Z exluzivního výzkumu agentury Search&Search, vyplynulo, že 79 % občanů používá při psaní propisovací tužku, 11 % obyčejnou tužku, 5 % plnící pero a 1 % zelenou pastelku. Zbývající část populace se zatím nedokáže rozhodnout nebo neumí psát.

Z hlediska sociodemografických ukazatelů se projevují tyto významné rozdíly. Zatímco zelenou pastelkou píší významně častěji předškoláci (97 % z nich), zvyk používat při psaní plnící pero si osvojili zejména lidé s vyššími příjmy, zpravidla manažeři a vedoucí. To je patrně způsobeno velikostí jejich kanceláře, kam se pohodlně vejde nejen pero, ale i lahvička s inkoustem a měkký hadřík na otírání pera. Dělnické profese naopak významně častěji píší propisovací tužkou (85 %), což je pochopitelné, neboť na modrém límečku je skvrna od propisky méně patrná než na bílé košili. Sociologové a psychologové naproti tomu jsou tou skupinou, která jednoznačně upřednostňuje obyčejnou tužku. "Jak známo, tito lidé jsou neobyčejně kreativní a jedině měkká tuha č. 1 dovoluje pečlivé a precizní stínování," říká Key Account manažerka agentury Search&Search. napsal/a: sephira 14:54 | Link komentáře (1)
***Edgar Allan Poe - Svatební balada***

Na ruce prsten mám a vínek nad čelem;
kdy chci si oblékám brokát a drahokam
a šťastna, šťastna jsem.

Můj pán mě má velmi rád;
leč hned s prvním příslibem
cítila jsem v prsou chvat -
v slovech hrany zaslechla jsem lkát,
hlas zněl hlasem onoho, jenž pad
v údolí, kam táhl bojovat,
a šťasten sní svým snem.

Hledal věty k uklidnění,
chladil čelo polibkem;
mne však přeneslo mé snění
na hřbitov, já vzdychla ke zjevení
D'Elormieho, který živ již není
(živoucího majíc za vidění):
„Ó, šťastna, šťastna jsem!“

Tak jsem svoje slovo dala;
slib je provždy příkazem;
byť jsem věrná nezůstala,
byť mi srdce bolest rvala,
značí prsten, jejž jsem vzala,
že šťastna, šťastna jsem. napsal/a: sephira 21:09 | Link komentáře (0)