19.Září 2007,20:37
Power metal je styl vycházející z heavy metalu s cílem vyvolat "epické"cítění. Včleňuje do sebe rysy hlavně z traditional metalu společně sthrash metalem nebo speed metalem, často za symfonického kontextu.Okolo tohoto termínu ale existuje spor, který může odkazovat na dvaodlišné, ale příbuzné styly: jeden propagovaný a značně praktikovaný vseverní Americe a druhý založený v Německu a Skandinávii. V dnešní doběse termín „power metal“ vztahuje hlavně na ten evropský styl, společněs americkou skupinou Kamelot, jako důležitou výjímkou.

Evropský power metal
V polovině 80. let, evropské skupiny jako němečtí Helloween a švedštíEurope do zvuku skladeb dodaly ještě více melodičnosti. I když seskupina Europe později rozvinula spíše do hard rocku, tak jsou jejichprvní alba pro vývoj power metalu důležitá a pravidelně jsou citovánanovými power metalovými skupinami jako vlivná. Skupina Helloweensmíchala rychlé speed metalové riffy s melodií a dodala silný zpěv,podobný skupině Iron Maiden, což později určilo jejich zvuk. Jejichalba Keeper of the Seven Keys Part 1 (1987) a Keeper of the Seven KeysPart 2 (1988) jsou zařazovány jako milníky tohoto žánru. Následovně seevropský styl ("happy metal") rozšířil po celém kontinentu (hlavně veFinsku) a také celosvětově, i když je v USA, Spojeném království adalších anglicky mluvicích zemích poměrně nepopulární.

Americký power metal
Americký power metal je ,podobně jako evropský, ovlivněn skupinami jakoRainbow (viz také Dio), Queen, Iron Maiden, Judas Priest, Savatage aQueensrÿche. Proto jsou americké skupiny Iced Earth, Nevermore aSymphony X považovány za následovníky tohoto stylu, ale další tvrzeníříkají, že jejich tempo skončilo nebo splynulo se styly, které jsouznámé jako thrash metal a evropský power metal. Skupiny z 80. let jakoLizzy Borden na jedné straně se Savage Grace a na straně druhé seSanctuary, Crimson Glory, Liege Lord, Jag Panzer a dalšími představujíamerický power metal.
 
kategorie: Hudba
vložil: bloody_miss
Permalink ¤