laskavost

09.Září 2008

Věřím, že lze dosáhnout laskavé lásky. Lásky, která nežárlí, nepodlehne času, neoslabí ji nepřízeň osudu. Citu, jenž je nejvíce podoben obětavé sourozenecké lásce. Síla takového citu vychází z intuice. Ne všechno je vzdělitelné slovy, někdy je třeba se ztišit a sdílet ten druhý vnitřní svět. Laskavá láska vychází ze souznění dvou lidí v prožitcích dokonalých okamžiků, takových okamžiků, kdy veškerý dosavadní pohyb vesmíru vyústí v pointu, jež jsou schopni postřehnout oba, jakoby stejnýma očima. Satisfakce z takového porozumnění dává náboj celému vztahu. Porozumění dává smysl společnému žití...Nechme se unést intuicí, snažme se vidět mnohé a odevzdejme se pointě. napsal/a: zlokluk 18:43 Link komentáře (0)konec konců

03.Červenec 2007

nelehký úkol jest najít dívenu k sobě a vní oblibu a důvěru. ještě těžší snad je zamilovat se a nezrazovat přitom sebe ni přátele. snad je třeba odevzdat se...zároveň však nelpět. jak může být člověk v lásce modrý - snad jen nezamilovat se. každý snad chtěl by se vyhnout všem nedorozuměním, můžete věřit,že to nelze.já tvrdím, že to není snadné, ale je to možné. nedorozumění totiž neplyne z konfliktu mezi dvěma lidmi, nýbrž z konfliktu vnitřního každého jednotlivce - které se odrážejí a násobý právě v komunikaci.
napsal/a: zlokluk 13:56 Link komentáře (0)ctitel dívěk a dam

09.Červen 2007

toliko říci hodno jest, že jsem přítel dívek a dam.však zda-li nahlodává - ano jistě že, vždyť povahou jsme lidé - mysl vaši a dobré svědomí a mravy otázka, jestli i ve stavu vlídném až přátelském jsem k děvám lehkým - tu musím říci - ne -.přítel jsem takový,že snažím se porozuměti chování a náladám všelijakým - ne ale tak, jak by se dalo tušiti, vždyť povahou jsme lidé,abych toho ve vlastní prospěch znásobil - nýbrž tak, že chci pochopiti, z čeho matéřská láska plyne a laskavé srdce bere ohromnou sílu chránit a pečovat. vybral jsem si pro sebe úkol přetěžký a již těď je jasné, že ve zdravý nedojdu konce života, budu-li takto nadále výhradně v dámské společnosti.k večeru často mdloby mě souží, když vyslechnu to které opřekotné povídání o těžkostech porodenských a těhotenských.tož tak to je, chcete-li býti skutečným přítelem a ctitelem dívek a dam.
napsal/a: zlokluk 19:19 Link komentáře (0)inu,dobrý příběh

26.Listopad 2006

to byla jednou jedna holčička.inu,říkali jí všelijak,však tak,jak si zasloužila právem a nejinak.tu Kořalice,tu Medověrka,jinak Rumělenka.jednou,když jí bylo z čerstva čtrnáct jar,poslala jí maminka na špacír k babičce.musela jít přes Žižkov - dobrý kus cesty tuze nebezpečné.jaký to podivný nápad měla to - divíte se jistě - však máti,právě zrovna tak,jak teď je Rumělence čtrnáct jar,počala svojí jedinou dcéru s jedním mořským vlkem.vyrazila tedy holenka časně z rána,by toho vínka babičce donesla.Beaujolais se neslo ó přetěžce a to byla dívenka sotva za brankou.tedy od toho přetěžkého nákladu pomohla si - pár doušků - a cesta zdála se hned lehčí.když u té samé branky o pár chvil později opět se ocitla,shledala,že toliko chvíle jí tíží,že snad jen pár loků toho lahodného vína jí od lehkosti bytí odpomůže.matka,v úzkostech - jaké to hrozné zvrácenosti dopustila se - šla ihned svojí dcéru hledati.i tu našla jí odpočívati za práhem.roztrpčená máti,unavena hledáním - toho břemena špatného svědomí obtížena a svázana docela - hledá útěchu v tom sladkokyselém moku.dostatečně uvolněna leží teď přes práh,dvéře dokořán...tož né tak,jak by se mohlo zdáti - otevřené všem přátelům - nýbrž otevřené všem...tož i né zrovna toho vztahu přátelského překypujíc.tuze nepohodlný práh je ke spánku - a brzy obě se skóro naráz probudili,však přeci pozdě,by několika neujednaným návštěvám zabránili.přísahali obě,že toho démona z láhvě již vícekrát neokusí.však nemohli mýliti se více hned dalšího večera.a z toho plyne: kdo pije více,nežli je zdrávo,zkončí tuze neblaze na podlaze. napsal/a: zlokluk 17:24 Link komentáře (1)