17.Listopad 2007

Úvod pro laiky

Ještě než si začneme cokoliv vysvětlovat, je třeba upozornit všechny čtenáře, že následující řádky mohou mít pro někoho velmi odtažitý obsah . Pokud jste tedy nezletilí nebo není sex ve spojení s méně obvyklými praktikami vaší doménou nebo obojí, račte prosím tuto stránku v pokoji a klidu opustit, není určena pro vás a odmítám nést zodpovědnost za případnou psychickou újmu spojenou se čtením následujícího článku. Vy ostatní směle pokračujte, začátečnický kurs je tu jen a jen pro vás.
Co tedy znamená ona tajemná zkratka BDSM ?

BDSM je zkratka pro soubor netradičních sexuálních praktik, kterými jsou si někteří lidé schopni obohacovat svůj život a to nejen život sexuální. Pro mnohé z nás se BDSM stalo životním stylem i filosofií.

Takže B znamená bondage, tedy svazování, znehybnění. Bondage je základním kamenem BDSM. Používá se téměř při všech praktikách a samotný pocit bezmoci je pro někoho dostatečnou příčinou k dosažení orgasmu. Bondage se používá pro znehybnění mučených obětí stejně jako pro stabilizaci příliš bujného sexuálního partnera. Dá se říci, že osvojení si bondage je nutná podmínka k provozování ostatních praktik souvisejících s BDSM, nikoliv však podmínka postačující, pochopitelně. Jako prostředek pro znehybnění se používají především různé provazy, lana, kožená pouta, policejní "klepeta", řetězy, lepící pásky, obvazový materiál a podobně. Nebudeme zde podrobně rozebírat jednotlivé metody a postupy, protože výuka bondage není cílem tohoto článku. Materiály, zabývající se tématem bondage podrobně, naleznete na jiném místě tohoto serveru.

D jako disciplina, poslušnost. Co dodat ? S disciplínou a poslušností se úzce pojí dominance a submisivita. Co to celé znamená ? V kostce řečeno je to potřeba nadvlády jednoho člověka (dominanta) na druhým člověkem (submisivem), od kterého je vyžadována právě ona disciplína a poslušnost. Tento model chování je stár jako lidstvo samo, vždy se našel někdo, kdo řídil a někdo, kdo byl řízen. Pro některé lidi je ponížení ze strany sexuálního partnera, pocit naprosté bezmoci a vědomí partnerovi naprosté nadvlády, něco tak úžasného, že po jiných formách sexuálního vyžití ani netouží. A naopak, vědomí, že mého partnera mám zcela ve své moci, že mohu všechno, co chci a že můj partner je v mém područí a uspokojení jeho potřeb zcela závisí na mé libovůli, to jsou pocity, které se musí zažít, to prostě nejde popsat. Pro vyjádření výše zmíněného modelu chování se také používá zkratka D/S. Pro úplnost ještě dodávám, že zdaleka ne vždy, když hovoříme o D/s vztazích, hovoříme též o sexu. Existuje poměrně dost lidí, kterým se staly D/s vztahy životním stylem a tím pádem je submisivita a dominance provází na každém kroku a ve všech oblastech každodenního života.

S/M je snad nejznámější část zkratky BDSM. Co to ovšem znamená ? Znamená to sadismus a masochismus. Sadismus je vzrušení ze způsobování bolesti a masochismus je potřeba bolest přijímat. A je samozřejmé, že nemusí jít jenom o bolest fyzickou. Někomu se může zdát jako nesmysl fakt, že někdo může dosáhnout vrcholného sexuálního vzrušení, když je mučen či bičován, ale je to tak. Někteří lidé následkem výše popsaných praktik dospějí i k orgasmu, aniž by byli jinak stimulováni. Vysvětlení tohoto úkazu ponechám odborníkům, pro naše účely plně postačí, když mi budete věřit.-))

Řekněme si ještě, že jsou mezi námi lidé, kteří "pěstují" BDSM v celém jeho rozsahu, a také jsou lidé, kteří se zaměřují pouze na některé jeho části. Z toho, co jsem zde zatím uvedl, pozorným čtenářům vyplývá, že vždy musí být někdo, kdo partnerský vztah na platformě BDSM řídí a někdo kdo je řízen. Je mnoho lidí, kteří jsou schopni obsáhnout obě role, jak dominantní tak submisivní nebo sadistickou a masochistickou, či jejich kombinace. Dost možná, že se to týká většiny vyznavačů BDSM, je pravděpodobné, že vyloženě vyhraněných "hořejšků" či "dolejšků" mnoho není.

Existuje poměrně rozsáhlé názvosloví, které bude snad časem uvedeno na jiném místě tohoto serveru. My si nyní vysvětlíme ty výrazy, které jsme ještě "neprobírali" a které je dobré znát:
DOMINANT
- Dominant je člověk, který má touhu ovládat jiného člověka a mít nad jeho životem absolutní moc. Může, ale nemusí být sadisticky zaměřen, tedy ne každý dominant je zároveň sadistou.
SUBMISIV
- Submisiv potřebuje být ovládán, potřebuje, aby jeho činy podléhaly rozhodnutí dominanta a toto područí mu způsobuje rozkoš. Opět platí, že ne každý submisiv je masochista.
SADISTA
- sadista je člověk, jemuž přináší rozkoš fakt, že svému partnerovi způsobuje bolest, slyší ho křičet a naříkat a vidí v jeho tváři bolestné grimasy.
MASOCHISTA
- masochisticky zaměřený jedinec potřebuje pro své vzrušení vnímat bolest, je pochopitelné, že v okamžiku kdy už to jenom bolí, je se vzrušením konec. Každý člověk má tuto hranici jinde, takže na někom by se dalo "dříví štípat" a někomu stačí jenom docela lehké švihnutí bičíkem.
HOŘEJŠEK
- tento na první pohled zvláštní název vznikl z překladu anglického výrazu Top. Obecně vystihuje jedince, který řídí akci, v našem případě se pochopitelně jedná o BDSM.
DOLEJŠEK
- dolejškem rozumíme osobu, která je řízena. Opět v obecném slova smyslu. Vzniklo z překladu anglického slova Bottom.
PÁN
- Pán je dominantní osoba, která ovládá svého submisiva za použití klasického modelu Pán-otrok. Tento model je v D/S vztazích velmi hojně využíván.
OTROK
- submisiv, který je ovládán podle již zmíněného modelu. Otrok bývá svému Pánovi bezvýhradně podřízen.
SWITCH
- výměna rolí, schopnost aktérů BDSM změnit se z "hořejška" na "dolejška" a naopak. Jak jsme si již řekli, je to velmi častý jev.
SAFEWORD, STOPKA
- slovo nebo gesto, kterým dává dolejšek najevo, že to, co se momentálně děje, není už ono,že "už nemůže" a že je potřeba přestat.
To zatím stačí. Základní teorie BDSM je pochopitelně mnohem složitější, ale myslím, že tohle je pro začátek až až.-)) Pokud máte zájem o hlubší studium BDSM, podívejte se například sem:
BDSM-FAQ Vřele doporučuji vytisknout si.

Teď se budeme zabývat BDSM v souvislosti s "veřejným míněním".

BDSM - mýty a skutečnostiZačněme tím, že si řekneme, že VŠECHNO, co vyznavači BDSM dělají, se děje na základě DOBROVOLNOSTI a souhlasu VŠECH účastníků.

Jistě, můžete namítnout, že souhlas se dá vynutit. Ano, ale v takovém případě se jedná o trestný čin a vyznavači BDSM se od podobných praktik co nejdůrazněji distancují. Nevraždíme mámy od rodin, neznásilňujeme malé holčičky a chlapečky, ani netrháme koťátkům hlavičky a důrazně se distancujeme od patologických deviantů, kteří výše uvedené věci páchají a jejichž skutky jsou nám v médiích nezřídka připisovány. Tito lidé nedokáží zvládat své pudy, je to silnější než oni sami a tak dělají to, co dělají. Je asi potřeba také zdůraznit, že kdybychom byli vrazi a zločinci, asi bychom se jenom těžko snažili vás vzdělat a informovat. Ještě jednou opakuji, nejsme patologičtí devianti. Ptáte se, kde je hranice mezi vyznavačem BDSM a patologickým, sadistickým vrahem? No, srozumitelně řečeno, je to asi takto: Patologický sadista se své oběti vůbec na nic neptá, natož aby byl ochoten dodržovat nějaká pravidla a hranice. Ani omylem mu nezáleží na tom, zda se to jeho oběti líbí. No a největší rozdíl je v tom závěru, zatímco na závěr lekce BDSM se oběť svíjí v orgastických křečích, případně je její mysl obšťastněna příjemným pocitem z právě prožitého. tak konec řádění patologického devianta mívá dohru na pitevním stole soudního lékařství.

Chápu, že se může zdát laické veřejnosti přinejmenším divné, že se někdo nechá dobrovolně mučit, týrat a ponižovat, ale je to tak a těžko s tím někdo něco nadělá. Problém je v tom, že se veřejnost vždy dozví právě jenom o těch případech, kdy o žádnou dobrovolnost nešlo a nebo o případech, kdy jedna ze zúčastněných stran nedodržela předem stanovená pravidla a tudíž se ocitla mimo rámec BDSM. Nepopíráme, že se takové věci dějí, ale odmítáme za ně nést zodpovědnost a opět zdůrazňuji, že se od lidí, kteří se takto chovají, distancujeme. Také snahy o komercionalizaci BDSM v tom smyslu, že se pořádají různé S/M párty, protože to teď "letí", skutečně vážně míněnému BDSM moc nepřispívají. No posuďte sami, kdo z vás ví, jak vypadá House party, tak mi dá jistě za pravdu, že spojení S/M a House party není asi to pravé.

Chápu, že mají někteří lidé pocit, že se musíme vzájemně příšerně nenávidět, abychom byli schopni si provádět "takové nechutné a zavrženíhodné věci", ale opak je pravdou, city mezi vyznavači BDSM jsou v podstatě totožné s city ostatních lidí. Někdo dokáže oddělit sex od lásky a někdo ne, to je naprosto stejné, jenom ten vlastní sex vypadá u vyznavačů BDSM trochu jinak.-)) Ostatně, o to jestli patří sex v "normálním" pojetí do BDSM nebo ne, o tom se vedou spory mezi samotnými vyznavači BDSM. Tyto spory nemají, dle mého názoru, naději na ukončení, neboť každý z nás je jiný a každému vyhovuje něco jiného. Ale to sem teď nepatří. Když se to celé pokusím trochu shrnout, tak BDSM je velmi vytříbená forma partnerských vztahů, lidé, kteří se BDSM zabývají v něm nalézají značné potěšení, uspokojení a nezřídka i životní energii. Všichni provozujeme BDSM dobrovolně, na základě všeobecného souhlasu, domluvených hranic a pravidel. Nevěříte ? To se nedá nic dělat. Moc mě to mrzí, ale co naplat.

Těm z vás, kteří nejen že věří, ale i cítí, že by je BDSM mohlo přeci jenom nějak oslovit, těm budou určeny další texty. Dotkneme se problematiky sebeuvědomění a začátku reálné praxe v BDSM.

 Zdroj: www.bdsm.cz

Vložil: slunecni.andilek ¤


Komentáře (3):
  • 18.10.2017 10:35:38, Ondoliva

    Netušila jsem dlouho,co mi chybì k prożívanì orgazmů do hloubky duše
    Už vím.Role sub není jen o znehybňení,bolesti,zūzných vzrušující praktik, ale také o tím, že vše je mi prokázáno,zorganizování a já jen plnim.A užívám si.
    Ve svém civilním životě jsem domina, ve svém intimním subina.Kompenzace dokonalá.

  • 18.11.2010 10:01:16, sexydominka

    Urcite bondage NENI prvotnim predpokladem pro praktikovani jakychkoliv BDSM aktivit. Ja napriklad mam daleko radeji, kdyz "obet" neni znehybnena a drzi dobrovolne ;)