13.Duben 2009
Autor: Dr.Sleep v 21:09
Kolem deváté hodiny ráno se ozvala první zpráva od ghůla ukrytého v tunelu. Ve zprávě hlásil, že dveře se někdo snaží otevřít. Za pár minut přišla druhá, která se týkala série menších výbuchů, když Rota T dveře odpalovala výbušninami. ghůlové se mezitím posilnili jídlem a někteří si jedinci si píchli simulanty pro lepší efektivitu v boji. Během hodiny přišla třetí a poslední zpráva od ghůla u vstupu. Obsahovala sdělení, že Rota T se dostala přes vstup a projíždějí transportéry, byly čtyři přesně jak říkala Jessica. O několik minut později se ozvalo v tunelu sedm výbuchů a střelba. Set se pomodlil za ghůlovu duši a odjistil loveckou pušku. Do vysílačky nahlásil, aby všichni zablokovali frekvenci vysílačky dotyčného Hůla, pro případ že by jí získala Rota T a popřál všem dobrou bitvu.
 Během několika dalších minut se ozvaly zvuky chřestících řetězů a vybuchujících min. Ghůlové tiše čekali se zbraněmi mířícími na ústí tunelu. Několik z nich se tiše modlilo. Doktor v zadní části osady přerovnával poslední nástroje pro polní operace a poslouchal, kdy uslyší první výstřely. Ze tmy tunelu najednou začaly létat kusy sutin a za nimi se, za stálých výbuchů min vynořily dva transportéry. Otevřely se dveře a z jejich spodních částí vyjely bytelné dřevěné desky pobité železem pro ochranu chodidel. Pak ghůlové zahlédli hlavně pušek a helmy vojáků. Začali pálit z linie na zemi. ghůlové na balkonu se zatím kryli, aby nebyli vidět. Obrněná divize Roty T vypálila první dávku a jeden z ghůlů padl na zem. Jeho záložník popadl zbraň padlého a zaujal jeho místo. Jessica občas vyhlédla z balkonu, aby zjistila, jak bitva probíhá. Zatím dostali tři vojáky Roty T, jejich řady měly dva padlé a dva zraněné ghůly. Set něco zařval do vysílačky a směrem k tunelu bylo vrženo šest granátů. Tři se odrazily od předního plátování transportéru a vybuchly opodál. Jeden spadl až za transportér a zabil vojáky kryjící se u zadních dveří jednoho z vozidel. Dva dopadly na střechu, kterou roztříštily a zasypaly vojáky kusy dřeva. Než se prach, který se zvedl vybuch granátů usadil, zaútočila část Roty T s řevem přímo na pozemní linii metra. Ghůlům se je podařilo zabít, ale v momentě překvapení jich pět padlo a čtyři museli být odneseni na ošetřovnu. Rota T přišla o patnáct vojáků. Během útoku naskočili někteří vojáci do transportérů a ty se teď pomalu přibližovaly k pozemní linii, aby uvolnily tunel dalším dvěma, které byly za nimi. Před ústím metra nyní stály všechny čtyři transportéry vedle sebe a tvořily pohyblivou hradbu, za níž se s klidem krylo zbylých pět desítek vojáků Roty T. Set to sledoval z balkonu vedle Jessicy a když byly transportéry pár metrů od linie, Set zavolal ghůlům ukrytým v tunelu.aby vyrazili. Dva zbylí dobrovolníci se zvedli z trosek a začali vrhat granáty na zadní voj Roty T, schovávající se před kulkami za transportéry. Nešlo spočítat kolik vojáků padlo, ale během několika málo vteřin si vojáci uvědomili, odkud granáty padají a stihli jednoho z ghůlů zastřelit. Druhý se postřelený odplazil do tmy tunelu. Ihned poté dal Set pokyn ghůlům na balkonu ke střelbě a osm ghůlů začalo pálit na vojáky krytými za transportéry. Hůlové na balkonu měli optimální úhel a viděli na vojáky za transportéry úplně jasně. Pokud byli krytí proti palbě za země, tak se nemohli krýt proti salvě z balkonu. Set hodil několik granátů mezi transportéry a jeden přímo do něj skrze roztříštěnou střechu. Zabil celkem šest lidí. Po dalších několika minutách boje zbývalo pouhých několik vojáků Roty T. Ghůlové taky utrpěli velké ztráty. Celkem devatenáct mrtvých a šestnáct zraněných. Bojeschopní zbývali Set, Larry, Jessica a osm dalších. Čtyři z nich zrovna odnášeli zraněné na ošetřovnu, když zbytek Roty T zaútočil. Posledních devět vojáků prorazilo pomocí granátů pozemní linii a dostali se pod balkon, kde Set, Larry a Jessica nemohli okamžitě pomoci. Dole začala jatka, zbylí vojáci Roty T bez milosti zastřelili ghůly, kteří nesli zraněné a poté začali pálit do zraněných. Set s Jessicou seběhli nefunkční eskalátor a postříleli vojáky do zad. V rychlosti prošli na ošetřovnu. Doktor byl mrtvý a většina ghůlů taky, mezi mrtvými stál poslední voják Roty T a pálil do zraněného. Jessica ho střelila do hlavy a zjistila, že zbyli jen tři zranění naživu. Jednoho po druhém je vynesli spolu s lékařským vybavením do společenské místnosti nahoru na balkon. Pak se vrátila pro munici. Nyní měli každý sedm zásobníků. Vrátila se ještě na ošetřovnu pro morfium a všimla si něčeho, co jí zarazilo. Voják, který předtím střílel do zraněných byl ten, který jí v Tenpennyho věži sebral pistoli. Otevřela jeho pouzdro na opasku a vytáhla svojí starou 10mm pistoli. Láskyplně si ji prohlédla a na chvíli měla zase pocit, že svět není zase tak špatné místo. Pak i něčeho všimla. Na hlavni byl pečlivě vybroušen nějaký nápis. Než ho stihla zaostřit, ozval se výstřel. V mžiku se sklonila a střela jí škrábla do ramene. Schovala pistoli do pouzdra a odhodila vysílačku. Vyběhla po eskalátoru za ostatními, připravili pušky a uryli se. Set se přiblížil k Jessice a zašeptal:
„Jakože jsou tu další? Myslel jsem, že jsme je dostali všechny.“
„Netuším, v táboře jich víc nebylo.“
-------------
Ten den ráno se seržant probudil dříve než ostatní. Hned si všiml, že jim jeden náklaďák chybí a nechal svolat všechny vojáky. Všech šedesát tři vojáků stálo během půl hodiny v jakžtakž uspořádané řadě a divizní jednotka byla nastoupena u transportérů. Chyběli dva lidé. Po prohledání tábora našli jednoho z nich. Jeden z posádky transportéru se klepal a potil. Měl v ramenech díry po noži a byl neschopen se hýbat. Seržant si uvědomil, že chybí ta nová, co se vyhnula popravě. Okamžitě si to spojil s chybějícím náklaďákem a přikázal vojákům, aby pokračovali s veškerým nákladem na zádech. Jednoho z nich přidělil místo raněného do transportéru. Sám se vydal opačným směrem asi kilometr na kopeček, kde vytáhl satelitní vysílačku. Zavolal do Fort Sin a požádal o posily. Vysvětlil vedení, že je sabotoval dezertér. Popsal Jessicu a velení mu sdělilo, že její popis rozešlou všem jednotkám v okolí a jemu pošlou další jednotku. Dále mu, s platností nabývající po skončení akce, sdělili, že je degradován. Seržant vypnul vysílačku a vztekle začal střílet do vzduchu. Vybavil si Jessicinu tvář a přísahal, že se jí za tohle pomstí.
------------
Do tunelu pomalu vešli vojáci. Byli členy speciální ochranky vůdce Roty T. Celkem jich bylo dvanáct. Měli plasmové pušky a jedenáct z nich mělo bojové zbroje. Toto kevlarové brnění vydrželo bez poškození salvu z brokovnice zblízka a z větší dálky i dávku z automatické pušky. Jejich velitel neměl ani plasmovou pušku ani bojovou zbroj. Byl nevlečen do předválečného typu energozbroje Mark I, nesl plamenomet a na zádech měl velkou nádrž na benzín. Když vyšli z ústí tunelu k prvním obranným liniím osady, začali do nich zbývající obránci pálit celé zásobníky. Avšak kulky se od bojových zbrojí odrážely a nechávaly jen malé důlky, na energozbroji jejich velitele nenechaly žádné stopy. Pomalu, ale jistě speciální jednotka Roty T vystupovala po eskalátoru. Když vystoupili na balkon, začali pálit z plasmových pušek po obráncích. Seta trefili do ruky a z té mu zbyl jen popel. Těsně pod loktem se kouřilo ze spáleného masa. Spadl na zem a svíjel se v bolestech. Jessica zařvala na Larryho, aby jí pomohl a odtáhli z balkonu Seta do společenské místnosti mezi ostatní zraněné. Jessica mu do ramene bodla injekci morfia a vrátila se k Larymu, který se schovával za starou sedačkou. Sebrali dva granáty a hodili je po vojácích, kteří byli asi deset metrů od nich, v jejich čele byl jejich velitel a připraveným plamenometem. Dva vojáky zranili a zpoza nich se ozval Set.
„K ZEMI!“
Jessica se otočila uviděla Seta jak něco píše zbývající rukou na terminálu. „K ZEMI!“ Zařval z plných plic. Oči měl zalité slzami bolestí a zmáčknul klávesu Enter. V tu chvíli Jessica slyšela už jen Larryho jak řve: „Dolů!“ a tlačí ji k zemi.
 Celým metrem otřásl výbuch a balkon se zřítil dolů na nástupiště a koleje metra. Trosky zasypaly jak mrtvá těla ghůlů, tak vojáků Roty T, kteří padli při útoku. Elity Roty T popadaly spolu s troskami balkonu. Jediný kdo přežil, byl velitel v energozbroji, který už byl v chodbě do společenské místnosti. Překvapeně se otočil a uviděl celou jednotku několik metrů pod sebou. Tím, že se otočil, odhalil Jessice a Larrymu záda, na nichž byla velká plechová nádrž na benzín do plamenometu. Jessica se zvedla a střelila do ní. Velitel vzplál jak pochodeň a tím, že vytekl z nádrže veškerý benzín, se velitel převážil a spadl z převisu vzniklého výbuchem. Jessica se otočila a uviděla jak Larry leží v bezvědomí, Set sípe bolestí u terminálu a tři ghůlové, které donesli nahoru, jsou stále mimo. Pomalu se sesunula na gauč a omdlela.
 Vzbudil jí Set, který si bral z gauče morfium. Vzala lano a upevnila ho k jednomu ze stolů zabetonovaných do podlahy. Shodila ho z převisu a slanila se opatrně dolů. Prozkoumala trosky a našla všech jedenáct vojáků v bojových zbrojích, ale velitele ne. Musel se odplazit pryč a zemřít v pustině. Vyšplhala zase nahoru, vzala si pistoli a vyšla z osady. Když procházela kolem transportérů, všimla si jedné mrtvoly, byl to ghůl ve zbroji Roty T. Nemohla si pomoct, ale prostě nechápala, jak by někdo mohl útočit na své vlastní lidi. Vyšla z metra a došla ke vstupní bráně, nebo spíše k tomu co z ní zbylo. Nyní to byla rozšklebená trhlina, kterou před několika hodinami projížděly transportéry. Vyšla ven. Slunce svítilo a nebe bylo téměř bez mráčku. Dalo se říct, že to byl krásný den. Náhle jí něco napadlo a podívala se na svou pistoli. Slovo, které na ni bylo napsáno, hlásalo: „Meredith.“ Jessica se na ni podívala znovu a řekla: „Těší mně Meredith. Já jsem Jessica. Myslím, že si budeme rozumět.“ Zastrčila pistoli zpět do pouzdra a vydala se k troskám města, přesně podle instrukcí, které jí dal Set.

Konec 6. části
Autor: Dr.Sleep
Přepis: f.a.b.i.k. 0 Komentáře: