19.Listopad 2008,16:18
EXORCIZMUS znamená vyhnanie satana.Samotný rituál môže vykonávať iba biskup, prípadne kňaz s dovolenímdiecézneho biskupa. Na Slovensku máme osem katolíckych biskupov, zktorých dvaja poverili vykonávať exorcizmus kňazov. Stalo sa tak vBratislave a Nitre. Exorcistu má aj slovenská gréckokatolícka cirkev –v Prešove. Pri exorcizme treba postupovať rozvážne a prísne zachovávaťpredpisy stanovené cirkvou. Cieľom je vyhnať zlých duchov alebooslobodiť od diabolského vplyvu, a to duchovnou autoritou, ktorú Ježišzveril svojej cirkvi. O exorcizme sa hovorí od roku 1673. Najznámejšímexorcistom, zakladateľom a čestným predsedom ich medzinárodnéhozdruženia, je páter Gabriele Amorth. Najčastejšou príčinou posadnutia azla spôsobeného diablom je prekliatie formou pobosorovania čizarieknutia.
 
kategorie: Vyznania, mágia, spolky...
vložil: bloody_miss
Permalink ¤