24.Listopad 2007

PRVNÍ POMOC

Dojde-li k fyzickému napadení:

• zavolejte policii
pokud máte obavy z pokračování násilí (policie je povinna na tísňové volání reagovat a zasáhnout)
• vyhledejte co nejdříve lékaře
nechte si od něho vystavit potvrzení o charakteru zranění
• podejte trestní oznámení na policii
nenechte se odradit a trvejte na trestním oznámení, i když by Vám policisté jeho podání rozmlouvali
policisté jsou povinni sepsat s Vámi protokol a pokud o to požádáte, informovat Vás do 30 dnů o provedených opatřeních
trestní oznámení je vhodné podat co nejdříve, avšak můžete ho podat i později po napadení
trestní oznámení můžete podat také písemně na adresu státního zastupitelství v místě, kde došlo k napadení

• kontaktujte oddělení péče o rodinu a dítě úřadu v místě Vašeho trvalého bydliště
popište jim situaci, kterou Vy i děti prožíváte a požádejte je o pomoc při dalším řešení
• pořiďte fotodokumentaci
pokud je to možné pořiďte fotografie viditelných následků Vašeho napadení, a to jak tělesná poranění, tak i rozbité věci apod.


Rozhodnete-li se situaci řešit odchodem ze společné domácnosti:

Promyslete si nejvhodnější dobu odchodu a jednotlivé kroky, které musíte zajistit – jde především o další bydlení, finanční prostředky, zabezpečení dětí apod.
Pokud nejste v akutním ohrožení života, rozhodně neodcházejte bez dětí, později by mohl být problém je získat!

 

S sebou si vezměte tyto důležité dokumenty nebo alespoň jejich kopie:

• občanský průkaz, pas Váš i dětí
• rodný list Váš i dětí
• oddací list
• doklady k Vašim bankovním účtům, Vaše vkladní knížky, životní pojištění apod.
• kartu zdravotní pojišťovny Vaši i dětí, příp. důležité zdravotní záznamy
• nájemní smlouvu k bytu
• doklady o Vašem podílu na společném majetku (na koupi bytu, vybavení domácnosti apod.)

 

Vhodné je vzít si s sebou také:

• Vaše peníze
• cenné věci, které jsou Vaším majetkem
• potřebné léky pro Vás i Vaše děti
• oblíbenou hračku dětí

Pokud potřebujete doporučená opatření konzultovat, zavolejte
Psychosociální centrum Acorus - tel. 283 892 772

ZDROJ: www.acorus.cz

Vložil: slunecni.andilek ¤