01.Září 2009,12:36

Moderná psychológia a sexuológia považuje masturbáciu alebosebauspokojovanie a vzájomnú masturbáciu medzi partnermi za celkomnormálnu a v niektorých situáciách dokonca za tzv. vyjadrenie zdravejľudskej sexuality. Najmä ženám, ktoré nie sú schopné dosiahnuť orgazmusklasickým súložením, je odporúčané pomocou masturbácie spoznať svojetelo, svoje citlivé, vzrušujúce miesta.

Masturbácia hrá vsexuálnom živote človeka významnú úlohu, či už je praktikovaná akoautomasturbácia, alebo formou heterosexuálnou (medzi osobami rôznehopohlavia) či homosexuálnou (medzi osobami toho istého pohlavia).

Spoznanie reakciívlastného tela na vzrušujúce podnety, hrá pre sexuálny život ženydôležitú úlohu. Najcitlivejším miestom ženského tela je klitoris(dráždec), ktorý sa nachádza na spojnici malých pyskov ohanbia. Prisexuálnom vzrušení sa zväčší, vztýči a mierne vystúpi dopredu.

 
kategorie: Ženské veci
vložil: theyaers
Permalink ¤


0 Komentáře: