30.Srpen 2009,13:14
(23.11. - 21.12.)
Deváté znamení zvěrokruhu, proměnlivé ohnivé.
Vládcem je Jupiter - polarita Yang.

Luka šíp namířený ke hvězdám nechť jest symbolem touhy a snažení. Mnohdyjest vykládáno jako touha člověka po "božském Stvoření", tedy poosvícení. Střelci jsou rození pracanti a jsou známí nebývalou pílí.Jiný by spekuloval, oni vše odedřou a je-li v cestě nějaký problém,zdvojnásobí svůj výkon a dovedou vše ke zdárnému konci. Když se něconepovede, ostatní rezignují. Ne tak střelec - jeho verva a chuť k díluje až neuvěřitelná! Nejednou dokážou doslova nadchnout a strhnout nasvou stranu okolí. Mívají pak celé zástupy přívrženců. Ovšem pozor,často přehlíží potenciální nebezpečí a problémy právě díky svémuentuziasmu a zapálení, navzdory své intuici i přirozené prozíravosti.Zbrklost tak z nich často dělá náladové mrzouty. Bohužel věci někdypřivádějí do extrému. Z neúspěchu obviňují okolí, ačkoli si za všemohou sami. Jejich pracovitost pak přichází v niveč, neboť co začnou,to nedokončí a skáčou od vědné věci či projektu, zastavujíce se v půlicesty. No tak, chce to jen zpomalit, občas si trochu odpočinout avydechnout. Trpělivost, přátelé, trpělivost! Díky pořádkumilovnosti,systematickému přístupu a schopnosti myslet progresivně si vedou vzaměstnání skvěle. Uplatňují se v oblasti cestování, import - export,plánování. Mají cit i ve finančních sférách - bankéři, manažeři. Jako"ryba ve vodě" se cítí i v mechanických a vědeckých oborech. Střelcimají rádi nevázanost, jdou za svobodou a celkem si vystačí sami sesebou. Ale pokud dojde ke sňatku, bývají z nich pozorní partneři. Hodíse pak k sobě Střelec s jiným Střelcem, s Blížencem. Výhodné je ispojení se Lvem nebo Beranem, možná i Váhou.

 
kategorie: Horoskopy pro vás
vložil: theyaers
Permalink ¤


0 Komentáře: