále sužuje mě přání,
které neklidné mi dělá spaní.
Já jeho slečnou býti bych chtěla,
štěstím spoutaná v náručí jeho bych se chvěla.
Lásko,
kam tělo nemůže,
dostane se duše,
namaluj mi lásku,
bez temperek i tuše.

Lásko,
hlava mi třeští,
nepřestávám se třást,
dovol mi to prosím,
se do tvého života vkrást.

Lásko,
skoro tě neznám,
ty mě též ne,
přesto jen doufám,
že to krásné nepomine.

Lásko,
chci tě držet v náručí,
výskat ti ve vlasech,
kéž se tvá rtěnka udrží,
dlouho na mých rtech.
Chci Tvé dotyky cítit víc
mlč, teď neříkej nic
jen hledej správný tón
poslouchej, uslyšíš zvon

Zvon zazní krásným zvukem
nepřehlušuj ho svým hlukem
ukáže Ti cestu ke snům
k těm žádostivým rtům

Jen líně pluj po té rozkoši
do peřin Tě jemně položí
má tvář Ti pravdu ukáže
do ráje Tvé pocity odkáže
Dvakrát jsme naší lásce šanci dali
a dvakrát jsme se zklamali..

Neměli jsme to zas tak lehké,nejen čas byl proti nám,
ale i tak chci abys věděl,že s tvým jménem na rtech-
každý večer usínám

Vím že si tohle nepřečteš a moc mě to mrzí,
snad bys pak pochopil,jak moc pálí slzy...
Kapiček pár,co z podvíček se řinou,
při myšlence na to,že jsi někde s jinou

Tak velkou část srdce jsem Ti dala
a proto to tak bolí?!
Kapiček pár,co z podvíček se řinou,
při vzpomínce na Tebe..

A než obejme mě spánek,
poslední přání vyřknu-
přijd aspoň do snu!!
Směle koukám do tvých očí
hledím a hledám kousek víry
co pomůže mi říct na co mám a chci mít
kouse tebe špetka lásky co povozí me city
a nehledí do nitra mého chaosu černého
Nemrkej postuj ještě chvíli
hledím a hledám svůj cíl.

Hořké zklamání nepočkal jsi chvíli
nevyslech si mou tíseň
nepočkal a nedal na mě
bortí se mé síly chabne tělo
a duši opouští.

Proč jsi nepočkal nepostál
stačilo málo našla bych světlo
v tvých očích.
Tak málo stačilo!

PŘÁTELSTVÝ...
Je konec velkého přátelství
tohle není žádné vítězství...
Ztratila jsem kamarádku, na kteté mi záleželo
moc mi to ublížilo...

Jak to mohlo takhle dopadnout?
Ani mě to neodvážilo napadnout!
Já tě mám moc ráda
teď mi ukazuješ záda...

Je smutný co se mezi námi stalo
ať mi nevěříš, dost mě to vzalo...
PŘÁTELSTVÍ pravda to může být
při něm si můžem klidně snít.
O tom že nikdo nás nezkazí
ne nikdy nepocítíme zoufalství.

PŘÁTELSTVÍ je dar
a když nám ho někdo dal.
Tak si ho máme dobře vážit
a všechny činy si při něm musíme zvážit.

PŘÁTELSTVÍ kterýho si nevážíme
není tak silné a tak dobré.
Nikdy nesmíš na to zapomenout
vždy si to něčím můžeš připomenout.
Nezapomeň na své PŘÁTELE
i když si od nich daleko nevesele.
Zamrazí tě chladná slova,
píší ti tvou baladu,
celý svět se v chmuře schová,
slova zkazí náladu.

Věřila jsi, těšila se
na přátelskou poradu
a teď slova drhnou v hlase,
máš zkaženou náladu

Když přátelé nerozumí,
když nechtějí a neumí,
tak to bereš za zradu.

Hlava klesá ještě níž,
dobrý lidi když ztrácíš
- máš zkurvenou náladu.
Když ztrácí se před očima,
plakat se chce pořád víc,
přátelství je super, prima,
když se umí využít.

Snažíme se zachránit ho,
šrámy rostou stále víc,
pevné pouto roztrhne se,
dělat už se nedá nic.
Chtěla jsem být přístav
v maličké vesničce
ten co s vlnkami si hraje
a šplouchá na maják

Chtěla jsem být zátoka
co na mělčině houpe
přivázané loďky
do snů v dětských hrách

Vítala bych tě s náručí otevřenou
a masírovala
i bolavá tvá záda
Jenom tak posedět
nekoupit nic pod cenou
opřít se o úsměv
když klepe se ti brada

Chtěla jsem být jen
hladivou tvou vlnkou
co chladí touhu
v rozpáleném těle
Chtěla jsem šeptat
pohádky ti večer
a tys mě poslal….spát
Příteli můj
vložila jsem ti důvěru do dlaní,
prosím nezraň ji.

Příteli můj
svěřila jsem ti svá tajná přání,
já věřila ti , i když se to zdá jen k pousmání .

Mé tajemství je u tebe ukryté nikdo se je nedoví,
ty strážíš je svým mlčením,jsi jak strážce stínoví.

Přátelství je jako zrání
o důvěře , o poznání.

Přátelství není sobecké
v přátelství se učíme dávat i brát
mluvit i naslouchat.

Přátelství nastaví ti pravou tvář,
jestli to dokážeš vydržet ,
to prosím zvaž..

citaaatky

autor: alex66 | 07.Leden 2008
Milovat neznamená jen mít rád, milovat je věřit a pravdu znát. Milovat je odpustit a znovu podat ruce milovat je rozdělit duši i srdce.

Nenávist je nespravedlivá, láska ještě víc.

Ve dvou se jde i do pekla veseleji.

Bez loučení bychom nikdy nepoznali, jak drazí jsou nám ti, kteří nás opouštějí. (Seneca)

VĚŘ TOMU KDO TĚ NEZRADÍ, NEZRADˇ TOHO KDO TI VĚŘÍ!!

Jsem krásný!
Jsem něžný!
Jsem krutý!
Jsem život!
Pláčeš?Proč?
I v slze je síla!
Tak už se usměj!!!

Někdy se bojím víc žiovta než smrti a někdy mám větší strach z tvé lásky než nenávisti.

Láska se rodí z maličkostí, z nich žije a pro ně i umírá.

Láska je nenasytná, dosáhne štěstí a chce ráj. (Oscar Wilde)

Jakkoliv je člověk v lásce citlivý, odpoští v ní více poklesů než v přátelství. (Jean de la Bruyére)

NEŠTĚSTÍ JE ZAMILOVAT SE DO PŘÍTELE.

Láska je jako slza rodí se v oku a padá k srdci! (Ruskin)

Člověk umírá tolikrát,kolikrát ztratí přítele. (Bacon)

přítel je ten,kdo první přišel,když už všichni odešli.

Až v životě tě zradí, komus věřívala
a místo růží dá ti trní zpět.
Byť by ti srdce krvácelo,
ty mlč, trp a uč se odpouštět!

Člověk si nejvíc uvědomí přátelství k jiné osobě tehdy, nemůže-li se s ní dlouho spojit...

Kdo opustí smutného přítele, není hoden, aby se někdy dělil s jeho radostí.
Gaius Valerius Cattulus

Opravdový přítel není ten co tě drží za ruku , ale ten co se dotýká Tvého srdce...

Není člověku nic vítanějšího než přítel v pravou chvíli.

Nabídnout přátelství tomu kdo chce lásku,je jako dát chleba tomu,kdo umírá žízní.

Nejlepší přítel je ten co tě chytí za ruku, ale dotkne se tvého srdce!

Dobrý přítel Vás vytáhne z vězení. Nejlepší přítel bude ve vězení sedět vedle Vás a řekne: "To jsme ale řádně pohnojili."

Přítel nezůstane stát na prahu, ale jde s tebou přímo do pekla


Láska je nádherný dar vidět člověka takového, jaký není.Přítel je ten, kdo přichází když ostatní odcházejí.

Kdo růže netrhal, neví, jak voní. Kdo lásku nepoznal, neví, jak bolí.

Mnozí, kdo promilovali třeba celý život, dovedou nás méně poučit o tom, co je láska, než dítě, které ztratilo pejska...

Ten kdo nemiluje, bývá milován a ten, kdo miluje bývá po zásluze sklamán..Láska - to je nadání pro pokoru a odpuštění.

Člověk má nekonečně mnoho tváří a životů a pravda má mnoho podob.

