24.Listopad 2007

Definice domácího násilí


Pod pojmem domácí násilí rozumíme útoky, napadání, výhružky od blízké osoby s cílem ublížit či získat nad obětí převahu a moc. Pro situace domácího násilí je typické zneužití fyzické, psychické či ekonomické převahy a moci jedním členem rodiny (příp. společné domácnosti) nad ostatními. Je útokem na lidskou důstojnost, ohrožuje zdraví a ve vyhrocených případech i život oběti.

V převážné většině násilí v rodině páchají muži na ženách (gendrově podmíněné násilí) nebo rodiče na dětech. Oběťmi domácího násilí však mohou být i muži, senioři a zdravotně postižení.

Domácí násilí je jednou z nejrozšířenějších forem agrese, která prochází napříč sociálně demografickým spektrem. Nezávisí na věku, vzdělání, materiálním zázemí, profesi, socio-kulturní úrovni, náboženskému vyznání ani národnosti. Na jedné straně spektra agresorů stojí simplexní násilník závislý na alkoholu ze sociálně slabé rodiny, na druhé agresor s vysokoškolským titulem, dobře postavený a materiálně zajištěný, který používá rafinovanější formy týrání a dává si záležet, aby následky násilí nebyly vidět.

 

ZDROJ: www.acorus.cz

Vložil: slunecni.andilek ¤