15.Srpen 2007,01:44
Význam tohoto čísla

Sedemje číslo vesmíru. Je to súčet dvoch čísel. Tri prislúchajú duši, zatiaľčo štyri telu, resp. zemi; existencia prvého čísla zahŕňa duševné ajpominuteľné. Hľadiac na zoznam významov, nepotrvá dlho, aby sme určili,prečo sa číslo 7 stalo významným v metafyzických, náboženských a inýchduševných náukách – ako napríklad ako číslo sedem predstavuje „čistotuVeľkej Matky“ – ženského pravzoru - Stvoriteľky.

Jestvuje:
7 vekov ľudstva
7 starovekých divov sveta
7 okruhov vesmíru
7 kozmických stupňov
7 dní v týždni
7 nebies
7 pekiel
7 pilierov múdrosti
7 lúčov slnka
7tónov v hudbe – (v intervaloch je prima a oktáva ten istý tón –poznámka prekl.) Zvuk ako frekvencia hrá dôležitú úlohuv záležitostiach vesmíru. Je viac ako 80 oktáv frekvencie – každá riadišpecifický prejav vesmíru.


Kultúrne svedectvá


Vo všetkých kultúrach, povestiach a legendách 7 predstavuje...

úplnosť a celistvosť
makrokozmos
dokonalosť
hojnosť
obnovu
zostatok
istotu
bezpečnosť
syntézu

Rečeniao 7-hlavom drakovi sa objavili v Indii, Perzii, na ďalekom východe,taktiež v Kambodži, avšak sú aj Keltské a iné stredozemné povesti.

Siedmylúč slnka je dráha, po ktorej ľudské bytie prechádza z nášho sveta doďalšieho. Sedem dní je doba pre pôst a pokánie. Siedmej mocnine čísla,ako druhej či tretej, patrí veľký význam.

Alchýmia – jestvuje sedem kovov spojených s prácou.

Astrológia: Je sedem hviezd Veľkého voza, tie sú nezničiteľné. Je sedem plejád – niekedy uvádzaných ako Sedem sestier.

Budhizmus:Sedem je číslo cesty hore a stúpania k najvyššiemu; speje ksústredeniu. Sedem krokov Budhu symbolizujú stúpanie siedmichkozmických úrovní pokračujúceho času a priestoru

Čínska kultúra: Významy a symboly sa prepletajú naskrz v povestiach a legendách o vílach a dušiach zvierat.

Kresťanstvo:Boh predstavuje siedmy lúč v strede šiestich lúčov stvorenia. Je sedemeucharistií ; darov duše ; sedem je 3+4 teologických a kardinálnych síl; smrtiacich hriechov ; radov očistca (v metafyzickej viere by to malabyť jedna z najspodnejších astrálnych rovín – alebo v budhizme, jedna zrovín Bardo). Je 7 koncilov ranej cirkvi ; kryštálových gúľ obsahujúceplanéty ; démonov vyhnaných Kristom ; radostí a smútkov panny Márie,matky Ježiša ; pokrokových zručností ; vyšších prorokov ; období pôstova pokání ; siedmy deň po šiestich dní stvorenia.

VStarom Zákone je sedem oltárov Baalamu; volov a baranov pre obetu;trubiek; Jerichových obručí; sedemkrát sa Naaman okúpal v Jordáne.Sedem je číslo Samonových pút; dieťa pozdvihnuté Elizou si kýchlosedemkrát. Ark odpočíval na siedmy mesiac a holubica bola vyslaná posiedmich dňoch.

Číslo7 je v Zjavení použité 55-krát. Zvyčajne znamená úplnosť a celistvosťako v siedmich dňoch týždňa. Boh odpočíval na siedmy deň. Častépríklady: sedem chrámov, sedem trubiek, SEDEM PEČATÍ, sedem čiaš, sedemočí atď.

Egyptskámytológia: Je sedem priestorov a sedem osudov a kňažky priestoru majúsedem džbánov v ich siedmich tunikách. Raa má sedem jastrabov, ktorípredstavujú Sedem Múdrych. Šesť kráv a býk predstavuje úrodnosť aplodnosť. Je sedem domov podzemia, ako býva zobrazované v egyptskýchmýtoch; s bránami, ktorých počet je 3 x 7. Sedem je posvätné čísloOsiris..

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

 

Pokračovanie nabudúce...bude doplnené priamo sem

Mysliacaj na iné príklady kultúr, ako aj heptagon, heptagram, rituálheptagramu, ale treba na to aj čas, ktorého niet vždy nadostač..
 
kategorie: Vyznania, mágia, spolky...
vložil: bloody_miss
Permalink ¤