25.Listopad 2007,19:58

1. Každý je svobodný a s každým se má stejně zacházet.

2. Všichni jsme si rovni bez ohledu na rozdíly v barvě pleti, pohlaví, náboženství či jazyka.

3. Každý má právo na život, a to ve svobodě a bezpečí.

4. Nikdo nemá právo zacházet s jiným jako s otrokem nebo přímo někoho učinit svým otrokem.

5. Nikdo nemá právo nikoho mučit nebo s ním krutě zacházet.

6. Každý má právo na rovnoprávně postavení před zákonem.

7. Zákony platí stejně pro všechny, musejí být používány stejně vůči všem.

8. Každý má právo na právní pomoc, pokud jeho práva nejsou respektována.

9. Nikdo nemá právo nespravedlivě uvěznit jiného nebo ho vyhnat z jeho vlastní země.

10. Každý má práv na spravedlivé a veřejné jednání před soudem.

11. Každý musí být považován za nevinného, pokud jeho vina není prokázána.

12. Každý má právo žádat o pomoc, jestliže ho někdo obtěžuje, avšak nikdo nesmí bezdůvodně vstupovat do cizího domova, otevírat druhému dopisy nebo zneklidňovat jeho nebo jeho rodinu.

13. Každý má právo cestovat, jak chce.

14. Každý má právo odejít do jiné země a žádat tam o ochranu, pokud je ve slastí zemi pronásledován nebo v nebezpečí, že bude pronásledován.

15. Každý má právo na státní příslušnost. Nikdo nemá právo zabránit jinému, pokud si to  přeje, změnit státní občanství.

16. Každý má právo uzavřít sňatek a mít rodinu.

17. Každý má právo na vlastní movitý i nemovitý majetek.

18. Každý má právo na praktikování i zohledňování všech hledisek vlastního náboženství i na jeho změnu podle svého přání.

19. Každý má právo říkat, co si myslí, podávat i dostávat informace.

20. Každý má právo účastnit se jednání a pokojných shromáždění.

21. Každý má právo pomáhat vybrat vládu své země a účastnit se jí.

22. Každý má právo na sociální zabezpečení a na možnost rozvíjet své schopnosti.

23. Každý má právo pracovat za spravedlivou mzdu v bezpečném prostředí a být členem odborové organizace.

24. Každý má právo na odpočinek a volný čas.

25. Každý má právo na přiměřenou životní úroveň a lékařskou péči v nemocnici.

26. Každý má právo chodit do školy.

27. Každý má právo účastnit se kulturního života své komunity.

28. Každý musí respektovat  ,,sociální řád´´  nezbytný pro dosažení uvedených práv.

29. Každý musí respektovat práva druhých, společnost a veřejný majetek.

30. Nikdo nemá právo zrušit jakékoliv právo uvedené v této Deklaraci.

 
vložil: Lenulka.33
Permalink ¤


0 Komentáře: