Hukot=)   11.Prosinec 2006


ářčáářDruhé kázání
#
# # # Nový farář byl před svým prvním kázáním tak nervózní, že skoro
# # # ani nemohl mluvit. Příští neděli, před druhým kázáním, se zeptal přítomného
#
# # # arcibiskupa, co má dělat, aby se uvolnil. Ten mu poradil: "Kápněte
# # # si do vody trochu vodky, uvidíte, že po pár hltech budete trochu
# # # klidnější."
# # #
# # # Farář poslechl a skutečně, cítil se tak dobře, že by dokázal mluvit
# # # ve vichřici. Po bohoslužbě se vrátil do sakristie, kde našel lístek od
# # # arcibiskupa:
# # #
# # # Vážený Otče:
# # # Příště si nalijte vodku do vody, ne vodu do vodky. V dalším
# # # připojuji pár poznámek, aby se neopakovalo to, co jsem viděl na dnešní mši:
# # #
# # #
# # #
# # # - Na okraj kalicha není nutné dávat kolečko citrónu.
# # # - Ty kabinky v boční lodi jsou zpovědnice, ne toalety.
# # # - Snažte se neopírat o obraz Panny Marie, a už vůbec ji nemusíte
# # # objímat a líbat.
# # # - Máme 10 přikázání, ne 12.
# # # - Apoštolů bylo 12, ne 7, a žádný z nich nebyl trpaslík.
# # # - Našeho Pána Ježíše Krista a Jeho Apoštoly nenazýváme "JC & His
# # # Boys"
# # # - Ježíš Kristus byl pomazaný, nikoliv namazaný
# # # - Svatému Kříži neříkáme "Velký Téčko"
# # # - David porazil Goliáše prakem a kamenem, není pravda, že by ho
# # # "dojebal", ani mu nedal "lekci na kterou do smrti nezapomněl".
# # # - Jidáše neoznačujeme za "zkurveného zmrda"
# # # - Svatého Otce sa nesluší nazývat "Papa Ratzi"
# # # - Bin Ládin neměl prsty v Ježíšově smrti.
# # # - Svěcená voda je na požehnání, nikoliv na osvěžení zátylku
# # # - Nikdy se nemodlete vsedě na schodech před oltářem
# # # - Hostie nejsou chipsy, tedy je nepřikusujeme k vínu, ale rozdáme
# # # věřícím
# # # - Věřící vhazují příspěvky do pokladničky dobrovolně, nápis:
# # # "Vaše spropitné je můj plat" je tedy na pokladničce zcela zbytečný
# # #
# # # - Hříšníci půjdou do pekla, ne do piči.
# # # - Při otčenáši je možno zvedat ruce k nebesům, ale ne se kývat do
# # # vlny
# # # - Vaši iniciativu, aby si všichni přítomní zatancovali, hodnotím
# # # kladně, ale dělat vláček po celém kostele, to nemusíte.
# # #
# # # DŮLEŽITÉ: Ten, co seděl v koutě u oltáře, a o kterém jste tvrdil,
# # # že to je "buzík v sukni" a "transvestita bez mejkapu", to jsem byl já.
# # #
# # # Doufám, že do příští neděle tyto nedostatky napravíte. Jinak na
# # # druhé kázání to bylo celkem dobré.
# # #
# # # S pozdravem
# # # Arcibiskup
# # #
# # #
# # #
napsal/a: sharka16 15:54 | Link komentáře (0)