24.Listopad 2007

Kontakty na další organizace
pomáhající obětem domácího násilí

 
Rosa – Informační a poradenské centrum pro ženy-oběti domácího násilí
adresa utajená
tel./fax: 241 432 466 (pondělí, úterý, středa)
SOS-linka: 602 246 102
e-mail: rosa@telecom.cz
 
proFem – linka právní pomoci pro ženy – oběti násilí
tel.: 224 910 744 (středa 18,30 – 20,30 hod.)
e-mail: info@profem.cz
web: http://www.profem.cz/
 
Dona – linka pomoci obětem domácího násilí - Bílý kruh bezpečí
SOS-linka Dona: 251 511 313
 
Liga lidských práv – Poradna pro ženy v tísni, Brno
tel.: 545 245 996, 737 834 345 (SOS linka, 7-22 hod.)
e-mail: mailto:zenavtisni@llp.cz.cz
 
Středisko Sára – socioterapeutická komunita pro týrané a zneužívané ženy
Petrovice u Karviné
tel.: 596 361 703, 596 361 707
e-mail: sara@slezskadiakonie.cz
 

Informace o KOORDONĚ – Koalici organizací proti domácímu násilí na ženách

http://www.koordona.cz/


KOORDONA je dobrovolným účelovým seskupením organizací, které se zabývají pomocí (přímou i nepřímou) ženám – obětem domácího násilí. Mezi její základní cíle patří poukazovat na problémy, kterým oběti domácího násilí musí čelit, a společně se státními i dalšími institucemi a organizacemi hledat nejefektivnější cesty jejich řešení.

Zakládající organizace sdružené v KOORDONĚ:

ADRA – Hradec Králové
Český svaz žen
Liga lidských práv – program Poradna pro ženy v tísni – Brno
Most k životu o.p.s. – Trutnov
Nezávisle sociálně ekologické hnutí – Nesehnutí Brno
Občanská poradna Nymburk
Občanské sdružení Élektra – Centrum pomoci ženám zneužívaným v dětství
Občanské sdružení Magdalenium – Brno
proFem o.p.s.
Psychosociální centrum Acorus
ROSA – Informační a poradenské centrum pro ženy – oběti domácího násilí
Slezská diakonie – Poradna ELPIS
Vložil: slunecni.andilek ¤