24.Listopad 2007

Příčiny domácího násilÍ

Vznik domácího násilí je podmíněn mnoha faktory a nelze jednoznačně stanovit v každém konkrétním případě jeho příčinu. Vždy se jedná o souhrn více vlivů, které k vzniku násilí vedly.

Příčiny a faktory podmiňující vznik domácího násilí:

společnost
- tolerantní postoj společnosti vůči domácímu násilí
- patriarchální náhled na rodinu – muž má rozhodovat, otec je hlava rodiny
- tabuizace domácího násilí – nejde o násilí, nýbrž jen o výměnu názorů
- lhostejnost k okolí – co se děje u sousedů za zavřenými dveřmi mě nezajímá

rodinná výchova
- transgenerační přenos násilných vzorců jednání do dospělosti
- identifikace s agresivními vzory chování
- dominantní, násilnický otec vyvolává u dívek tendence ztotožnit se s rolí oběti

osobnostní charakteristiky agresora
- zvýšená agresivita
- závislost na návykových látkách
- anomální osobnost
- psychické problémy či psychiatrické onemocnění apod.

sociální situace vyvolávající stres
- ztráta zaměstnání
- sociální izolace
- finanční problémy apod.

 

 

ZDROJ: www.acorus.cz

Vložil: slunecni.andilek ¤