01.Září 2009,13:15

Žena

Nepotrebuje nijakézvláštne prostredie na milovanie. Želá si len partnera, ktorý vie dobrenarábať s časom, pretože nenávidí zhon. Keď sa stretne s takýmmilencom, ktorý sa chce čím skôr dostať k cieľu, zmení sa jej nálada aochladne do takej miery, že schladí aj najohnivejšieho muža. Očakáva,že spolu prejdú všetkými stupňami slasti, od slovného dvorenia cez prvéľahké pohládzania až tam, kde už túžby oboch budú pulzovať v spoločnomrytme. Vtedy trpezlivosť svojho partnera odmení takým spôsobom, že sanebude môcť sťažovať na neuspokojenosť. Kto si chce dlho zachovaťzaujímavý vzťah so ženou narodenou v znamení Blížencov, nech si dobrevryje do pamäti, že okrem priamych sexuálnych radostí hľadá aj ideál.Pre ňu ozajstný pomer nevytvára len telesný, ale aj duševný vzťah, anie len racionálny, ale aj romantický. Má bohatú predstavivosť, túži poobohateniach, preto sa nevyhýba ani agresivite – hoci aj v sexuálnejoblasti. Zo skúseností vie, že agresivita mužov nenaľaká, skôr naopak!Nikdy sa nerozpakuje nad vlastným správaním, pretože sa riadi lenvlastným modelom. Hnaná nepokojnou fantáziou a nekonečnou zvedavosťousa v priemere miluje viac než ľudia narodení v iných znameniach, pritomje ochotnejšia ako hocikto iný vyskúšať každú novú vec. Ale pozor!Neženie ju k tomu pozornosť alebo cit, ale radosť z objavovania. Právepreto sa z nej môže stať bisexuálka (máme na mysli vždy len náchylnosť:či sa realizuje, alebo nie, to závisí od ďalších okolností). Od svojhomilostného partnera očakáva pochopenie, nechá si vnútiť podriadenépostavenie. Často sa stáva, že napriek svojej príťažlivosti ženanarodená v znamení Blížencov sa nevydá, pretože nechce patriť jedinémumužovi. Potrebuje zmenu: neustále ju zamestnáva reorganizácia bytualebo jeho hľadanie, stále skúša nové jedlá, diéty, nové možnostizábavy. Nikdy nie je spokojná s daným stavom vecí. Ak nie je právezaneprázdnená sama sebou alebo svojim okolím, zaoberá sa mužom, ktoréhopráve ľúbi. Usiluje sa ho prerobiť – jeho zvyky, kariéru. Aj totočiastočne vysvetľuje jej osamelosť, do ktorej sa nakoniec dostane.Nemôže za to! Partner sa jej musí buď prispôsobiť, alebo vzdať. Vovzťahu k mužom sa často zdá chladná, zdržanlivá, napriek tomu, žeprejavuje celú svoju sexuálnu príťažlivosť. Prežíva bohatý duševnýživot, čo vplýva aj na jej citovosť. No napriek tomu si nevie odpustiťzahrávanie sa s citmi iných. Mnohé jej bývalé lásky sú ochotné jejodpustiť, len aby ich vzala na milosť. Skrátka, vedie život rušný azaujímavý. Žena narodená v znamení Blížencov je ojedinelá: niekedy vászarmúti, ale zväčša vždy očarí. Môže sa milovať takmer každý deň.Kľudne sa môže pri milovaní venovať viacerým veciam naraz, obzvlášť vofáze predohry sa nebráni kombinovať vášnivé bozkávanie s masážoucitlivých miest na rôznych častiach mužského tela. Pretože je to veľmihravá a vynaliezavá žena, môžete očakávať tiež v tejto oblasti dostatokpomôcok, oblečenia, zaujímavostí a prekvapení. Buďte opatrní, pretožepri milovaní je tiež maximálne divoká, keď jej sľúbite úplne všetko.Plnenie sľubov ale vyžaduje celkom dôrazne.

 

Muž

Nie je požadovačný anináruživý. Je to dvojitá duša, ktorej jedna časť koná a druhá sleduje.Je to milenec aj voyeur v jednej osobe. Ak chce, tak presne vie, ako mávyvolať patričnú reakciu vo svojom partnerovi. Viac ho priťahujemyšlienka ako čin: viac ho láka to, aby ho videli milovať sa nežsamotné milovanie. Počas toho, ako koná, skúma, ako sa správa. Preto zlásky okrem telesných radostí sa usiluje vyťažiť aj duševnéuspokojenie. Pomaly sa uvoľňuje, má rád predohru, ovláda určitéjemnosti milovania: vie sa tváriť vzrušene, očakávane, vie žene povedaťpresne to, čo ona práve očakáva, po čom túži. Ba čo viac, vie jupresvedčiť, že chce to, čo on. Napriek tomu, že budí dojem úprimnosti,buďte opatrná, neberte naisto to, čo hovorí. Jeho úprimnosť je ozajstnálen vtedy, keď v danom okamihu sám verí v to, čo hovorí. Dvojtvárnosťjeho znamenia sa prejavuje aj v tom, že má sklony k bisexualite; takžesa prejavuje ako transvestita, alebo máva ozajstný milostný vzťah kpartnerom oboch pohlaví. Nemá nič ani proti skupinovému sexu. Tentojeho osobitý sexuálny prejav rovnako uspokojí jeho voyerské ajúčastnícke sklony. Blíženci sa často dostávajú do styku aj snajzvrhlejšími prostitútkami, ktoré sú ochotné uspokojiť aj tienajbizarnejšie požiadavky svojho klienta. (Je pravdepodobné, že ajdoktor Jekyll sa narodil v znamení Blížencov, pretože mal mnohovlastností, ktoré sú typické len pre toto znamenie: známa rozdvojenosť,ktorá ho zmenila na Mr. Hydea, zvedavosť, ktorá ho hnala donajodvážnejších dobrodružstiev, ale aj násilnícke a ponižujúce spôsoby,akými narábal so svojimi nešťastnými milenkami pochádzajúcimi z nižšíchtried ako on

 

Erotogénne zóny

Najcitlivejšími časťamitela u ľudí tohoto znamenia sú ruky a paže až po ramená. Aj pri malomdotyku im nabehne husia koža, akoby sa zakončenia kože naťahovali zapartnerom. Ak bruškami svojich prstov náhodne pohladíte ruky Blížencov,chrbticou im prebehne príjemné mrazenie – nech to je muž, či žena.Mimoriadny účinok vyvoláva u nich bozk na ohyb lakťa. Pokúste sapokračovať v jemných bozkoch smerom hore až po podpažie, stupeňvzrušenia vášho partnera sa očividne zvýši.

 
kategorie: Erotický horoskop
vložil: theyaers
Permalink ¤


0 Komentáře: