Černá Afrika   06.Květen 2007


Nejchudší kontinent světa s obrovskouporodností, nebezpečnými chorobami, hladem a beznadějí -  to je Afrika…?

 

         Pro nás celkem lehkomyslněpoužívané slovo „hlad“ má a Africe význam asi jako pro Evropana „budík“. Je tostrašák s velkým S.

Je dokázáno,že ve světě se dosyta nají jen dva lidé ze tří! Denní spotřeba kalorií by mělačinit alespoň 2 300 kalorií a zatímco v rozvinutých zemích toto číslos přehledem převyšuje 3 000 kcal, jinde se nedostane ani na1 800 kcal. Zpráva OSN udává, že „množství potravin“, které vyhodí městskýobyvatel do koše, obsahuje v průměru tolik kalorií, kolik by stačiločlověku v chudých zemí na 24 hodin aby přežil.

            V Africeje 32 nejméně rozvinutých zemí – to je nejvíce na světě. Vládne zda hlad achudoba, kteří způsobují podvýživu a nemoci. Když se lidé doslechnou, že někampřijela humanitní organizace, okamžitě se snaží tam dostat, aby se najedli.Někteří však umírají po cestě.

            V letech1973 – 74 postihlo velkou oblast katastrofální sucho, které mělo za následeksmrt 6 milionů lidí.

Půduz které zmizí vláha, odvane vítr a pouště se rozrůstají. Poušť už okupuje40 % kontinentu. Sucho je pro obyvatele ohromnou hrozbou, která ničí jejichúrodu. Nejvíce postiženy suchem jsou státy v „rohu Afriky“ – Etiopie, Súdán, Čad a také Somálsko. Sucho zde velicenarušuje ekonomiky těchto zemí.

            Jezde obrovský populační růst – více než 3% ročně, což je ohromné číslo.V Maroku přibylo za 20 let (1970 – 1990) na 10 milionů obyvatel av Keně je 50% obyvatelstva mladší jak 15 let!!! A čím více jeobyvatelstva, tím méně je pracovních míst. Tudíž se zde vyskytuje i dalšíproblém – nezaměstnanost. Například v Keně je zaměstnáno sotva 15%obyvatelstva!!!

            Jezde špatná zdravotní péče , jeden doktor by měl ošetřit až 79 000 obyvatel(Etiopie) a ještě horší úroveň vzdělání – v Maroku je negramotná polovinadospělé populace a v Etiopii „jen“ 38% obyvatelstva.

Příšernéživotní podmínky tu vidíme na každém rohu…. V Nigérii sice vyzískalipeníze z příjmů za ropu, ale byl za ně vystavěn palác pro prezidenta a to,že ve vesnicích chybí pitná voda, elektřina, silnice a školy je věc vedlejší!

            Bezneustálé pomoci různých organizací – OSN, WHO (=World Health Organization), FAO(= Food and Agriculture Organization), WFP (World Food Programme), … - byAfrika nebyla schopna své problémy zvládnout.

            Ajaké jsou návrhy na řešení těchto problémů? Jsou to vcelku praktická řešení:doplnění stravy obyvatel o chybějící vitaminy a minerály, využití hnojiv azavlažování, distribuce sítí proti komárům, ochrana a léčiva proti AIDS,zrušení poplatků za základní zdravotní služby, zvýšení neplacené školnídocházky, vystavění telekomunikaci pro lepší obchod.

            Koncechudoby může být dosaženo v rámci pouhé jedné generace – pokud by totižostatní země zdvojnásobili svou pomoc, která nyní nedosahuje ani polovinyjejich závazku poskytovat.

napsal/a: jaxitaksi 16:19 | Problémy v Africe Link


Komentáře

« Domů | Přidej komentář

karoool.s 14.06.2009 12:56:10

je to hrozné.. v televizi reklamy, každý se na to dívá a říká to je strašné taková chudoba a hlad.. jenže v zápětí televizi vypne a jde se ,,nažrat'' nikdo nic neudělá, ta lhostejnost je nejhorší