01.Září 2009,13:05
Vodnár je vzdušnéznamenie a vzduch vždy znamená emancipáciu a snahu oslobodiť sa zakaždú cenu. Praktická stránka vecí mu zostáva ľahostajná a banality hoťažia. Jeho hlavnou ctižiadostivosťou je pracovať pre budúce generácie.Tiež Vodnárov symbol, anjel vylievajúci na svet amforu plnú tekutiny,naznačuje vylievanie svojej osobnosti a teda veľkorysosť, nezištnosť aistú ľahostajnosť k hmotným statkom, v širšom zmysle snahu zlepšiť chodľudstva. Ich realitou sú ideály, najčastejšie sa zaoberajú vecami,ktoré sa týkajú skupiny než jednotlivca, napríklad oblasť sociálnych aľudských práv, výchova a politika. Heslo francúzskej revolúcie -sloboda, rovnosť, bratstvo - akoby charakterizovalo zmýšľanie znameniaVodnár. Vládnúca planéta Urán, inak tiež planéta objavov a revolúcií vnajširšom slova zmysle, má podľa astrológov to najexentrickejšiepôsobenie zo všetkých planét slnečnej sústavy. Energia tejto planétynáhle mení status quo, búra zabehnuté pevné systémy, prináša náhlenečakané zvraty, zabraňuje svetu, aby existoval v nemennom poriadku.Symbolizuje všetko novodobé, taktiež neobvyklé, originálne. Zvláštnostitejto planéty korešpondujú so zvláštnosťami jedincov narodených vznamení Vodnára. Týto ľudia mávajú obyčajne hlbokú, komplikovanúpovahu, čo môže spôsobiť, že ich okolie často nechápe. Túžia poslobode, majú predpoklady k zvýšenej vnímavosti a intuícii, ktorá saprejavuje hlbšie než u iných ľudí. Veľmi výraznou črtou je ich veľkázvedavosť, fascinuje ich všetko nové, pokiaľ ich to neomrzí. Obyčajnebývajú skromní a málokedy usilujú o prevahu nad druhými. Nemajú radikeď sa niekto pokúsi radiť im, ako by mali myslieť alebo jednať,vždy sana všetko snažia prísť sami a nesnažia sa svoje myšlienky vnucovaťiným. Vodnára ťažko donútite, aby jednal proti svojmu presvedčeniu.Dalo by sa povedať, že Vodnár je synonymom pre sebavyjadrenie. Voľnosťmilujúci Vodnár dokáže byť neobyčajne zábavný, originálny, ale tiežjemný, súcitný a zakríknutý. Žije budúcnosťou, odmieta obmedzeniaminulosti. Pre týchto ľudí veľa neznamenajú autority, zavrhujúkonvencie a zvyklosti. Sú to rodení oportunisti a idealistami do špikukosti. Najradšej by všetky svoje sny a ideály okamžite zrealizovali,chýba im trpezlivosť. Jednou z ich lepších vlastností je zmysel prespravodlivosť. Nelákajú ich všemožné predmety blahobytu a materiálnebohatstvo, pre iných ľudí tak nevyhnutné. Vodnári milujú spoločnosť aradi sa obklopujú kruhom dobrých priateľov. Sú zväčša kedykoľvekochotný poskytnúť pomocnú ruku.

 

Muž

Muž narodený v znameníVodnára sa zamilováva často, no stále hľadá dokonalú lásku. Je dosťnáročný a spravidla než ho začne žena vzrušovať fyzicky, musí tonajskôr zaiskriť duševne. Zväčša si dáva načas, kým vás prvý krátpobozká. Je veľmi spoločenský, otvorený a zvedavý partner. Manželstvusa väčšina Vodnárov vyhýba tak dlho, dokiaľ je to možné. Stále mápochybnosti, či ste práve vy tá pravá. Naviac sa zle prispôsobujedruhým a len veľmi nerád sa necháva k niečomu nútiť. Žena, ktorá si hochce pripútať, to bude mať dosť ťažké. Napriek tomu že sa Vodnárichovajú priateľsky, a prejavujú záujem, v skutočnosti si veľmi dlhoudržujú istý citový odstup. Dostať sa im pod kožu môže byť skutočneveľmi ťažké, prílišná ľudská blízkosť im niekedy robí problém. Túžia poblízkosti zdielanej z iným človekom, no často sa jej vydesia a vzťahukončia, alebo sa len stiahnu spať. Práve z dôvodu pripomínania sislobody, Vodnári radi flirtujú, no ich vnútorná morálka im zväčšanedovolí prekročiť únosnú mieru a byť neverný. Ani so žiarlivosťou tonezvyknú preháňať. Budú vám dôverovať, pokiaľ sa vo vás nesklamú. Trebapočítať s tým že ich chovanie býva často nevyspytateľné, veľmi rýchloprehadzujú výhybku, začo môže ich vládnúca planéta Urán. Rovnako mužiaj ženy narodené v tomto znamení sa vedia zachovať chladne abezohľadne, často konajú unáhlene a bez rozmyslu. Dokážu pretrhávaťputá bez zjavného dôvodu. Ich nálady sa môžu meniť veľmi nečakane.Vzťah s Vodnárom býva spravidla náročnejší než s inými znameniami, alepre tolerantných a sebavedomých jedincov ktorý nebudú obmedzovať jehovoľnosť a potrebu nezávislosti, je to skvelý partner a navyše sa s nímvďaka jeho duchaplnosti určite nebudú nudiť.

 

Žena

Ženskosť je pre nichčasto niečo ako slabosť, nechcú byť podriadené mužom. Viac ako vyzývavésprávanie čakajte od nich racionálny vecný prejav a široký rozhľad.Táto žena nechce byť partnerom príliš zväzovaná, má plno energie, veľanápadov, stále musí niečo robiť a má tendenciu mnoho závažných vecíúplne bagatelizovať. Ženu v znamení Vodnára by si nemal vyberať ten,kto hľadá oddanú bábiku, ktorá bude obdivovať mužove prednosti avytvárať teplo domova. Prevažná väčšina žien narodená v tomto znamení vsebe nezaprie silné emancipačné sklony. Vytvoriť harmonický vzťah soženou Vodnárom je možné vtedy, pokiaľ jej poskytnete dostatočnýpriestor, aby sa mohla realizovať všetky svoje plány, a popritom saslobodne venovať svojim záujmom a priateľom. Od vás bude očakávaťlásku, úctu a pochopenie. Ak ste skôr ten typ, ktorý rád presedí kľudnévečeri vo dvojici v teple domova, môže sa stať že vaše úplne odlišnéživotné štýly skôr či neskor vyústia v skončenie vzťahu. Tiež by stemali vedieť, že najrýchlejší spôsob, ako túto ženu stratiť, je prejaviťžiarlivosť či majetnické sklony, alebo byť prehnane kritický askostnatený v chápaní a jednaní.

 

Vzťahy

Vodnári priťahujúostatných svojou inteligenciou, duchaplnosťou a určitou výstrednosťou avoľnomyšlienkárstvom. Nadovšetko milujú voľnosť a slobodu, iba tak samôže realizovať ich často bádateľský potenciál. Vodnár sa vie zamilovaťčasto a rýchlo, stále hľadá vysnenú a dokonalú lásku. Býva zdržanlivý anerád dáva najavo svoje city. Toto znamenie sa vyznačuje hrdosťou adokonalým sebaovládaním,citové prejavy považuje za slabosť. Pretožemiluje slobodu, hľadá v partnerskom vzťahu skôr priateľstvo založené naobojstrannom súzvuku než lásku. V manželstve bývajú títo ľudia obyčajneverní, oddaní a spravidla po dlhom váhaní si vyberajú jedného partnerana celý život. I keď nie sú imúnni voči žiarlivosti, väčšinou junepriznajú. Vodnári určite nebudú patriť k najromantickejším milencom.Kto túži po záplave vrelého citu a vášnivej láske, mal by sa radšejzistiť či v hĺbkovom horoskope ich partnera – Vodnára sú na topredpoklady od aspektov iných planét.

Najvhodnejší partneri: Vodnár, Baran, Blíženci, Váhy, Strelec

Najnevhodnejší partneri: Býk, Lev, Škorpión

 

 
kategorie: Horoskopy všeobecne
vložil: theyaers
Permalink ¤


0 Komentáře: