01.Září 2009,13:00

Problémy s erekciou ovplyvňujú životy miliónov mužov a ichpartneriek. Tieto problémy sa prejavia aj v citovej oblasti. Vsúčasnosti majú lekári dobré poznatky o príčinách ťažkostí s erekciou ao nových, účinných spôsoboch liečby. Tento článok poskytuje niektorézákladné informácie mužom, ktorí majú problémy s erekciou.

 


Čo je erektilná dysfunkcia?
Erektilná dysfunkcia je pretrvávajúca neschopnosť muža dosiahnuť aleboudržať erekciu, ktorá je dostatočná pre uspokojujúci pohlavný styk.Tento stav sa v minulosti nazýval impotencia. Erektilná dysfunkcia sa vsúčasnosti považuje za primeranejšie označenie týchto problémov. Mnohomužov má v určitých obdobiach svojho života občasné problémy serekciou. Poruchy erekcie sú vo svete veľmi časté - vyskytujú sa viacnež u 100 miliónov mužov.
Erektilná dysfunkcia nie je stav, pre ktorý by sa mal muž cítiť trápne.Neznamená mužskú neplodnosť, neschopnosť dosiahnuť orgazmus aleboejakuláciu. Keďže sa všeobecne uznáva skutočnosť, že schopnosť erekciepriamo nesúvisí s orgazmom a ejakuláciou, muži s erektilnou dysfunkciouuž viac nemusia byť zaťažení mýtom, že im chýba mužnosť alebo potencia.

Erektilná dysfunkcia je vo väčšine prípadov liečiteľná porucha. Aj keďani v prípade ťažších foriem nejde o život ohrozujúci stav, môže maťveľmi významný dopad na sebavedomie muža a na vzájomný vzťahpartnerskej dvojice. 

 

Ako dochádza k erekcii?
Erekcia je výsledkom zložitého procesu, v ktorom rozhodujúcu úlohuzohráva správna funkcia ciev a nervov. Anatómia penisu je usporiadanátak, aby tento proces umožňovala.
Penis sa skladá z dvoch štruktúr, ktoré začínajú vo vnútri panvy apokračujú súbežne až ku koncu penisu. Tieto štruktúry sa skladajú zdutinkatých tkanív, ktoré obsahujú mnoho krvných ciev. V pokojovomštádiu sú steny ciev stiahnuté, čo zabraňuje prívodu väčšieho množstvakrvi do penisu, a preto zostáva penis mäkký.
Keď muž prežíva sexuálne vzrušenie, krvné cievy v penise sa roztiahnu.Toto umožňuje zvýšenie prítoku krvi do penisu. Následne sa stlačiažily, ktoré krv z penisu odvádzajú, čo obmedzí odtok krvi z penisu. Vdôsledku zvýšeného prítoku a zníženého odtoku krvi sa penis zväčšuje,čo sa prejaví ako erekcia.

 

Čo spôsobuje erektilnú dysfunkciu?
V prípade mužov s erektilnou dysfunkciou sa chemické reakcie zodpovednéza erekciu neodohrávajú tak ako zvyčajne, preto sa krvné cievydostatočne neuvoľňujú a penis sa nemôže naplniť krvou. Svojho času sanesprávne verilo, že erektilná dysfunkcia je do značnej miery psychickázáležitosť, respektíve nevyhnutný dôsledok stárnutia. Je pravda, že vekzohráva určitú úlohu, avšak erektilná dysfunkcia v žiadnom prípade nieje nevyhnutným dôsledkom stárnutia. Dnes už vieme, že väčšina prípadoverektilnej dysfunkcie súvisí so zdravotným stavom. 
Medzi najčastejšie rizikové faktory erektilnej dysfunkcie patria:

chorobné stavy zabraňujúce dostatočný prítok krvi do penisu, ako vysoký krvný tlak, vysoká hladina cholesterolu, cukrovka a ochorenia ciev (ateroskleróza);
poranenia nervového systému, ktoré poškodia spojenie medzi centrálnym nervovým systémom a penisom,napríklad poranenia miechy, sclerosis multiplex, cievnomozgové príhody,chirurgické operácie prostaty alebo hrubého čreva;
psychické stavy, ako úzkosť alebo stres, depresia;
iné chorobné stay, ako ochorenia obličiek, pečene, hormonálne poruchy;
lieky,ktorých vedľajšie účinky môžu spôsobiť erektilnú dysfunkciu. Patria knim niektoré lieky, napr. diuretiká (tablety na odvodnenie), liekyproti vysokému krvnému tlaku, lieky na zníženie hladiny cholesterolu,lieky proti cukrovke, antidepresíva, niektoré druhy proti nádorovýchliekov, nesteroidné protizápalové lieky a lieky na epilepsiu;
fajčenie, nadmerná konzumácia alkoholu alebo užívanie drog.


Ak chcete vedieť viac o špecifických príčinách erektilnej dysfunkcie, porozprávajte sa o tom so svojím lekárom.

 

Je možné erektilnú dysfunkciu liečiť?
Áno. Väčšinu prípadov erektilnej dysfunkcie je možné bez ohľadu na jejpríčinu liečiť. Pacienti majú v súčasnosti na výber viaceré metódyliečby, ktoré by mali prediskutovať so svojím lekárom.

 

Ako spoznám, že mám erektilnú dysfunkciu?
Akmáte často ťažkosti s erekciou, odpoveď už pravdepodobne poznáte. Skôr,než sa začnete liečiť, potrebujete, aby Vás lekár vyšetril. Prirozhovore o erektilnej dysfunkcii s lekárom nie je dôvod na pocittrápnosti alebo hanby. Buďte otvorený a úprimný. Ak lekár doteraz tútotému nespomenul, mohlo to byť z dôvodu rešpektovania Vášho súkromia.Váš lekár má pre Vás porozumenie a vie Vám poskytnúť informácie.
Pribežnom lekárskom vyšetrení Vám môže lekár položiť niekoľko konkrétnychotázok, ktoré môžu pomôcť stanoviť diagnózu. Na základe týchtoinformácií sa môžete spolu so svojím lekárom rozhodnúť, aká liečba jepre Vás najvhodnejšia.

 

Problém muža -záležitosť páru
Erektilnádysfunkcia neovplyvňuje iba Vás. Môže mať značný vplyv aj na Vašupartnerku. Aj keď erektilná dysfunkcia nie je zvyčajne spôsobenáproblémom v partnerskom vzťahu, ak nie je správne chápaná a citlivozvládnutá, môže viesť ku vzniku partnerských problémov. Napríklad umnohých mužov môže erektilná dysfunkcia viesť k citovému odcudzeniu ichpartneriek. Výsledkom môže byť, že Vaša partnerka nadobudne nesprávnydojem, že ste stratili o vzťah záujem, a že je pre Vás nepríťažlivá. Ztohoto dôvodu je dôležité, aby ste obaja vedeli, že väčšina prípadoverektilnej dysfunkcie súvisí s ochoreniami a poruchami zdravia, ktorésa bežne vyskytujú u mužov už v strednom veku. Úprimný rozhovor môžepomôcť udržať citovú blízkosť. Opakované rozhovory Vám pomôžu získaťcitovú podporu partnera, aby ste sa mohli účinne vysporiadať serektilnou dysfunkciou.

  Ako sa mám porozprávať o erektilnej dysfunkcii s partnerkou?
Ak je to možné, sadnite si so svojou partnerkou a porozprávajte sa otom, ako môže erektilná dysfunkcia ovplyvniť Váš vzťah. Umožní Vámpodeliť sa s ňou o svoje pocity a môžete dať partnerke najavo, žechcete zlepšiť súčasný stav v záujme obidvoch. Zistíte, že otvorenádiskusia Vás môže ešte viac zblížiť. Požiadajte partnera o podporu.Väčšina partneriek mužom s erektilnou dysfunkciou rada pomôže v liečbe.Keďže erektilná dysfunkcia ovplyvňuje oboch, možno by aj Vaša partnerkaišla rada na stretnutie s lekárom. Takto obaja získate jasnú predstavuo probléme a o dostupných liečebných metódach. Môžete ich prediskutovaťa spolu sa rozhodnúť o postupe, ktorý Vám a Vašej partnerke najviacvyhovuje.
 
 
kategorie: Mužské veci
vložil: theyaers
Permalink ¤


0 Komentáře: