17.Duben 2009
glosář
Smrt, posmrtný životzemřít můžeme kdykoliv a kdekoliv(IM)

Jít ve stopách Ježíšových
je naším povoláním.
Je to jediná cesta,
která vede skrze smrt k životu.
(Kardinál J. Meisner)PROČ EXISTUJE SMRT ?!

K životu každého z nás patří skutečnost, že kdykoliv a kdekoliv můžemezemřít. Nejrůznější lékařská péče nám může sice život prodloužit, alenemůže smrt zrušit! Není smysluplné před tím zavírat oči. Proč existujesmrt, kde se vzala?!

"Bůh neudělal smrt a nelibuje si, když hynou živí", praví Bible. Smrtodporuje plánům Boha Stvořitele a je "posledním nepřítelem", který mábýt přemožen. Smrt je následkem odvrácení člověka od Boha - dárceživota.NEJSME STVOŘENI PRO SMRT, ALE K ŽIVOTU

Smrt zcela odporuje našemu nehlubšímu určení a naší nejhlubší touze - po životě. Náš odpor vůči smrti je naprosto oprávněný.SMRT JE JIŽ PŘEMOŽENA

Bůh k nám sestoupil v Ježíši Kristu a otevřel nám skrze svou smrt nakříži a skrze zmrtvýchvstání cestu k naplněnému životu. On mezi náspřišel, abychom "měli život a měli ho v hojnosti" (Jan 10,10). Bůh jetvůrcem života! Ježíšovo zmrtvýchvstání je vrcholnou a ústřední pravdoukřesťanské víry. Svou smrtí nás Kristus osvobozuje od hříchu a smrti.Svým vzkříšením nám otevírá přístup k novému a plnému životu.

Žádný člověk se již nemusí bát. Nikdo není určen k zániku a nicotě.Každý může žít plnohodnotný život bez konce. Cesta k němu vede skrzevzkříšeného Ježíše Krista.POSMRTNÝ ŽIVOT, ANEB CO NÁSLEDUJE PO SMRTI ?

Ježíš mluví o dvou formách života po smrti: jedna je radost a plnost,druhá je prázdnotaa bezútěšnost. Záleží na každém jednotlivci, pro cose rozhodne.

"NEBE"

V životě každého člověka existují okamžiky vnitřního štěstí: prožitkyharmonie, bezpečí, svobody, poznání, jistoty, síly, pokoje, radosti,lásky atd.... Toto vše je jen předtuchou toho, co to znamená "být vnebi", žít navždy "život v plnosti". Takto tušíme něco z tajemství, prokteré jsme stvořeni, ke kterému můžeme dojít, a které se nám otvírá.Tajemství nové formy života.

"Co oko nevidělo a co ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují..." (1Kor 2,9).


"PEKLO"

Je to stav věčného zoufalství, nenaplnění, osamocenosti a nenávisti.Člověk do této bezvýchodnosti není nikým uvržen. Každý z nás se ale doní může přivést sám, když se uzavírá do sebe a říká Bohu: "Já těnepotřebuji, vystačím si sám..." Peklo neodporuje lásce Boží, ono jeprávě jejím odmítnutím. Láska se nemůže násilím vnucovat. Láska sestává bezmocnou tam, kde je odmítána. Peklo je důsledek odmítnutí Boha.OSOBNÍ SPOJENÍ S JEŽÍŠEM KRISTEM JE CESTOU K ŽIVOTU

Ježíš Kristus říká: "Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věřte ve mne!Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby zemřel, bude žítnavěky. Já jsem ta cesta, pravda a život!" (srv. Jan 11,25. 14,1.6).Vzkříšený Kristus je základem a zdrojem budoucího vzkříšení člověka:Kristus vstal z mrtvých "jako první z těch, kteří zesnuli... Prospojení s Adamem všichni propadli smrti, ale pro spojení s Kristemvšichni budou povoláni k životu" (srv. 1 Kor 15,20-22).NECHCI ZEMŘÍT

Nechci beze stopy zmizet z tohoto života. Přesto jsem ze dne na denstarší a jdu vstříc smrti. Nevím, kdy a kde k mé smrti dojde, ale jednovím jistě: smrt na mě čeká, moje vlastní smrt. Všechno budu musetopustit.

Tváří tvář smrti hledáme pevnou oporu, ke které bychom se mohlipřipoutat. Slovo Ježíše Krista nás ujišťuje: "Já jsem vzkříšení aživot..." (Jan 11,25). On je bezpečnou ochranou. Když jsme u něho, nicnám nemůže definitivně uškodit. Rozhodnutí pro Ježíše Krista, jerozhodnutí pro život!

"NEUMÍRÁM, ale vcházím do života.
Smrt není nějaký přízrak
anebo hrozná příšera,
jak se znázorňuje na obrazech.
V katechismu se říká,
že 'smrt je odloučení duše od těla', nic jiného.
A já nemám strach z odloučení,
které mě navždy spojí s dobrým Bohem.
Pro mne si nepřijde 'smrt', ale Bůh."
Vložil: wer-14 ¤


Komentáře (1):