28.Září 2008,17:10
David Eden Lane (* 2. november 1938, Woden, Iowa; † 28. máj 2007, väznica Terre Haute) bol americký filozof a aktivista. Zastával názory bieleho nacionalizmu a prežitia bielych ľudí. Sformuloval slávnych 14 slov o potrebe ochrany budúcnosti bielej rasy. Bol členom Ku-klux-klanu a stál pri zrode hnutia Bruders Schweigen, ktorého cieľmi boli oslobodenie bielych ľudí od sionizmu, vytvorenie domoviny pre bielu rasu a obnova morálnosti a kultúry (naproti materializmu a konzumizmu).Skupina bola vyhlásená za teroristickú a jej členovia postupnepozatýkaní. Lane bol odsúdený na 190 rokov odňatia slobody a zomrel voväzení. David Lane a jeho 14 slov sa stalo ikonou probieleho hnutia nacelom svete.

Rané detstvo

David Lane sa narodil 2.októbra 1938 v mestečku Woden v štáte Iowa,USA. Mal dvoch starších súrodencov (brata a sestru) a jednu mladšiusestru. Ich rodina sa čoskoro rozpadla a všetky štyri deti skončili vsirotinci. David mal vtedy 4 roky. Všetci súrodenci sa spolu s matkouopäť zišli až v roku 1979.

Čoskoro si Davida adoptovala rodina luteránskeho kňaza, s ktorou prežil relatívne pokojný zvyšok detstva a mladosť.

Mladosť

Po ukončení strednej školy sa osamostatnil a začal pracovať akoelektrikár. Rok na to sa prvý raz oženil, aj keď vzťah sa čoskororozpadol (k prvej manželke Mary Lou si však zachoval pozitívny vzťah).Hoci už odmalička cítil, že niečo v systéme je zlé, svoj definitívnyobrat datoval niekde okolo roku 1978, kedy sa rozhodol, že musí začaťkonať niečo proti masmediálnej bariére, ktorá podľa neho jednohlasnešírila dekadentné myšlienky.

Začiatok aktivity

V tomto období napísal a začal šíriť leták „Smrť bielej rasy“, vktorom varoval bielych ľudí pred krutou demografickou realitou. Neskôrsa živil ako realitný maklér, bola mu však odňatá licencia, keďžeodmietal predávať pozemky v bielych štvrtiach černochom a tak umožňovaťstratu jedinečnosti rasovým miešaním. K tomu povedal: „Ako vidieť, v USA musí človek zrejme zrádzať svoju rasu, ak chce pracovať.“

David Lane v mladších rokoch.
David Lane v mladších rokoch.

Následne nastúpil do práce v poisťovacej spoločnosti, kde malneobmedzený prístup ku fotokopírke. Takto si každé ráno privstal, abyrozmnožil 500 – 1 000 kópií letáku „Smrť bielej rasy“ denne. Cezobedové prestávky a po večeroch behal po celom Colorade a umiestňovalich do kníh v knižniciach, obchodov, schránok či za stieračeautomobilov. Spolu s kamarátmi zozbieravali reklamné noviny, ktoré bolizadarmo k dispozícii v obchodných centrách, po nociach k nim gumoupripevňovali letáky „Smrť bielej rasy“ a cez víkend ich doručovaliľuďom. Zaobstarali si aj mapy Colorada a naplánovali si postupnedoručiť leták do všetkých domov v tomto štáte.

V roku 1981 sa Davida Lanea zrejme pokúsili zavraždiť, nopodarilo sa mu vyviaznuť. Polícia však zabavila množstvo literatúry apropagačných materiálov, aj keď ich obsah nebol v rozpore so zákonmiplatnými v Spojených štátoch. Hoci si uchránil holý život, masmédiáDavida Lanea tak zdémonizovali, že už nikdy si nenašiel riadnezamestnanie. Kvôli tomuto tlaku sa rozpadlo aj jeho druhé manželstvo,ktoré trvalo už 12 rokov. Lane však ďalej v rámci svojich možnostíšíril osvetu. Rozhodujúcim zlomom v jeho živote bolo stretnutie s Robertom Jayom Mathewsom v lete 1983.

Bruders Schweigen

Mathews si Lanea ihneď získal svojou charizmou, prirodzenouinteligenciou a odhodlaním. Názorovo si boli veľmi blízki a vecinabrali rýchly spád. 22. septembra 1983 sa v Metaline Falls u RobertaMathewsa zišla skupina deviatich mužov, ktorým nebola ľahostajnábudúcnosť ich rasy. Posadili sa do kruhu, v strede ktorého bolo usadenébiele dieťa a zaradom prisahali vernosť svojej rase a na budúcnosť tohodieťaťa, ktoré symbolizovalo všetky biele deti na svete.

Takto bolo založené hnutie Bruders Schweigen(Bratia mlčia), čo malo symbolizovať, že miesto slov volia činy, ktorébudú hovoriť za nich. Toto hnutie je ale viac známe pod názvom TheOrder. Za cieľ si dalo oslobodenie bielych ľudíod cudzej nadvlády, odstránenie dekadentných vplyvov v spoločnosti(homosexualita, neopodstatnené potraty, drogy...), zrušeniekapitalizmu, konzumizmu a navrátenie kultúry a poriadku do bielychkrajín.

Počiatočné aktivity The Order sa zamerali na získavanieprostriedkov, ktoré by umožnili ďalší rozvoj hnutia. Prvým príjmom bolonecelých 400 dolárov získaných vylúpením porno obchodu vo Washingtone.Ďalšie prostriedky boli takisto získavané predovšetkým od nemorálnychinštitúcií ako sexshopy, herne, kasína a pod. a tiež svojpomocnýmvyrábaním peňazí. Ešte v roku 1983 vylúpili členovia The Order banku vSeattli, čo im prinieslo 25 000 dolárov. V marci 1984 bombovým útokomna divadlo v tom istom meste (ktorý však naplánovali tak, aby spôsobilčo najmenšie škody a nikoho nezabil) odpútali pozornosť a podarilo saim ukradnúť 500 000 dolárov z bankového transportéra na vedľajšomparkovisku.

Najväčším výkonom bolo ale prepadnutie obrneného auta primestečku Ukiah v Kalifornii – vyniesol The Order 3,8 milióna dolárov,čo je najvyššia čiastka kedy ulúpená z bankového vozidla.

Čo tieto činy líšilo od klasických zločinov je, že ichpáchatelia nechceli zbohatnúť, nechceli tieto prostriedky pre svojosobný prospech, ale ďalej ich reinvestovali do iných aktivít: na nákupvozidiel a výstroje, na zriadenie výcvikových táborov v štátoch Idaho aMissouri, na distribúciu letákov a propagačných listov, či ich posunulispriateleným organizáciám. Vysvetľovali si to tak, že len oslobodzovaliľudové vklady a prostriedky, ktoré banky a vláda získalivykorisťovaním, úžerníctvom a nespravodlivými daňami.

V júni 1984 bol pred svojím domom 13 strelami zavraždený Alan Berg, kontroverzný židovskýmoderátor jednej denverskej rádiovej stanice. Lane o ňom napísal,že tobol protibiely extrémista, ktorého nenávistné výlevy však masmédiá vždyuhladili. Po jednej návšteve Izraela vraj povedal: „Tentoraz židiaovládnu svet, alebo ho odpália.“ David Lane síce vyslovil potešenie nadjeho smrťou, ale rázne zamietol, že by sa na tomto čine spolupodieľal.Najväčšie tresty dostali členovia hnutia práve v súvislosti s toutovraždou, hoci vlastne jediný dôkazový materiál poskytli svedectvázradcov, ktorí svoje výpovede počas procesu podozrivo menili.

Pri akcii Ukiah Robert Mathews na mieste činu stratil pištoľ,ktorá priviedla FBI na stopu. Približne v tom istom čase bol iný členBratstva, Thomas Martinez, chytený pri platení falošnými peniazmi (voFiladelfii, Pennsylvánia). Zradne súhlasil, že sa stane informátoromFBI. Agentov doviedol na stretnutie s Robertom Mathewsom a ďalšímčlenom The Order Garym Yarbroughom v Portlande, Oregon. RobertoviMathewsovi, hoci ho postrelili do ruky, sa podarilo ujsť. Predtým eštedaroval milosť jednému agentovi, ktorého len zranil, hoci ho moholzabiť. Gary Yarbrough bol však zadržaný. Robert Mathews oľutoval svojuchybu a prílišnú milosrdnosť, ktorá sa stala osudnou jeho kamarátovi.

Následne FBI Mathewsa prenasledovala až do jeho sídla naWhidbey Island v štáte Washington, kde 36 hodín sám vzdoroval jednotkámSWAT, BATF aj americkému námorníctvu. Nakoniec zahynul v plameňochsvojho domu, ktorý sa po početných zásahoch strelami z vrtuľníkavznietil. Bolo to 8. decembra 1984.

V dezintegrovanom hnutí sa prejavilo čoraz viac oportunistov azradcov a jeho členovia boli postupne zatýkaní. David Lane bol zajatý31. marca 1985 v Severnej Karolíne, kde plánoval ďalšie akcie TheOrder. Richardovi Scutarimu sa podarilo unikať až do apríla 1985 a stalsa tak posledným členom The Order, ktorý ostal na slobode.

Procesy

Udalosti, ktoré obkolesovali procesy s Davidom Laneom (ale ajostatnými členmi The Order), budia vážne podozrenia z manipulácieprocesov. David Lane bol súdený viackrát.

V Seattli bol Lane súdený za „porušenie občianskych práv AlanaBerga“ a tiež za „sprisahanie smerujúce k porušeniu práv Alana Berga“.Jeho právnik tu odmietol prezentovať obhajobu podľa predstáv svojhoklienta. Porota bola v niektorých momentoch vykázaná z miestnosti,často počas kľúčových okamihov Laneovej obhajoby. David Lane, hocineexistovali žiadne priame dôkazy, bol v oboch prípadoch odsúdený namaximálnu výšku trestu: 20 rokov, ktoré si mal odsedieť postupne (tedadokopy 40 rokov).

