« Domů | Výsledky NHL 2011/12 » | Libye » | Jan Rokycana » | Vysídlení Němců z Československa 1946 » | Horatio Nelson » | Postupimská konference 1945 » | Jaltská konference 1945 » | Norodom Sihamoni - Kambodža » | Royal Navy - součastnost » | Royal Navy - historie »

Franz von Papen 1879 - 1969

Franz Joseph Hermann Michael Maria von Papen (29. října 18792. května 1969) byl německý křesťansky orientovaný politik a diplomat, v rané fázi své politické kariéry spojený s katolickou stranou Zentrum.

Franz von Papen před norimberským tribunálem (1945-46)

Politika _ V roce 1932 zastával úřad německého kancléře (jmenován byl proti vůli své strany a přijal je, i když přislíbil opak, což vedlo k jeho vyloučení). V roce 1933 vyjednal za Hitlerovu vládu Říšský konkordát a souhlas strany Zentrum se zmocňovacím zákonem. Dle svých vlastních slov se domníval, že politicky nezkušeného Hitlera jako vicekancléř ovládne a že ten se znemožní tak, že brzy padne. Hitler se jej a jeho spolupracovníků však poté velice rychle zbavil. Posléze působil Papen jako německý velvyslanec v Rakousku.

Během druhé světové války vedl diplomatickou misi Německa v Turecku, kde pomohl tamějšímu nunciovi Angelu Giuseppu Roncalimu se záchranou židovských uprchlíků před repatriací zpět do Německa. Po válce byl souzen Norimberským tribunálem, který jej zprostil obžaloby. V 50. letech se neúspěšně pokoušel o návrat do politiky. Byl čestným papežským komořím Pia XI. a Jana XXIII.

Deutsche Zentrumspartei (zkráceně Zentrum, česky: Německá strana centrum či Centrum) byla německá katolická klerikální strana existující za Německého císařství a Výmarské republiky. Zformovala se jako frakce katolicky orientovaných poslanců v Reichstagu v roce 1871 v reakci na omezování církevních svobod ze strany vlády (viz tzv. Kulturkampf). Strana se rozpustila k 6. červenci 1933 krátce před podepsáním Říšského konkordátu. Po druhé světové válce byla znovu založena, ale již nikdy nedosáhla předchozího významu, neboť většinu jejích voličů a značnou část významných osobností zabrala CDU. V celoněmeckém parlamentu ztratila zastoupení v roce 1957, stále ale ještě existuje, byť její vliv se omezuje jen na některá městská a obecní zastupitelstva zejména v Severním Porýní-Vestfálsku.

Vláda Franze von Papena byla vláda Německé říše v období Výmarské republiky, působila od 1. června do 3. prosince 1932.

Vláda Franze von Papena1. červen - 3. prosinec 1932
říšský kancléřFranz von Papenbezpartijní
zahraničíKonstantin von Neurathod 2. června 1932bezpartijní
vnitroWilhelm von GaylDNVP
financeLutz Schwerin von Krosigkod 2. června 1932bezpartijní
hospodářstvíHermann Warmboldbezpartijní
práceHermann Warmbolddo 5. června 1932 pověřen řízenímbezpartijní
Hugo Schäfferod 6. června 1932bezpartijní
justiceFranz Gürtnerod 2. června 1932DNVP
ozbrojené sílyKurt von Schleicherbezpartijní
poštyPaul von Eltz-Rübenachbezpartijní
dopravaPaul von Eltz-Rübenachbezpartijní
výživa a zemědělstvíMagnus von BraunDNVP

Výmarská republika je označení pro historické stádium Německa po pádu monarchií v Německu v roce 1918 až do nástupu nacistů k moci v roce 1933. Přestože oficiální název Německa i nadále zněl Německá říše (Deutsches Reich), jednalo se o čistě republikánský spolkový státní útvar, s demokratickou spolkovou ústavou, přijatou v roce 1919 ve Výmaru, kde se po lednových volbách roku 1919, sešel 6. února 1919 první skutečně demokraticky zvolený parlament v německé historii. Od tohoto města je také odvozeno označení pro toto období. Metropolí Německa však zůstal i nadále Berlín. Hlavou státu byl říšský prezident. Zákonodárným sborem byl dvoukomorový parlament (Národní shromáždění) skládající se z Říšského sněmu a Říšské rady. V čele exekutivy stála říšská vláda, vedená říšským kancléřem, kterého jmenoval říšský prezident.

Státní znak  Vlajka státu 

Důsledky porážky Německa v první světové válce _ 28. června 1919 podepsali zástupci Výmarské republiky v Paříži Versailleskou mírovou smlouvu. Podle mírové smlouvy bylo Francii navráceno Alsasko-Lotrinsko (14 522 km²); Belgii postoupeno území Moresnetu a po plebiscitu i Eupén a Malmédy (celkem 1036 km²); Polsku většina Poznaňska a Západního Pruska, část Slezska a nepatrná část Východního Pruska (celkem 46 142 km²; Československu Hlučínsko (316 km²); Gdaňsk s okolím (1894 km²) byl přeměněn v nezávislé Svobodné město Gdaňsk pod patronací Společnosti národů; severní část Východního Pruska, Klajpeda s okolím (2416 km²) se stala autonomní částí Litvy. Později došlo i k úpravě hranic s Dánskem, které získalo po plebiscitu severní část Šlesvicka (moderní dánský okres Jižní Jutsko), celkem 3 938 km². Sársko o rozloze 1910,49 km² bylo na 15 let předáno do správy Společnosti národů a výnosy jeho dolů postoupeny Francii. Porýní bylo demilitarizováno a dočasně okupováno vítěznými státy. Zároveň Německo ztratilo všechny své kolonie. Území Německa se tak zmenšilo o 70 615 km² na 468 116,13 km² a navíc bylo postiženo válečnými reparacemi.

Politický vývoj _ Neschopnost demokratických politických stran utvořit stabilní vládní koalici přiměla prezidenta Hindenburga jmenovat v březnu 1930 Heinricha Brüninga kancléřem. Ten nahradil parlamentní demokracii autoritativnější formou vlády, nicméně Brüningova snaha zastavit zostřující se hospodářskou krizi selhala.

Územní členění _ Území Výmarské republiky bylo spolkovým státem, složeným z počátku ze všech původních spolkových zemí předchozího Německého císařství, které se staly republikami s německým označením Svobodný stát (Freistaat), případně Lidový stát (Volksstaat), či Svobodný lidový stát (Freie Volksstaat). Později došlo ke zmenšení počtu spolkových zemí.

Spolkové země Výmarské republiky v letech 1920 - 1933 _ Seznam zemí je zde. S výjimkou Durynska, které vzniklo až 1. května 1920, Gothy a Koburgu (tyto dva státy existovaly v letech 1918-1920), existovaly všechny tyto státy již před rokem 1918. Údaje k tabulce odpovídají období od 1. května 1929, kdy byl Svobodný stát Waldeck začleněn do Svobodného státu Pruska. Sársko, které vzniklo roku 1919 vyčleněním částí území Bavorska a Pruska, bylo spravováno Společností národů a nemělo postavení spolkové země Německa, i když mělo vlastní zemský sněm (zde nazývaný zemská rada).

Mapa

O autorovi

  • Jméno LUCky.luKA
  • Region Karlovarský kraj
Můj profil