24.Březen 2009,20:34
http://www.videodl.org/
 
kategorie: Praktické rady
vložil: bloody_miss
Permalink ¤
08.Březen 2009,10:50
KTO SÚ TO ÁRIJCI?

Slovo „Árijec“ je odvodené z pôvodného indoeurópskeho slova „aryo“ aznamená vznešenosť, šľachetnosť. Používa sa na označenie indoeurópskychnárodov. Árijskú rasu tvoria iba: slovanské, germánske, románske akeltské národy.

Árijská rasa sa delí do 5 základných rasových typov:

    1. NORDICKÝ TYP (severský typ) - jeden z typov árijskej rasyvyznačujúci sa vyššou štíhlou postavou s dlhšou úzkou hlavou, bledoupleťou, svetlými vlasmi a modrými očami. Jeho príslušníci obývajúhlavne Škandinávsky polostrov, Germánske štáty a tiež sever európskejčasti Ruska.

    2. ALPINSKÝ TYP (západný typ) - jeden z typov árijskej rasyvyznačujúci sa menšou až strednou výškou, krátkou hlavou s tmavýmivlasmi a tmavými očami. Príslušníci alpínského typu obývajú hlavnestrednú Európu, Alpské krajiny ako východné Francúzsko, Švajčiarsko,Rakúsko, severné Taliansko, južné Nemecko a Slovinsko.

    3. BALTICKÝ TYP (východný typ) - jeden z typov árijskej rasyvyznačujúci sa stredným telesným vzrastom, krátkou hlavou so svetlýmivlasmi a svetlými očami. Obýva hlavne územie Poľska, Bieloruska,Baltských krajín, Ukrajiny a európskej časti Ruska.

    4. DINÁRSKY TYP - jeden z typov árijskej rasy vyznačujúci saveľkou výškou, tmavšou kožou, krátkou hlavou s tmavými vlasmi arozličnou farbou očí. Vyskytuje sa hlavne u obyvateľov Balkánskehopolostrova, v severnom Taliansku, vo Švajčiarsku a južnom Francúzsku.

    5. MEDITERANNÝ TYP (stredomorský typ) - jeden z typov árijskejrasy vyznačujúci sa malou postavou, dlhšou hlavou, tmavými očami ivlasmi. Jeho príslušníci obývajú väčšinou južnú Európu (Stredomorie).

 
kategorie: Vyznania, mágia, spolky...
vložil: bloody_miss
Permalink ¤
06.Březen 2009,00:03

WE MUST SECURE THE EXISTENCE OF OUR PEOPLE AND A FUTURE FOR WHITE CHILDREN.  (D.L. R.I.P.)

(MY MUSÍME CHRÁŇIŤ EXISTENCIU NAŠICH ĽUDÍ A BUDÚCNOSŤ BIELYCH DEŤÍ).

Pre niekoho  zákon, pre niekoho slová.

Čo v dnešnej dobe znamená význam 14 slov?

Preniekoho najmä intrigy, závisť a malichernosť, to všetko sa dá nájsťv našich radoch. Tieto zákerne veci sa vkrádajú medzi určitých jedincovmedzi nami a následne môžu zničiť celú skupinu ľudí, lebo ak je na rukejeden prst nezdravý, nakazí ďalšie prsty a zničí tak celú ruku,nenadarmo sa hovorí, reťaz je tak silná, ako jej najslabší článok.

Tietoskutky sú horšie ako mor. Každý správny patriot by mal chápať zákonyžitia, správať sa tak, ako to okolie očakáva, byť vzorom našich ľudí,elitou spoločnosti. Keď niekto tvrdí, že verí v 14 WORDS, mal by sapodľa toho aj správať.

A však doba je iná! Všetci chcú chrániť, lenže koho a čo?!

Zákernírozvracači kamarátstva používajú tie najpodlejšie zbrane, kedy závisťje viac ako puto bratstva, spôsoby ktorými nás zaplavujú tí, ktoríbažia po svetovláde.  Pýtam sa, prečo sa správa niekto ako žid, ktorýzákerne rozvracia naše základne hodnoty a celkovo zhadzuje našu vieru,šliape na zákony bielych ľudí a pritom si myslí, že je hrdý bojovník.

Ako chceme bojovať proti systému, keď stojíme sami proti sebe?

NAŠIMCIEĽOM JE JEDNOTA, lebo len ak budeme jednotný, zvíťazíme1 Inak nászničia tí, proti ktorým bojujeme a to našimi vlastnými zbraňami.Vstúpme si konečne všetci do svedomia a pochopme kto je skutočnýnepriateľ!  Chceme stáť proti ľuďom, ktorí pľujú na naše tradície ašpinia našu rasu, alebo proti kamarátom na rovnakej strane barikády?!

Pretožekeď budeme stáť pevne bok po boku, vtedy nastane čas, aby sme mohlinašich ľudí chrániť a zabezpečiť bezpečnú budúcnosť pre naše deti,dúfajúc, že nebudú čeliť tým istým veciam, ktoré nás tak ničia.Najsmutnejšie na tom je, že niektorý jedinci si ani neuvedomujú, čočinia a sú na to aj patrične hrdý. Aj jabĺčko, ktoré je zvonku krásne,môže byť zvnútra hnilé a odporné.

Zdravíme týmto všetkých pseudopatriotov bez nádeje, že sa zmenia.

Kruh sa musí uzavrieť bez parazitov medzi nami a to bez tolerancie, pochopenia a ľútosti!

 
kategorie: Vyznania, mágia, spolky...
vložil: bloody_miss
Permalink ¤