06.Červen 2007, napsal vayder v 20:32
Lord Darth Vayder.
Je osoba z z filmu Star Wars neboli Hvězdné Války.
Dartha Vadera, Temného pána ze Sithu, poznala galaxie jako zkázu řádu Jedi, mistra temné strany Síly ajednohoz nejvěrnějších služebníků císaře Palpatina. Navzdory tomu nebyl vždycky obávaným zlosynem.

Svůj život začal jako Anakin Skywalker, mladý otrok z Tatooine s nadáním v pilotáži a mimořádným nadáním vSíle. Anakinův původ je však záhadou. Jeho matka, Shmi, odhalila, že neměl žádného biologického otce a žezázrakem Síly záhadně otěhotněla a své dítě donosila. Někteří z Jedi věřili, že to splňuje část dávnéhoproroctví o „vyvoleném“ – o tom, který bude počat samotnými midi-chloriany a nastolí ztracenou rovnováhu vestále temnějící Síle. Byla však i jiná možnost. Dítě mohlo být výsledkem nekalých sithských machinací -stvořené Temnými pány Darthem Plagueisem a Darthem Sidiousem, aby bylo dokonalým učedníkem.

Po čase ho objevil „vzpurný“ mistr Jedi Qui-Gon Jinn, který byl přesvědčen o tom, že je Anakin tím, o kom semluví v proroctví. Rada Jedi se nejprve zdráhala svolit k Anakinově výcviku jen na základě tohoto staréhoproroctví. Bylo mu také už devět let, čímž daleko převyšoval všechny povolené výjimky.

Nakonec však rada výcvik přece jen povolila a Anakin byl po bitvě o Naboo, jíž se aktivně zúčastnil, přidělenrytíři Jedi Obi-Wanu Kenobimu. Mladý Kenobi neuváženě předpokládal, že může být tak dobrý učitel, abyusměrniltuto křehkou nádobu koncentrovaného hněvu a arogance, která se hrozila převrhnout. Právě jeho selhání mělanedozírné následky pro celou galaxii.

Skywalker byl zlákán temnou stranu Síly. Jeho ohromný potenciál pouze posiloval jeho pýchu, která nakonecpřivodila jeho pád. Pokládal pro sebe za zbytečné podřizovat se přísným ustanovením Kódu Jedi a často si jetajně upravoval, aby vyhovovaly jemu, ospravedlňujíc to tak, že tvůrci Kódu Jedi zajisté nepočítali s někým,jako je on. Přestože byl sňatek pro Jedi nepřípustný, oženil se tajně se svou dávnou láskou Padmé Amidalou.Jeho největší slabinou se tak stal hluboce zakořeněný strach o Padméino bezpečí, což byla věc, které dokázalzneužít tajně Skywalkera sledující sithský pán Darth Sidious.

Skywalker byl stižen hrůznými prorockými vizemi své ženy, jak umírá při porodu. Jeho přítel a důvěrníkkancléřPalpatine ztrápenému mladému Jedi odhalil, že cesta k nesmrtelnosti spočívá v učení Sithu. Později mu odhalili svou tajnou totožnost sithského pána Dartha Sidiouse a zviklal Anakinovo přesvědčení dobře volenými slovy oúdajné jediské konspiraci. A protože i Anakin měl své důvody pochybovat o pohnutkách a záměrech rady Jedi,začal čím dál více tíhnout k temné straně. Když přišel čas učinit osudové rozhodnutí, uvolil se následovatSidiousovo učení a poklekl před svým temným mistrem.

Anakin Skywalker byl přejmenován na Dartha Vadera. Sithská konspirace, sbírající sílu ve stínech Republikycelých tisíc let, konečně postoupila do své závěrečné fáze. Palpatine se prohlásil za císaře a lorda Vadera,coby vykonavatele své vůle, poslal do chrámu Jedi. Novopečený sithský pán vedl elitní klonované vojáky z 501.legie naleštěnými chodbami chrámu a svými nepřekonatelnými schopnostmi mezi Jedi rozséval zkázu asmrt.

Darth Vader také ukončil klonové války, když pozabíjel všechny vůdce Konfederace nezávislých systémů,shromáždivší se na Mustafaru. Ve své zvrácené perspektivě přinášel mír a spravedlnost novému Impériu, kteréodplaví všechnu zkorumpovanost a chaos soumraku Republiky.

Jeho žena, Padmé Amidala, Anakina sledovala na Mustafar, aby ho přemluvila k odklonu od temné strany. Když sez Amidaliny lodi vynořil Obi-Wan Kenobi, byl Vader, spatřujíc nyní zradu za každým rohem, pohlcen hněvem.Rozrušený na nejvyšší míru vztáhl ruku a začal Padmé telekineticky rdousit. Ta lapala chvíli po dechu a kdyžmladý Temný pán uvolnil své sevření, zhroutila se v bezvědomí na mustafarskou přistávací plochu. Kenobi,šokován zjištěním, jak hluboko padl jeho bývalý učedník, přísahal Vadera zastavit a oba se utkali ve zběsilémduelu světelných mečů, odehrávajícím se v planoucí krajině Mustafaru.

Navzdory svým nově objeveným schopnostem temné strany Síly, které spojil se svými už beztak výjimečnýmidovednostmi, byl však v boji smrtelně zraněn. Kenobiho čepel ho připravila o spodní část nohou a levou ruku ajeho zmrzačené tělo se zhroutilo na mustafarský černý žnoucí písek. Dostal se do blízkosti žhavé lávy a tazpůsobila jeho vznícení. Utrpěl hrůzné popáleniny po celém těle a i přes jediské techniky na potlačováníbolesti bolestí téměř zemřel. Žhnoucí nenávist Vadera udržela při životě, ale zůstal navždy poznamenán, a tonejen svými zraněními. Byl zachráněn Sidiousem, jenž ho z Mustafaru odvezl do imperiálního rehabilitačníhostřediska, aby tam byl „přestavěn“. Když se většina jeho těla spojila s kybernetickými součástminemosianskéhosystému životní podpory, který ho dokázal udržet při životě, dílo přeměny bylo navždy dokonáno. Vzdal senatrvalo své bývalé identity. Už nebyl Anakinem Skywalkerem. Byl to Darth Vader.

V této době Vader ještě nevěděl, že by mohl být otcem Silou nadaných dvojčat. Podle oficiálních záznamůImpéria byla senátorka Amidala rytíři Jedi zabita těhotná. Mistr Jedi Obi-Wan Kenobi děti před Temným pánem ajeho mistrem, císařem Palpatinem, ukryl. Mnohem později Vader zjistil, že má syna Luka Skywalkera, ale nikdynepředpokládal, že má i dceru Leiu, která byla tajně dána k výchově Bailu Organovi, místokráli zAlderaanu.

Ve zmatku, který provázel vzestup Palpatinovy moci, se lord Vader stal jedním z jeho nejvěrnějšíchslužebníků.Za přispění několika agentů (jako byli například lord Hethrir a Vost Tyne), které v těchto temných časechvycvičil, tento nemilosrdný sithský válečník splnil dávné císařovo přání a pomohl zlikvidovat řád Jedi.Osobnězabil anebo zmrzačil velmi mnoho Jedi, mnohdy nesoucích velice zvučná jména jako Halagad Ventor a EmpatojayosBrand. Ačkoli byl zabiják Jedi důkladný, několik jedinců ovládajících Sílu přece jen přežilo, ukrývajíce sepřed zlovůlí císaře v temných uličkách Nar Shaddaa jako Vima-Da-Boda, nebo v pouštích Tatooine jako Obi-WanKenobi. („Temnou ženu“, která ho znala jako malého Anakina a která zkáze této Velké očisty unikla, zabilněkolik měsíců před bitvou u Yavinu.) Za své zásluhy byl Vader odměněn obrovským palácem na Coruscantu, alesídlil také na svém hradě Bastu na vzdáleném světě Vjunu. V této době také získal věrnost smrtících zabijákůzprimitivní planety Honoghr, Noghriů, z jejichž řad se rekrutovali příslušníci Vaderových komandsmrti.

