28.Září 2008,17:10
David Eden Lane (* 2. november 1938, Woden, Iowa; † 28. máj 2007, väznica Terre Haute) bol americký filozof a aktivista. Zastával názory bieleho nacionalizmu a prežitia bielych ľudí. Sformuloval slávnych 14 slov o potrebe ochrany budúcnosti bielej rasy. Bol členom Ku-klux-klanu a stál pri zrode hnutia Bruders Schweigen, ktorého cieľmi boli oslobodenie bielych ľudí od sionizmu, vytvorenie domoviny pre bielu rasu a obnova morálnosti a kultúry (naproti materializmu a konzumizmu).Skupina bola vyhlásená za teroristickú a jej členovia postupnepozatýkaní. Lane bol odsúdený na 190 rokov odňatia slobody a zomrel voväzení. David Lane a jeho 14 slov sa stalo ikonou probieleho hnutia nacelom svete.

Rané detstvo

David Lane sa narodil 2.októbra 1938 v mestečku Woden v štáte Iowa,USA. Mal dvoch starších súrodencov (brata a sestru) a jednu mladšiusestru. Ich rodina sa čoskoro rozpadla a všetky štyri deti skončili vsirotinci. David mal vtedy 4 roky. Všetci súrodenci sa spolu s matkouopäť zišli až v roku 1979.

Čoskoro si Davida adoptovala rodina luteránskeho kňaza, s ktorou prežil relatívne pokojný zvyšok detstva a mladosť.

Mladosť

Po ukončení strednej školy sa osamostatnil a začal pracovať akoelektrikár. Rok na to sa prvý raz oženil, aj keď vzťah sa čoskororozpadol (k prvej manželke Mary Lou si však zachoval pozitívny vzťah).Hoci už odmalička cítil, že niečo v systéme je zlé, svoj definitívnyobrat datoval niekde okolo roku 1978, kedy sa rozhodol, že musí začaťkonať niečo proti masmediálnej bariére, ktorá podľa neho jednohlasnešírila dekadentné myšlienky.

Začiatok aktivity

V tomto období napísal a začal šíriť leták „Smrť bielej rasy“, vktorom varoval bielych ľudí pred krutou demografickou realitou. Neskôrsa živil ako realitný maklér, bola mu však odňatá licencia, keďžeodmietal predávať pozemky v bielych štvrtiach černochom a tak umožňovaťstratu jedinečnosti rasovým miešaním. K tomu povedal: „Ako vidieť, v USA musí človek zrejme zrádzať svoju rasu, ak chce pracovať.“

David Lane v mladších rokoch.
David Lane v mladších rokoch.

Následne nastúpil do práce v poisťovacej spoločnosti, kde malneobmedzený prístup ku fotokopírke. Takto si každé ráno privstal, abyrozmnožil 500 – 1 000 kópií letáku „Smrť bielej rasy“ denne. Cezobedové prestávky a po večeroch behal po celom Colorade a umiestňovalich do kníh v knižniciach, obchodov, schránok či za stieračeautomobilov. Spolu s kamarátmi zozbieravali reklamné noviny, ktoré bolizadarmo k dispozícii v obchodných centrách, po nociach k nim gumoupripevňovali letáky „Smrť bielej rasy“ a cez víkend ich doručovaliľuďom. Zaobstarali si aj mapy Colorada a naplánovali si postupnedoručiť leták do všetkých domov v tomto štáte.

V roku 1981 sa Davida Lanea zrejme pokúsili zavraždiť, nopodarilo sa mu vyviaznuť. Polícia však zabavila množstvo literatúry apropagačných materiálov, aj keď ich obsah nebol v rozpore so zákonmiplatnými v Spojených štátoch. Hoci si uchránil holý život, masmédiáDavida Lanea tak zdémonizovali, že už nikdy si nenašiel riadnezamestnanie. Kvôli tomuto tlaku sa rozpadlo aj jeho druhé manželstvo,ktoré trvalo už 12 rokov. Lane však ďalej v rámci svojich možnostíšíril osvetu. Rozhodujúcim zlomom v jeho živote bolo stretnutie s Robertom Jayom Mathewsom v lete 1983.

Bruders Schweigen

Mathews si Lanea ihneď získal svojou charizmou, prirodzenouinteligenciou a odhodlaním. Názorovo si boli veľmi blízki a vecinabrali rýchly spád. 22. septembra 1983 sa v Metaline Falls u RobertaMathewsa zišla skupina deviatich mužov, ktorým nebola ľahostajnábudúcnosť ich rasy. Posadili sa do kruhu, v strede ktorého bolo usadenébiele dieťa a zaradom prisahali vernosť svojej rase a na budúcnosť tohodieťaťa, ktoré symbolizovalo všetky biele deti na svete.

Takto bolo založené hnutie Bruders Schweigen(Bratia mlčia), čo malo symbolizovať, že miesto slov volia činy, ktorébudú hovoriť za nich. Toto hnutie je ale viac známe pod názvom TheOrder. Za cieľ si dalo oslobodenie bielych ľudíod cudzej nadvlády, odstránenie dekadentných vplyvov v spoločnosti(homosexualita, neopodstatnené potraty, drogy...), zrušeniekapitalizmu, konzumizmu a navrátenie kultúry a poriadku do bielychkrajín.

Počiatočné aktivity The Order sa zamerali na získavanieprostriedkov, ktoré by umožnili ďalší rozvoj hnutia. Prvým príjmom bolonecelých 400 dolárov získaných vylúpením porno obchodu vo Washingtone.Ďalšie prostriedky boli takisto získavané predovšetkým od nemorálnychinštitúcií ako sexshopy, herne, kasína a pod. a tiež svojpomocnýmvyrábaním peňazí. Ešte v roku 1983 vylúpili členovia The Order banku vSeattli, čo im prinieslo 25 000 dolárov. V marci 1984 bombovým útokomna divadlo v tom istom meste (ktorý však naplánovali tak, aby spôsobilčo najmenšie škody a nikoho nezabil) odpútali pozornosť a podarilo saim ukradnúť 500 000 dolárov z bankového transportéra na vedľajšomparkovisku.

Najväčším výkonom bolo ale prepadnutie obrneného auta primestečku Ukiah v Kalifornii – vyniesol The Order 3,8 milióna dolárov,čo je najvyššia čiastka kedy ulúpená z bankového vozidla.

Čo tieto činy líšilo od klasických zločinov je, že ichpáchatelia nechceli zbohatnúť, nechceli tieto prostriedky pre svojosobný prospech, ale ďalej ich reinvestovali do iných aktivít: na nákupvozidiel a výstroje, na zriadenie výcvikových táborov v štátoch Idaho aMissouri, na distribúciu letákov a propagačných listov, či ich posunulispriateleným organizáciám. Vysvetľovali si to tak, že len oslobodzovaliľudové vklady a prostriedky, ktoré banky a vláda získalivykorisťovaním, úžerníctvom a nespravodlivými daňami.

V júni 1984 bol pred svojím domom 13 strelami zavraždený Alan Berg, kontroverzný židovskýmoderátor jednej denverskej rádiovej stanice. Lane o ňom napísal,že tobol protibiely extrémista, ktorého nenávistné výlevy však masmédiá vždyuhladili. Po jednej návšteve Izraela vraj povedal: „Tentoraz židiaovládnu svet, alebo ho odpália.“ David Lane síce vyslovil potešenie nadjeho smrťou, ale rázne zamietol, že by sa na tomto čine spolupodieľal.Najväčšie tresty dostali členovia hnutia práve v súvislosti s toutovraždou, hoci vlastne jediný dôkazový materiál poskytli svedectvázradcov, ktorí svoje výpovede počas procesu podozrivo menili.

Pri akcii Ukiah Robert Mathews na mieste činu stratil pištoľ,ktorá priviedla FBI na stopu. Približne v tom istom čase bol iný členBratstva, Thomas Martinez, chytený pri platení falošnými peniazmi (voFiladelfii, Pennsylvánia). Zradne súhlasil, že sa stane informátoromFBI. Agentov doviedol na stretnutie s Robertom Mathewsom a ďalšímčlenom The Order Garym Yarbroughom v Portlande, Oregon. RobertoviMathewsovi, hoci ho postrelili do ruky, sa podarilo ujsť. Predtým eštedaroval milosť jednému agentovi, ktorého len zranil, hoci ho moholzabiť. Gary Yarbrough bol však zadržaný. Robert Mathews oľutoval svojuchybu a prílišnú milosrdnosť, ktorá sa stala osudnou jeho kamarátovi.

Následne FBI Mathewsa prenasledovala až do jeho sídla naWhidbey Island v štáte Washington, kde 36 hodín sám vzdoroval jednotkámSWAT, BATF aj americkému námorníctvu. Nakoniec zahynul v plameňochsvojho domu, ktorý sa po početných zásahoch strelami z vrtuľníkavznietil. Bolo to 8. decembra 1984.

V dezintegrovanom hnutí sa prejavilo čoraz viac oportunistov azradcov a jeho členovia boli postupne zatýkaní. David Lane bol zajatý31. marca 1985 v Severnej Karolíne, kde plánoval ďalšie akcie TheOrder. Richardovi Scutarimu sa podarilo unikať až do apríla 1985 a stalsa tak posledným členom The Order, ktorý ostal na slobode.

Procesy

Udalosti, ktoré obkolesovali procesy s Davidom Laneom (ale ajostatnými členmi The Order), budia vážne podozrenia z manipulácieprocesov. David Lane bol súdený viackrát.

V Seattli bol Lane súdený za „porušenie občianskych práv AlanaBerga“ a tiež za „sprisahanie smerujúce k porušeniu práv Alana Berga“.Jeho právnik tu odmietol prezentovať obhajobu podľa predstáv svojhoklienta. Porota bola v niektorých momentoch vykázaná z miestnosti,často počas kľúčových okamihov Laneovej obhajoby. David Lane, hocineexistovali žiadne priame dôkazy, bol v oboch prípadoch odsúdený namaximálnu výšku trestu: 20 rokov, ktoré si mal odsedieť postupne (tedadokopy 40 rokov).

O dva roky neskôr bol Lane obvinený aj za „sprisahaniesmerujúce k porušeniu práv Alana Berga, pretože bol žid a mal prácu“.Lane to považoval za porušenie právnej zásady ne bis in idem(nikto nesmie byť súdený dvakrát za ten istý čin), garantovanú ajpiatym dodatkom Ústavy Spojených štátov amerických, keďže evidentneišlo o trojnásobné súdenie za ten istý čin.

Na súde v Denveri sa Lane snažil dokázať, že sa na Bergovejvražde nemohol nijako podieľať, nakoľko v čase Bergovej smrti bol upriateľky vo Wisconsine. Požiadal svojho právnika, aby predvolal jehopriateľku ako svedkyňu, že v čase vraždy bol v úplne inom štáte. Jehopridelený obhajca (Žid menom Bender) mu však „s ľútosťou“ oznámil, žekrátko predtým, ako mohla byť predvolaná, mala smrteľnú nehodu.

Lane ďalej navrhol, aby im autobusová spoločnosť zaslalavýpisky z jeho lístkov, keďže do Wisconsinu cestoval autobusom. Benderpovedal, že sa na to pozrie, no o pár týždňov budova, kde si autobusováspoločnosť skladovala archívy, vyhorela. Bolo to predtým, než stihlikópie lístkov byť zaslané Laneovi na obhajobu. Pri inej príležitostibol zase Lane varovaný aby spolupracoval, inak... Keď to odmietol,krátko na to jeho brat zomrel počas „nehody“ za podozrivých okolností.Lane sa o tom vyjadril: „Celý proces bol zinscenovaný lepšie ako Shakespearova hra.“

V Denveri bol Lane odsúdený, tentoraz na 150 rokov s tým, žetrest sa mu opäť pripočítal k predošlým. To činilo dokopyastronomických 190 rokov, teda ekvivalent niekoľkých doživotí.

Posledným procesom s Davidom Laneom bol súd vo Fort Smith, kdebolo 14 ľudí tu obvinených z „poburovania“. Keďže David Lane už neveriladvokátom prideleným štátom, rozhodol sa obhajovať sám. Aj iní členoviaThe Order sa obhajovali svojpomocne. Títo vo svojich prejavoch označilisystém za imorálny, argumentujúc prirodzeným aj biblickým právom. KeďDavid Lane vo svojej záverečnej reči označil štátnych žalobcov zapredstaviteľov zvrátenosti, porota bola viditeľne znechutená. Všetci 14obžalovaní boli zbavení viny.

Ťažisková časť dôkazového materiálu pre vraždu Alana Bergapozostávala zo svedectiev bývalých členov hnutia, ktorí zradne svedčiliproti svojim. Hoci podľa vlastných výpovedí spáchali zločiny, za ktoréby si zaslúžili v niektorých prípadoch aj trest smrti, vyviazli naľahkoa ako neskôr Lane spomínal, mnohí z nich dokonca dostali finančnéodmeny za svoje „svedectvá“.

David Lane s poslednou manželkou Katjou.
David Lane s poslednou manželkou Katjou.

