16.Duben 2007, napsal mephisto-brno v 02:36
1. Neprotiv se mravům a tradicím.
2. Nevyhledávej pro sebe rozkoše.
3. Zůstaň nestranný uprostřed všeho dění.
4. Sebe samého ber s humorem, jiné však smrtelně vážně.
5. V životě po ničem nebaž.
6. Nikdy nelituj toho, co jsi učinil.
7. Nikomu nezáviď dobré, ani zlé.
8. Nechť je tvá cesta jakákoliv, nikdy si nestěžuj.
9. Nekritizuj a nepomlouvej sebe ani jiné.
10. Neměj srdce svázané závazky ani láskou.
11. Netouži po hmotných statcích.
12. Nenechej se zlákat pěkným příbytkem.
13. Nebaž po vybraných jídlech.
14. Neulpívej na starožitnostech, nechť mají jakoukoliv cenu.
15. Nevěšti si sám pro sebe.
16. Mimo zbraně nevyhledávej žádné nástroje.
17. Když žiješ pro bušidó, neboj se smrti.
18. Na stará kolena netouži po bohatsví.
19. Cti Boha i Buddhu, ale nebuď na nich závislý.
20. Když odvrhneš své tělo, nezapomeň na svoji čest.
21. Nikdy nesejdi z cesty bojovníka.
 
napsal mephisto-brno v 02:34
1.Nemám rodiče, činím nebe a zemi svými rodiči.

2.Nemám domov, činím saika tanden (oblast břicha) svým domovem.

3.Nemám zázračnou sílu, činím čest svou zázračnou silou.

4.Nemám prostředků, činím povolnost svými prostředky.

5.Nemám magické síly, činím osobnost svou magickou silou.

6.Nemám ani život ani smrt, činím umění regulace dechu svým životem a smrtí.

7.Nemám tělo, činím stoismus svým tělem.

8.Nemám oči, činím šlehnutí blesku svýma očima.

9.Nemám uši, činím citlivost svýma ušima.

10.Nemám končetiny, činím pohotovost svými končetinami.

11.Nemám zákonů, činím sebeochranu svými zákony.

12.Nemám strategii, činím sakkacu jizai (volnost k zabíjení a obnovováni ) svou strategií.

13.Nemám záměrů, činím kisan (chopení se vhodné příležitosti) svým záměrem.

14.Nemám zázraků, činím správné zákony svými zázraky.

15.Nemám principů, činím rinki ohen (přizpůsobení se všem okolnostem) svým principem.

16.Nemám taktiku, činím kyojitsu (faleš a upřímnost) svou taktikou.

17.Nemám talent, činím toi sokumyo (pohotovost, důmysl, vynalézavost) svým talentem.

18.Nemám přátel, činím svou mysl svým přítelem.

19.Nemám nepřátel, činím neobezřetnost svým nepřítelem.

20.Nemám brněn, činím jingi (dobročinnost a spravedlivost) svým brněním.

21.Nemám hrad, činím fudoshin (chladnokrevnost) svým hradem.

22.Nemám meče, činím mushin (necitelnost) svým mečem.
 
11.Duben 2007, napsal mephisto-brno v 11:41
Znamení: Střelec [23.11. až 21.12.]

Luk a šíp namířený ke hvězdám nechť jest symbolem touhy a snažení. Mnohdy jest vykládáno jako touha člověka po "božském Stvoření", tedy po osvícení. Střelci jsou rození pracanti a jsou známí nebývalou pílí. Jiný by spekuloval, oni vše odedřou a je-li v cestě nějaký problém, zdvojnásobí svůj výkon a dovedou vše ke zdárnému konci. Když se něco nepovede, ostatní rezignují. Ne tak střelec - jeho verva a chuť k dílu je až neuvěřitelná! Nejednou dokážou doslova nadchnout a strhnout na svou stranu okolí. Mívají pak celé zástupy přívrženců. Ovšem pozor, často přehlíží potenciální nebezpečí a problémy právě díky svému entuziasmu a zapálení, navzdory své intuici i přirozené prozíravosti. Zbrklost tak z nich často dělá náladové mrzouty. Bohužel věci někdy přivádějí do extrému. Z neúspěchu obviňují okolí, ačkoli si za vše mohou sami. Jejich pracovitost pak přichází v niveč, neboť co začnou, to nedokončí a skáčou od vědné věci či projektu, zastavujíce se v půli cesty. No tak, chce to jen zpomalit, občas si trochu odpočinout a vydechnout. Trpělivost, přátelé, trpělivost! Díky pořádkumilovnosti, systematickému přístupu a schopnosti myslet progresivně si vedou v zaměstnání skvěle. Uplatňují se v oblasti cestování, import - export, plánování. Mají cit i ve finančních sférách - bankéři, manažeři. Jako "ryba ve vodě" se cítí i v mechanických a vědeckých oborech. Střelci mají rádi nevázanost, jdou za svobodou a celkem si vystačí sami se sebou. Ale pokud dojde ke sňatku, bývají z nich pozorní partneři.
 
26.Březen 2007, napsal mephisto-brno v 23:00
USA i Brazilie patřila také mezi státy, které podporovaly otroctví. Otroci byli do Brazilie přiváženi po "kopách". Do Brazilie se jich dostalo více než dva miliony. Otroci pocházeli z různých části Afriky. V Recife-(jeden z hlavních přístavů, kam se přiváželi otroci), se skupina asi 40 otroků vzbouřila proti svému pánovi, zabili všechny bílé zaměstnance, spálili jejich domy... Potom utekli do hor, kde se s pomocí indiánů schovali. Kvůli hojnosti palem nazvali toto místo "Palmares". V tomto místě se Capoeira začala rozvíjet.

Capoeira(čte se Kapuejra) jako bojový tanec je známá přibližně od roku 1770, dlouho po letech otroctví.

Palmares

V Palmeras bylo něco kolem 20 000 obyvatel včetně indiánů a bělochů. Bylo zde mnoho kultur. V tomto novém prostředí se navzájem učili jejich tance, rituály, náboženství, a hry. Výsledek tohoto "mixování" kultur, byla Capoeira.


Capoeiru používali afričtí bojovníci proti holanďanům, byl to bojový systém nazvaný "jungle war". Capoeira byla založena na neočekávaných útocích. S rychlými a úskočnými pohyby způsoboval otrok značné škody bílým útočníkům. Capoeira se stala jejich zbraní, jejich symbolem svobody.

Když otroci přežili kontakt s bílým protivníkem,vrátili se na plantáže a vyučovali Capoeiru další otroky. Neděle byla jejich den odpočinku, byl to den kdy cvičili Capoeiru. Ke Capoieře byla přidána hudba, zpěv, tanec.

Moderní doba

Zákon, který zakazoval praktikovat capoeiru byl účinný - do roku 1920, pak se praktikoval jako "lidový tanec." Na jejich skrytých místech, udržovali capoeiristi své tradice naživu. Časem se capoeira stala pro společnost přijatelnější.


V roce 1937, Mestre Bimba, jeden z nejdůležitějších mistrů capoeiry, přijal pozvání prezidenta, aby demonstroval své umění. Po úspěšném předvedení šel zpět do svého domovského státu a s vládním povolením otevřel první školu Capoeiry v Brazílii. To byl první krok směrem k otevřenému vývoji, o pár let později senát zřídil capoeiru jako národní sport.

Dnes je capoeira známá po celém světě. V Brazílii, je capoeira všude - na základních školách, univerzitách, klubech, a ve vojenských akademiích