30.Srpen 2009,20:15
LEDEN
Není-li leden mokrý, sudy vinařům se naplní.
Na svatého Marcela leze zima do těla.
Na svatého Polykarpa plná sněhu každá škarpa.
V lednu silný led, v květnu bujný med.
Ve dne jas, v noci mráz.
Když v lednu včely vyletují, to nedobrý rok ohlašují.
Pak-li leden mokrý bývá, jistě vína nedolívá.
Když krtek ryje v lednu, končí zima v květnu.
ÚNOR
Na svatého Blažeje, slunce ješte nehřeje.
Leží-li v únoru kočka na slunci, v březnu poleze za kamna.
V únoru sníh a led - v létě nesou včely med.
Je-li v únoru zima a sucho, bývá prý horký srpen.
Když v únoru mráz ostro drží, to dlouho již nepodrží.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
V únoru z množství sněhu sena mnoho svítá, málo ovsa však a málo žita.
Co si únor zazelená - březen si hájí; co si duben zazelená - květen mu to spálí.
BŘEZEN
Jestli březen kožich stáhl, duben rád by po něm sáhl.
V březnu prach - jistý hrách.
Panská láska, ženská chuť a březnové počasí není stálé.
V březnu vítr, v dubnu déšť - pak jistě úrodný rok jest.
Zima, kterou březen nese, dlouho s námi ještě třese.
Napadlý sníh březnový, oseníčku nehoví.
V březnu když se práší, stromy brzo raší.
Hřmí-li v březnu, sněží v máji.
DUBEN
Když duben laškuje, bývá mnoho sena a obilí.
Duben hojný vodou - říjen vínem.
Je-li v dubnu krásne a povetrí cisté, bude kveten nepríjemný jiste.
Na svatého Jirí, vylézají z der hadi a štíri.
Studený máj, v stodole ráj.
Panská láska a dubnový sníh za mnoho nestojí.
Mokrý duben věští úrodu, suchý předpovídá nehodu.
Je-li v dubnu krásně a povětří čisté, bude květen nepříjemný jistě.
Kolikátého dubna zasadíš stromek, tolikátého roku ponese ovoce.
KVĚTEN
Májový deštícek - poroste chlebícek.
Když máj vláhy nedá, červen se předá.
V květnu-li se hrom ozývá, v červnu zřídka mrholívá.
Když se v máji blýská, sedlák si výská.
Chladný květen bude-li rositi, mnoho sena budeš kositi.
Deštivý květen - žíznivý říjen.
Jestli v máji neprší, červen to dovrší.
Roj, který se v máji rodí, za plný vůz sena stojí, v červnu rojení nestojí za zvonění.
ČERVEN
Červen mokrý a studený - bývají žně vždy zkaženy.
Co červen nedá do klasu, červenec nažene v času.
Jak červen teplem září, takový bude i měsíc září.
Netřeba v červnu o déšť prosili, přijde, jak začnem kositi.
V máji hřímoty nedělají trampoty.
Chladný květen, červen vlažný - je pro sýpky, sudy blažný.
V červnu deštivo a chladno způsobí rok neúrodný snadno.
ČERVENEC
Déšť na Prokopa, zmokne každá kopa.
Svatá Markyta - hodila srp do žita.
O svatém Kamilu - slunce má největší sílu.
Svatá Anna - chladna z rána.
Parno na Dominika zvěstuje tuhou zimu.
Ze suchého června rádi nebýváme, za vlhkého vína, chleba nemíváme.
Červenec horký, pěkné jsou vdolky.
Když červenec pěkně hřeje, o vánocích se zima zaskvěje.
Stav-li v červenci hromadu mravenci po kraji všude, tuhá zima bude.
Roztrhne-li v červenci pavouk svou síť ve dvě, brzy se déšť ozve.
SRPEN
Rosí-li v srpnu silně tráva, pěkné povětří se očekává.
Mlhy na lukách, potocích a řekách, v srpnu zvěstují trvalé počasí.
Co se v srpnu neuvaří, ani v září se nezdaří.
I když ze strnišť občas fučí, horko nás přece jen mučí.
Vesele bude řinčet kosa, je-li v srpnu hodně rosa.
Rosí-li v srpnu silně tráva, pěkné povětří se očekává.
ZÁŘÍ
V září mnoho požárů bývá, proto se obloha rdívá.
Zářijový déšť polím potrava, zářijové spršky pro víno otrava.
Divoké husy svačinu odnášejí a zimu přinášejí.
Na Bertu a Damiána - studeno bývá zrána.
Mlhy na lukách, potocích a řekách v srpnu zvěstují trvalé počasí. Prší-li často v září, z lesů se dlouho voda paří.
Divoké husy na odletu - konec i babímu létu.
Jsou-li v září noci i jasné i suchy, nebude po houbách ani potuchy.
Září víno vaří a co nedovaří, říjen dopeče.
ŘÍJEN
V říjnu mráz a větry - leden, únor teplý.
Svatý František zahání lidi do chýšek.
Do svatého Lukáše, kdo chceš, ruce volně měj, po svatém Lukáši za ňadra je dej.
Čím dřív listí v říjnu opadne, tím úrodnější příští rok.
Když na Dušičky jasné počasí panuje, příchod zimy to oznamuje.
Když Měsíc v pěkném a jasném čase se obnovuje, tedy jest k doufání pěkné vinobraní.
Čím déle u nás vlaštovky v říjnu prodlévají,
tím déle pěkné a jasné dny potrvají.
Je-li říjen velmi zelený, bude zato leden hodně studený.
Kolik dní v říjnu uplyne do prvého deště, po tolik týdnů bude i v zimě pršeti.
V říjnu večer ovce je-li nutno nocí domů hnáti, tuhé zimy sněhu jest se báti.
LISTOPAD
Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok na to bývá.
Když dlouho listí nepadá, tuhá zima se přikrádá.
V listopadu příliš mnoho sněhu a vody, to známka příští neúrody.
Listopadové hřmění pšenici ve zlato mění.
Má-li listopad déšť a potom mrazy,osení se často zkazí.
Když dlouho listí nepadá, tuhá zima se přikrádá.
Jaké povětří jest v listopadu, takové má býti měsíce března roku budoucího.
Jestliže sníh listopadový dlouho zůstane, více než hnůj polím prospěje.
PROSINEC
Když na Mikuláše prší, zima lidi hodně zkruší.
Lucie noci upije a dne nepřidá.
Mléčná dráha v prosinci jasná, bude v příštím roce úroda krásná.
Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný rok na to běží.
Mrazy, které v prosinci brzy ochabnou, znamenají zimu mírnou.
Když v prosinci hrom ještě hučí, rok příští stále vítr fučí.
Když prosinec bystří, po vánocích jiskří.
Když měsíc o vánocích ubývá, rolníku úrody přibývá.
 
kategorie: Pranostiky
vložil: theyaers
Permalink ¤


0 Komentáře: