31.Srpen 2009,11:52

Sedí v kúte, sklápa zrak, červená sa. Za minútu strávenú svami osamote by položil život, no neodhodlá sa k tomu najzásadnejšiemu– osloviť vás. Tak čo, prevezmete iniciatívu?

Tichýhanblivý muž nie je zrovna typ, ktorý by ženy na prvý pohľadpriťahoval. Skôr sa títo muži ocitajú v rebríčkoch neobľúbených anajmenej príťažlivých. Spontánnosť im je cudzia, bunky so sebavedomímmajú odumreté, neustále sa ospravedlňujú a na všetko si pýtajúpovolenia. Ženy, túžiace po obdive, okázalých prejavoch náklonnosti adrsnom chlapovi po svojom boku, táto povahová výbava odradí hneď. Nonájdu sa medzi nami aj také, ktoré ocenia obvyklú citlivosť astarostlivosť hanblivých chlapcov.

Bojí sa odmietnutia

Nepredpokladám,že by ste si hanblivca zbalili v bare. Skôr sú títo muži neustáleprítomní v zákulisí našich životov. Spolužiak, kamarát, kolega, susedči lektor angličtiny, ktorý sa na vás vždy milo usmeje. Z diaľky váspozoruje a je presvedčený, že by ste si spolu rozumeli. Je tu však eštejedna vec, s ktorou stopercentne počíta. A síce, že by ste ho odmietli.

V prípade, žetakéhoto hanblivého jedinca vo svojom okolí spozorujete a dokonca knemu pocítite sympatie, nečakajte, že vás začne baliť. A to ani povašich jasných signáloch, úsmevoch, žmurknutiach, náznakoch,„flirtíkoch“. Hanblivý muž urobí prvý krok len málokedy, strach zodmietnutia je u neho príliš silný. Preto, ak sa vám zdá zaujímavý achcete ho spoznať, iniciatívna budete musieť byť vy.

S horúcim flirtom neuspejete

Narande zachovávajte priateľskú atmosféru. Počiatočná iniciatíva je fajn,ale potom tomu nechajte voľný priebeh. Možno vám bude vadiť, že sanevie pohnúť z miesta, ale ak na seba už piaty raz nemo nepozeráte prišálke kávy, vychutnávajte si spoznávanie nového muža a porozumenie,ktoré medzi vami pomaly začne vládnuť. Dajte mu najavo, že vám je s nímfajn, no netlačte na vývoj vzťahu. Všetko má svoj čas a keď príde kprvým intímnym chvíľam, budete mu v duchu ešte vďačná. Budete to vnímaťinak ako s mužom, ktorý vás expresne zbalí v bare.

Nemusíte sa správať ako jeho mama

Akvám ostýchavý muž otvorí svoj svet a začnete s ním fungovať vo vzťahu,pripravte sa na to, že dominantnú úlohu budete hrať vy. To všakneznamená, že by ste ho mali sekírovať, alebo naopak v starostlivostipredbiehať jeho matku. Aj keď je tu pravdepodobnosť, že váš nesmelýpartner bude vykazovať známky závislosti na vás, nechajte mu dostatokpriestoru a podporujte ho v jeho aktivitách.

Odhalítejeho záhady, prestane sa pred vami okúňať a zrazu budete žiť soštandardným mužom. Každý bude vo vzťahu obhajovať ten svoj princíp aveci začnete riešiť z inej, partnerskej, perspektívy. Stereotyp avšednosť bežných dní vám dajú dôkaz, či je vzťah pevný. A to platírovnako, či žijete s ukážkovým frajerom, alebo tichým introvertom.

 
kategorie: Pre dievčatá
vložil: theyaers
Permalink ¤


0 Komentáře: