22.Srpen 2007,13:33
Kliatba

Jedna z možností ako na človeka priviesť kliatbu je vyrobenie si "bosoráckej girlandy". K tomu sa zoberie nejaká šnúra , ktorá sa s veľkou koncentráciou na želané nešťastie, ktoré sa má danému človeku stať, s uzlom upevní. Pri každom uzlíku sa musí opakovať kliatba a priviazať čierne pero.


Prosím ťa, vypočuj moju kliatbu , ó Satan! Daj mi silu pre moje hrozné prekliatie...(meno osoby). Preklínam Ťa a ničím Ťa ...(meno soby)! preklínam tvoj život a ničím tvoju bytosť! Pri moci Satana preklínam tvoju existenciu a posielam ťa do vyhnanstva do najhlbšieho pekla! Upadni do najstrašnejšieho trápenia! O Satan, počuj ma, Zem by ho mala pohltiť, bo moje sú jej sily! Oheň by ho mal umučiť, lebo moja je jeho mágia. A vzduch by nemal okolo neho povievať, voda by ho mala chladiť a mal by mať neodvrátiteľné trápenie! Sila môjho prekliatia nech je navždy a neodvratne naňom a boh nech ju nepočuje, a nikdy mu nepomôže. Kliatba nech sa vyplní navždy a neodvratne!  


Najlepšie je "bosorácku girlandu" ukryť niekde v blízkosti danej osoby.
Rituál zbavenia sa choroby

- Vezmi si nejakú bankovku a sústreď sa, aby si do nej vložil všetko čo ťa trápi (myslím tým chorobu)

- Poloz túto bankovku na nejaké miesto, tak aby ju niekto mohol nájsť

- Choroba sa prenesie na toho, kto bankovku nájde a ty sa zároveň tejto choroby zbavíš.Rituál k odvráteniu kliatby

- Na tento rituál budeš potrebovať čiernu sviecu.

- Uprene pozeraj do plameňa sviece a mysli na osobu, ktorá ťa prekliala.

- Hovor:
Domine Satanus exaudi orationem meam!
Tuere me, Domine Satanus!

V mene Satana, ten kto ma preklial, bude sám trpieť týmto prekliatím.
Svieca je ..(meno osoby).. svieca.
Oheň je ..(meno osoby).. oheň.
Kliatba je jeho/jej kliatba
Nech to čo spravil/a on/a mne naspäť dopadne na neho/ňu.

-Nechaj sviecu dohorieť.Ritual obrazovehzového kúzla
K nasledovnému rituálu je potreba každopádne vosk z ktorého sa snaž vyformovať čo najvernejší obraz danej osoby, ktorej chceš uškodiť. V tejto škodiacej imaginácií človeka, toho ktorému chceš uškodiť schovaj niečo osobné toho človeka (napr. vlasy).

Predtým ako sa pustíš ďalej, musíš predovšetkým nájsť v sebe zúrivosť ktorú cítiš. Teraz sa sústreď na tento pocit a zrovnávaj ho s voskovým obrazom.

Potom vyrob oštep z dubového dreva, prepichni ním s plnou zúrivosťou obraz a zaves ho nad oheň ako pečené mäso. Pritom potichu hovor duchovnú formulu "misere mei, deus" odzadu.

Tak dlho ako bude nad ohňom, má daný človek, veľký strach, a ak keď to budeš robiť pridlho, može sa stať že čoskoro umrie.


Iná varianta

 Na toto kúzlo si zober kus dreva a nechaj po ňom liezť pavúka. Potom polož tenké vlákno cez pavúka, rozdeľ ho týmto na dve časti a ťahaj vlákno cez pavúka, tak že tým zlosť pavúka preberieš naň. Potom nechaj vlákno vyschnúť.

Po tejto ceremónií si zober vosk a sprav z neho podobizeň osoby, ktorej chceš uškodiť tak dobre ako len vieš. Do tejto škodiacej imaginácie ukry niečo osobného, toho človeka ktorému chceš ublížiť (napr. vlasy)

Keď už si vytvoril voskovú podobizeň, vezmi jedovaté vlákno a priviaž ho pevne o nejakú časť podobizne, tak ako chceš ublížiť danému človeku, takto bude mať ten človek strašné bolesti práve na tom mieste. K tomu hovor potichu tieto slová:

"Vaše pekelné sily, opustite svoje domovi v skrýši a prineste mi do mojej moci ...(meno osoby), v mene Satana!"  
 
kategorie: Vyznania, mágia, spolky...
vložil: bloody_miss
Permalink ¤