dalsi citatky

autor: alex66 | 07.Leden 2008
Když se ti někdy zdá, že je život příliš těžký, zkus trochu napodobit klauna, kterému sice srdce pláče, ale který přece se smíchem hraje na housle pro jedno dítě, aby se vyléčil ze slz svého srdce.

Usmívej se na toho, kdo ti nejvíc ublížil, aby neviděl, jak moc tě to bolí.

Těžko je vymýšleti žerty, když v duši je žal.

Dovede-li se člověk zasmát sám sobě, nevyjde ze smíchu po celý život.

Ze všech živočichů se umí smát pouze člověk, i když k tomu má nejméně důvodů.

Musíme se smát dříve, než se stanete šťastnými, neboť bychom mohli zemřít, aniž bychom se zasmáli.

Jsem přesvědčen, že si člověk každým úsměvem prodlužuje život.

Humor je nejdůstojnejší projev smutku.

Co je člověk schopen učinit kvůli lásce? Změnit své chování? Změnit životní priority? Opustit osobu, která nás miluje? Zradit přátele? Zabít? ...

Pravý přítel je ten, který příjde, když všichni odcházejí.

Tvůj přítel má přítele a přítel tvého přítele má přítele, proto buď opatrný.

Odsuzuji-li chyby svých přátel, to ještě neznamená, že bych je přestal mít rád.

Člověka často nesoudí podle velikosti jeho dobrých skutků, ale podle malosti jeho provinění.

Největší chybou lékařů je, že se snaží léčit tělo, aniž by léčili duši. Přitom tělo a duše jedno jsou. Nelze je léčit odděleně.

Nikdy se nedopouštím té chyby, abych se hádal s lidmi, jejichž mínění si vůbec nevážím.

Mýlí se ti, kdo si nepřipustí, že by se mohli mýlit.

Jen blázen dělá stejnou chybu dvakrát

Vidíš-li, že se někdo mýlí, nehněvej se naň. Pomni, že není možné mýlit se schválně.

Miluj své nepřátele, protože Ti připomínají Tvé chyby.

Kdo z hrdosti nepřizná vlastní chyby, nemá hrdost

Raději živé chyby než mrtvou dokonalost.

Kdybychom byli bez chyb, nezpůsobilo by nám takovou radost odhalovat chyby druhých.

Dobrá rada je urážka, kterou by slušný člověk měl podle možnosti prominout a za všech okolností zapomenout.

Člověk nesmí dopustit, aby se jeho život zastavil, ani tehdy, když jeho životní sen ztroskotal.

Oděv je jaksi tělem těla a lze z něho usuzovat na povahu člověka.

Vhoď do řeky toho, kdo má rád vodu.

Ne každý kdo bloudí je ztracen.

Kdo hledá nenajde, ale kdo nehledá bude nalezen.

Vidlička je nástroj, užívaný hlavně na podávání mrtvých živočichů do úst.

Z dvou různých názorů vítězí vždy spíš ten hlučnější.

Ve všech věcech je něco užitečného, třebaže ve skryté podobě.

Kolik otroků, tolik nepřátel.

Zbytečně dlouho mluvíme, abychom odřekli: druhý slyší ze všeho jen - ne.

I když svět jde kupředu, mládí musí stále začínat od začátku.

Samota je hezká věc, žije-li člověk sám se sebou v míru a má-li co dělat.

Dokonalost je norma nebes, pouze touha po dokonalosti je norma člověka.

Člověk musí věřit, že lze pochopit nepochopitelné, jinak by o tom nezačal přemýšlet.

Když se nejvíc chce, tak to nejmíň jde.

Kdyby se moudří nemýlili, museli by si hlupáci zoufat.

Přičiň se, abys byl opravdu tím, čím se chceš stát!

Když vyhovuješ všem, je to podezřelé.

Jen lidé povrchní soudí podle zevnějšku.