o zivote

autor: alex66 | 07.Leden 2008
Jsem krutý i něžný – jsem život.

Jen pro kouzlo vzpomínek nám stačí žít.

Dej každému dni příležitost, aby se mohl stát tím nejkrásnějším dnem v tvém životě. (M. Twain)

Žij každý den svého života, jako by byl první a jako by byl poslední. (F. Nietzsche)

Škoda, že o své životní cestě rozhodujeme ve věku, kdy je pro nás nejdůležitější cestička v účesu.

Někteří lidé vstoupí do našeho života a rychle z něj zase odejdou. Někteří v něm nějakou dobu zůstanou a zanechají stopy v našich srdcích. My už pak nikdy nejsme stejní.

Opravdu nemusíš nic být. A nemusíš nic dělat. Opravdu nemusíš nic mít. A nemusíš nic vědět. Opravdu se nemusíš něčím stát. Ale je užitečné pochopit, že oheň pálí a že když prší, tak je hlína mokrá…

Člověk potřebuje 2 roky, aby se naučil mluvit a 60 let, aby se naučil držet jazyk za zuby. (F. Wagner)

Život sestává z mnoha malých mincí, kdo je umí sbírat, má bohatství. (J. Anoulih)

I nedokonalý život bývá krásný.

Žít a nechat zemřít.

Žij okamžikem, protože ta chvíle, co právě prožíváš, už se nikdy nevrátí.

Život odejde mlčky a zatáhne oponu přes mé oči.

Nejcitlivěji býváme zraněni těmi, bez kterých si svůj život nedovedeme v plném rozsahu představit.

Délka života závisí na vnějších věcech a nikoli na mně. Na mně jen záleží, jak prožiji čas, který mi byl určen. (Seneca)

Umění života spočívá v tom, že se učíme trpět a že se učíme usmívat. (H. Hesse)

Lidský život má nesmírnou cenu lásky. (V.Vančura)

Nemůžeme dojít na konec svého života a zjistit, že jsme žili jen jeho délku. Je třeba žít také jeho šířku a hloubku. (D. Ackermanová)

O své věčnosti rozhoduješ v tomto životě! (S. Kierkengaard)

Ticho před narozením, ticho po smrti: život je hluk mezi dvěma neprozkoumatelnými obdobími ticha. (I. Allendeová)Život každého člověka je pohádka napsaná Boží rukou. (H:Ch. Andersen)

V životě, stejně jako v komedii, nezáleží na délce, ale na dobrém provedení. (Seneca)

Nesmíte se bát toho, že život jednou skončí, ale toho, že by již nikdy znovu nemusel začít. (G. Hansenová)

Je krásné žít, protože žít znamená začínat stále znovu, v každém okamžiku. (C. Pavese)

Kéž bychom dokázali prožít všechny dny svého života. (J. Swift)

Když člověk nechce, aby se mu život stal nesnesitelným, musí si zvyknout na dvě věci: na nespravedlnost času a na nespravedlnost lidí. (S.R.Chamfort)

Kdo nedokáže žít, nedokáže ani umřít. (E.Brock)

Život využijeme nejlépe tehdy, když ho věnujeme něčemu, co trvá déle než život sám. (W. James)

Člověk má jen tři velké zážitky: zrození, život a umírání. Neví o tom, že se narodil, trpí, když umírá, a zapomíná, že žije. (J. de la Brauyére)

Život je jako hvězdná obloha: zatímco na jednom konci některá souhvězdí zapadají, na druhém jiná vycházejí. (J. Paul)

Čím je život prázdnější, tím je těžší. (A. Allais)

Opravdovým pánem sebe sama a opravdu šťastným člověkem je ten, kdo může každý den říci: "Žil jsem." (Horácius)

Když ses narodil, všichni se radovali a tys plakal. Žij tak, aby až umřeš, všichni plakali a tys byl šťastný... (arabské přísloví)

Jak šedá by byla nit našeho života, kdyby nebyla propletena přátelstvím a láskou. (T. More)

Čím více věnujeme svůj život ostatním, tím je hodnotnější. (H. von Kleist)

Člověk, který více prožil, není ten, který žil déle, ale ten, který život více vnímal. (J.-J. Rousseau)

Osud nám nevrátí, co kdysi vzal, vrací jen vzpomínky, bolest a žal.

Ber vše, co ti život dá: radost, bolest, žal i lásku. Život je jen karneval, v němž stokrát změníš masku.

Stáří je smutné, ne proto, že přestávají všechny radosti, ale proto, že přestává naděje.


Žij tak , aby jsi se nemusel stydět.

Umění žít není uměním hrát s dobrou kartou, ale uměním sehrát se špatnou kartou dobrou hru. R. L. Stevenson

Jak má člověk vědět co očekává od budoucnosti, když ani neví to, co chce od přítomnosti.

Francois Duc de la Rochefoucauld

Člověku je někdy lehčí umřít za své zásady než podle nich žít. /Seneca/

Tragédií života není smrt, ale to, čemu dovolíme v sobě zemřít, dokud jsme na živu. /Cousins/

Rozhodujícím krokem v lidském životě je překročení vlastního stínu. Ernest Ferstl

Nejdelšího života se dožívají obvykle ti, se kterými hodláme být co nejkratší dobu. Výjimkou jsou naše babičky, ty chtějí trávit obvykle co nejkratší dobu s námi. /Humphrey/

Člověk musí mít odvahu každý den začínat nový život.

Mnoho zažít ještě neznamená mít mnoho zkušeností. Marie von Ebner-Eschenbach

Život je jako hodina matematiky. Počítáš, váháš, přemýšlíš a když už najdeš chybu a chceš ji napravit,tak už je pozdě...Zvoní...

Snaž se neustále udržet nad svým životem kousíček nebe...

Skutečnost citátů pochopíme až tehdy, když je prožijeme...

My všichni žijeme proto, abychom pomáhali druhým. Rád bych tedy věděl, proč žijí ti druzí.

Až ti bude v životě nejhůř, otoč se čelem ke slunci a všechny stíny padnou za tebe. (John Lennon)

Život je karetní hra, v níž srdce není nikdy trumfem.

Nechci po životě nesplnitelné - a proto jsem šťastná.

Nejhůře se člověk v životě učí, které mosty má použít a které má zbořit...

Osud snad chce, aby si v průběhu svého života poznal mnoho nesprávných lidí, aby jsi, až potkáš ty správné, je uměl ocenit a byl za ně vděčný.

Život je kreslení bez gumy.

Dokud se člověk umí divit, život stojí za to. (Jan Kačer)


Člověk nechápe svůj osud v okamžiku, kdy se osud tvoří. (Jurij V. Trifonov)

Jsou chvíle v životě, kdy je lepší nikoho nemít. Některými dveřmi musí projít člověk sám...

Žij pokud můžeš, zemři pokud musíš...

Žij tak, aby tví přátelé se začali nudit, až zemřeš.

Ať vám v životě neunikne radost! Až kolem vás poběží, vztáhněte ruce a chyťte jí! -Carl Sandburg

Život se neměří počtem nádechů a výdechů, ale chvílemi, jenž nám vzaly dech.

Život vůbec není tak. Je zcela jinak.

Pamatuj, že i ta nejtěžší hodina v tvém životě má jen šedesát minut. (Sofokles)

Život je příliš krátký na rozčilování se nad malichernostmi: takže se líbej pomalu, směj se šíleně, miluj upřímně a odpouštěj rychle.