Boj až do konca

Počas svojho vyše 20-ročného pobytu vo väzení s najvyšším stupňomstráženia David Lane pokračoval vo svojom boji. Venoval sa najmä štúdiuhistórie, filozofie a náboženstva. Do hĺbky prepracoval svoje učenie apublikoval desiatky esejí či básni. Písal aj texty pre hudobné skupiny,napr. Prussian Blue alebo text k piesni Ode to Bob Mathews nahratou skupinou Buldok.Niektorí ho považovali za ešte nebezpečnejšiu hrozbu systému, než bolpred svojím zajatím. Až do konca života bol plodným autorom a písaltraktáty na vysokej štylistickej úrovni.

V roku 1994 sa oženil s Katjou Lane a v spolupráci s ďalšímnacionalistom, Ronom McVanom prevádzkovali spoločnosť 14 Word Press avydali viacero publikácií. Písal aj texty pre hudobnú skupinu Prussian Blue.

David Lane zomrel 28. mája 2007 vo väznici Terre Haute v štáteIndiana, USA. Teoreticky mohol byť prepustený najskôr 29. marca 2035.

Filozofia Davida Lanea

David Lane mal dar stručného a jasného vyjadrovania. To, na čo inípotrebujú stovky strán a píšu knihy celý život, on dokázal vyjadriť vzopár princípoch a logických vetách. Ako hovoril: „Pravda vyžaduje len málo vysvetľovania. Najvyššie princípy sa odhalia v stručnosti.“ Vychádzal predovšetkým z prírodných zákonov a zdravého rozumu. Súhrnne svoje učenie zhrnul najmä v diele 88 predpisov.

Centrálna téza filozofie Davida Lanea je zhrnutá vo vete: „Nechje ľudské ponímanie Boha, bohov alebo hybných síl vesmíru akékoľvek,prírodné zákony sú výtvorom tejto sily, a teda aj jej úmyslom.“ Akeďže najvyšším prírodným zákonom je zachovanie svojho druhu, z tohovyplýva legitimita 14 slov: „We must secure the existence of our peopleand a future for White children.“ („My musíme zabezpečiť existenciunašich ľudí a budúcnosť bielych detí.“).

Tento princíp Lane dokladá početnými príkladmi: v celejprírodnej ríši každý dbá na zachovanie svojho rodu, pričom víťazia tínajlepší, a tak je rasa či druh posilňovaný. Toto je podľa neho zjavneúmyslom Prírody a na to musíme nadviazať, ak len nechceme zaniknúť.

Rôzne živočíšne druhy sa často môžu navzájom zmiešavať (napr. vlky a šakaly, či tigre a levy [1])a mať aj fertilné potomstvo, vo voľnej prírode však tak nerobia; ažumelé podmienky ako zajatie ich môžu k tomu priviesť. David Lane toprirovnával k súčasnému stavu sveta, ktorý je podľa neho skazený atento chaos je zapríčinený porušovaním prírodných zákonov. Rasovémiešanie podľa Lanea likviduje jedinečnosť rasy. Preto David Lane vždyučil bielych ľudí, nech si ochraňujú svoje dedičstvo, civilizáciu anech zabezpečia dobrú budúcnosť pre svoje deti. Nikdy nekázal nič onenávisti voči iným rasám, dokonca ju pokladal za nesprávnu.

Čo sa týka náboženského presvedčenia, David Lane bolzakladateľom nového učenia, ktoré nazval wotanizmus. Nadväzoval napôvodné európske náboženstvá a bol založený na prirodzených zákonoch.Základy jeho učenia sú prakticky totožné s Laneovou filozofiounačrtnutou vyššie. Hoci David Lane často kritizoval kresťanstvo, ktorépokladal za bielej rase cudzie náboženstvo, mal dobré vzťahy s mnohýmikresťanmi.

Odkaz

Na osobu a činnosť Davida Lanea existujú veľmi rozporuplné ohlasy.Pre americký systém je to zločinec, pre jeho stúpencov muž vznešenéhoslova a veľkých činov. Za svoj život si David Lane získal srdciamnohých obetavým bojom, ktorému obetoval všetok svoj čas, energiu aprostriedky a vlastný osobný prospech kládol až pod všeobecné dobro.David Lane a jeho 14 slov sú jedným z najvýznamnejších symbolovprobieleho hnutia. Na druhej strane, pre väčšinu ľudí je predovšetkýmvplyvom pôsobenia médií extrémistom či teroristom.

Predstavitelia systému si uvedomujú, že proti takémuto odhodlaniu prakticky neexistuje obrana: „Svojučinnosť vykonávali bez odpočinku a bez ohľadu na materiálne náklady.Svojej pseudomorálnej vízii obetovali všetko. Jedná sa teda onajnebezpečnejší druh extrémizmu, ktorý je kvôli konzistencii jehozvráteného videnia sveta len veľmi ťažké zastrašiť alebo inakneutralizovať.“ – píše sa v časopise Kriminalistika 4/2002, štvrťročne vydávanom Ministerstvom vnútra ČR .

Myšlienky Davida Lanea

 • My musíme zabezpečiť existenciu našich ľudí a budúcnosť bielych detí.
 • Ak zákony ľudí nariaďujú smrť rasy, zákony Prírody vyžadujú vzburu.
 • Ľudia, ktorí dovolia inej rase žiť spoločne s nimi, zaniknú,pretože nevyhnutným výsledkom rasovej integrácie je kríženie rás medzisebou, ktoré ničí jedinečnosť a exkluzivitu rasy.
 • Politické a ekonomické systémy môžu byť ľuďmi zničené a obnovené, no zánik rasy je večný.
 • Nie je konštruktívne nenávidieť ostatné rasy, alebo dokonca zmiešané rasy. No separácia je podmienkou zachovania rasy vlastnej.
 • Tí, ktorí v demokracii ovládajú médiá, a tým aj názory voličov, majú moc, o akej mohli králi a diktátori len snívať.
 • Rešpekt musí byť zaslúžený; nemôže byť vynútený ani automatický.
 • Neexistuje žiadna väčšia motivačná sila než istota, že konáme správne.
 • Pravda sa neobáva skúmania.
 • Materializmus nevyhnutne ústi do prehnanej a zbytočnejkonzumnosti, ktorá zase vedie k znásilňovaniu prírody a ničeniuživotného prostredia. Je to neprirodzené. Ozajstní strážcovia národamusia byť úplne nenakazení materializmom.
 • Funkciou obchodníkov alebo predavačov je zaistiť metódyvýmeny. Obchodník, ktorý podporuje zbytočnú konzumáciu a materializmus,nesmie byť tolerovaný.
 • Bojujem „Pretože krása bielych árijských žien nesmiezmiznúť z tohto sveta.“ – to je moje osobné heslo a hlavná motivácia.Od začiatku som mal zvláštny vzťah so ženami našej rasy, niečo, čopresahuje čisto sexuálnu rovinu.
 • Akékoľvek náboženstvo alebo učenie, ktoré popiera základné zákony vesmíru, je falošné.
 • Najúprimnejšou formou modlitby je splynutie s Prírodou– nezáleží na hovorenej forme. Choď na osamelé miesto, najlepšie navrchol kopca alebo hory a za čistej, hviezdami osvetlenej noci,rozjímaj o majestátnosti a poriadku nekonečného makrokozmu a ozložitosti rovnako nekonečného mikrokozmu. Uvedom si, že si na jednejstrane len bezvýznamný s ohľadom na veľkosť kozmu a na druhej stranepotenciálne cenný, ak sa chápeš ako článok reťaze osudu. Tam začnešrozumieť, ako hrdosť a samostatnosť môže súčasne existovať s rešpektoma úctou. Tam nájdeš harmóniu s Prírodou a s harmóniou príde sila, miera istota.
 • Svetský systém sily chráni a podporuje náboženstvo, ktoréučí o posmrtnom živote. Tak sú ľudia vychovávaní zanechať svojej obranypred predátormi tohto sveta.
 • Niektorí hovoria, že pero je mocnejšie ako meč. Snáď áno. Ale pero bez zbrane stráca na autorite.
 • Tyranie učia čo si myslieť, slobodní ľudia sa učia ako myslieť.
 • Sebadisciplína je znakom vznešeného človeka.
 • Neozbrojená a nemilitantná spoločnosť bude zotročená.
 • Rozdiel medzi teroristom a vlastencom je v kontrole nátlaku.
 • Demokracia, ktorá je legálna, je málokedy morálna a tá, ktorá je morálna, je väčšinou ilegálna.
 • Jedna z hodnôt človeka je jeho veselá myseľ voči nepriazni osudu.
 • Iba blázon posudzuje ostatných podľa ich slov. Múdry človek posudzuje ostatných podľa ich činov a výkonov.
 
kategorie: História, osobnosti
vložil: bloody_miss
Permalink ¤