Jestliže chceš klidně spát, vem si s sebou do postele čisté svědomí

Skutečnost, že máme nepřátele, dokazuje dosti zřetelně, že máme zásluhy.

Optimista prohlašuje, že žijeme v nejlepším možném světě. Pesimista se obává, že je to pravda

Strach je nemoc špatného svědomí.

Moudřejší ustoupí. Smutná pravda. Zakládá světové panství hlouposti.

Pravda je víc než moc, proto je trvalá.

Většina lidí se domnívá, že láska znamená být milován. Avšak pravda je opakem: láska znamená milovat.

Říká se, že čas je nepřítelem lásky. Není to pravda! Čas jen stírá nátěr; tak mizí neupřímný žal, vymyšlené vášně. Pravé city však trvají


 

o lasce

autor: alex66 | 07.Leden 2008
Láska je jen popel na řasách.

Milujeme ty, co nás odmítají, odmítáme ty, co nás milují.

Pro lásku bych třeba zemřel, pro život jsem se narodil...

Věřím, že fantazie je silnější než vědění, že mýty mají větší moc než historie, že sny jsou mocnější než skutečnost, že smích je jediným lékem na zármutek. A věřím, že láska je silnější než smrt. (R. Fulghum)

Srdce v člověku je staré statisíce let, zatímco rozum nějaký ten tisíc. (H. Ellis)

Odloučení působí na lásku jako vítr na oheň: malý uhasí, velký rozdmýchává. (Sadi)

Srdce dělá zázraky, ale rozum na ně nevěří. (Aischylos)

Ženám láska oči otevírá, mužům zavírá. (E.M.Remarque)

Zamilovaní nemohou posuzovat krásu.

Všichni jsme andělé pouze s jedním s křídlem a létat můžeme jen tehdy, objímáme-li jeden druhého.

Jsme dva. Dva na všechno. Na lásku, na život, na boj a bolest, na hodiny štěstí. Dva na výhry i prohry, dva na život a na smrt.

Kapka lásky je víc než oceán rozumu.

Někteří lidé vstoupí do našeho života a rychle z něj zase odejdou. Někteří v něm nějakou dobu zůstanou a zanechají stopy v našich srdcích. My už pak nikdy nejsme stejní.

Nevím, je-li láska štěstí; v každém případě však je to nejpůvabnější neštěstí, jež nás vůbec může potkat. (Götz)

Člověk nemusí vlastnit to, co miluje. Skromnému člověku stačí vědomí, že to milované žije. (Hovorka)

Milovat a zachovat si při tom všech pět smyslů pohromadě přesahuje schopnosti jedince. (Comte)

Od té chvíle, co miluje, nevidí ani nejmoudřejší žádnou věc tak, jak opravdu vypadá. (Stendhal)

Lépe být smutný s láskou, než veselý bez ní. (Goethe)

Ten, kdo nemiluje, nemá vědět, že je někým milován. (Epiktetos)

A jestli jsi miloval někdy ženu nebo zemi, prožil jsi výjimečné štěstí, a umřeš-li potom, to už není důležité. (Hemingway)

Láska může člověku hodně pomoci, ale o to více mu dokáže i ublížit. Proto žijme tak, aby nám ublížila co nejméně.Kdo žárlí, ten miluje.

Láska způsobuje bolest. Ale taky bolest léčí. Láska prostě bolest je. Bolest není od lásky nikdy daleko. Láska vám může srdce naplnit, pak zlomit a to zlomené srdce zase vyléčit. A platí, že každá láska vlastně končí nešťastně, dřív nebo později - protože i v případě, kdy třeba láska trvá celý život, tak jeden nutně umře dřív a zanechá toho druhého v zármutku.

Láska je prsten a prsten nemá konce.

Světu jsi možná jen jedinou osobou,ale jediné osobě můžeš být celý svět.

Láska - odpouští všechno, anebo nic.(Honoré de Balzac)

Máme-li někoho rádi, má na nás všechny práva, tedy i právo nás již nemilovat.

Láska na dálku je jako ten nejbáječnější dort, ale bohužel jen dort v obrázkové knížce.

Největším vrahem lásky je flirt,protože rozměňuje každý cit na drobné a kapku po kapce vysušuje srdce...

Pampeliška od milence znamená víc než orchidej od kamarádky. A. Bloch

Láska, to je štěstí, které si dáváme navzájem.

Teprve když jsme nalezli lásku, víme, co jsme v životě postrádali. John Ruskin

Jen proto, že Tě někdo nemiluje tak, jak by jsi Ty chtěl, neznamená, že Tě nemiluje, jak nejvíc umí.

Nabídnout přátelství tomu, kdo chce lásku, je jako dát chudému chléb, když umírá žízní!

Jestli se dožiješ sta let, chci se já dožít sta let bez jednoho dne, abych nemusel nikdy žít bez tebe...

Láska je jako sněhová vločka. Když si myslíš, že ji pevně držíš, roztaje...

Nikdo nemá rád bolest. Láska bolí a přesto po ní toužíme


Zamilovaní zavírají při líbání oči, protože chtějí vidět srdcem.

Polibek je krásný vynález přírody, jak zastavit řeč, když už jsou slova zbytečná.

Je rozhodně snazší vzplanout láskou, když člověk nemiluje, než se jí zbavit, když miluje. (Rochefoucauld)

Láska je jako slza. Rodí se v oku a padá k srdci.

Lásku lze v životě udržovat jen pochybnostmi, nikoliv jistotou.

Kdo pospíchá se svatbou, bude mít dost času toho litovat. /dán.přísl./

Zraněnou lásku může vyléčit jen ten, kdo jí způsobil.

Láska je jako prales, do kterého když někdo jednou vstoupí, je okouzlen a nenajde cestu zpět.

Zamilovaní jsou blázni a každý z nás zatouží byt někdy blázen.

Miluj do hloubky a s vášní, může ti být ublíženo, ale je to jediný způsob, jak žít život naplno.

Láska je nádherný dar vidět člověka takového, jaký není. (Hannelore Schrothová)

Neboj sa milovať toho, kto ťa miluje, boj sa milovať toho, čo ťa nemiluje. (AlexKišš)

Milovat znamená jednat tak, aby ten druhý pochopil, že je krásný a jedinečný.

Láska je dokonalá, jen milenci dělají chyby.

Bát se lásky znamená bát se života a ti, kdo se života bojí, jsou ze tří čtvrtin mrtví. (Russel)

V lásce je to tak, že jeden ze dvou musí trpět a je to vždy ten, který více miluje.

Milovat znamená radovat se z cizího štěstí.


Smrt není tak tragická jako láska!

I když pro svět budeš nikdo, jednou přijde ten, pro kterého budeš svět.

Přátelství může skončit láskou, ale láska nikdy nemůže skončit přátelstvím.

Láska nespočívá v tom, že se lidé na sebe dívají, ale že hledí společně jedním směrem.

Je zbytečné brát za slovo člověka, který je zamilovaný, opilý nebo kandiduje ve volbách.

Klíčem k dlouhému a šťastnému manželství je uvědomit si, že vlastně neexistuje nic, kvůli čemu stojí za to se hádat. (Jay Lano)

Kdo miloval, ten nezapomněl, kdo zapomněl, ten nemiloval.

Když dva, kteří se milovali, zapomenou na něžnost, zůstane smrti málo, co by jim vzala!

Lásku nepoznáme v okamžiku, kdy nalezneme dokonalého člověka, ale v okamžiku, kdy ho jako takového začneme vidět..

Nevěř tomu, co říká: "Miluji Tě!". Věř tomu, co v slzách říká: "MILUJ MĚ!"

Nauč se dostat to co miluješ nebo se budeš muset naučit milovat to, co dostaneš...

Být nemilován je smůla, ale nemilovat, to je neštěstí. E.Rostand

Láska je sladkým plodem, jenž uzrál z květu zamilovanosti na větévce citu. Pečujte o něj, jinak vám shnije před očima. (martikii)

Bylo-li ve světě skrze nějakého člověka trochu více lásky a dobroty,trochu více světla a pravdy,měl jeho život smysl! (A.Delp)

Něco jiného mají lidé uzavřeno v srdci, něco jiného na jazyku!

Člověk má v srdci místa, o nichž mnohdy nemá ani potuchy. Teprve až se zaplní bolestí, dozví se o jejich existenci.(Léon Bloy)

 

o zivote

autor: alex66 | 07.Leden 2008
Jsem krutý i něžný – jsem život.

Jen pro kouzlo vzpomínek nám stačí žít.

Dej každému dni příležitost, aby se mohl stát tím nejkrásnějším dnem v tvém životě. (M. Twain)

Žij každý den svého života, jako by byl první a jako by byl poslední. (F. Nietzsche)

Škoda, že o své životní cestě rozhodujeme ve věku, kdy je pro nás nejdůležitější cestička v účesu.

Někteří lidé vstoupí do našeho života a rychle z něj zase odejdou. Někteří v něm nějakou dobu zůstanou a zanechají stopy v našich srdcích. My už pak nikdy nejsme stejní.

Opravdu nemusíš nic být. A nemusíš nic dělat. Opravdu nemusíš nic mít. A nemusíš nic vědět. Opravdu se nemusíš něčím stát. Ale je užitečné pochopit, že oheň pálí a že když prší, tak je hlína mokrá…

Člověk potřebuje 2 roky, aby se naučil mluvit a 60 let, aby se naučil držet jazyk za zuby. (F. Wagner)

Život sestává z mnoha malých mincí, kdo je umí sbírat, má bohatství. (J. Anoulih)

I nedokonalý život bývá krásný.

Žít a nechat zemřít.

Žij okamžikem, protože ta chvíle, co právě prožíváš, už se nikdy nevrátí.

Život odejde mlčky a zatáhne oponu přes mé oči.

Nejcitlivěji býváme zraněni těmi, bez kterých si svůj život nedovedeme v plném rozsahu představit.

Délka života závisí na vnějších věcech a nikoli na mně. Na mně jen záleží, jak prožiji čas, který mi byl určen. (Seneca)

Umění života spočívá v tom, že se učíme trpět a že se učíme usmívat. (H. Hesse)

Lidský život má nesmírnou cenu lásky. (V.Vančura)

Nemůžeme dojít na konec svého života a zjistit, že jsme žili jen jeho délku. Je třeba žít také jeho šířku a hloubku. (D. Ackermanová)

O své věčnosti rozhoduješ v tomto životě! (S. Kierkengaard)

Ticho před narozením, ticho po smrti: život je hluk mezi dvěma neprozkoumatelnými obdobími ticha. (I. Allendeová)Život každého člověka je pohádka napsaná Boží rukou. (H:Ch. Andersen)

V životě, stejně jako v komedii, nezáleží na délce, ale na dobrém provedení. (Seneca)

Nesmíte se bát toho, že život jednou skončí, ale toho, že by již nikdy znovu nemusel začít. (G. Hansenová)

Je krásné žít, protože žít znamená začínat stále znovu, v každém okamžiku. (C. Pavese)

Kéž bychom dokázali prožít všechny dny svého života. (J. Swift)

Když člověk nechce, aby se mu život stal nesnesitelným, musí si zvyknout na dvě věci: na nespravedlnost času a na nespravedlnost lidí. (S.R.Chamfort)

Kdo nedokáže žít, nedokáže ani umřít. (E.Brock)

Život využijeme nejlépe tehdy, když ho věnujeme něčemu, co trvá déle než život sám. (W. James)

Člověk má jen tři velké zážitky: zrození, život a umírání. Neví o tom, že se narodil, trpí, když umírá, a zapomíná, že žije. (J. de la Brauyére)

Život je jako hvězdná obloha: zatímco na jednom konci některá souhvězdí zapadají, na druhém jiná vycházejí. (J. Paul)

Čím je život prázdnější, tím je těžší. (A. Allais)

Opravdovým pánem sebe sama a opravdu šťastným člověkem je ten, kdo může každý den říci: "Žil jsem." (Horácius)

Když ses narodil, všichni se radovali a tys plakal. Žij tak, aby až umřeš, všichni plakali a tys byl šťastný... (arabské přísloví)

Jak šedá by byla nit našeho života, kdyby nebyla propletena přátelstvím a láskou. (T. More)

Čím více věnujeme svůj život ostatním, tím je hodnotnější. (H. von Kleist)

Člověk, který více prožil, není ten, který žil déle, ale ten, který život více vnímal. (J.-J. Rousseau)

Osud nám nevrátí, co kdysi vzal, vrací jen vzpomínky, bolest a žal.

Ber vše, co ti život dá: radost, bolest, žal i lásku. Život je jen karneval, v němž stokrát změníš masku.

Stáří je smutné, ne proto, že přestávají všechny radosti, ale proto, že přestává naděje.


Žij tak , aby jsi se nemusel stydět.

Umění žít není uměním hrát s dobrou kartou, ale uměním sehrát se špatnou kartou dobrou hru. R. L. Stevenson

Jak má člověk vědět co očekává od budoucnosti, když ani neví to, co chce od přítomnosti.

Francois Duc de la Rochefoucauld

Člověku je někdy lehčí umřít za své zásady než podle nich žít. /Seneca/

Tragédií života není smrt, ale to, čemu dovolíme v sobě zemřít, dokud jsme na živu. /Cousins/

Rozhodujícím krokem v lidském životě je překročení vlastního stínu. Ernest Ferstl

Nejdelšího života se dožívají obvykle ti, se kterými hodláme být co nejkratší dobu. Výjimkou jsou naše babičky, ty chtějí trávit obvykle co nejkratší dobu s námi. /Humphrey/

Člověk musí mít odvahu každý den začínat nový život.

Mnoho zažít ještě neznamená mít mnoho zkušeností. Marie von Ebner-Eschenbach

Život je jako hodina matematiky. Počítáš, váháš, přemýšlíš a když už najdeš chybu a chceš ji napravit,tak už je pozdě...Zvoní...

Snaž se neustále udržet nad svým životem kousíček nebe...

Skutečnost citátů pochopíme až tehdy, když je prožijeme...

My všichni žijeme proto, abychom pomáhali druhým. Rád bych tedy věděl, proč žijí ti druzí.

Až ti bude v životě nejhůř, otoč se čelem ke slunci a všechny stíny padnou za tebe. (John Lennon)

Život je karetní hra, v níž srdce není nikdy trumfem.

Nechci po životě nesplnitelné - a proto jsem šťastná.

Nejhůře se člověk v životě učí, které mosty má použít a které má zbořit...

Osud snad chce, aby si v průběhu svého života poznal mnoho nesprávných lidí, aby jsi, až potkáš ty správné, je uměl ocenit a byl za ně vděčný.

Život je kreslení bez gumy.

Dokud se člověk umí divit, život stojí za to. (Jan Kačer)


Člověk nechápe svůj osud v okamžiku, kdy se osud tvoří. (Jurij V. Trifonov)

Jsou chvíle v životě, kdy je lepší nikoho nemít. Některými dveřmi musí projít člověk sám...

Žij pokud můžeš, zemři pokud musíš...

Žij tak, aby tví přátelé se začali nudit, až zemřeš.

Ať vám v životě neunikne radost! Až kolem vás poběží, vztáhněte ruce a chyťte jí! -Carl Sandburg

Život se neměří počtem nádechů a výdechů, ale chvílemi, jenž nám vzaly dech.

Život vůbec není tak. Je zcela jinak.

Pamatuj, že i ta nejtěžší hodina v tvém životě má jen šedesát minut. (Sofokles)

Život je příliš krátký na rozčilování se nad malichernostmi: takže se líbej pomalu, směj se šíleně, miluj upřímně a odpouštěj rychle.

citaty o pratelstvi

autor: alex66 | 07.Leden 2008
Někteří lidé vstoupí do našeho života a rychle z něj zase odejdou. Někteří v něm nějakou dobu zůstanou a zanechají stopy v našich srdcích. My už pak nikdy nejsme stejní.

Přátelství je láska bez křídel.

Kdyby měli všichni mí přátelé skočit z mostu, neskočil bych s nimi. Čekal bych na dně, abych je chytil.

Nekráčej přede mnou, možná za Tebou nepůjdu. Nekráčej za mnou, možná Tě nedokážu vést. Kráčej vedle mě a buď můj přítel. (Albert Camus)

Přítel je ten, kdo přichází, když všichni ostatní odešli.

Lidé nám patří jen ve vzpomínkách.

Bez přátel není štěstí, bez neštěstí není přátel.

Nikdy nevysvětlujte. Přátelé to nepotřebují a nepřátelé vám stejně neuvěří.

Přátelství zdvojnásobuje radosti a na polovinu zmenšuje bolest. (Francis Bacon)

Přítel je ten,který o vás ví úplně všechno a přesto vás má rád...

Člověk umírá tolikrát,kolikrát ztratí přítele...

Podej přátelům ruku, ale neměj při tom zavřené prsty.

Falešný přítel je horší, než nepřítel, protože nepříteli se vyhýbáš, kdežto příteli věříš.

Kdyby všichni lidé věděli, co jedni říkají o druhých, neexistovali by na světě ani čtyři přátelé.

Přátelství mezi dvěma ženami není nic jiného než spiknutí proti třetí.

Že neodhalujeme přátelům své srdce až na dno, není proto, že bychom si nebyli jisti jimi, nýbrž sebou.

Přátelství ženy k muži je slepá ulička, do které je vehnalo zklamání v lásce.

Kdo opustí smutného přítele, není hoden, aby se někdy dělil s jeho radostí. (Gaius Valerius Catullus)

Přítel je ten, kdo se spolu raduje z dobra, jehož se dostane druhému, a kdo spolu s ním cítí bolest, když má zármutek, ne snad z nějakého jiného důvodu, nýbrž pouze kvůli němu. (Aristoteles ze Stageiry)

Při navazování přátelství pečlivě přihlížejme k tomu, abychom nezačali milovat člověka, kterého bychom jednou mohli nenávidět. (Cicero)


Opravdový přítel je ten, který k nám vstupuje do dveří právě ve chvíli, kdy z nich zbytek světa odchází.

Děláš-li si nové přátele, nezapomínej na staré. (E. Rotterdamský)

Láska může zemřít na pravdu, přátelství na lež. (Bonnard)

Nevíš, kdo je tvým přítelem, dokud se s tebou neprolomí led. (eskymácké přísloví)

Jeden dobrý přítel má větší cenu než sto příbuzných. (M.T.Ciccero)

Přítel je někdo, před kým je možné myslet nahlas.

Přítel je ten, kdo ti podá ruku a dotkne se tvého srdce.

Ze všech darů, které nám moudrý osud dává, aby učinil naše bytí šťastné, je přátelství to nejhezčí.


Opravdové přátelství je jako světluška - svítí tím víc, čím větší je kolem tma.

Kdyby některý z mých přátel pořádal slavnost, aniž by mě pozval, ani trochu bych se neurazil. Kdyby však některý přítel měl mrzutosti a byl smutný a odmítl by sdílet svou bolest se mnou, pocítil bych velkou hořkost. (Oskar Wilde)

Přátelství je setkání mezi těmi, kteří se hledali, aniž by o tom věděli, protože jeden druhého potřebovali.

Přátelé jsou jako hvězdy. Ne vždy jsou vidět, ale víš, že tu jsou.

Smích není špatný začátek přátelství a je jeho nejlepším koncem. O. Wilde

Člověk je nešťasten, když jej oklamali, nebo zradili přátelé, ale často velmi spokojený, když se klame nebo zrazuje sám. F.Rochefoucauld

Přátelé jsou lidé, kterým nevadí, zavoláte-li je třeba ve čtyři hodiny ráno. Marlene Dietrichová

Jakmile uzavřeme přátelství, musíme důvěřovat. Pochybovat můžeme předtím. Seneca

Žij tak, aby se z tvých přátel nestali nepřátelé a z tvých nepřátel aby se stali přátelé. Pythagoras

Nepotřebuji přítele, který kývá na všechno, co řeknu. Můj stín kývá přesněji. Plutarchos

Přízeň osudu přátele získává, nepřízeň spolehlivě prověří


Šťastný je, kdo má přátele, kteří ho neodepíší, protože je navštívil v nevhodné době a neodešel hned, když k tomu byla ta pravá chvíle.(A.L.Balling)

Zůstaň - to je kouzelné slovo v přítelově slovníku. Alcottová

Nedůvěřovat přátelům zahanbuje víc, než být jimi klamán. Francois Duc de la Rochefoucauld

Kdo hledá přítele bez chyby, zůstane bez přátel.

Přátelé jsou ti vzácní lidé, kteří se zeptají, jak se ti daří, a počkají i na odpověď.

Není tak těžké za přítele umřít, jen najít takového, aby umírat stálo za to.

Přítel je člověk, který zná tvoji minulost, věří ve tvou budoucnost a má tě rád takového, jaký jsi dnes.

Přátelství může skončit láskou, ale láska nikdy nemůže skončit přátelstvím.

Opravdový přítel je ten, který vezme tvou ruku, ale dotkne se tvého srdce.

Nedovolte, aby malé neshody zranily velké přátelství.

Je jisté, že povaha lásky a povaha přátelství jsou zcela odlišné: přátelství ještě nikdy nikoho nepřivedlo do blázince.

 

tady mate nejaky citaty ode mne

autor: alex66 | 07.Leden 2008
Ženám láska oči otevírá, mužům zavírá. (E.M.Remarque)

Každá, i sebeošklivější žena zkrásní, když jí pohladí láska. /Thiéry/

Žárlivé ženy nám vnukají myšlenky na něco, co by nás jinak ani ve snu nenapadlo (J.Gay)

Žena má obavy o budoucnost, dokud se nevdá. Muž nemá obavy o budoucnost, dokud se neožení.

Muž a žena - jak by si ti dva mohli rozumět? Vždyť oba chtějí něco úplně jiného: muž ženu a žena muže.

Bůh nestvořil ženu z mužovy paty, aby mu byla otrokyní, ani z jeho hlavy, aby mu vládla, nýbrž ze žebra, aby byla jeho srdci blízká.

Muž je žárlivý, když miluje, žena i když nemiluje. /Kant/

Ženy se nenávidí mezi sebou pro ty přednosti, pro které se líbí mužům. Jean De La Bruyére

Krásné ženy mají vždy u mužů větší úspěch než ženy moudré. Je totiž jen velmi málo slepých mužů, zato hodně hloupých. Sophia Loren

Úspěšný muž často vděčí za svůj úspěch své první ženě a za tu druhou ženu vděčí tomu úspěchu. /Garcon/

Žena je jako tvůj stín - běž za ní, bude před tebou prchat - utíkej před ní, poběží za tebou./Musset/

Žena je nejdokonalejší ze všech stvoření. Je přechodem od člověka k andělu.(Honoré de Balzac)

Co si pro ženu udělal, na to může zapomenout ale nikdy nezapomene, co jsi pro ni neudělal! (MAUROIS)

Je příjemné mít za milenku vdanou ženu, protože večer musí jít domů... (Roussinovo pravidlo správného výběru)

S pravdou je to jako se ženou: všichni s ní flirtují, ale málokdo ji chce mít na krku celý život.
(J.Žáček)

Všechno, co řeknete před svatbou, může být po svatbě použito proti vám!

Chytrá žena se svého muže neptá, kde byl, chytrá žena to ví. Marcel Achard

Ideální žena je ta, která je vám věrná a zahrnuje vás péčí a něhou, jako kdybyste byl jejím milencem. Marchel Achard

Když je třeba udělat v životě důležitý krok, ptá se muž :Co řeknu? a žena : Co si vezmu na sebe? - Hutbart

Mluvíte-li se ženou, naslouchejte především tomu, co vám říká očima - Lichtenberg

Ženy jsou k tomu, abychom je milovali, a nikoliv abychom je chápali - O. Wilde

Lupiči od tebe chtějí peníze nebo život. Ženy chtějí jedno i druhé. (Samuel Butler)

S mužem zacházej jako se psem: dej dobře nažrat a nechej ho toulat.

Necháváte si s manželskými krizemi radit od kamarádek, které jsou rozvedené či samy?
A učily byste se plavat od někoho, kdo se sám už několikrát málem utopil?

Povídá žena muži: "Nebýt tebe, tak bychom byli ideální pár!"

Domněnka ženy bývá přesnější než jistota muže. - J. R. Kipling

uz zitra nejhorsi den meho zivot

autor: alex66 | 14.Říjen 2007
proste se to stalo muze se to stat kazdemu jsem tehotna v 8tydnu a zitra jdu na potrat a chtela bych az se vzbidim aby u mne byl muj milacek ale ja wim ze nebude proc protoze bude v praci strasne se toho bojim jetse ze tam semnou jde moje laska manic jinak bych to asi nezvladla je to pro mne stranej krok ja si to chtela nechat ale ne ne mladej proste nechce

nase particka

autor: alex66 | 25.Srpen 2007
nase mala particka je tak mala ze se vleze do manic do jednoho pokojivyho bytu ja Mnic Olin Tomas a Manicčina maminke je to supr clovicek a dokaze se bavit tak jako mi a to je bezva to mne na ni nejvice tesi ze tu srandu nikdy nezkazi hmm ale mi si uzivame mladi nejvice jak to jde vsim moznym mno a uz zas newim co psat tak zdar
Starší články >