Polovina Slováků se nechce dát očkovat

   Násilí plodí násilí! Dlouhodobá masivní propaganda a nejrůznější formy nátlaku, prosazující potřebu očkování vytvářejí enormní tlak na lidi, kteří to odmítají a nesouhlasí s vakcinací. Obyvatelstvo vychází do ulic a začíná protestovat. Dochází k násilnostem, z nichž jsou obviňováni protestující, ale pravda je taková, že násilí má na svědomí vláda, protože ho vyprovokovala svým hrubým nátlakem, nehodným 21. století.

   Kdyby členové vlády konzultovali současný stav společnosti se sociology, nebo se psychology, museli by si uvědomit, že pokud se dosud nedala očkovat polovina Slováků, tito lidé to prostě nechtějí! Neboť kdyby to chtěli, mohli to udělat už dávno. S registrací, nebo bez registrace. S doprovodem, nebo bez doprovodu. V nákupních centrech, nebo u sebe doma. Kdo chce, má opravdu mnoho možností.

   Ale lidé nechtějí! Nechtějí, protože jsou z různých důvodů přesvědčeni, že to není správné. Nebo to jen jednoduše vnitřně cítí jako nesprávné. Je to jejich vnitřní přesvědčení! A v demokracii musí být respektováno silné vnitřní přesvědčení každého jednotlivce! Vždyť to je přece ta svoboda, za kterou se bojovalo v roce 1989!

   K sametové revoluci došlo proto, že komunistická vládní mašinérie neustále násilně prosazovala něco, co se lidem vnitřně příčilo a s čím nebyli vnitřně ztotožněni. Obyvatelstvo žilo neustále pod tlakem ideologie a tento nátlak tvrdě omezoval svobodu jejich přesvědčení. Tvrdě se prosazoval jediný správný názor a kdo ho nesdílel, byl vystaven perzekucím. Disidenti byli lidé, stíháni státem za jiný názor a jiné přesvědčení. Tlak státní mašinérie a tlak ideologie vytvářel ve společnosti pnutí, a toto pnutí, spojené s touhou být konečně svobodný, nakonec vyvrcholilo revolučními událostmi roku 1989.

   Všem dnešním mladým lidem, kteří to nezažili však třeba říci, že přesně totéž se děje také dnes. Historie se opakuje! Vybojována svoboda, spojená s respektováním vlastního přesvědčení každého jednotlivce se ztratila a národ se dostal pod totalitní nátlak vládní mašinérie, prosazující prostřednictvím štědře podplácených médií jediný správný názor. Kdo ho nechce respektovat, je omezován, sankcionován a připravován o svobodu.

   To, co prožíváme dnes, se z hlediska svobody názoru vůbec nepodobá již poměrně uvolněnému socialismu osmdesátých let, ale podobá se to brutálnímu socialismu padesátých let s jeho okřídleným heslem, kdo nejde s námi, jde proti nám.

   Ideály roku 1989 jsou pryč a Ústava Slovenské republiky se stala jen cárem papíru, kterou takzvaní ústavní činitelé vůbec nerespektují, protože mnohá jejich nařízení a vyhlášky, připravující národ o svobodu jsou protiústavní.

   Za to, že má určitá skupina lidí jiný názor a jiné přesvědčení se dostává na okraj společnosti a stává se občany druhé kategorie. Je omezována jejich svoboda a je na nich ustavičně ze všech stran vyvíjen nátlak, aby se podrobili tomu správnému přesvědčení. Lidé jsou rozděleni do dvou skupin, na očkované a neočkované, a mezi těmito skupinami se začíná prohlubovat vzájemná nevraživost.

   Naše společnost je rozdělena tak, jak ještě nikdy nebyla a situace v ní se blíží ke studené válce mezi očkovanými a neočkovanými. Podobné rozdělení společnosti, nerespektující a ignorující názor nějaké velké skupiny obyvatelstva bylo vždy živnou půdou vzniku občanských válek. Až sem to došlo! A došlo to sem vinou vlády, která začala popírat základní demokratické právo jednotlivce na respektování svobody jeho přesvědčení.

   Jako omluvu tohoto bezprecedentního stavu se používá argument, že to vyžaduje výjimečná pandemická situace. Že ve jménu boje s pandemií je možné na určitý čas omezit všechna základní lidská práva. Ale žel, jak se zdá, koronavirus nás jen tak snadno neopustí, a proto se omezování základních lidských práv stává trvalé. Svoboda je podmíněna vakcinací, ale právě nátlak vlády směrem k vakcinaci je tím, co polarizuje společnost, protože se to příčí vnitřnímu přesvědčení obrovské části národa.

   "Svoboda není dar, který nám dávají jiní lidé, ale právo, které nám patří podle Božího zákona."

   Benjamin Franklin

   Podle zákonů Páně není možné bez fatálních negativních společenských důsledků upírat lidem svobodu jejich přesvědčení a násilím pod nátlakem jim vnucovat přesvědčení zcela opačné. Kdo to dělá, staví se proti Bohu i proti člověku, a lidé, kteří jsou tomu vystaveni se zcela oprávněně brání vůči takovému znásilňování, protože každý člověk má právo žít a jednat podle svého vlastního přesvědčení a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Jakékoliv porušování tohoto práva musí vnášet do společnosti disharmonii. Musí lidi rozdělovat a stavět je proti sobě až k hranici studené občanské války.

   Povinností každé opravdu demokratické vlády, sloužící občanům je to respektovat! V našem konkrétním případě to znamená, že správná vláda musí respektovat přesvědčení a vůli lidí dát se očkovat, ale také přesvědčení a vůli lidí nedat se očkovat. Tyto dvě názorové skupiny musí být vnímány rovnocenně. V tomto směru musí vládnout svoboda tak, jak je to u nás i v celé Evropě deklarováno. Zde nelze argumentovat ani bojem s pandemií, protože jménem ničeho nelze v lidech lámat samotnou podstatu jejich lidskosti, spočívající v Božím právu na svobodu vlastního přesvědčení.

   Avšak svoboda a rovnocennost rozhodnutí dát, nebo nedat se očkovat se opírá nejen o zákony Nejvyššího, ale také o normální lidskou logiku. Přívrženci vakcinace a odpůrci vakcinace totiž dávají zcela stejným způsobem v sázku svůj život i své zdraví. A my si nyní ukažme jak.

   Pokud se někdo nedá očkovat, riskuje svůj život tím, že může zemřít na koronavirus a riskuje své zdraví tím, že po překonání koronaviru může být postižen těžkými a trvalými negativními zdravotními důsledky.

   Pokud se ale někdo dá očkovat, riskuje život tím, že může zemřít po vakcinaci tak, jak se to stalo Julovi Viršíkovi, nebo Milanovi Lasicovi, a tak, jak se to stalo mnoha jiným bezejmenným obyčejným lidem, o kterých smrti píší jejich příbuzní na sociálních sítích. Nebo mohou nést v blízké, či vzdálené budoucnosti těžké důsledky poškození zdraví, jaké se již nyní množí v celých stovkách.

   Jak tedy vidět, riziko je téměř stejné, a proto přesvědčení dát se očkovat a nedat se očkovat by mělo být vnímáno také rovnocenně.

   Žel, současná vláda však jde zcela stejnou cestou, jakou šel komunistický státní aparát v nejtemnějších, padesátých letech budování socialismu, a tvrdě prosazuje jediný správný názor o potřebě očkování a jeho naprosté bezpečnosti, který za státní peníze nás všech opakují mainstreamová média do omrzení. Vládní mašinérie však lidem neupírá jen svobodu jejich vlastního přesvědčení, ale upírá jim také právo na svobodný přístup k informacím tím, že vědomě zamlčuje negativní účinky vakcinace.

   Každý lék má ve svém příbalovém letáku uvedeny všechny jeho negativní vedlejší účinky. Avšak vakcíny proti covidu, které vznikly narychlo za rok a nemají všechny potřebné klinické zkoušky, které při předchozích vakcínách trvaly přibližně 12 let, tyto vakcíny proti covidu jsou podle takzvaných odborníků a současné vlády absolutně bezpečné a bez jakýchkoliv negativních důsledků. Takovému něčemu mohou uvěřit snad jen ti, kteří vůbec neuvažují, nebo ti, kteří úplně podlehli goebbelsovské vládní vakcinační propagandě.

   Pravda je ale taková, že vláda před lidmi zatajuje vedlejší účinky vakcinace. Vakcíny proti covidu mají jen výjimku Evropské lékové agentury. Chybí jim totiž všechny potřebné klinické testy, které předchozí vakcíny měly. Výrobci neručí za vakcíny, protože jsou v dlouhodobém časovém horizontu neověřeny a ani samotní výrobci netuší, jaké negativní vedlejší účinky mohou mít v průběhu dvanácti let.

   To znamená, že vakcíny proti covidu jsou jen experimentální! Tento experiment na obyvatelstvu Evropy připustila Evropská léková agentura jako přijatelný, vzhledem k šířící se pandemii. Lidé nevědí, že očkováním se stávají účastníky experimentu tak, jak se to dělo i při ostatních vakcínách. Jenže tehdy byli na test nových experimentálních vakcín přihlášeni dobrovolníci, kteří za vědomé podstupování tohoto rizika dostali štědře zaplaceno. V současnosti o tom obyvatelstvo neví a dělá to zcela zdarma.

   A je nemyslitelné, aby se ti, kteří se byli schopni dostat k těmto informacím a ze svého nejhlubšího vnitřního přesvědčení nesouhlasí s očkováním, byli do něj nuceni násilím. A když se nechtějí podvolit, jsou za to státem perzekvováni a sankcionováni. Takové něco musí pak zcela logicky vzbuzovat odpor, hněv a protest. A je také otázkou, kolik z očkovaných bylo k tomu různými způsoby přinuceno násilím, ačkoli oni sami s tím nesouhlasili.

   Jedině zrovnoprávnění přesvědčení dát se očkovat a nedat se očkovat může zastavit prohlubující se polarizaci společnosti a rostoucí hněv značné části obyvatelstva. A vláda, stojící ve službách lidu, by se měla stát garantem rovnocennosti těchto dvou přesvědčení a ne svou politikou hrubého nátlaku polarizovat společnost až ke krajní hranici. Nic totiž nemůže být nadřazeno podstatě samotné lidskosti, spočívající ve svobodě vlastního přesvědčení. Nemůže se tak dít ani ve jménu boje s pandemií, ani ve jménu ničeho jiného, protože je to Boží zákon, který stojí nad vším. Pokud je tento zákon respektován přináší harmonii a pokud není respektován přináší rozkol, hněv, násilí a konflikt, za co padá vina především na hlavy těch, kteří jdou proti demokracii, lidskosti a zákonům Božím.

   Z tohoto důvodu je proto obrovským pokrytectvím, když premiér Heger jako věřící klečel pokorně před oltářem na náměstí v Nitře během oslav svátku příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje, avšak na druhé straně on, spolu s celou jeho vládou jdou proti zákonu Nejvyššího a upírají velké skupině národa svobodu jejich vlastního přesvědčení, spočívajícího v právu odmítnout bez jakýchkoliv sankcí experimentální vakcínu s nepředvídatelnými a neznámými účinky, které se mohou projevit kdykoliv v horizontu 12 let.

   A ještě bezprecedentnější je, že slovenský katoličtí biskupové souhlasili s tím, že při plánovaném příchodu papeže na Slovensko se všech setkání s ním mohou zúčastnit pouze očkování. Slepé přijetí této absurdní požadavky je už jen krůček od toho, aby slovenští biskupové nakonec prohlásili, že i po smrti se do nebe budou moci dostat jen očkovaní.

   Na hlavu těchto pseudo pastýřů však tvrdě dopadají Kristova slova: "Darmo si mě ctíte, neboť nauky co učíte, jsou pouze příkazy lidské! Jste slepí vůdcové slepých! A pokud slepí vedou slepých, všichni nakonec spadnou do jámy!"

   PS. V rozhlase jsem slyšel na vlastní uši, jak firma Pfizer přiznala, že její vakcína ztratila ve vztahu k nové delta variantě účinnost o dvě třetiny. To znamená, že pokud měla dříve účinnost 90%, nyní je její účinnost 30%. Na základě této skutečnosti by měl každý, kdo se chce dát očkovat dobře zvážit, zda mu 30% účinné ochrany proti covidu stojí za riziko smrti na náhlé selhání srdce, nebo za riziko těžkých negativních zdravotních důsledků kdykoliv v budoucnosti, v časovém horizontu 12 let.


ve spolupráci s https://smeromkzivotu.blogspot.com/