24.Listopad 2007

bezpečně na internetu

BEZPEČÍ NA INTERNETU
Mnoho partnerů, kteří se dopouštějí domácího násilí, mají tendenci svou partnerku kontrolovat, což může zahrnovat prohledávání osobních věcí, telefonu, zadržování pošty, sledování apod. S nárůstem vyžívání internetu – ať již při komunikaci s okolím, nebo jako nástroje vyhledání pomoci – se e-mailová schránka a historie prohlížených internetových stánek stávají dalším objektem kontroly násilného partnera.

UPOZORNĚNÍ
Pokud používáte internet z domu nebo místa, ke kterému má Váš partner přístup, měla byste vědět, že váš pohyb na internetu či e-mailová komunikace mohou být kontrolovány, a tato komunikace tedy nemusí být bezpečná.

V případě, že vás partner může mít přístup k počítači, ze kterého se připojujete k internetu, je bezpečnější používat jiný počítač, např. v nejbližší knihovně, v zaměstnání (pokud tam nemá partner přístup), u kamarádky či příbuzných. Pokud z nějakého důvodu nemůžete používat internet jinde než doma, můžete svou bezpečnost posílit následujícími kroky. Zapamatujte si však, že ani tyto postupy vám nemohou zajistit úplné bezpečí.

E-MAIL
Měňte často své přístupové heslo k e-mailové schránce, nevolte hesla jako známá slova, jména či data narození, spíše zvolte kombinaci písmen a čísel.

Pokud vám násilný partner zasílá výhrůžné či obtěžující e-maily, vytiskněte je a uschovejte jako jeden z důkazů zastrašujícího chování. O možnostech použití e-mailů jako důkazů se poraďte s právním zástupcem.

HISTORIE / SKRYTÉ SLOŽKY
Veškerý váš pohyb na internetu (tj. stránky, které jste si prohlížela) se ukládají v tzv. historii.

Pokud Váš partner umí pracovat s touto funkcí a ví, jak prohlížet skryté složky v počítači, do kterých se ukládají veškeré úkony, které na počítači provádíte, může tak mít přehled o vašich aktivitách a např. i o tom, že hledáte pomoc a zjišťujete si možnosti, jak násilí zastavit. To může vést k eskalaci násilí či ke zvýšení kontroly.

VE VAŠEM PROHLÍŽEČI MŮŽETE HISTORII PROHLÍŽENÝCH STRÁNEK A SKRYTÉ SLOŽKY VYMAZAT.*

*Ani tato opatření nemusí zcela zabránit tomu, aby Váš partner zjistil, které stránky jste navštívila. Proto platí, že nejbezpečnější přístup na internet je pro Vás z počítače, ke kterému Váš partner nemá přístup.

INTERNET EXPLORER
Z nabídky Nástroje vyberte Možnosti internetu. V okně, které se Vám objeví vyberte nabídku Obecné. V části Historie zvolte Vymazat historii a v nabídce Kolik dní ponechat ve složce zvolte 0.

 

ZDROJ: www.rosa-os.cz

Vložil: slunecni.andilek ¤