O dva roky neskôr bol Lane obvinený aj za „sprisahaniesmerujúce k porušeniu práv Alana Berga, pretože bol žid a mal prácu“.Lane to považoval za porušenie právnej zásady ne bis in idem(nikto nesmie byť súdený dvakrát za ten istý čin), garantovanú ajpiatym dodatkom Ústavy Spojených štátov amerických, keďže evidentneišlo o trojnásobné súdenie za ten istý čin.

Na súde v Denveri sa Lane snažil dokázať, že sa na Bergovejvražde nemohol nijako podieľať, nakoľko v čase Bergovej smrti bol upriateľky vo Wisconsine. Požiadal svojho právnika, aby predvolal jehopriateľku ako svedkyňu, že v čase vraždy bol v úplne inom štáte. Jehopridelený obhajca (Žid menom Bender) mu však „s ľútosťou“ oznámil, žekrátko predtým, ako mohla byť predvolaná, mala smrteľnú nehodu.

Lane ďalej navrhol, aby im autobusová spoločnosť zaslalavýpisky z jeho lístkov, keďže do Wisconsinu cestoval autobusom. Benderpovedal, že sa na to pozrie, no o pár týždňov budova, kde si autobusováspoločnosť skladovala archívy, vyhorela. Bolo to predtým, než stihlikópie lístkov byť zaslané Laneovi na obhajobu. Pri inej príležitostibol zase Lane varovaný aby spolupracoval, inak... Keď to odmietol,krátko na to jeho brat zomrel počas „nehody“ za podozrivých okolností.Lane sa o tom vyjadril: „Celý proces bol zinscenovaný lepšie ako Shakespearova hra.“

V Denveri bol Lane odsúdený, tentoraz na 150 rokov s tým, žetrest sa mu opäť pripočítal k predošlým. To činilo dokopyastronomických 190 rokov, teda ekvivalent niekoľkých doživotí.

Posledným procesom s Davidom Laneom bol súd vo Fort Smith, kdebolo 14 ľudí tu obvinených z „poburovania“. Keďže David Lane už neveriladvokátom prideleným štátom, rozhodol sa obhajovať sám. Aj iní členoviaThe Order sa obhajovali svojpomocne. Títo vo svojich prejavoch označilisystém za imorálny, argumentujúc prirodzeným aj biblickým právom. KeďDavid Lane vo svojej záverečnej reči označil štátnych žalobcov zapredstaviteľov zvrátenosti, porota bola viditeľne znechutená. Všetci 14obžalovaní boli zbavení viny.

Ťažisková časť dôkazového materiálu pre vraždu Alana Bergapozostávala zo svedectiev bývalých členov hnutia, ktorí zradne svedčiliproti svojim. Hoci podľa vlastných výpovedí spáchali zločiny, za ktoréby si zaslúžili v niektorých prípadoch aj trest smrti, vyviazli naľahkoa ako neskôr Lane spomínal, mnohí z nich dokonca dostali finančnéodmeny za svoje „svedectvá“.

David Lane s poslednou manželkou Katjou.
David Lane s poslednou manželkou Katjou.

Boj až do konca

Počas svojho vyše 20-ročného pobytu vo väzení s najvyšším stupňomstráženia David Lane pokračoval vo svojom boji. Venoval sa najmä štúdiuhistórie, filozofie a náboženstva. Do hĺbky prepracoval svoje učenie apublikoval desiatky esejí či básni. Písal aj texty pre hudobné skupiny,napr. Prussian Blue alebo text k piesni Ode to Bob Mathews nahratou skupinou Buldok.Niektorí ho považovali za ešte nebezpečnejšiu hrozbu systému, než bolpred svojím zajatím. Až do konca života bol plodným autorom a písaltraktáty na vysokej štylistickej úrovni.

V roku 1994 sa oženil s Katjou Lane a v spolupráci s ďalšímnacionalistom, Ronom McVanom prevádzkovali spoločnosť 14 Word Press avydali viacero publikácií. Písal aj texty pre hudobnú skupinu Prussian Blue.

David Lane zomrel 28. mája 2007 vo väznici Terre Haute v štáteIndiana, USA. Teoreticky mohol byť prepustený najskôr 29. marca 2035.

Filozofia Davida Lanea

David Lane mal dar stručného a jasného vyjadrovania. To, na čo inípotrebujú stovky strán a píšu knihy celý život, on dokázal vyjadriť vzopár princípoch a logických vetách. Ako hovoril: „Pravda vyžaduje len málo vysvetľovania. Najvyššie princípy sa odhalia v stručnosti.“ Vychádzal predovšetkým z prírodných zákonov a zdravého rozumu. Súhrnne svoje učenie zhrnul najmä v diele 88 predpisov.

Centrálna téza filozofie Davida Lanea je zhrnutá vo vete: „Nechje ľudské ponímanie Boha, bohov alebo hybných síl vesmíru akékoľvek,prírodné zákony sú výtvorom tejto sily, a teda aj jej úmyslom.“ Akeďže najvyšším prírodným zákonom je zachovanie svojho druhu, z tohovyplýva legitimita 14 slov: „We must secure the existence of our peopleand a future for White children.“ („My musíme zabezpečiť existenciunašich ľudí a budúcnosť bielych detí.“).

Tento princíp Lane dokladá početnými príkladmi: v celejprírodnej ríši každý dbá na zachovanie svojho rodu, pričom víťazia tínajlepší, a tak je rasa či druh posilňovaný. Toto je podľa neho zjavneúmyslom Prírody a na to musíme nadviazať, ak len nechceme zaniknúť.

Rôzne živočíšne druhy sa často môžu navzájom zmiešavať (napr. vlky a šakaly, či tigre a levy [1])a mať aj fertilné potomstvo, vo voľnej prírode však tak nerobia; ažumelé podmienky ako zajatie ich môžu k tomu priviesť. David Lane toprirovnával k súčasnému stavu sveta, ktorý je podľa neho skazený atento chaos je zapríčinený porušovaním prírodných zákonov. Rasovémiešanie podľa Lanea likviduje jedinečnosť rasy. Preto David Lane vždyučil bielych ľudí, nech si ochraňujú svoje dedičstvo, civilizáciu anech zabezpečia dobrú budúcnosť pre svoje deti. Nikdy nekázal nič onenávisti voči iným rasám, dokonca ju pokladal za nesprávnu.

Čo sa týka náboženského presvedčenia, David Lane bolzakladateľom nového učenia, ktoré nazval wotanizmus. Nadväzoval napôvodné európske náboženstvá a bol založený na prirodzených zákonoch.Základy jeho učenia sú prakticky totožné s Laneovou filozofiounačrtnutou vyššie. Hoci David Lane často kritizoval kresťanstvo, ktorépokladal za bielej rase cudzie náboženstvo, mal dobré vzťahy s mnohýmikresťanmi.

Odkaz

Na osobu a činnosť Davida Lanea existujú veľmi rozporuplné ohlasy.Pre americký systém je to zločinec, pre jeho stúpencov muž vznešenéhoslova a veľkých činov. Za svoj život si David Lane získal srdciamnohých obetavým bojom, ktorému obetoval všetok svoj čas, energiu aprostriedky a vlastný osobný prospech kládol až pod všeobecné dobro.David Lane a jeho 14 slov sú jedným z najvýznamnejších symbolovprobieleho hnutia. Na druhej strane, pre väčšinu ľudí je predovšetkýmvplyvom pôsobenia médií extrémistom či teroristom.

Predstavitelia systému si uvedomujú, že proti takémuto odhodlaniu prakticky neexistuje obrana: „Svojučinnosť vykonávali bez odpočinku a bez ohľadu na materiálne náklady.Svojej pseudomorálnej vízii obetovali všetko. Jedná sa teda onajnebezpečnejší druh extrémizmu, ktorý je kvôli konzistencii jehozvráteného videnia sveta len veľmi ťažké zastrašiť alebo inakneutralizovať.“ – píše sa v časopise Kriminalistika 4/2002, štvrťročne vydávanom Ministerstvom vnútra ČR .

Myšlienky Davida Lanea

 • My musíme zabezpečiť existenciu našich ľudí a budúcnosť bielych detí.
 • Ak zákony ľudí nariaďujú smrť rasy, zákony Prírody vyžadujú vzburu.
 • Ľudia, ktorí dovolia inej rase žiť spoločne s nimi, zaniknú,pretože nevyhnutným výsledkom rasovej integrácie je kríženie rás medzisebou, ktoré ničí jedinečnosť a exkluzivitu rasy.
 • Politické a ekonomické systémy môžu byť ľuďmi zničené a obnovené, no zánik rasy je večný.
 • Nie je konštruktívne nenávidieť ostatné rasy, alebo dokonca zmiešané rasy. No separácia je podmienkou zachovania rasy vlastnej.
 • Tí, ktorí v demokracii ovládajú médiá, a tým aj názory voličov, majú moc, o akej mohli králi a diktátori len snívať.
 • Rešpekt musí byť zaslúžený; nemôže byť vynútený ani automatický.
 • Neexistuje žiadna väčšia motivačná sila než istota, že konáme správne.
 • Pravda sa neobáva skúmania.
 • Materializmus nevyhnutne ústi do prehnanej a zbytočnejkonzumnosti, ktorá zase vedie k znásilňovaniu prírody a ničeniuživotného prostredia. Je to neprirodzené. Ozajstní strážcovia národamusia byť úplne nenakazení materializmom.
 • Funkciou obchodníkov alebo predavačov je zaistiť metódyvýmeny. Obchodník, ktorý podporuje zbytočnú konzumáciu a materializmus,nesmie byť tolerovaný.
 • Bojujem „Pretože krása bielych árijských žien nesmiezmiznúť z tohto sveta.“ – to je moje osobné heslo a hlavná motivácia.Od začiatku som mal zvláštny vzťah so ženami našej rasy, niečo, čopresahuje čisto sexuálnu rovinu.
 • Akékoľvek náboženstvo alebo učenie, ktoré popiera základné zákony vesmíru, je falošné.
 • Najúprimnejšou formou modlitby je splynutie s Prírodou– nezáleží na hovorenej forme. Choď na osamelé miesto, najlepšie navrchol kopca alebo hory a za čistej, hviezdami osvetlenej noci,rozjímaj o majestátnosti a poriadku nekonečného makrokozmu a ozložitosti rovnako nekonečného mikrokozmu. Uvedom si, že si na jednejstrane len bezvýznamný s ohľadom na veľkosť kozmu a na druhej stranepotenciálne cenný, ak sa chápeš ako článok reťaze osudu. Tam začnešrozumieť, ako hrdosť a samostatnosť môže súčasne existovať s rešpektoma úctou. Tam nájdeš harmóniu s Prírodou a s harmóniou príde sila, miera istota.
 • Svetský systém sily chráni a podporuje náboženstvo, ktoréučí o posmrtnom živote. Tak sú ľudia vychovávaní zanechať svojej obranypred predátormi tohto sveta.
 • Niektorí hovoria, že pero je mocnejšie ako meč. Snáď áno. Ale pero bez zbrane stráca na autorite.
 • Tyranie učia čo si myslieť, slobodní ľudia sa učia ako myslieť.
 • Sebadisciplína je znakom vznešeného človeka.
 • Neozbrojená a nemilitantná spoločnosť bude zotročená.
 • Rozdiel medzi teroristom a vlastencom je v kontrole nátlaku.
 • Demokracia, ktorá je legálna, je málokedy morálna a tá, ktorá je morálna, je väčšinou ilegálna.
 • Jedna z hodnôt človeka je jeho veselá myseľ voči nepriazni osudu.
 • Iba blázon posudzuje ostatných podľa ich slov. Múdry človek posudzuje ostatných podľa ich činov a výkonov.
 
kategorie: História, osobnosti
vložil: bloody_miss
Permalink ¤
25.Září 2008,16:58
Narodil se léta 1957 v Poulton-le-Fylde v Lancashire v Anglii. IanStuart Donaldson se stal kmotrem rasistické hudby po celém světě.
Vyrůstal v sousedním Blackpoolu, kde pocítil, že by měl provést něcojiného než se přizpůsobit nudnému světskému životnímu stylu, jenž hoobklopoval. V ranných sedmnácti letech byl tažen ke stylu a kultuřeSkinheads. Když spatřil svého dobrého přítele Grinnyho (John Grinton)hrát v místní kapele jeho srdce si žádalo zformovat svou vlastní.
Jeho první skupina se nazývala Tumbling Dice (padající kostky), kteráhrála převážně cover verze od Rolling Stones a The Who. První nabídkapřišla od Londýnské nahrávací společnosti, ale zbytek kapely se odmítalpřestěhovat do hlavního města a proto se rozešli.
Netrvalo dlouho a Ian založil další skupinu, ale tentokrát s vlivemPunk. Viděl hrát Sex Pistols při jejich prvním vystoupení v Manchesterua byl udiven jejich postojem a agresí. Na začátku roku ´77 bylzformován Skrewdriver a Ian, Grinny, Kev McKay a Phil Walmsley podniklicestu do Londýna, aby zřídili základnu blízko jejich nahrávacíspolečnosti - Chiswick Records. Propagovali svou kapelu pravidelnýmvystupováním s jejich debutním singlem "You´re So Dumb" (ty jsi takhloupý). Při jednom vystoupení vypukl boj, do kterého se zamotal ijeden z fanoušků Skrewdriveru Bob Geldof, což mělo za následek dohru ina pódiu. Skrewdriver získal pověst násilníků a to vyvolalo komerčnípohromu. Výtržnosti propukaly na dalších londýnských místech, tentokráts vlivem obchodní hudby tehdejší současnosti. Díky tomu Skrewdriverztratil dobrý kšeft a sám získal zákaz vystupování po Londýně.
Od té doby to byl namáhavý boj a ačkoli jejich debutní LP získaloskvělé recenze, jejich skinheadský zevnějšek nebyl uvítán hudebnímtiskem a jakákoli podpora se stala téměř nemožná. Na doporučeníChiswick Records, se skupina přesunula do Manchesteru, kde si získalimnoho lokálních fanoušků, ale kvůli jejich pověsti a jejich změně vhudebním stylu zjistili, že je Chiswick odhodil. Pokračovali sami adokonce vytvořili klasický singl "Built Up, Knocked Down" pro místnímanchesterskou společnost TJM. Toto ale fungovalo pouze do konce roku´79, kdy se Skrewdriver rozpadá.
Zpět v Blackpoolu se Ian stal hlavní postavou skinheadské scény, ukteré spatřil spojení s National Front (národní fronta) a později sBritish Movement (britské hnutí), které se stalo opravdovým středemjeho zájmu.


Reforma Skrewdriveru

Přál si přetvořit skupinu pro NF, ale nikdy nedostal nabídku od těch,od kterých to tak vroucně potřeboval. Toto se událo v létě ´82, chvílipředtím než byl v Londýně přesvědčován, aby znovu založil skupinu.Naverboval dva skinheady z jihu Londýna na basovou kytaru a bubny. Dohudebního tisku si dal inzerát na kytaristu. Netrvalo dlouho a vše bylov chodu, zkoušky a nahrávání plus dva tracky pro kompilaci United Skinsa další dva pro velmi populární "Back With A Bang" (zpět s třeskem)maxi-singl.
Tento singl byl velmi dobře přijat, ale začalo se šeptat o tom, žeSkrewdriver byla rasistická kapela. Tisk nemusel čekat déle než dokonce roku, aby tyto zvěsti utvrdil. Skrewdriver hrál pravidelně v 100Clubu a později v ´82 i pro širší veřejnost, kde Ian zdvihl svou pravoupaži a provolal: "Tato píseň se nazývá Tomorrow Belongs To Me"(zítřejší den patří mě). Dav burácel a tak začal pravý odkazSkrewdriveru.


Albert Marriner, kterému je věnována píseň "Sick Society" (zvrácená společnost)

3. května, 19:45 v úterý, 1983 penzista a člen NF Albert Marriner šelna volební mítink National Front, když byl udeřen do hlavy cihlouletící z "převážně černého" davu buřičů. Byli zmobilizováni nezákonnýmivolebními letáky vydanými pracujícími členy rady londýnského správníhoobvodu Haringay. Albert byl převezen do nemocnice, kde den na tozemřel. Policie odmítala vyšetřovat události, které vedli k Albertověsmrti.
Jak by média vyla a křičela kdybychom zavraždili jednoho z nich!

Ian úzce spolupracoval s Národní Frontou, která horlivě využívalapopularitu skupiny; viděla to jako dobrý způsob jak rekrutovat členy.Nahrávací společnost zřídila produkci skupině - nejprve to bylipolitické tracky. "White Power" seslala takovou vlnu skrz hudebníprůmysl, že jakési noviny tvrdili: "Tento singl byl nahrán nejhoršímzlem všech dob". Všechny vystoupení Skrewdriveru byli zakázány a nátlakbyl veden na místech, které se s kuráží ujaly je hostit. Pro NF byl"White Power" velkým úspěchem a díky tomu zvětšili pokrytí své scényvíce kapelami, které se jevili jako Rock Against Communism (rock protikomunismu) žánr. To bylo skutečné živoucí Rock´N´Roll povstání, kdeunderground hnutí vzrůstalo před nosem všech, jenž se pokoušeli hozničit. Skrewdriver udeřil s německou nahrávací společností Rock-o-Ramaa navzdory bombovým výhružkám díky vládní činnosti a tlaku hudebníhobyznysu, spolupráce zůstala silná až do posledních Ianových dnů.
Skrewdriver v roce 1984 vytvořil své druhé LP Hail The New Dawn(zdravím nový úsvit) a zatímco jejich sestava prošla přes různé změny,jejich popularita rostla, nejen v Británii, ale i mezinárodně. NFrozhodla, že jejich pokrytí v Bulldog magazine nebylo dostatečné avypustila časopis White Noise a pod ní jakousi organizaci.


Mučedníci učiní toto

Právě před vytvořením Hail The New Dawn, Ian citoval svou řeč:
"Nejsem typem osoby, abych podlézal a plazil se k bandě bojácnýchpacifistických levičáků a falešným sionistům. Někdo musí být poctivý klidem o jakési víře a zvlášť když jde o přežití naší rasy. Nepochybuji,že každý, kdo vynaloží vlastenecké víry, má udělat černý puntík předsvé jméno a nyní musím říct, že já musím před svým jménem mít masivnípuntík. C'est la guerre,"

Tato poznámka se ukázala být prorokem. Zdálo se, jako kdyby seIanova tvrdá práce začínala vyplácet, když byl zatčen po šarvátce sgangem Afričanů, našel sám sebe odsouzeného 11. prosince 1985 k 12měsícům vězení. Zde jsou některé zprávy z toho, co se stalo:

Joe Pearce v knize - Skrewdriver: Prvních deset let, 1987, str. 37
"Ian a já jsme byli odsouzeni do vězení na dvanáct měsíců. Ianův"zločin" byla obrana sama sebe před útokem skupiny černých, kterým sepodle všeho nelíbil jeho účes. Netřeba říkat, že policie, ve svémoudrosti, upustila od žaloby proti černým, kteří podnítili útok. Nadruhé straně můj "zločin" byl, že jsem si dovolil popsat útoky černých,jako ty, které uvalili na Iana a jeho přítele a spoluobžalovaného DesClarka, v Young National Front magazine nazvaném Bulldog."

David Browne v Sunday Observer (nedělní pozorovatel)
"Pod vedením Iana Stuarta, který byl ve vězení na 12 měsíců v roce 1986kvůli pouličnímu útoku na Nigérijce v oblasti King´s Cross v Londýně,Blood and Honour plánuje procestovat Holandsko, Belgii, Francii,Švédsko a Spojené státy, nejpozději tento rok."

Garry Bushell v Sun, 6. březen 1986
"Stewart, 28 - který si změnil své jméno z Donaldson - slouží 12 měsícůve Waylandském vězení v Norfolku za útok ve West Indian."

Chris Digman v Derby (lokální noviny), 1993
"V roce 1986 byl ve vězení na 12 měsíců za napadení Nigérijské ženy na londýnské ulici."

Skrewdriver-Blood and Honour byl již nahrán, ale bylo to o šest měsícůdříve, než to mohl slyšet. Jestliže si úřady myslely, že Ianovo vězenízastaví jeho postup, zle se zmýlili. Jeho popularita zůstala vysoko apřijímal více pošty než zbytek chovanců. Zatímco byl ve vězení, napsalčlánek pro noviny Národní Fronty a spoustu nových písní, mnoho se jichobjevilo na LP White Rider.
V roce 1987 byl vydán White Rider, což možná byla jeho největší práce;vyjímečná produkce s poměrně lyrickým obsahem. Ve stejné době, jakotento vrcholný úspěch, byl Ian nešťastný ze způsobu jakým NárodníFronta prováděla své věci. Své pocity projevil v písni "The New Boss".NF se pokoušela cenzurovat jeho slova, nesporně v honbě za slušností,kterou si vyprošovali všechny politické strany, která nikdy nebudeNacionálním stranám poskytnutá nynější mediální partou, jestližekatastrofálně neudělají kompromis ve vnímání židů. Tenkrát vedení NFdiktovali, že tam nesmí být žádné "Sieg Heil" a žádné odkazy na"negry". Skrewdriver, Brutal Attack, No Remorse a Skullhead hráli naorganizovaných koncertech NF, které ale nebyli zaplacené a proto takéIan podezříval, že ne všechny peníze, které NF vydělala byly utracenéza hnutí. Tento rok odevzdal dopis se svou rezignací v obou magazínechWhite Noise a National Front.
White Noise byl zhroucen ještě z dalších porážek, ale Ianova pružnostuž byla zase prokázána proč on je Číslo Jedna - plus samozřejmě, žebylo nemnoho lidí, kteří si mohli činit nárok přilepit si na botuIggyho Popa. Blood and Honour byl zformován, ale tentokrát bylaorganizace nezávislá na všech politických stranách a řízena byla lidmispojenými hudební scénou.
Ian odbočoval a rozhodl se vytvořit Klansmena s úmyslem obklopitRock-a-Billy scénu způsobem Skrewdriveru, který měl se skinheads.Klansmen sjednotil různé hudebníky a prokázal velké úspěchy. Projekt byšel mnohem dále, kdyby byl přijmul vhodnou investici od Rock-o-Rama.
Jewish Board of Deputies (židovský výbor zmocněnců) vzdal Stuartovipoctu za "největšího antisemitického muže v Británii" a policisté sepatrně rozhodli, že ho zašijou. Stal se kultem v módní Carnaby Street,když obchody začali být zásobeny jeho záznamy. To bylo policejnízastrašování, které dokázalo příliš mnoho, nicméně Ian sbalil svázavazadla a odešel do Derbyshire. Znovu mohl hrát pravidelně a zakrátkozískal mnoho místních oddaných přívrženců.
Události v Cottbus, Německo

Internacionální reputace skupiny rostla a Skrewdriver byl zvánhrát po celé Evropě a zejména v Německu, kde se stali enormněpopulární. Koncert byl uspořádán v Cottbus v bývalém Východu, kdeslavili Německé sjednocení. Několik dní před událostí byl Skrewdriverzatčen po výtržnostech ve městě. Ian byl propuštěn, ale zbytek skupinyzůstával ve vězení víc než měsíc, navíc byli přesunuti do Moatskévěznice se zvýšenou ostrahou v Berlíně. Příběh byl na titulních místechv novinách po obou stranách Kanálu La Manche a po příjezdu zpět doAnglie, Ian rozšířil nahrávku mini-LP nazvaného "Justice For CottbusSix" (spravedlnost pro Cottbus Six). Zbytek byl propuštěn na kauci aobvinění byli posléze sníženy a po dvou letech zastaveny.
Ian pokračoval v produkci LP Skrewdriveru s přidáním sólových skladebjeho repertoáru. Klansmen a White Diamond byli dvě další kapelyorganizovány Stuartem a míněny jako odlišný projekt oddělený odSkrewdriveru. Rozšiřováním jeho vlivu šel dokonce ještě dál, Ian aStigger uvolnili plné CD akustické klasiky Patriotic Ballads.


Londýn, září 1992: "Bitva u Waterloo"V roce 1992 se myslelo, že profil Blood and Honour potřebujeposílit tak masivní koncert, který byl naplánován. Plakáty reklamujícíWaterloo byli k vidění v každém významnějším Britském městě, kde bylonovinové pokrytí a Ian dokonce udělal interview v rádiu, který ukončils přáním, aby vše dopadlo dobře. Noc před vystoupením dostal Ian odNegra skleničkou do obličeje a přitom řekl: "To je tvoje poslednívystoupení nácku" nacož ještě v útoku ztratil dva zuby.
Na den vystoupení byli komunisti ve své síle venku, ale nikdo nemohlpředvídat jak daleko policisté dovolí komunistům zajít. Okolo 1 000shromážděných rudých zapříčinili potíže. Přestože většina skins ústněslyšela, že aktuální místo bylo v Elthamu, rudí vytvořili cestu přímotam. Tak rudí masivně převýšili počet asi 200 na jednoho opozdiléhoskinheada, většinou Evropani, kteří měli přijet z ciziny speciálněkvůli vystoupení; několik set a možná i víc se jich vrátilo dopřístavu. Srážka byla v následujícím denním tisku titulovaná jako"Bitva u Waterloo". Ale navzdory tomuto všemu se koncert stejně konal.

Mezi písněmi Ian řekl:
"Musíte udělat aspoň trochu pro Británii, někteří z vás, tadydnes večer, možná nejste členy nějaké politické strany, ale musíteudělat svůj trošek pro Británii, shromáždit informace o všechpolitických stranách a vybrat si, která je vhodná pro vás, jinakneděláte nic."

Dějištěm byla, policií kontrolována, British Movement Leader Guard(hlavní stráž Britského hnutí), kde Ian předvedl jeden ze svýchnejlepších výkonů od dob 100 Clubu:
"My, Hlavní Stráž Britského Hnutí, Vám zasíláme své blahopřání,vašim bližním NS Skinheadům a ostatním kamarádům, kteří se účastnili"Bitvy u Waterloo." Navzdory nejlepšímu úsilí Rudé spodiny, která,nehledána Policií, byla dobře ozbrojena, kdy měli dovoleno provést útokjak nějaká lůza, koncert, o kterém říkali, že nikdy nemůže proběhnoutměl fantastický úspěch."

Následující rok Ian a skupina nahrála své poslední LP, HailVictory. Bylo to jejich nejlepší LP od doby Warlordu, které vyšlo předpěti lety. Tragédií ale bylo, že se Ian tohoto vydání nedožil. V noci23. září 1993 byl Ian postižen autonehodou, která měla za následek jehoúmrtí, stejně jako jeho přítele ze skupiny Boo (tráva) - StephenaFlinta. Bylo to Ianovo auto, ale Robert Sherlock řídil. Ve vyšetřovánípopsal, že "cítil jako kdyby se volant "vytrhl" z jeho ruky". CoronerPeter Ashworth svou zprávu zakončil takto:
"Stále jsme poblíž nenašli nic, co by způsobilo tuto tragickou nehodu.Vše co můžeme říct je, že kvůli dvěma defektům automobilu se vůz stalhůře ovladatelným. Ale musel tam být ještě nějaký jiný faktor, kterýpřispěl ke srážce, i když Ian nepopadl volant způsobem, jaký by použilomnoho jiných ve stejné situaci."

Návrhem je, že s Ianovým autem bylo manipulováno. Jakékoliv původyjeho úmrtí, to byla tragédie, ze které se má Blood and Honour hnutíještě zotavit.


Plamen, který nikdy neumírá

Každý, kdo Iana znal, viděl ho na živo hrát nebo slyšel jeho hudbuz desáté kopie kazety si bude v každém odlehlém koutě zeměkoule vážitpříspěvku, který dal Bílé hrdosti. Obětoval svůj život, nezkaženýpenězi, nezlomený vězením a nebojácný navzdory násilné opozici, protoževěděl, že to co držel uvnitř bylo něco vzácnějšího než cokoliv na tétoplanetě. Držel oheň ve svém srdci, které svítilo pýchou a přesvědčenímo rase a národu.


Oheň stále hoří, plamen nikdy nezhasne - Zítřek patří tobě, Iane!Dokud tvá hudba žije v srdcích tvých příbuzných, jsi stále naživu. H*ilIan Stuart!
 
kategorie: História, osobnosti
vložil: bloody_miss
Permalink ¤
20.Září 2008,17:30
PAUL SLOWINSKI
Australia / Team Mr.Perfect / Muay-Thai
Krajina: Australia
Datum narodenia : September 24, 1980
Výška: 6 feet 3 inch
Váha : 235 lbs
Tittul: Former Light Heavyweight World Muay Thai Champion
          WMC World Heavyweight Champion
          K-1 WORLD GP 2006 in Auckland Champion
          K-1 EUROPE GP 2007 Champion
Výsledky kol:
K-1 16  Fights10 víťaztiev 6 prehier 7 KOs
*LAST 30 FIGHT*
09Aug.2008K-1 WORLD GP 2008 IN HAWAIIWAZIZ JAHJAH3R KOSuper Fight
08Dec.2007K-1 WORLD GP 2007 FINALWMIGHTY MO2R KOReserve Fight
29Sep.2007K-1 WORLD GP 2007 IN SEOUL FINAL16LSEMMY SCHILT1R KO 
23Jun.2007K-1 WORLD GP 2007 IN AMSTERDAMWHIROMI AMADA1R KO 
WZABIT SAMEDOV1R KO 
WBJORN BREGY2R KO  
02Dec.2007K-1 WORLD GP 2006 IN TOKYOLBADR HARI2R TKOSuper Fight
30Sep.2006K-1 WORLD GP 2006 in OSAKA -FINAL ELIMINATION-LGLAUBE FEITOSADecision 
30Jul.2006K-1 WORLD GP 2006 in SAPPOROWTATSUFUMI TOMIHIRADecision 
05Mar.2006K-1 WORLD GP 2006 in AucklandWRONY SEFODecision 
WPETER GRAHAM2R KO  
WJASON SUTTIE2R KO  
06Nov.2004Titans 1stLALEXEY IGNASHOVDecision 
29Jul.2004K-1 WORLD GP 2004 in New ZealandWSIO VITALE3R TKO  
LPETER GRAHAM3R TKO  
27Jul.2003K-1 WORLD GP 2003 in MelbourneLMITCH O'HELLO1R KO  
Paul dava poriadne štiplavé kopačky od neho bych nechcela dostat. :) držim palce nech vyhráš všetky zápasy.
 
vložil: bloody_miss
Permalink ¤