S nájemným lovcem Bobou Fettem se poprvé tváří v tvář setkal, když ho najal, aby našel a zabil imperiálníhodezertéra plukovníka Abala Kardu. Spletité události posléze Vadera a Fetta postavily proti sobě a obanebezpeční válečníci se utkali na pekelné planetě Maryx Minor. Jejich střetnutí však skončilo nerozhodnýmvýsledkem a možná proto se mezi oběma muži vyvinulo cosi jako vzájemný respekt; Temný pán od své zášti vůčiFettovy posléze upustil a jeho spolehlivých služeb dál využíval ku prospěchu svému i Impéria.

Vader nikdy nemiloval politiku a získal si respekt spíše v řadách vrchního velení imperiální armády. Mnohojeho "kolegů" jím opovrhovalo pro odvážné akce "v první linii", před nimiž bledly jejich vlastní zásluhy.Když se posléze stal pravou rukou velkomoffa Tarkina, stal se pro ně dokonce noční můrou. Vaderova náladovostbyla zvláště po smrti jeho "mírnitele" Tarkina pověstná. Za neúspěchy se zpravidla platilo smrtí. Nebylotedy divu, že pro svůj bizarní vzhled a chování musel Temný pán čelit několika pokusům o vraždu, z nichžvšechny pochopitelně selhaly.

Když v celém Impériu zuřila galaktická občanská válka, Darth Vader si vytkl za úkol zjistit polohu tajnézákladny Povstalecké aliance. Neváhal proto nevědomky mučit vlastní dceru, členku Aliance princeznu LeiuOrganu podezřelou z vlastnictví jistých technických plánů, ukradených povstalci (nezasloužil se o to nikdojiný než Kyle Katarn, žoldák ve službách Povstalecké aliance). Tyto plány obsahovaly kompletní schématanejmocnější zbraně Impéria, bitevní stanice Hvězda smrti. Zatímco jistý „záchranný tým“ zachránil princeznu,Vader skončil v souboji tváří v tvář se svým bývalým mistrem, Obi-Wanem Kenobim. Starý rytíř se však vsoubojina světelné meče dobrovolně nechal Vaderem porazit a splynul se Silou.

Za použití ukradených plánů povstalci objevili slabinu Hvězdy smrti a vyslali své stíhače do boje. Vader sebitvy zúčastnil ve své speciálně upravené sienarské stíhačce TIE Advanced x1 a byl zodpovědný za smrt mnohapovstaleckých pilotů. Na poslední chvíli se však v důsledku poškození své lodi Millennium Falconemběhem včasného zásahu Hana Sola a Chewbaccy ocitl mimo střetnutí. Díky hypermotoru, kterým byla jeho stíhačkavybavena (což bylo pro imperiální stíhače neobvyklé), se mu podařilo zachránit se z nehostinných hlubinvesmíru, kde ještě před chvílí dlela majestátní Hvězda smrti.

Po svém návratu do Impéria byl sice formálně pokárán, ale tím odhodlaněji se věnoval svému úkolu najít novouzákladnu povstalců. Po pátrání na světech jako Ultaar a Centares ze zajatého povstaleckého pilota po dlouhémmučení dostal totožnost "přemožitele" Hvězdy smrti, Luka Skywalkera. Vybaven touto informací Vader zosnovalvelké množství plánů na dopadení mladého povstalce, měl ho na dosah ruky na planetě Jazbina a ve fondorskýchloděnicích. Neváhal do svých plánů zatáhnout šlechtickou rodinu Taggeových a dokonce ani herce vydávajícíhoseza Obi-Wana Kenobiho, s jehož přispěním přilákal Skywalkera na planetu Aridus. Skywalker z pasti opětunikl.

(Vader si ovšem okamžitě spojil jméno mladého povstalce se svou polozapomenutou bývalou identitou a po dlouhédobě pln naděje, že smrt jeho ženy Padmé nebyla úplně zbytečná, se rozhodl totožnost povstalce - jakožtosvéhosyna – před císařem Palpatinem utajit. Ten se však díky nejrůznějším zdrojům dověděl, co mu Vader tají, alevěren své nekonečné trpělivosti se rozhodl vyčkat a svého nalomeného služebníka pouze ostražitěsledovat.)

Šest měsíců po zničení Hvězdy smrti byl ve fondorských loděnicích dokončen hvězdný superdestruktorExecutor. Stal se vlajkovou lodí flotily, se kterou se Vader vrátil k Yavinu 4 a zahájil blokádupovstalecké základny. Neschopnost admirála Griffa však povstalcům umožnila provést kompletníevakuaci.

Vader potom dohlížel na mnohé projekty, které měly sílící povstání ochromit. Jedním z nich byl i vývojrobotických vojáků "Dark Trooper", který vedl generál Rom Mohc a který nakonec překazil žoldnéř ve službáchPovstlecké aliance, Kyle Katarn.

Když se guvernér Bin Essada dozvěděl, že Luke Skywalker a princezna Leia Organa jsou na Circarpousu V, ihnedotom Temného pána zpravil. Vader přiletěl na lesnatý svět a střetl se s oběma povstalci v zapomenutém chrámuPomojemy. Veden duchem Obi-Wana uťal Luke v boji Vaderovu umělou pravou ruku, ale k útěku se povstalcůmnaskytla příležitost až po dalším boji, kdy Temný pán spadl do posvátné studny. Vyčerpaní a těžce poraněnípovstalci toho využili a podařilo se jim vrátit se na svou základnu.

Krátce před bitvou na Hothu se spolupracoval s admirálem Thrawnem, který mu pomohl oslabit moc zločineckéorganizace Černé slunce na Corellii a výměnou za to mu Temný pán předal velení noghriských komand smrti.Thrawn také pomohl Vaderovi naplánovat strategii pro bitvu u Derry IV, která se stala významným imperiálnímvítězstvím.

Tři roky po zničení Hvězdy smrti, když se Vader nacházel na palubě vlajkové lodi své eskadry hvězdnýchdestruktorů, hvězdném superdestruktoru Executor, se mu konečně podařilo vystopovat povstalce naledovouplanetu Hoth - průzkumní droidi, které nechal vyslat do nejvzdálenějších hlubin galaxie, prokázali svouužitečnost. Povstalecká základna Echo sice po drtivém pozemním útoku vojska generála Veerse padla, ale jehohlavní kořist, Millennium Falcon, uprchla.V této době, jako ostatně už po tři roky, se pán ze Sithu stále snažil najít Luka Skywalkera. Nyní však navícs poněkud překvapivými instrukcemi od samotného císaře: převést „syna Anakina Skywalkera“ na temnou stranuSíly. S vědomím, že Palpatine o jeho dvojakosti celou dobu věděl, ale dal mu tuto „druhou šanci“ se Temný pánpustil do pronásledování s novou silou a krutostí. Plánoval použít Skywalkerovy přátele jako návnadu, aby hovlákal do pasti. Najal nájemné lovce, kteří měli vystopovat Millennium Falcon, a nalákal Luka doOblačného Města na Bespinu. Jeho a Lukův světelný meč se střetly v souboji, ve kterém Vader získal vítězstvíodseknutím Lukovy ruky třímající meč. Vader potom mladému Jedi, zdrcenému bolestí a zjištěním, že tento černýpostrach je jeho otcem, nabídl spojenectví - svrhnout císaře a potom společnou vládu nad galaxií jako otec asyn. Luke však odmítl přejít na temnou stranu a unikl svému otci, který tak musel odejít sprázdnou.

Vader poté nemohl plně věnovat pokračování svého úsilí o synovo dopadení, poněvadž se musel věnovat i jinýmzáležitostem. Aktivně se zapojil do pronásledování zrádců v Imperiální flotile, admirála Harkova avelkoadmirála Zaarina. Zaarinovi se dokonce podařilo Palpatina, který cestoval ke svému hvězdnémudestruktoru,unést, ale včasný zásah lorda Vadera císaře zachránil.

Během osmi měsíců po bitvě na Hothu se Vader také ocitl ve spletité síti intrik prince Xizora, pletichářskéhovůdce zločinecké organizace Černé slunce. Ten Vadera už dlouho nenáviděl kvůli bombardování jeho domovsképlanety Faleen, které Temný pán kdysi nařídil, a snažil se ho v císařových očích diskreditovat a postoupit sena jeho místo. Xizor se také snažil překazit Vaderovy plány zajmout Skywalkera pro císaře - snažil se nechatLuka zavraždit, dříve než Vaderovi padne do rukou. Sithský pán však Xizorovy záměry prohlédl a v kritickémokamžiku nařídil útok na Xizorův "zámek" (skyhook) nad Coruscantem. Umožnil tak uniknout Lukovi, princezněLeie, Chewbaccovi a Landovi Calrissianovi ve společnosti žoldnéře Dashe Rendara, které v ten okamžikohrožovala Xizorova flotila, avšak svého rivala se zbavil. Všeobecně se předpokládá, že Xizor tehdyzahynul.

Nato císař lorda Vadera vyslal dohlížet na stavbu druhé Hvězdy smrti a po necelém roce stavby se rozhodlzdánlivě nedokončenou bitevní stanici navštívit. Předpověděl, že Skywalker před něj a Vadera přijde aspolečněho převedou na temnou stranu Síly tak, jako se to kdysi dávno stalo Anakinu Skywalkerovi.

Když se Luke Vaderovi ve snaze obrátit ho zpět na světlou stranu vzdal a byl předveden před císaře, Palpatinevyprovokoval mezi otcem a synem souboj. Avšak Skywalker posléze odmítl v boji pokračovat a propadnout taktemné straně. Vader, který zkoumal jeho mysl, se tak dozvěděl o své dceři, Leie Organě. Vyhrožoval Lukovijejím snazším převedením na temnou stranu. Po této hrozbě dal Luke průchod své nenávisti a v zoufalém zuřivémboji svého otce téměř zabil. Zděšen svým chováním a uvědoměním, jak moc se podobá svému otci, odmítl dokonatdílo zkázy a zaujmout tak Vaderovo místo po císařově boku.

Císař se tedy mladého Jedi rozhodl vlastnoručně zabít. Vyslal proti němu vlnu smrtící energie temné strany asvazky blesků obsahující pronikaly do Lukova těla působíce mu nesnesitelnou bolest. Vader bezmocně stál asledoval svého syna svíjejícího se v agónii. Nakonec došel k rozhodnutí a obrátil se proti svému pánovi.Popadl překvapeného Palpatina a přehodil ho přes zábradlí do hluboké propasti vedoucí až na dno reaktorovéšachty. Byl však zasažen a smrtelně raněn císařovými sithskými blesky, které proti němu na poslední chvíliobrátil.

Když umíral, přestal Darth Vader existovat a vrátil se opět Anakin Skywalker. Bezmocně ležící na zemi požádalAnakin svého syna, aby mu pomohl sundat masku, která halila jeho tvář a děsila nepřátele po dlouhádesetiletí.Projevil přání vidět Luka poprvé a naposled vlastníma očima. Zbaven své masky a systému životní podporysmířense smrtí Anakin zemřel a splynul se Silou. Černou zbroj Luke ještě té noci svěřil plamenům malé pohřebníhranice na lesnatém měsíci Endoru, jenž se stal dějištěm konce jedné a začátku další epochy galaxie.