31.Srpen 2009,12:04

Kde začína nevera?

Užvo vašej hlave! Milujeme svojich partnerov, no i napriek tomu námlichotí, keď o nás prejaví záujem iný muž. Ak je navyše sympatický anám sa zdá byť príťažlivý, len veľmi ťažko sa ubránime "hriešnym"myšlienkam. Fantazírovať nám síce nikto nezakáže, a ani nám nevezmenaše tajné túžby či predstavy, ale pozor, imaginárna nevera môže byťnebezpečnou hrou a môže mať nežiaduce dôsledky!

Prečo sme neverní?
Neveramá mnoho príčin. Začína stereotypom a nudou vo vzťahu, pocitmiosamelosti a nedocenenia zo strany partnera, či túžbou po zmene avášni. Môžu za ňu taktiež pobláznené hormóny. Je ale jasné, že anijeden z nás ju neplánuje. Keď však k nej dôjde, človek sedí zrazu nadvoch stoličkách zároveň. Reč je o fyzickej nevere! Ale čo s takou,ktorá sa nám počas dňa preháňa mysľou a zaťažuje našu hlavu viac, akoje zdravé?

"Sex" so známymi osobnosťami
Sexuológoviatvrdia, že nie je nič zlé na tom, keď popustíme uzdu fantázie a napovzbudenie sexuálneho apetítu si "naservírujeme" milovanie so známoucelebritou. Ale len v medziach našej predstavivosti, na rozptýlenie anavodenie intímnej atmosféry! Takýto typ "nevery", keďže sa odohráva vnereálnom svete a nikdy neprekročí hranice skutočnosti, je viac-menejprospešný. Lenže hriešne myšlienky, s ktorými sa občas pohrávame, sanetýkajú iba známych osobností, ale mužov z mäsa a kostí v našomblízkom okolí.

Keď nevera provokuje
I napriektomu, že milujeme svojho partnera, občas sa nám pod nohy pripletiechlap, ktorý nám dokáže poriadne zamotať hlavu. Nech je to ktokoľvek -kolega z práce či fitness štúdia, obojstranná príťažlivosť dvoch ľudíje nepopierateľný jav prírody! Udržať ju na uzde priateľstva nie jejednoduché, ale ak žijete v harmonickom vzťahu, určite to zvládnete.Mali by ste však vedieť, že nevera začína aj v hlave, preto sa snažteubrániť myšlienkam na iného muža, aby ste si zbytočne neskomplikovaliživot.

Myšlienky, čo s nimi?
Je prirodzené, ženám náklonnosť druhých imponuje. A ani nevinný flirt nie je na škodu.Dodá vám sebaistotu a vedomie, že ste stále príťažlivá. Lenže čo vtedy,keď na vás hádže "očko" muž, ktorý je aj vám viac ako sympatický? Natom, že sa počas dňa necháte unášať myšlienkami, ktoré síce medzenevinnosti už dávno presiahli, by nemalo byť nič zlé, ale iba dovtedy,pokiaľ nijako neovplyvnia váš postoj k partnerovi! Zaoberať sa všakdruhým mužom viac ako tým svojím, je veľmi nebezpečné. Ak ste sa náhoduocitli v podobnej situácii, mali by ste vedieť, že nevera sa rodí dávnopredtým, než sa stane skutkom, a môže mať negatívny dopad na váš vzťah.

Nevera v hlave
Čorazintenzívnejšie tajné predstavy ľahko spôsobia, že žena stratí "chuť" nasvojho partnera a miesto toho, aby sa odovzdala jeho bozkom, myslí natoho druhého. Lebo on je v jej predstavách vášnivejší! Začne napartnerovi hľadať chyby, odmietať sex, často sa s ním hádať. "Nevera vhlave" je schopná človeka psychicky ubíjať, pomaly ničiť vzťah a skôrči neskôr prerásť do tej naozajstnej - fyzickej. Majte preto vždy namysli, že nevera začína v hlave a veľmi rýchlo sa vie vymaniť z oblastinevinných a príjemných predstáv

 
kategorie: Láska
vložil: theyaers
Permalink ¤


0 Komentáře: