Aktivní a pasivní odpor vůči korona totalitě ze slovenského pohledu

   Slováci se v počtu úmrtí dostali na první místo na světě! Ale žel, jejich vláda i tak nechápe to, co by už pochopilo i desetileté dítě. A sice, že pokud se něco dělá úplně špatně, musí to mít nutně také zlé následky. Pokud tedy chceme změnu k lepšímu, musíme okamžitě upustit od toho, co děláme špatně a co nás přivedlo ke katastrofě.

   Odborníci byli od samého počátku proti slovenskému pojetí plošného testování, ale pan Matovič si ho prosadil, protože měl vysokou ambici stát se světovým lídrem v boji proti pandemii.

   Ještě na podzim v roce 2020, při prvním plošném testování, vrátila na protest proti němu primářka transplantační jednotky Národního ústavu dětských nemocí v Bratislavě Júlia Horáková státní vyznamenání Pribinův kříž II. třídy zpět do rukou prezidentky. Paní Horáková svůj krok zdůvodnila tím, že se jí hluboce dotýkají neodborná prohlášení, manipulace s fakty a nerespektování výhrad odborníků. Boj s pandemií se podle ní stal politickým bojem, založeným na populismu, lži a polopravdách. Proti plošnému testování se postavila také Slovenská lékařská komora, která ho doporučila jen v nejvíce zasažených regionech.

   Hlasy, ani protesty odborníků nebyly vyslyšeny, plošná testování se rozběhla a nyní se ukázalo, že odborníci měli pravdu. Panu Matovičovi se ale splnil jeho sen a on se stal opravdu světovým lídrem. Světovým lídrem s nejvíce testovaným obyvatelstvem na světě a s nejhoršími výsledky na světě.

   Šílená urputnost plošného testování však byla zapracována také do covid automatu, a tak se v něm dále pokračuje v sedmidenních intervalech. Ale čím více se testuje, tím je situace horší, až vzniká neodbytný dojem, že se virus šíří přímo tímto testováním. Nicméně vláda, postrádající logiku desetiletého dítěte, si není schopna tyto věci uvědomit a nechce s tím přestat.

   Šílený sedmidenní interval ustavičného plošného testování v rámci covid automatu však porušuje lidská práva. Tvrdí to nevládní organizace Institut lidských práv (ILP). ILP připravuje ústavní stížnost a začal také komunikovat s Evropským soudem pro lidská práva na základě důvodného podezření, že mnohá nařízení jsou v rozporu jak se zdravým rozumem, tak i s Ústavou SR, a jsou projevem svévole vlády.

   Tyto skutečnosti jsou dalším rozměrem selhání slovenské vlády, protože množství její proti epidemických opatření opravdu vykazuje jasné znaky porušení Ústavy SR, jakož také základních lidských práv. Je neuvěřitelné a možné snad jen na Slovensku, že ústavní činitelé, kteří při vstupu do své funkce kladli ruku na Ústavu a slavnostně slibovali, že ji budou ctít a budou se podle ní řídit, že tito takzvaní ústavní činitelé během pandemie mnohými svými nařízeními Ústavu SR porušují a obcházejí.

   A je tomu tak proto, že premiér a vláda se vydali jinou cestou! Cestou totalitních praktik! Vsadili na terorizování, vydírání, donucování a šikanu vlastního národa. Nekonečná testování nejsou totiž vůbec dobrovolná tak, jak je to všude jinde na světě, ale účast na nich je vynucována sankcemi.

   Kdo na ně nejde, nedostane modrý certifikát a bez něj nemůže jít do práce, na poštu, do banky, do městské dopravy, do autobusu, do vlaku, nebo dokonce do přírody. Takový teror nikde na světě neexistuje, protože všude se i přes boj proti pandemii do určité míry přihlíží k základním lidským právům a svobodám. Jedině na Slovensku je to absolutně popřeno! Jedině na Slovensku se z vlády stala fašistická junta, která ničí a terorizuje vlastní národ v domnění, že mu chce dobře.

   Nikdo nezpochybňuje nezbytnost boje s pandemií, ani žádná adekvátní opatření s ním spojené. Na druhé straně však stojí základní lidská práva a svobody, jakož také Ústava SR a nutnost řídit se jí za každé situace. Mezi těmito dvěma polohami musí vládnout proporcionalita. Všechna nařízení vlády musí tedy zohledňovat obě polohy. Naši moudří předkové to nazvali zlatou střední cestou.

   A právě touto zlatou střední cestou se snaží kráčet všichni ostatní kolem, jen slovenská vláda ne! Jen slovenská vláda hrubě popírá nutnost proporcionality moudrého kompromisu mezi nevyhnutelnou společenskou potřebou bojovat proti pandemii na jedné straně, a mezi nezbytností zachovávání základních lidských práv, svobod a ústavy na druhé straně.

   Slovenská vláda se podobá koni s klapkami na očích. Nehledí ani vlevo, ani vpravo a jde fanaticky jediným směrem, bez ohledu na všechno ostatní. Bez ohledu na nesouhlasná stanoviska odborníků, bez ohledu na vydírání, teror, zastrašování a šikanu národa, i bez ohledu na jakékoli protiústavní přešlapy. A proto se Slovensko v současnosti nachází v covid totalitě, jaká nemá na světě obdoby! Národ je rozdělen na takzvané "odpovědné", kteří jsou ochotni dát se neustále testovat a na takzvané "nezodpovědné", kteří již mají celého toho testování které k ničemu nevede plné zuby. A protože každá totalita křiví společenské vztahy, začíná se množit udavačství a projevuje se tak, že ti "zodpovědní" udávají ty "nezodpovědné" podobně, jako Pavlík Morozov udal vlastní rodiče za dob nejtvrdší stalinské totality a byl za to náležitě oceněn.

   Totalita je však něco, s čím se nelze smířit a proti čemu je třeba bojovat! A bojovat proti ní se dá dvěma způsoby. Buď přímo nebo nepřímo. A my si nyní něco řekněme o každém z nich.

   Dříve ale než začneme je si třeba uvědomit, že zde nejde o nějaké nabádání k odporu vůči všem opatřením vlády. Pokud jsou proporcionální a rozumné, mají se dodržovat. Pokud jsou ale neproporcionální, ba až vyšinuté a odporující zdravému rozumu, je se třeba buď otevřeně postavit proti nim, nebo je třeba ignorovat. Pokud je totiž vláda pouze fanaticky jednostranná a ztrácí při svých opatřeních jakoukoliv soudnost a proporcionalitu, je pak povinností občanů samotných tuto proporcionalitu nacházet a řídit se jí.

   Nyní tedy můžeme přejít k aktivnímu odporu vůči pochybným vládním opatřením. A nejlepší bude, když si uvedeme příklad. Pokud chce člověk chodit do práce, musí se zaměstnavateli prokazovat každých sedm dní negativním testem, co znamená, že se musí dát každý víkend testovat.

   Jistě ale v práci znáte kolegy, kteří toho už mají dost a nesouhlasí s tím, protože už mají bolavé nosy a teče jim z nich. Stačí, aby se tito lidé vzájemně dohodli a nedali se jeden víkend testovat. A čím jich bude více tím lépe, protože pokud přijdou do práce a řeknou, že s testováním již více nesouhlasí, při větším počtu bude zaměstnavatel bezmocný a musí je nechat pracovat pokud nechce, aby mu jeho provoz nezkolaboval. Dosud je totiž stále vyvíjen pouze tlak zaměstnavatelů na zaměstnance, ale je možné to i obrátit a vyvinout tlak zaměstnanců na zaměstnavatele. Stačí jen, aby lidé měli kuráž a vzájemně se dohodli.

   Všude v okolních státech je testování dobrovolné a ani já osobně nemám nic proti tomu, pokud se lidé chtějí dát otestovat. Pokud ale jsou každý týden násilím donucovaní státem a zaměstnavatelem pod hrozbou ztráty zaměstnání, je to něco neuvěřitelné, co se absolutně neshoduje s demokracií. A právě proto tyto totalitní praktiky napadla již zmíněná nevládní organizace Institut lidských práv.

   Za aktivní odpor je také možné považovat například i tuto iniciativu: https://blog.hlavnespravy.sk/25641/otvoreny-list-vyzva-premierovi-a-vlade-sr-pripojte-sa/

   A teď se podívejme na pasivní odpor vůči opatřením vlády proti epidemii. Jde o jednoduchý bojkot všeho toho, co odporuje zdravému rozumu a je absolutně nepřiměřené, protože je to jen fanaticky a totalitně jednostranné.

   Vezměme si například zákaz cestovat veřejnou dopravou bez negativního testu. Hitler v Německu zakázal kdysi vstup do veřejné dopravy lidem se žlutou hvězdou. Na Slovensku dovoluje Hitlerovič vstup do veřejné dopravy jen lidem s modrou hvězdou. Jaký je v tom rozdíl? Žádný! Je to něco nevídané, co nemá na světě obdoby! Kvůli zvrácenosti tohoto nařízení musí být svobodomyslnými lidmi ignorováno! Pokud totiž vláda vydává šílená nařízení, tak alespoň obyčejní lidé musí přece zůstat normální!

   A další podobnou vládní perličkou je například zákaz jít do přírody bez modré hvězdy. Tato šílenost byla určitou dobu platná, ale nakonec si to i samotná vláda uvědomila a zrušila ji.

   A jen ten, kdo má modrou hvězdu může jít do banky, může jít na poštu, může jít k lékaři, může dát děti do školy, a podobně. Naštěstí národ si ještě zachoval zdravý rozum a kde se dá tato nařízení potichu ignoruje. Dokonce i mnozí policisté jsou doslova zhnuseni z toho, jaká šikana občanů se dnes od nich vyžaduje.

   Slovenský národ tedy už v podstatě nastoupil sobě vlastní cestu pasivního odporu vůči obludné vládní corona totalitě, která je v její speciální slovenské verzi plně srovnatelná se všemi ostatními dosavadními totalitními režimy. Tato bezprecedentní totalita, zákeřně rozvinutá na pozadí korona pandemie, bude jednou budoucími generacemi odsouzena jako cosi neslýchané. A spolu s ní budou odsouzeni i její hlavní strůjci, jakož také množství jejich věrolomných a slepých přisluhovačů na všech úrovních řízení společnosti.

***

"Zastavme ich bratia, veď sa oni stratia, Slováci ožijú!"

ve spolupráci s https://smeromkzivotu.blogspot.com/