16.Červenec 2008
Zprávy o zjevení fenoménu UFO jsou známy snad od doby, kdy člověk poprvé vzhlédl k obloze. Mnoho z nich je uměle vykonstruovaných, jiné si můžeme splést s přírodními jevy nebo pozemskými objekty, ale řada z nich zůstala neobjasněná a zařazena do tzv. „Unidentified Flying Objects“, což znamená „neidentifikovatelné létající objekty“. Čísla hvoří jasně. Okolo 380 000 lidí ročně tvrdí, že se setkali s UFO. Dejme tomu, že 95% jsou podvody nebo jiné fenomény a zbývajících 5% (asi 19.000) zůstává nevysvětlených. Je samozřejmě těžké od sebe rozlišit skutečnost od fikce, no my budeme vycházet ze zpráv přímých pozorovatelů.
Lze si vůbec představit, že bychom nebyli jedinými bytostmi podobnými člověku ve vesmíru? Lidé mají tendenci myslet si „ - co nevidím, neexistuje“. „Jen naše Země je obydlena lidmi!“, hlásají někteří, snad jen proto, že si v žádném veřejném muzeu nemůžeme prohlédnout preparovaného homonukla z cizí planety.
Vložil: Sidisek ¤