citaty o pratelstvi

autor: alex66 | 07.Leden 2008
Někteří lidé vstoupí do našeho života a rychle z něj zase odejdou. Někteří v něm nějakou dobu zůstanou a zanechají stopy v našich srdcích. My už pak nikdy nejsme stejní.

Přátelství je láska bez křídel.

Kdyby měli všichni mí přátelé skočit z mostu, neskočil bych s nimi. Čekal bych na dně, abych je chytil.

Nekráčej přede mnou, možná za Tebou nepůjdu. Nekráčej za mnou, možná Tě nedokážu vést. Kráčej vedle mě a buď můj přítel. (Albert Camus)

Přítel je ten, kdo přichází, když všichni ostatní odešli.

Lidé nám patří jen ve vzpomínkách.

Bez přátel není štěstí, bez neštěstí není přátel.

Nikdy nevysvětlujte. Přátelé to nepotřebují a nepřátelé vám stejně neuvěří.

Přátelství zdvojnásobuje radosti a na polovinu zmenšuje bolest. (Francis Bacon)

Přítel je ten,který o vás ví úplně všechno a přesto vás má rád...

Člověk umírá tolikrát,kolikrát ztratí přítele...

Podej přátelům ruku, ale neměj při tom zavřené prsty.

Falešný přítel je horší, než nepřítel, protože nepříteli se vyhýbáš, kdežto příteli věříš.

Kdyby všichni lidé věděli, co jedni říkají o druhých, neexistovali by na světě ani čtyři přátelé.

Přátelství mezi dvěma ženami není nic jiného než spiknutí proti třetí.

Že neodhalujeme přátelům své srdce až na dno, není proto, že bychom si nebyli jisti jimi, nýbrž sebou.

Přátelství ženy k muži je slepá ulička, do které je vehnalo zklamání v lásce.

Kdo opustí smutného přítele, není hoden, aby se někdy dělil s jeho radostí. (Gaius Valerius Catullus)

Přítel je ten, kdo se spolu raduje z dobra, jehož se dostane druhému, a kdo spolu s ním cítí bolest, když má zármutek, ne snad z nějakého jiného důvodu, nýbrž pouze kvůli němu. (Aristoteles ze Stageiry)

Při navazování přátelství pečlivě přihlížejme k tomu, abychom nezačali milovat člověka, kterého bychom jednou mohli nenávidět. (Cicero)


Opravdový přítel je ten, který k nám vstupuje do dveří právě ve chvíli, kdy z nich zbytek světa odchází.

Děláš-li si nové přátele, nezapomínej na staré. (E. Rotterdamský)

Láska může zemřít na pravdu, přátelství na lež. (Bonnard)

Nevíš, kdo je tvým přítelem, dokud se s tebou neprolomí led. (eskymácké přísloví)

Jeden dobrý přítel má větší cenu než sto příbuzných. (M.T.Ciccero)

Přítel je někdo, před kým je možné myslet nahlas.

Přítel je ten, kdo ti podá ruku a dotkne se tvého srdce.

Ze všech darů, které nám moudrý osud dává, aby učinil naše bytí šťastné, je přátelství to nejhezčí.


Opravdové přátelství je jako světluška - svítí tím víc, čím větší je kolem tma.

Kdyby některý z mých přátel pořádal slavnost, aniž by mě pozval, ani trochu bych se neurazil. Kdyby však některý přítel měl mrzutosti a byl smutný a odmítl by sdílet svou bolest se mnou, pocítil bych velkou hořkost. (Oskar Wilde)

Přátelství je setkání mezi těmi, kteří se hledali, aniž by o tom věděli, protože jeden druhého potřebovali.

Přátelé jsou jako hvězdy. Ne vždy jsou vidět, ale víš, že tu jsou.

Smích není špatný začátek přátelství a je jeho nejlepším koncem. O. Wilde

Člověk je nešťasten, když jej oklamali, nebo zradili přátelé, ale často velmi spokojený, když se klame nebo zrazuje sám. F.Rochefoucauld

Přátelé jsou lidé, kterým nevadí, zavoláte-li je třeba ve čtyři hodiny ráno. Marlene Dietrichová

Jakmile uzavřeme přátelství, musíme důvěřovat. Pochybovat můžeme předtím. Seneca

Žij tak, aby se z tvých přátel nestali nepřátelé a z tvých nepřátel aby se stali přátelé. Pythagoras

Nepotřebuji přítele, který kývá na všechno, co řeknu. Můj stín kývá přesněji. Plutarchos

Přízeň osudu přátele získává, nepřízeň spolehlivě prověří


Šťastný je, kdo má přátele, kteří ho neodepíší, protože je navštívil v nevhodné době a neodešel hned, když k tomu byla ta pravá chvíle.(A.L.Balling)

Zůstaň - to je kouzelné slovo v přítelově slovníku. Alcottová

Nedůvěřovat přátelům zahanbuje víc, než být jimi klamán. Francois Duc de la Rochefoucauld

Kdo hledá přítele bez chyby, zůstane bez přátel.

Přátelé jsou ti vzácní lidé, kteří se zeptají, jak se ti daří, a počkají i na odpověď.

Není tak těžké za přítele umřít, jen najít takového, aby umírat stálo za to.

Přítel je člověk, který zná tvoji minulost, věří ve tvou budoucnost a má tě rád takového, jaký jsi dnes.

Přátelství může skončit láskou, ale láska nikdy nemůže skončit přátelstvím.

Opravdový přítel je ten, který vezme tvou ruku, ale dotkne se tvého srdce.

Nedovolte, aby malé neshody zranily velké přátelství.

Je jisté, že povaha lásky a povaha přátelství jsou zcela odlišné: přátelství ještě nikdy nikoho nepřivedlo do blázince.