19.Březen 2009

Z těchto stránek

Tzn. "perník"je česká a hodně nebezpečná droga.
Upřímně radím každému, kdo s ní jestě neměl co do činění, ať se jí radsi vyhne.
Stavy jsou po ní sice dost dobry, ale následky nestojej za to. K tomu se jestě dostanu.

Tato droga byla sice vynalezena v Číně pro vojenské účely, ale pořádně se rozmohla právě až v bývalém Českoslovesku. Číňani chtěli vyrobit látku, která by se podala vojákům před útokem a způsobila maximální vybuzení jejich sil při současném částečném otupění smyslu sebezáchovy. Z toho vyplývá, že pervitin je droga stimulační. To znamená, že člověk má pocit, jakoby měl více sil, odpadává únava. Pod jejím vlivem je schopen vyšších výkonů skoro ve všech oblastech. Její účinky by se daly přirovnat ke kokainu, který je ale slabší co se účinků týče.

pernik

Návyk
Další nebezpečí hrozí v jeho návykovosti. Závislost na pervitinu je těžká, provází ji stihomam (dotyčný má neustále pocit, že je sledován, kontroluje z okna pohyb na ulici ve strachu z příjezdu policie apod.). Může být poměrně zvládnuta, např. dívka si bere pouze jednu dávku ráno, aby jí pomohla překonat pracovní zátěž a v noci normálně spí, může ale dojít až k hnijícím končetinám rozpíchaným nesterilními jehlami. Perník nezpůsobuje fyzickou závislost jako heroin, ale psychickou, která není zas tak o moc lepší. Psychická závislost se nesmí podceňovat. Každý si říká, že to jen zkusí a nemůže se mu nic stát. Pravda je, že pokud se mu rovnou při tom prvním vyzkoušení nepodaří zažít peklo, pak to jistě dříve nebo později zkusí znovu a do psychické závislosti se dostane. Potom přichází vždy období, kdy člověk "frčí". V praxi to vypadá tak, že si perník dává nejprve občas při různých vhodných příležitostech. Sám sobě přitom tvrdí, že má všechno pod kontrolou. Snaží se to obvykle tvrdit i svým známým, kteří jsou do situace zasvěceni. Pokud tito známí sami neberou, pak mu samozřejmě nevěří a obvykle se mu snaží vysvětlit, že to s ním jde zkopce. Dotyčný ovšem má důvěru sám v sebe a nedá si poradit, protože podle něj je vše pod kontrolou. Dříve nebo později dochází k odcizení od bývalých přátel. Tuto závislost není jednoduché porazit a jen velice málo jedinců neskoncilo ještě hůř.

Chemie
Pervitinje zástupcem širší skupiny amfetaminových drog, resp. derivátů základní stimulační látky-amfetaminu. Je pravda, že jeho výroba není příliš složitá. jako vstupní produkt slouží jiná stimulační látka, efedrin, který lze získat z různých kompozitních léků. Po extrakci jej pak lze za pomoci louhu, červeného fosforu a dalších chemikálií změnit na metamfetamin. Je pravda, že potřebné chemikálie lze poměrně snadno získat a že vybavení pro "var" se skládá z nejjednodušších pomůcek, jako je teploměr či průmyslovky. Pervitin je nabízen k prodeji na nejrůznějších místech za cenu kolem 800 až 1000 Kč za gram(10 až 15 běžných dávek). Již prostým pohledem, bez nutnosti chemické analýzy, je ale často patrno, že se o čistý produkt nejedná. Nejrůznější zabarvení produktu do žluta či fialova svědčí o příměsích jodu či jiných látek, tedy o nedokonalém čištění nebo o tom, že konečného produktu vůbec nebylo dosaženo a je nabízen pouhý "mezistupeň". Tohle je právě výsledkem zjednodušování, které vede k přesvědčení, že tuto drogu je schopen vyrobit každý, kdo si sežene "recept". Riziko poškození organismu těmito nečistými drogami je zvyšováno tím, že velká většina začátečníků volí na základě příkladu jako cestu první aplikace vpich do žíly.

Po požití
Člověk je velmi hovorný, zvládá náročnou duševní práci (alespoň subjektivně). Závislé osoby používaly 3 až 5x denně perorálně 20 - 50 mg, při tazích se MA aplikoval každé dvě hodiny do žíly i několik dní. Používá se 100 - 300 mg, ale jak tah pokračuje, dávka stoupá. Při chronickém zneužívání se objevuje neklid, halucinace, psychóza. Při předávkování je pociťována těžká bolest v hrudníku a dochází k bezvědomí na 1 až 2 hodiny.

Vložil: Pikokoe ¤


Komentáře (1):
  • 07.11.2017 22:49:16, Občan

    Ani náhodou v Číne, ale v Japonsku bol pervitín vynájdený. Konkrétne chemikom Nagayoshi Nagai.