Generační vývoj ženy   06.Květen 2007


Žena stará 18 až 21 let je jako Afrika nebo Austrálie. Jenapůl objevená, divoká, a
přirozeně krásná i se svou džunglí v úrodných deltách.

 Ve věku 21 až 30 let je žena jako Amerika nebo Japonsko.Zcela odkrytá, velmi dobře
vyvinutá a otevřená obchodu zejména s komoditami jako jsoupeníze a auta.

 Mezi 30. a40. rokem je žena jako Indie nebo Španělsko.Velmi žhavá, uvolněná a vědomá
si své vlastní krásy.

 Mezi roky 40 a 45 je žena jako Francie nebo Argentina. Válkami snadbyla napůl
zničena, ale pořád ještě může poskytnout vřelá a žádoucímísta k návštěvě.

 Žena stará 45 až 50 let je jako Jugoslávie nebo Irák.Prožila si své válečné útrapy a
teď splácí minulé chyby. Masivní přestavba je bezpodmínečněnutná.

 Ve věku mezi 50. a 60. rokem připomíná žena Kanadu nebo Rusko. Velmirozlehlá, tichá
a s nekonečnými hranicemi. Přes to všechno její ledové klimanechává chladným každého
muže.

 Mezi 60 a70 lety života je žena jako Anglie nebo Mongolsko. Má slavnou minulost, ale
žádné vyhlídky na podobnou budoucnost.

 Po 70.roce už žena připomíná Albánii nebo Afghánistán. Každýví, kde leží, ale nikomu
se tam nechce.

napsal/a: BEPinka 19:12 | Link


Komentáře

« Domů | Přidej komentář